arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstract inzending

Het is helaas niet meer mogelijk een abstract in te zenden voor de poster en VIOS afstudeerprijs!

Voorwaarden voor het inzenden:

 • U stuurt automatisch in voor een posterpresentatie, maar komt ook in aanmerking voor de nominatie voor de “VIOS afstudeerprijs” (indien afgestudeerd in 2019, GGZ-VS in 2018)
 • U bent in de gelegenheid de afstudeeropdracht te “pitchen” tijdens het jaarcongres van V&VNVS op vrijdag 4 oktober 2019 in Noordwijkerhout
 • Uw inzending is uiterlijk op 15 augustus 2019 Inzendingen kunnen worden aangemeld via de congressite
 • Inzenders horen uiterlijk 15 september 2019 terug of ze genomineerd zijn voor het verzorgen van een presentatie (poster of mondelinge voordracht voor VIOS afstudeerprijs)
 • De inzending bestaat uit een samenvatting (abstract) van maximaal 300 woorden.

Met de volgende beoordelingscriteria in het achterhoofd worden de ingezonden samenvattingen beoordeeld door een vakjury.

 • Originaliteit;
 • Actualiteit;
 • Maatschappelijke relevantie;
 • Relevantie voor de dagelijkse praktijk van de VS.

Indien geaccepteerd voor een posterpitch

 • Levert u een poster aan in het formaat A-0 (84 x 199) en krijgt u een toegewezen plaats waar u deze op kunt hangen
 • Bent u in staat een pitch te verzorgen tijden de posterronde op vrijdag 4 oktober 2019 op het V&VN VS jaarcongres in Noordwijkerhout
 • De posters worden beoordeeld door een wetenschappelijke commissie
 • De winnaar van de beste poster wint een geldbedrag van €100

Indien genomineerd voor de “VIOS afstudeerprijs”

 • Bent u in staat de mondelinge voordracht te houden op vrijdag 4 oktober op het V&VN VS jaarcongres in Noordwijkerhout
 • Dit betreft een “elevator pitch” van 3 minuten;
 • Hierin ligt je de hoogtepunten toe van je onderzoek/project toe;
 • Deze pitch wordt ondersteunt door een powerpoint presenatie (minimaal 1 slide)
 • De pitches worden beoordeeld door de aanwezigen in de zaal en een wetenschappelijke commissie
 • De winnaar van de VIOS afstudeerprijs wint een geldbedrag van €100

N.B. Een inzending of nominatie geeft geen vrije toegang tot het congres!

Wij hopen op veel inzendingen voor de posterpresentaties en VIOS afstudeerprijs. De winnaars krijgen een eervolle vermelding in het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist.