arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

donderdag 03 okt

09:00

Ontvangst & inschrijving

09:45

OPENING & uitreiking Els Borst prijs

Dagvoorzitter: Bas Bol, Verpleegkundig Specialist Intensieve Zorg Neonatologie Erasmus MC

WELKOM

Irma de Hoop, voorzitter V&VN VS

10:10

Learning from excellence

Mariska Zwartsenburg, SEH-arts KNMG, OLVG, Amsterdam

10:45

Ochtend pauze

Parallelronde 1

11:15-12:45 workshops

11:15

1.1 Klinisch redeneren

Sharissa Sewdin, AIOS huisartsgeneeskunde

Tijdens deze interactieve workshop zal de verpleegkundig specialist vaardigheden aanleren om eigen observaties om te zetten naar klinische beschouwingen. 
Klinisch rederen omvat probleemoplossend denken aan de hand van medische wetenschappelijke kennis in combinatie met persoonsgerichte behandeling. Door middel van casustiek zullen we de stappen doorlopen om samen tot een weloverwogen beslissing te komen.

Sharissa Sewdin

Sharissa Sewdin

AIOS huisartsgeneeskunde

11:15

1.2 EMDR in de basis-ggz door de Verpleegkundig Specialist - Netwerk GGZ

Harold Wenning, Verpleegkundig Specialist - ggz, praktijk voor psychologische expertise Maarsingh en van Steijn

EMDR is een geprotocolleerde behandeling voor mensen die veelal afschuwelijke dingen hebben meegemaakt en daardoor psychische klachten ontwikkelen. Inmiddels staat EMDR op nummer 1 in de richtlijn voor behandeling van mensen met PTSS. Steeds vaker wordt de behandeling toegepast door de verpleegkundig specialist. In deze workshop wordt kennis overgedragen over EMDR en wanneer en op welke wijze het door de verpleegkundig specialist kan worden ingezet in de basis-ggz.

1.2 Harold Wenning

Harold Wenning

Verpleegkundig Specialist - ggz, praktijk voor psychologische expertise Maarsingh en van Steijn

11:15

1.3 Onderzoek naar de rolontwikkeling van gespecialiseerd verpleegkundigen naar verpleegkundig specialist

Julia van Kraaij, IQ healthcare, Radboudumc, Nijmegen

Effectief leiderschap van zorgprofessionals is belangrijk voor goede kwaliteit van zorg in een continu veranderende zorgomgeving. De verpleegkundig specialist (VS) heeft een ideale positie om de leiding te nemen in deze complexe context. Welke competenties zijn daar dan voor nodig en beschikt de VS al over deze competenties? Aan de hand van een reeds uitgevoerd kwalitatief onderzoek naar de rolontwikkeling van gespecialiseerd verpleegkundige naar VS worden kansen en uitdagingen op het gebied van leiderschap besproken.

Julia van Kraaij

Julia van Kraaij

IQ healthcare, Radboudumc, Nijmegen

11:15

1.4 VS-GGZ in de rol van regiebehandelaar

Enzio Boeijen, Anneke van Vught. Jan Sitvast.

Tijdens deze workshop nemen we u mee in ons onderzoek naar het optimaliseren van de rol van regiebehandelaar door de VS-GGZ. We zullen starten met een overzicht van onze bevindingen uit het project en daarna gaan we in een leuke werkvorm met u aan de slag om handvatten te ontwikkelen die de VS-GGZ ondersteunen bij het verder optimaliseren van de rol van regiebehandelaar.

Enzio Boeijen

Enzio Boeijen

MSc. Onderzoeker, Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Faculteit Gedrag Gezondheid en Maatschappij, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Anneke J.A.H. van Vught

Anneke van Vught

Associate lector, Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Faculteit Gedrag Gezondheid en Maatschappij, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Jan E. Sitvast

Jan Sitvast

Senior onderzoeker, Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Faculteit Gedrag Gezondheid en Maatschappij, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen & senior lecturer MANP/onderzoeker, Hogeschool Utrecht.

