Els Borst prijs

V&VN VS nodigt jou uit om je collega te nomineren voor de Els Borst Prijs!
Hoe mooi kan het zijn om jouw collega op het podium te zien staan op het jaarcongres V&VN VS?!

Uitreiking 2023

Op donderdag 2 november 2023, tijdens het 15de lustrum jaarcongres, ontving Karin Timm – van Ruitenburg de Els Borst Prijs. Voor de eerste keer niet uit handen van Dirk Borst, de zoon van Els Borst. Dirk Borst was wegens ziekte afwezig en heeft de prijs digitaal uitgereikt.

Deze prachtige prijs werd voor de achtste keer uitgereikt door het bestuur van V&VN verpleegkundig specialisten (V&VN VS). De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een verpleegkundig specialist die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor ons beroep.

Els Borst Prijs

De naamgeving van deze ereprijs komt voort uit nagedachtenis en de grote waardering die het bestuur van V&VN VS heeft voor de inspanningen van mevrouw Els Borst als oud-minister van VWS. Zij heeft het ontstaan van ons nieuwe beroep in belangrijke mate geïnitieerd en ondersteund.

Prijs
Aan deze prijs is een oorkonde, een interview voor het vakblad en een geldbedrag van € 500,- verbonden. De prijs wordt uitgereikt tijdens het jaarcongres van de V&VN VS.

Voordracht

Een verpleegkundig specialist die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt of een bijzondere inzet heeft getoond voor het beroep van verpleegkundig specialist, kan worden voorgedragen voor de Els Borst prijs.

De voordracht gebeurt aan de hand van de richtlijn op de congreswebsite. De voordrachten kunnen worden aangemeld via elsborstprijs@venvnvs.nl en worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie.

Bekendmaking
1 maand voor het jaarcongres zullen 3 genomineerden voor de Els Borst Prijs bekend gemaakt worden. Uiteindelijk zal de commissie de winnaar kiezen, deze wordt bekend gemaakt op de 1ste congresdag.

Criteria

Om een collega te kunnen voordragen zijn de volgende criteria van belang:

  • De collega is verpleegkundig specialist en bij voorkeur lid van de beroepsvereniging V&VN VS.
  • Een groep van minimaal 5 geregistreerde verpleegkundig specialisten draagt de verpleegkundig specialist voor en allen ondertekenen de nominatie.
  • Er wordt helder beschreven welke bijzondere verdiensten de genomineerde verpleegkundig specialist heeft geleverd voor het beroep. Dit wordt eventueel aangevuld met ondersteunend bewijs. Zie hiervoor ook de richtlijn.
  • De voorgedragen verpleegkundig specialist is geen ex-winnaar van de Els Borst Prijs.

De voordrachten moeten voor 1 juli 2024 gemaild worden naar: Esmeralda de Zwart, voorzitter en secretariaat EBP elsborstprijs@venvnvs.nl

Voor vragen kun je contact opnemen met:

Beoordeling

De nominaties worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie bestaande uit minimaal vier personen. De commissieleden worden jaarlijks door het bestuur van V&VN VS geselecteerd. Deze commissie wijst de prijs toe op basis van meerderheid van stemmen.


De beoordelingscommissie van de Els Borst bestaat uit:

  • Een bestuurslid van V&VN VS
  • Hoofdopleider van de Nederlandse hogescholen die de opleiding tot Master Advanced Nursing Practice aanbieden
  • De winnaar van de voorgaande Els Borst Prijs
  • Secretaris Els Borst Prijs