arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier
Kopie van Een subtitel toevoegen (1)

Plenair: De ethische kant van het vak: handvatten voor de praktijk

Carlo Leget is Hoogleraar zorgethiek aan de Universiteit Voor Humanistiek en Lid vaste commissie ethiek en recht van de Gezondheidsraad. Carlo is spreker op vrijdag 8 oktober tijdens het Jaarcongres V&VN VS.

Korte Bio
Carlo Leget is vanuit de theologie (dissertatie in Utrecht over Thomas van Aquino, 1997) terecht gekomen in de medische ethiek. Na zes jaar aan het RadboudUMC gewerkt te hebben als universitair docent medische ethiek, werd hij in 2009 universitair hoofddocent zorgethiek in Tilburg. Sinds 2011 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Per 1 september 2012 is hij benoemd tot hoogleraar Zorgethiek aan de UvH. Ook is hij bijzonder hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve zorg namens het Integraal Kankercentrum Nederland en de de Associatie Hospicezorg Nederland. Carlo’s onderzoek beweegt zich op het grensvlak van (zorg)ethiek en zingeving, met name rond het levenseinde.

Bijdrage op vrijdag 8 oktober
Als VS kom je regelmatig voor de vraag te staan ‘is dit wel goed?’ of ‘wil ik dit wel?’ Soms gaat het over morele dilemma’s, soms over beleid volgens richtlijnen. Ethiek komt altijd om de hoek kijken als je je vak serieus neemt. Maar hoe ga je daar mee om? Hoe doe je het als je er alleen voor staat, of alleen een beslissing moet nemen? Hoe weet je of je het goed hebt gedaan? In deze lezing denken we daarover na en worden een paar praktische handreikingen gedaan.

Alvast een voorproefje?
Carlo heeft ons een tweetal linkjes gestuurd van eerdere optredens. Leuk om alvast te bekijken!
Bestaat de ziel?
Ethische dilemma’s die spelen bij verhuizen uit een hospice