arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Els Borst prijs

V&VN VS nodigt jou uit om je collega te nomineren voor de Els Borst Prijs! Hoe mooi kan het zijn om jouw collega op het podium te zien staan tijdens het eerste V&VN VS VIRTUEEL JAARCONGRES!

Op donderdag 3 oktober 2019, tijdens het 11de jaarcongres, ontving Connie Rijlaarsdam de Els Borst Prijs uit handen van Dirk Borst, de zoon van Els Borst. Deze prachtige prijs werd voor de vierde keer uitgereikt door het bestuur van de V&VN verpleegkundig specialisten (V&VN VS). De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een verpleegkundig specialist die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor ons beroep.

De naamgeving van deze ereprijs komt voort uit nagedachtenis en de grote waardering die het bestuur van V&VN VS heeft voor de inspanningen van mevrouw Els Borst als oud-minister van VWS. Zij heeft het ontstaan van ons nieuwe beroep in belangrijke mate geïnitieerd en ondersteund.

Prijs
Aan deze prijs is een oorkonde, een interview voor het vakblad en een geldbedrag van € 500,- verbonden. De prijs wordt uitgereikt tijdens het V&VN VS VIRTUEEL JAARCONGRES.

Voordracht
Een verpleegkundig specialist die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt of een bijzondere inzet heeft getoond voor het beroep van verpleegkundig specialist, kan worden voorgedragen voor de Els Borst prijs. De voordrachten kunnen worden aangemeld via elsborstprijs@venvnvs.nl en worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie.
1 maand voor het jaarcongres zullen 3 genomineerden voor de Els Borst Prijs bekend gemaakt worden.
Uiteindelijk zal de commissie de winnaar kiezen, deze wordt bekend gemaakt tijdens het webinar op vrijdag 2 oktober 2020.

Om een collega te kunnen voordragen zijn de volgende criteria van belang:

  1. De collega is verpleegkundig specialist en bij voorkeur lid van de beroepsvereniging V&VN VS.
  2. Een groep van minimaal 5 geregistreerde verpleegkundig specialisten draagt de verpleegkundig specialist voor en allen ondertekenen de nominatie.
  3. Er wordt helder beschreven welke bijzondere verdiensten de genomineerde verpleegkundig specialist heeft geleverd voor het beroep. Dit wordt eventueel aangevuld met ondersteunend bewijs.

De voordrachten moeten voor 1 juli 2020 gemaild worden naar:

Esmeralda de Zwart, secretariaat EBP                          elsborstprijs@venvnvs.nl

Voor vragen kun je contact opnemen met:
Bas Bol, bestuurslid V&VN VS                                      bas.bol@venvnvs.nl
Inge Rinzema, bestuurslid V&VN VS                             inge.rinzema@venvnvs.nl
Esmeralda de Zwart, secretariaat EBP                          elsborstprijs@venvnvs.nl

Beoordeling
De nominaties worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie bestaande uit minimaal vijf personen.
De commissieleden worden jaarlijks door het bestuur van V&VN VS geselecteerd.
Deze commissie wijst de prijs toe op basis van meerderheid van stemmen.

De beoordelingscommissie van de Els Borst bestaat uit:

  1. twee bestuursleden van V&VN VS
  2. vertegenwoordiger van de Nederlandse hogescholen die de opleiding tot Master Advanced Nursing Practice aanbieden
  3. de winnaar van de voorgaande Els Borst Prijs
  4. secretaris Els Borst Prijs