arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Plenaire spreker Nynke Boonstra

De VS als motor van innovatie

VSen vormen vaak de drijvende kracht achter nieuwe ontwikkelingen

De Verpleegkundig Specialist GGZ is sinds 2009 een artikel 14 beroep. Daarmee is de VS GGZ naast de klinisch psycholoog en psychiater een van de drie wettelijk erkende specialismen in de geestelijke gezondheidszorg. In deze 13 jaar heeft de VS een enorme ontwikkeling doorgemaakt en bijgedragen aan uiteenlopende innovaties in de zorg. Tijdens deze presentatie wordt stil gestaan bij deze ontwikkeling waarbij eigen ervaringen en inzichten als voorbeeld zullen dienen.

Nynke Boonstra begon in 1997 haar carrière als verpleegkundige, tevens volgde zij de opleiding verplegingswetenschap. Toen zij in 2001 haar drs. titel ontving startte ze als docent verpleegkunde bij NHL Stenden hogeschool, werkte als verpleegkundige en als onderzoeksassistent bij een promotieonderzoek naar behandelduur van antipsychotica bij mensen met een vroege psychose. In de loop van de jaren groeide haar interesse in onderzoek en werkte ze met een subsidie van de Provincie Friesland aan haar eigen promotieonderzoek naar het belang van vroegtijdige herkenning en behandeling van mensen met een psychose. Nadat zij in 2011 promoveerde bleef ze haar werk als onderzoeker en docent combineren met haar werk als clinicus. Ze startte met de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ bij Stichting GGZ VS en werd tevens opleider bij GGZ Friesland en VNN. In 2015 verruilde ze haar werk als docent verpleegkunde voor de functie van lector bij NHL Stenden hogeschool. In 2021 startte ze samen met collega’s een eigen bedrijf, KieN VIP, van waaruit ze als Verpleegkundig Specialist GGZ mensen met een vroege psychose behandelt. Sinds 2022 is ze tevens werkzaam als hoogleraar Mental Health Nursing aan de Universiteit van Utrecht. De leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting GGZ VS.