11:15

1.5 Learning from excellence & appreciative inquiry - Netwerk SEH

Janneke Schuitenmaker, Verpleegkundig Specialist Spoedeisende Hulp, OLVG, Amsterdam

Interactieve workshop verdeeld in 2 thema’s die met elkaar
samenhangen: learning from excellence & appreciative inquiry.
Globale idee van workshop
– vragen n.a.v. key note speaker (M. Zwartsenburg)
– achtergrond learning from excellence
– hoe in OLVG gestart
– voorbeelden van meldingen SEH (ter illustratie)
– tips en tricks hoe te starten met project en ingaan op
individuele afdelingen en vragen.
– uit oefenen en uitvoeren van een appreciative inquiry in
groepjes per fase (dit is een systematische reflectie op een
melding of voorbeeld). Dit is om hands on aan de slag te gaan
met learning from excellence en appreciative inquiry

1.5Janneke Schuitenmaker

Janneke Schuitenmaker

Verpleegkundig Specialist Spoedeisende Hulp, OLVG, Amsterdam

11:15

1.6 Diagnostiek en behandeling van veel voorkomende infectieziekten

Chantal de Jong- Peltenburg , internist- infectioloog, Erasmus MC, Rotterdam

In deze presentatie zal het klinische beeld, de diagnostiek en de behandeling van enkele veel voorkomende infectieuze ziektebeelden aan bod komen. Aan welke diagnosen moet je denken bij een bepaalde presentatie? Welke verwekkers kunnen hieraan ten grondslag liggen en hoe diagnosticeer je deze? Wat is een BRMO of een ESBL of een MRSA? Welke stappen doorloopt een kweek als deze in het bacteriologisch laboratorium terecht komt. Op al deze vragen hoop ik in deze presentatie een antwoord te kunnen geven.

1.6 Chantal de Jong

Chantal de Jong- Peltenburg

Internist- infectioloog, Erasmus MC, Rotterdam

11:15

1.7 Taakherschikking VSAZ (AGZ) in de acute (ambulance-)zorg, een workshop!

Ruud Verhalle, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, RAV Brabant Midden West Noord Juliette Hereijgers, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, RAV Brabant Midden West Noord

Vergrijzing, toenemende co-morbiditeit bij de oudere patient, laagdrempelige toekenning en vraag naar zorg met daarnaast een vastlopende zorgketen, vragen om actie. De tijd van analyseren is voorbij en de gehele keten moet in actie komen. Taakfunctie-differentiatie binnen de eerste lijn in de ambulancezorg is onvermijdelijk. Inzet van de Verpleegkundig Specialist Acute Zorg (AGZ) als Rapid Responder in een twee jaar durende pilot met toestemming van VWS en IGJ. Een twee uur durende workshop waar we je meenemen naar het ontwikkelproces, valkuilen en eerste resultaten.

Ruud Verhalle

Ruud Verhalle

Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, RAV Brabant Midden West Noord Juliette Hereijgers,, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, RAV Brabant Midden West Noord

Juliette Hereijgers

Juliette Hereijgers

MANP, VSAZ RAV Brabant Midden West Noord

11:15

Presentaties

11:15

1.8 Effectieve consultvoering om eigen regie te versterken

AnneLoes van Staa, Lector Transities in Zorg, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

Hoe kan je als verpleegkundig specialist consulten effectiever en patiëntgerichter maken? Zodat je aandacht besteedt aan wat er voor de patiënt echt toe doet en diens eigen regie zoveel mogelijk respecteert en versterkt? Ondersteunen van zelfmanagement vanuit een brede visie op gezondheid en ziek zijn is een hele uitdaging. Aan de hand van videoconsultregistraties kijken we naar manieren om consulten van verpleegkundig specialisten beter af te stemmen op de behoeften van patiënten en hun naasten.

Anneloes van Staa

AnneLoes van Staa

Lector Transities in Zorg,Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

11:15

1.9 Nieuwe indeling AGZ/GGZ en de effecten op herregistratie

Arnout Uitewaal, secretaris College Specialismen Verpleegkunde

De vier somatische specialismen worden na een langlopend traject samengevoegd tot één specialisme algemene gezondheidszorg. In een met breed draagvlak tot stand gekomen nieuwe indeling heeft het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) de overgang voorgelegd aan de Minister voor Medische Zorg. Het CSV geeft inzicht in hoe dit traject verlopen is en wat de gevolgen zijn voor verpleegkundig specialisten in de somatische specialismen.

1.9 Arnout Uitewaal

Arnout Uitewaal

Secretaris College Specialismen Verpleegkunde

11:15

1.10 Samen Beslissen en keuzehulpen morgen toegepast

Michiel Hageman, oprichter PATIENT+

Samen Beslissen: het klinkt zo simpel. Maar de praktijk is vaak weerbarstig. Hoe meer behandelingsmogelijkheden, hoe complexer. Bovendien is er vaak geen ‘enige juiste behandeling. Keuzehulpen bieden uitkomst. Door een keuzehulp in te vullen, doet de patiënt voorafgaand aan het consult al veel inzicht op: in de voor- en nadelen van iedere behandeling én in zijn eigen voorkeuren. Tijdens deze workshop doe jij inzichten op hoe de verpleegkundig specialist en patiënt nog beter Samen Beslissen. Vandaag geleerd en morgen toegepast.

