arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Inzending programma bijdrage

Voor de 15e editie van het Jaarcongres V&VN VS is het voor iedereen mogelijk om een voorstel in te dienen voor het parallelprogramma! Alle inzendingen moeten een link hebben het thema van dit jaar: CONTEXT

Deadline voor inzending: maandag 17 april 2023

Parallelsessie

Een parallelsessie is in het programma opgenomen in blokken van 45 minuten. Daarin kan een workshop gegeven worden die meer uitnodigt voor interactie of een presentatie die meer gericht kan zijn op het overbrengen van kennis. De sessie moet ook passen in het hybride concept, met andere woorden aanspreekbaar zijn voor zowel live deelnemers als de deelnemers die thuis meekijken.

De criteria:

  • De scholing is aantoonbaar specifiek of mede bestemd voor verpleegkundig specialisten.
  • Het niveau van de scholing is toegesneden op het beroepsniveau van verpleegkundig specialisten, zoals tot uitdrukking komt in het beroepsprofiel.
  • De leerdoelen en onderwerpen van de scholing zijn helder weergegeven.

Sprekers:

De scholing wordt gegeven door competente docenten/sprekers en/of ontwikkelaars. Zij voldoen aan ten minste één van de volgende criteria:

  • Relevante praktijkervaring
  • Aantoonbaar werkzaam of betrokken bij de beroepsgroep
  • Onderwijservaring

Vergoeding:

  • De sprekersvergoeding bedraagt 175 euro voor een presentatie (+- 45 minuten) inclusief reiskostenvergoeding van 0,19 cent/km (éénmalig)
  • Gratis toegang tot congres op dag van presentatie. Inschrijven voor de tweede dag is mogelijk tegen een gereduceerd sprekerstarief van EUR 150. Dit is één tarief, ongeacht of een spreker een of twee dagen deel neemt.
  • De sprekersvergoeding is per sessie, dus onafhankelijk van het aantal sprekers. De vergoeding wordt uitgekeerd aan één persoon