arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Plenaire spreker Aliënde van Goor

Zichtbaarheid taakherschikking

Deze sessie zal ingaan op de zichtbaarheid van taakherschikking en het streven van de NZa om meer transparantie te verkrijgen in het aandeel van de zorg dat geleverd wordt door de VS en PA. De wettelijke kaders VS komen aan bod, alsmede de mogelijkheden van integrale bekostiging (sinds 2015). In het kader van de genoemde transparantie zal de regelgeving van de NZa zal worden uitgelegd. Deze regelgeving ziet op registratie van zorgactiviteiten op AGB-code van de zorgverlener (beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert) en die de zorg dus daadwerkelijk heeft verleend.

Tevens komt leiderschap aan bod en de rol van de VS en PA in Zinnige en Passende zorg.


Aliënde van Goor heeft twee ambachten. Die van jurist gezondheidsrecht (sinds aug 2020) en van VS AGZ (sinds aug 2004, opgeleid en gewerkt in Engeland en aansluitend in NL).

Aliënde is altijd werkzaam geweest binnen de cardiologie, zowel klinisch als poliklinisch in resp het OLVG, Londen en St Antonius Zkhs. Binnen de diverse deelgebieden cardiologie was het stroomlijnen van zorg (waaronder het neerzetten van ‘sneldiagnostiek’/ one-stop-shop-modellen) altijd één van de speerpunten. Daarnaast is ze van 2011 tot 2021 actief betrokken geweest bij de Kamer VS-PA van de NVVC met als speerpunt netwerken en positioneren van de VS en PA binnen de cardiologie. Na het oppakken en afronden van de studie rechten/Master Gezondheidsrecht aan de UvA werkt Aliënde sinds april 2021 als jurist bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), directie Regulering, medisch specialistische zorg. Daarnaast heeft ze bij de NZa de rol als projectleider Taakherschikking. In deze rol komen haar hybride kennis, uitgebreide netwerk binnen de medisch specialistische zorg en haar contacten bij de VNVN-VS en de NAPA goed van pas. Speerpunten bij het project Taakherschikking zijn de zichtbaarheid van taakherschikking en transparantie in de bekostiging, leiderschap en de rol van de VS en PA in Zinnige en Passende zorg.