1.10 michielhageman

Michiel Hageman

Oprichter PATIENT+

11:15

1.11 Sedatie voor pijnlijke ingrepen

Linda Schuiten, Verpleegkundig Specialist kindergeneeskunde, OLVG, Amsterdam Sharron van den Berg, VIOS Kindergeneeskunde, OLVG, Amsterdam

Het uitvoeren van procedures bij patiënten is onderdeel van
ons werk, een deel daarvan kunnen angst en/of pijn geven
bij de patiënt. Dit kun je niet altijd vermijden, maar is er
volop ruimte voor verbetering! Angst en pijn zijn onnodig en
schadelijk voor het herstel en vertrouwen van de patiënt. Wij
vertellen je over de farmacologische mogelijkheden: adequate
pijnstilling, lichte sedatie bijv met lachgas of midazolam. En
over de niet farmacologische mogelijkheden: positief taal
gebruik, medische hypnose en het effect van aanpassen van
omgeving en processen.

Linda Schuiten

Verpleegkundig Specialist Kindergeneeskunde, OLVG, Amsterdam

Sharron van den Berg

VIOS Kindergeneeskunde, OLVG, Amsterdam

11:15

1.12 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

Maximaal 24 inschrijvingen!

Op het Zorg van Nu-innovatieplein kun je allerlei interactieve workshops volgen op het gebied van e-health en innovatie. Hier laten we zien welke mogelijkheden e-health vandaag al biedt om zorg te ondersteunen en te verbeteren. Maak op laagdrempelige wijze kennis met slimme oplossingen en innovaties die je (in je vak) verder kunnen helpen. Denk hierbij o.a. aan Virtual reality, zorgrobots, apps en praktische hulpmiddelen. Ook staan we uitgebreid stil bij de implementatie ervan.

Het Zorg van Nu-innovatieplein wordt een plek waar je kunt ervaren dat e-health naast nuttig ook heel leuk is!

De definitieve invulling wordt begin juni gepubliceerd op de website

logo zorg van nu

Zorg van Nu

11:55

Wisseltijd

12:05

1.13 Westerse acupunctuur in de palliatieve zorg, een waardevolle aanvulling

Dirk de Vries, anesthesioloog, pijnspecialist, kaderarts palliatieve zorg, Spaarnegasthuis

Acupunctuur is bij uitstek geschikt als aanvullende therapie
in de palliatieve zorg. Het is een techniek waarbij op basis
van westerse kennis en kunde van de geneeskunde en
evidence based symptomen als pijn, misselijkheid en braken,
hik, dyspneu en xerostomie verlicht kunnen worden. De
behandeling is weinig belastend en kent weinig complicaties.
Het is daarom een waardevolle maar nog onvoldoende
gebruikte aanvulling op de zorg in de palliatieve fase.

1.13 Dirk de vries

Dirk de Vries

Anesthesioloog en pijnspecialist, Spaarnegasthuis

12:05

1.14 Herkennen stroke voor/door zorgprofessionals - Netwerk Vasculaire Neurologie

Rianne van Leeuwen – vd Leur, VIOS vasculaire neurologie Tamara Dofferhoff, Vermeulen, VIOS vasculaire neurologie

Tijdens deze presentatie vertellen wij hoe je een beroerte kan
herkennen en het belang van het snel herkennen van een
beroerte. We bespreken de verschillende symptomen (ook de
atypische verschijnselen) en behandelmogelijkheden in de
acute situatie (ook na het wakker worden met een beroerte), de
verschillen tussen een TIA, herseninfarct en hersenbloeding en
de mogelijke gevolgen.

Rianne van Leeuwen – vd Leur,

VIOS vasculaire neurologie

Tamara Dofferhoff – Vermeulen

VIOS vasculaire neurologie

12:05

1.15 Innovatie in farmaceutische zorg: heeft uw patiënt in 2025 andere behoeften en weet u hoe u hierop in kunt spelen?

Dorothee Greven, arts, adviseur IVM

De wereld om ons heen verandert.
Ook binnen de gezondheidszorg verandert er veel in hoog tempo. Door nieuwe medische onderzoeken worden nieuwe aangrijppunten van farmaceutische behandeling ontdekt. Maar ook technologische ontwikkelingen bieden mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is het 3D printen van medicijnen, waardoor het wellicht over enkele jaren mogelijk is dat elke patiënt al zijn medicijnen in 1 gepersonaliseerde pil kan krijgen.
Elk beroep staat bloot aan veranderingen waarop moet worden ingespeeld om succesvol of nodig te blijven. Bij innovatie gaat het voortdurend om vernieuwing/uitvinden van en inspelen op de behoefte van de patiënt. Wat betekenen huidige ontwikkelingen voor uw beroep als VS?

