arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

15e jaarcongres V&VN VS

Donderdag 2 en vrijdag 3 november

Postillion Hotel & Convention Centre WTC Rotterdam

Beste collega’s,

Graag heet ik jullie van harte welkom op ons 15e jaarcongres, een jubileumeditie.

Nadat we de afgelopen jaren geïnspireerd en geëxcelleerd hebben, lef getoond hebben en trots waren op onze beroepsgroep, hebben we voor het congres van 2023 gekozen voor het thema “context”. We hebben jullie evaluaties ter harte genomen en daarom ook de context van onze congreslocatie aangepast. De jubileumeditie zal plaatsvinden in het Postillion Convention Centre Rotterdam op 2 en 3 november 2023.

“Context” in de zorg verwijst naar de omstandigheden en factoren die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van een patiënt. Dit omvat onder andere de sociale, culturele, economische, politieke en fysieke omgeving waarin de patiënt leeft.

Het begrijpen van de context van een patiënt is belangrijk voor zorgverleners om de juiste diagnose te stellen en de meest effectieve behandeling te bieden. Het kan ook helpen bij het identificeren van eventuele barrières voor de behandeling zoals beperkte toegang tot gezondheidszorg of een gebrek aan sociale steun. In de zorg kan het verhaal van de patiënt en zijn of haar omgeving daarom net zo belangrijk zijn als de medische gegevens. Door de context van een patiënt te begrijpen, kunnen zorgverleners betere beslissingen nemen en zorg op maat bieden die rekening houdt met alle aspecten van de patiënt en zijn of haar situatie.

De congrescommissie heeft vijf plenaire sprekers uitgenodigd die allen, vanuit de context van zichzelf of hun vakgebied, dit thema verder zullen belichten.

Als congrescommissie hopen wij met vele collega’s het jubileumcongres tot een groot succes te maken. Deelnemers kunnen zowel live als online deelnemen.

Namens de congrescommissie,

Bart Huybrechts
Voorzitter congrescommissie en bestuurslid V&VN VS
Verpleegkundig specialist AGZ, spoedeisende hulp OLVG Amsterdam