arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Plenaire spreker Annemieke Roobeek

”Less is More”: omdenken is nodig voor een gezonde samenleving

In het verhaal zal uitgewerkt worden hoe we moeten omdenken van ‘end-of-pipe’ oplossingen in de zorg naar meer actieve preventie van jongs af aan. Meer preventie leidt tot een gezondere samenleving en een hogere kwaliteit van leven met minder uitgaven voor medische zorg en minder werkdruk in de traditionele zorg. Als we de sterk stijgende uitgaven van traditionele zorg afzetten tegen wat er echt nodig is om tot een gezonde samenleving te komen, dan zien we dat de afrekenlogica van verzekeraars en het in specialismen opereren van de medische wereld vaak tegen de gezondheid van de bevolking ingaat. Investeren in gezonde voeding, beweging en een gezond woon- en werkklimaat tijdens je leven, levert preventief meer gezondheid op. Het vereist omdenken vanuit de medische zorg om veel meer in ecosystemen met andere partijen actief op te trekken om te werken aan een gezamenlijk resultaat van een gezonde samenleving.

Meer deskundigheid van zorgpersoneel en nieuwe competenties, zoals netwerkend werken over de silo’s en dwars door de silo’s heen, is ook nodig om effectiever met mensen en middelen om te gaan. Werken in interdisciplinaire casusteams vraagt om samenwerking om tot betere en duurzame oplossingen te komen. Digitalisering kan hierbij kostenbesparend werken, want niet alle wielen hoeven opnieuw uitgevonden te worden. Wie meer samenwerkt, wordt ook nieuwsgieriger en verbreedt haar of zijn horizon. Daardoor komen er meer innovatieve oplossingen. Ruimte voor exploreren en ontdekken wat het beste past bij de client of patient wordt belangrijker dan het afvinken van de protocollijsten. Dat vereist minder bureaucratie en meer ruimte voor samen handelen.

Annemieke Roobeek is hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit, ondernemer en bestuurder.

Zij heeft een carrière in de wetenschap waar zij innovatie, duurzaamheid en netwerkend organiseren van verandering heeft belicht via verschillende hoogleraarschappen aan de Universiteit van Amsterdam (Wibaut Leerstoel voor grootstedelijke vraagstukken, Leerstoel voor Management of Complexities) en Nyenrode (Leerstoel voor Technologie en Economie). Zij is van oorsprong politicoloog en gepromoveerd econoom.

Zij is bestuurder en momenteel vervult ze de rol van commissaris bij Eneco, bij SolarDuck en Howaldt &Co. Zij is voorzitter van Social Fianance NL. Tot recent was zij commissaris bij ABN AMRO Bank, KLM – Royal Dutch Airlines, voorzitter van de Advisory Board for Responsible Investment van PGGM, Abbott Healthcare Products.

Via MeetingMoreMinds (www.meetingmoreminds.com)  werkt zij met bedrijven aan innoveren in ecosystemen en engaged netwerkleiderschap. Een recente venture van haar is GrwNxt (www.grwnxt.com) om een innovatief antwoord te bieden aan gezonde voeding in steden.