Maatschappelijke thema’s op het vlak van FPZ zijn bijvoorbeeld:
• Zelfmanagement
• Personalized Medicine
• Verspilling medicatie
• Preventie van ziekte
• Demedicalisering
• Toegankelijkheid van de geneesmiddelenvoorziening/dure geneesmiddelen

Hoe denkt u hierover? Wat betekent innovatie voor uw vakgebied? Welke innovaties kunnen in uw ogen oplossingen aandragen voor bovengenoemde thema’s?

In deze workshop verkennen we de ontwikkelingen en mogelijkheden in farmaceutische zorg die we al zien en wellicht zelfs alleen maar waar we over kunnen dromen.

3.9 Dorothee Greven

Dorothee Greven

Arts, adviseur IVM

12:05

1.16 Inhalatie technologie bij kinderen - Netwerk Longgeneeskunde

Margareth Siemons-Wokke, Verpleegkundig Specialist kinderlongziekten, Noordwest Ziekenhuis, locatie Alkmaar. Annelies van der Kolk, Verpleegkundig Specialist kinderallergologie, Deventer ziekenhuis

Tijdens deze workshop zullen we kort ingaan op de verschillende inhalatiedevices die gebruikt kunnen worden bij kinderen met astma. Wanneer kies je voor een bepaald systeem, en wat zijn nu echt belangrijke punten om op te letten tijdens het gebruik van deze medicatie. Welke evidence is er om voor een bepaald device te kiezen en hoe zorg je dat je patiënt datgene meekrijgt wat er is voorgeschreven

Margareth Siemons-Wokke

Verpleegkundig Specialist kinderlongziekten, Noordwest Ziekenhuis, locatie Alkmaar

Annelies van der Kolk

Verpleegkundig Specialist kinderallergologie, Deventer ziekenhuis

12:05

1.17 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

Maximaal 24 inschrijvingen!

Op het Zorg van Nu-innovatieplein kun je allerlei interactieve workshops volgen op het gebied van e-health en innovatie. Hier laten we zien welke mogelijkheden e-health vandaag al biedt om zorg te ondersteunen en te verbeteren. Maak op laagdrempelige wijze kennis met slimme oplossingen en innovaties die je (in je vak) verder kunnen helpen. Denk hierbij o.a. aan Virtual reality, zorgrobots, apps en praktische hulpmiddelen. Ook staan we uitgebreid stil bij de implementatie ervan.

Het Zorg van Nu-innovatieplein wordt een plek waar je kunt ervaren dat e-health naast nuttig ook heel leuk is!

De definitieve invulling wordt begin juni gepubliceerd op de website

logo zorg van nu

Zorg van Nu

12:45

Lunchpauze

13:45

Algemene Ledenvergadering V&VN VS

14:45

Middagpauze

Parallelronde 2

15:15-16:45: workshops

15:15

2.1 Young Stroke; de zorg voor mensen die op jonge leeftijd een beroerte hebben doorgemaakt - Netwerk vasculaire neurologie

Karin Kanselaar, Verpleegkundig Specialist, Radboudumc, Nijmegen

Karin Kanselaar

Verpleegkundig Specialist, Radboudumc, Nijmegen

15:15

2.2 ECG voor beginners

Andre de Wit, Verpleegkundig Specialist cardiologie, Erasmus MC, Rotterdam

Wat houdt een elektrocardiogram (ECG) nu eigenlijk precies in?
Werk je niet/nauwelijks met ECG in de dagelijkse praktijk en wil je hier graag wat meer over weten?
Na een theoretische inleiding wordt op een interactieve wijze de beginselen van het ECG behandeld.
Het doel van de workshop is het opdoen van basale ECG kennis het herkennen van veelvoorkomende problemen in de geleiding.

