arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Jaarcongres V&VN VS 2019

Donderdag en Vrijdag, 3 - 4 oktober 2019

Congrescentrum NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

Inspireren en excelleren!

Graag willen we jullie uitnodigen op het 11e V&VN VS jaarcongres!

Na een uitstapje naar het ICN- APN Congres in Rotterdam, organiseren wij dit jaar weer ons eigen jaarcongres. Omdat we flink gegroeid zijn voor het eerst niet in het vertrouwde Papendal, maar op een nieuwe locatie: hotel en congrescentrum NH Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Een veelbelovende locatie waar men veel ervaring heeft met grotere congressen. NH Leeuwenhorst is voorzien van alle gemakken om het 11de jaarcongres excellent te laten verlopen.
De congrescommissie heeft dit jaar voor het overkoepelende thema “Inspireren en  excelleren” gekozen, een thema dat tijdens de plenaire sessies uitgebreid aan bod zal komen. Vanuit verassende en soms niet voor de hand liggende invalshoeken, belichten vier
inspirerende en excellente plenaire sprekers dit thema. André Kuipers (arts en astronaut) zal inspireren, Mariska Zwartsenburg (SEH-arts KNMG, OLVG Amsterdam) zal excelleren, Niek van den Adel (schrijver) zal spreken over leiderschap en Martin Appelo (psycholoog) neemt ons mee naar iets wat niemand hoopt mee te maken: tuchtrecht en wat doet zo’n tuchtzaak met je!

Daarnaast zal in meer dan 70 workshops en presentaties uitvoerig ingegaan worden op de thema’s, skills en vaardigheden uit ons nieuwe beroepsprofiel zoals:
• zelfstandig en regievoerend behandelen
• wetenschappelijk onderzoek
• onderwijs en opleiden
• kwaliteit van zorg ontwikkelen
• leiderschap

Voor de eerste keer krijgen de netwerken een prominentere rol bij de invulling van de parallelsessies. Daarmee krijgen zij een belangrijk podium tijdens het jaarcongres. Ook dit jaar wordt natuurlijk de Els Borst Prijs weer uitgereikt aan een verpleegkundig
specialist! Nomineer dus vandaag nog een collega die zich onderscheidt en zich verdienstelijk heeft gemaakt voor ons vak.

Alle onlangs afgestudeerde verpleegkundig specialisten kunnen in aanmerking komen om hun “VIOS afstudeerproject” te presenteren. Daarnaast willen we alle verpleegkundig specialisten stimuleren om hun onderzoeksproject in te sturen om in aanmerking te komen voor een posterpresentatie.
Op de feestavond 3 oktober, die op een bij Noordwijkerhout passende locatie gehouden wordt, is er natuurlijk ook ruimte om onze successen van de afgelopen jaren te vieren. Kortom, de congrescommissie hoopt iedereen te inspireren, maar vooral te laten excelleren op het 11de V&VN VS jaarcongres!

Namens de congrescommissie,
Bart Huybrechts
voorzitter congrescommissie en bestuurslid V&VN VS
verpleegkundig specialist Spoedeisende hulp OLVG Amsterdam

Download de flyer en verspreid deze binnen je netwerk!