André de Wit

Andre de Wit

Verpleegkundig Specialist cardiologie, Erasmus MC, Rotterdam

15:15

2.3 Reumatische aandoeningen - Netwerk reumatologie

Aone van Roy, Verpleegkundig Specialist reumatologie Liesbeth Beaart-van de Voorde, Verpleegkundig Specialist reumatologie Rianne de Korte, Verpleegkundig Specialist reumatologie Hanneke Voorneveld, Verpleegkundig Specialist reumatologie

Iedereen komt in zijn werk patiënten tegen met gewrichtsklachten. Gewrichtsklachten is in de huisartsen praktijk een van de meest voorkomende klachten.

Wanneer moet je aan reuma denken? Wanneer moet je verwijzen naar de reumatologie? Wanneer is er bij rugklachten sprake van een  reumatische aandoening? Wat is het verschil tussen artrose en artritis?

In deze workshop zullen we de meest voorkomende reumatische aandoeningen bespreken en ook het voorkomen van artritis bij patiënten met andere aandoeningen benoemen. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld Jicht bij patiënten op de dialyse of artritis bij immunotherapie.

In deze workshop zal een overzicht gegeven worden van de meest voorkomende reumatische aandoeningen, hoe herken je die? Ook zullen we het belang van vroege behandeling en dus doorverwijzing bespreken.

2.3 Aone van Roy

Aone van Roy

Verpleegkundig Specialist reumatologie

2.3 Liesbeth Beaart-van de Voorde

Liesbeth Beaart-van de Voorde

Verpleegkundig Specialist reumatologie

2.3 Rianne de Korte

Rianne de Korte

Verpleegkundig Specialist reumatologie

2.3 Hanneke Voorneveld

Hanneke Voorneveld

Verpleegkundig Specialist reumatologie

15:15

2.4 Positieve gezondheid in de (verpleegkundige) praktijk.

Geeske van der Weerd, Verpleegkundig Specialist GGZ, projectleider Naober Goud, trainer, IPH

Welke specialisatie je ook gedaan hebt, het concept van positieve gezondheid kan heel goed in de praktijk gebruikt worden als uitgangspunt om mensen te helpen zoveel mogelijk eigen regie te voeren, en te steunen om te gaan met de uitdagingen die ze tegen komen in het leven. In de workshop staat we stil bij de stand van zaken hoe dit concept toe te passen in de praktijk.

Geeske van der Weerd

Geeske van der Weerd

Verpleegkundig Specialist GGZ, projectleider Naober Goud, trainer, IPH

15:15

2.5 Didaktiek! – de basis

Maike Ouwerkerk, Manager Onderwijs bij Schola Medica

Geef jij wel eens onderwijs? Bereid je jouw onderwijs goed voor of pak je zo even iets uit de ‘la’? Hoe zorg je dat de ‘leerlingen’ in jouw ‘lokaal’ er ook daadwerkelijk iets van leren? – want daar gaat het uiteindelijk om, toch? In deze interactieve presentatie kom je meer te weten over wat er in de basis werkt bij het geven van (interactief) onderwijs. Niet geschikt voor experts …

Maike Ouwerkerk

Maike Ouwerkerk,

Manager Onderwijs bij Schola Medica

15:15

2.6 Euthanasie en herstel in de GGZ - Netwerk GGZ

Robert Meijburg, Verpleegkundig Specialist GGZ, opleider VIOS GGZ, lid onsultatieteam euthanasie Parnassia Groep

De lijdensdruk van patiënten in de GGZ kan hoog zijn, de situatie al jarenlang uitzichtloos. Jaarlijks vragen honderden psychiatrisch patiënten om euthanasie. Ongeveer 80% van deze verzoeken wordt afgewezen, een aantal van hen maakt zelf een einde van zijn leven. Wat gebeurt er met de groep van mensen die eens het leven te zwaar vond, maar blijft leven. Zijn deze mensen uitbehandeld? Is persoonlijk, maatschappelijk en klinisch herstel voor hen nog mogelijk? In deze workshop wordt het euthanasiebeleid in Nederland en de behandelmogelijkheden aan mensen na een euthanasietraject interactief besproken.

Robert Meijburg

Robert Meijburg

Verpleegkundig Specialist GGZ, opleider VIOS GGZ, lid onsultatieteam euthanasie Parnassia Groep

15:15

Presentaties

15:15

2.7 Precision medicine: een behandeling naar de persoonlijke waarden van de individuele patient

Erwin Kompanje, medisch filosoof, klinisch ethicus Intensive care volwassenen, Erasmus MC, Rotterdam

Precision medicine is een benadering van preventie, diagnostiek en behandeling van een ziekte waarbij de individuele variatie in genen, omgeving en leefstijl belangrijke aspecten zijn. Daarnaast zijn de individuele waarden en normen van de patient van belang bij keuzes voor preventie en behandeling. Deze waarden kunnen conflicteren met waarden normen als solidariteit en de waarden en normen van de hulpverleners. Is ‘behandeling op maat’ dus wel zo’n goed idee? Wat is de meerwaarde?

Erwin Kompanje

Erwin Kompanje

Medisch filosoof, klinisch ethicus Intensive care volwassenen, Erasmus MC, Rotterdam

15:15

2.8 Dream big

Femke Gresnigt, SEH-arts KNMG, OLVG, Amsterdam

De ins en outs van toxidromen worden besproken. Hoe kun je ze herkennen en wat is de klinische relevantie. Belangrijke verwekkers worden besproken.

Femke Gresnigt

Femke Gresnigt

SEH-arts KNMG, OLVG, Amsterdam

15:15

2.9 Opportunistische longinfecties: hoe krijg je ze en hoe raak je ze kwijt - Netwerk longgeneeskunde

Inge Bergsma, Verpleegkundig Specialist Longziekten, Radboudumc, Nijmegen

Na de presentatie weten de deelnemers welke opportunistische longinfecties kunnen optreden en wat de oorzaken kunnen zijn, maar vooral hoe je infecties kunt voorkomen en dat de behandeling bestaat uit zowel niet medicamenteuze als medicamenteuze therapie Het betreft een interactieve sessie waarbij het publiek bevraagd wordt tijdens de presentatie.

Inge Bergsma

Verpleegkundig Specialist Longziekten, Radboudumc, Nijmegen

15:15

2.10 Treat first what kills first: tools voor een praktische benadering van de vitaal bedreigde patient - Netwerk ambulancezorg

Silvie van Doorn, Verpleegkundig Specialist AGZ, RAV Brabant, MWN Isabelle Nooijenvan der Wijst, Verpleegkundig Specialist AGZ, RAV Brabant MWN

Het herkennen van de vitaal bedreigde patiënt is niet altijd even eenvoudig, ernaar handelen evenmin. Deze presentatie is bedoeld voor verpleegkundig specialisten die niet werkzaam
zijn in de acute zorg maar wel behoefte hebben aan tools voor een praktische benadering van de (potentieel) vitaal bedreigde patiënt. Op interactieve wijze zullen de deelnemers
worden meegenomen in de theorie en de praktijk achter de ABCD benadering en de basic life support. Kalmte zal u -en uw
patiënt- redden!

Silvie van Doorn

Verpleegkundig Specialist AGZ, RAV Brabant, MWN

Isabelle Nooijen- van der Wijst

Verpleegkundig Specialist AGZ, RAV Brabant MWN

15:15

2.11 Klinisch redeneren bij chronische pijn tijdens de ‘opiaten-epidemie’: hoe doe jij dat?

Karina Meijers-Verhoeven, Verpleegkundig Specialist, afdeling Pijngeneeskunde, Ziekenhuis Amstelland, docent HBO-V, Hogeschool Inholland

Meerdere factoren spelen bij chronische pijn een rol. Multimodale en multidisciplinaire pijntherapie zijn dan aangewezen. Opiaten kunnen hierbij een rol spelen. In deze presentatie wordt gezamenlijk, aan de hand van casuïstiek, klinisch geredeneerd. Gedurende de casus worden theoretische ‘uitstapjes’ gemaakt naar het ontstaan van (chronische) pijn, het werkingsmechanisme van opiaten, hiermee samenhangende risico’s en mogelijke alternatieven. Vanuit verschillende ervaringen, perspectieven en referentiekaders, wordt er kennis gedeeld, opgedaan, dan wel bevestigd.

Karina Meijers-Verhoeven

Karina Meijers-Verhoeven

Verpleegkundig Specialist, afdeling Pijngeneeskunde, Ziekenhuis Amstelland, docent HBO-V, Hogeschool Inholland

15:15

2.12 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

Maximaal 24 inschrijvingen!

Op het Zorg van Nu-innovatieplein kun je allerlei interactieve workshops volgen op het gebied van e-health en innovatie. Hier laten we zien welke mogelijkheden e-health vandaag al biedt om zorg te ondersteunen en te verbeteren. Maak op laagdrempelige wijze kennis met slimme oplossingen en innovaties die je (in je vak) verder kunnen helpen. Denk hierbij o.a. aan Virtual reality, zorgrobots, apps en praktische hulpmiddelen. Ook staan we uitgebreid stil bij de implementatie ervan.

Het Zorg van Nu-innovatieplein wordt een plek waar je kunt ervaren dat e-health naast nuttig ook heel leuk is!

De definitieve invulling wordt begin juni gepubliceerd op de website

logo zorg van nu

Zorg van NU

16:05

Wisseltijd

16:05

2.13 Herkennen en behandelen van patiënten met een licht verstandelijke beperking (laag IQ) in de SGGZ

Herman Segers, verpleegkundig specialist GGZ, Fivoor, forensisch FACT Ingeborg Berger, verpleegkundig specialist GGZ,Parnassia Groep, FACT

In deze presentatie krijg je achtergrondkennis over LVB, adaptief vermogen, praktische tips over hoe een LVB te herkennen, worden opties voor passende behandeling geboden en eerste ervaringen gedeeld. Na deelname krijg je, indien gewenst, de hersteltraining speciaal voor deze patiëntengroep (Happy Healthy Life gebaseerd op de IMR) via de mail, zodat je ook in je eigen praktijk/fact/kliniek aan de slag kan.

Leerdoelen van de sessie

–         Je kan minstens vijf kenmerken/bevindingen noemen waardoor je als VS zou moeten denken aan de mogelijkheid van een licht verstandelijke beperking;

–         Je bent op de hoogte hoe je kan screenen op een vermoeden van een licht verstandelijke beperking (SCIL);

–         Je bent op de hoogte van de adaptieve vragenlijst verstandelijke beperking (AVVP)

–         Je kan minstens vijf aandachtspunten of aanpassingen noemen waarmee je behandeling beter aan kan passen op de patiënt met een licht verstandelijke beperking

Herman Segers

Verpleegkundig specialist GGZ, Fivoor, forensisch FACT

Ingeborg Berger

Verpleegkundig specialist GGZ,Parnassia Groep, FACT

16:05

2.14 Mentalized Based Treatment

Gieke Free, Verpleegkundig Specialist GGZ, promovenda, lid kenniskring GGZ verpleegkunde, Altrecht

Mentaliseren is het doen en laten van jezelf en anderen goed waarnemen en begrijpen in termen van gevoelens, gedachten en verlangens. De vaardigheid om adequaat te mentaliseren wordt gezien als een belangrijke vaardigheid in de GGZ, die kan bijdragen aan een goede en effectieve begeleidingsrelatie. In deze presentatie worden de basisprincipes van mentaliseren, gehechtheid en Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) besproken, kan de deelnemer zich een voorstelling maken van de doelgroepen die baat kunnen hebben van deze principes, en wordt met behulp van voorbeelden uit de praktijk de toepassing van interventies en attitude bij MBT toegelicht.

Gieke Free

Gieke Free

Verpleegkundig Specialist GGZ, promovenda, lid kenniskring GGZ verpleegkunde, Altrecht

16:15

2.15 Ernstig astma: work-up en behandeling - Netwerk longgeneeskunde

Gert-Jan Braunstahl, longarts, Expertisecentrum Astma/COPD Franciscus Gasthuis & Vlietland

Patiënten met ernstig astma, ongeveer 3-4% van de totale astmapopulatie, houden ondanks uitgebreide (niet-)medicamenteuze behandeling nog veel klachten en frequente astma aanvallen. Voordat deze diagnose kan worden gesteld vindt eerst een work-up plaats waarbij verschillende zaken zoals inhalatietechniek, therapietrouw en co-morbiditeit worden geoptimaliseerd. De begeleiding van patiënten met ernstig astma is een uitdaging voor de longarts. Nieuwe add-on behandelingen bieden echter hoop voor deze patiënten. Sommigen zijn inmiddels geregistreerd, anderen zijn nog in ontwikkeling. Het betekent voor deze groep patiënten een kans op significante verbetering van kwaliteit van leven, minder astma-aanvallen en vermindering in de behoefte aan van systemische corticosteroïden. Noodzakelijk is wel dat de indicatiestelling zorgvuldig plaatsvindt.

Gert-Jan Braunstahl

Gert-Jan Braunstahl

Longarts, Expertisecentrum Astma/COPD Franciscus Gasthuis & Vlietland

16:05

2.16 Nierschade - Netwerk nefrologie

Stéphanie de Koning, Verpleegkundig Specialist Nefrologie, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam Margreet Dirks - Veldhuijzen van Zanten, Verpleegkundig Specialist Nefrologie, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

1.7 miljoen Nederlanders hebben chronische nierschade. Zij hebben verhoogd risico op het ontwikkelen van nierfalen en hart- en vaatziekten. Preventie is uiterst belangrijk en vroegtijdige diagnose kan verdere schade helpen voorkomen.
Wij willen met u de richtlijn chronische nierschade bespreken en met behulp van casuïstiek de diagnose- en behandelingsmogelijkheden doornemen.

2.16 Stéphanie de Koning

Stéphanie de Koning

Verpleegkundig Specialist Nefrologie, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

2.16 Margreet Dirks

Margreet Dirks

Veldhuijzen van Zanten, Verpleegkundig Specialist Nefrologie, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

16:05

2.17 Verminderen van zorg bij mensen met ernstige psychische aandoeningen - Netwerk GGZ

Thijs Beckers, zorglijnregisseur volwassenenzorg, METggz

Intensieve zorg is op sommige momenten essentieel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, maar wanneer deze intensieve zorg te lang duurt, gaat deze ook nadelig werken. Deze workshop richt zich op de beschikbare kennis over het verminderen van zorg bij mensen met ernstige psychische aandoeningen, geeft nieuwe inzichten en biedt handvatten om, wanneer het goede moment aanbreekt, de zorg te verminderen.

Thijs Beckers

Thijs Beckers

Zorglijnregisseur volwassenenzorg, METggz

16:05

2.18 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

Maximaal 24 inschrijvingen!

Op het Zorg van Nu-innovatieplein kun je allerlei interactieve workshops volgen op het gebied van e-health en innovatie. Hier laten we zien welke mogelijkheden e-health vandaag al biedt om zorg te ondersteunen en te verbeteren. Maak op laagdrempelige wijze kennis met slimme oplossingen en innovaties die je (in je vak) verder kunnen helpen. Denk hierbij o.a. aan Virtual reality, zorgrobots, apps en praktische hulpmiddelen. Ook staan we uitgebreid stil bij de implementatie ervan.

Het Zorg van Nu-innovatieplein wordt een plek waar je kunt ervaren dat e-health naast nuttig ook heel leuk is!

De definitieve invulling wordt begin juni gepubliceerd op de website

logo zorg van nu

Zorg van Nu

16:45

Inspireren

André Kuipers, astronaut, spreker en ambassadeur WNF, Rode Kruis Prinses Margriet Fonds, Justgiggit, Stichting Natuurwijs, Stichting Hoogvliegers, Emma Kinderziekenhuis en de WE Foundation.

17:45

Borrel

17:45

Netwerk ambulancezorg

Aanmelden via: Wim Breeman

17:45

Netwerk VS SEH

Aanmelden via: Bart Huybrechts

17:45

Redactie vakblad DVS

Aanmelden via: Eva Lugtmeier

19:30

Diner & feest @DeZeemeeuw

vrijdag 04 okt

Ontvangst & inschrijving

09:30

OPENING Dagvoorzitter: Bas Bol, Verpleegkundig Specialist Intensieve Zorg Neonatologie Erasmus MC

WELKOM

Irma de Hoop, voorzitter V&VN VS

09:35

Leiderschap

Niek van den Adel, LANG ZAL ZE LAESI

10:05

Tucht & klachten

Martin Appelo, zelfstandig GZ-Psycholoog, cognitief gedragstherapeut

10:35

Ochtendpauze

11:00

PITCHES VIOS afstudeerpprijs

12:00

Lunchpauze

Parallelronde 3

13:00-14:30: workshops

13:00

3.1 (SPOED) ECHOGRAFIE What you see is what you get…

Arthur Rosendaal, SEH-arts, Franciscus, locatie Gasthuis en Vlietland, Rotterdam, Course director & Co-founder DEUS (Dutch Emergency Ultrasound) - Maximaal 24 inschrijvingen!

Echografie als verlengstuk van het lichamelijk onderzoek. Na een korte voordracht zullen we vooral op elkaar oefenen om een indruk te krijgen van de meerwaarde van (spoed)echografie bij elke patiënt bij elk specialisme. Bij deze workshop zijn ter begeleiding  instructeurs aanwezig!

Arthur Rosendaal

SEH-arts, Franciscus, locatie Gasthuis en Vlietland, Rotterdam, Course director & Co-founder DEUS (Dutch Emergency Ultrasound)

13:00

3.2 EMDR door de verpleegkundig specialist in de specialistische GGz - Netwerk GGZ

Karin Reijnhoudt, Verpleegkundig Specialist GGz GGzCentraal, Asielzoekersteam Noord Marianne de Leeuw, Verpleegkundig Specialist GGz, opleider Verpleegkundig Specialist GGz Centraal, FACT Ermelo

Deelnemers maken kennis met trauma, traumabehandeling en EMDR in de specialistische GGz.  De toepassing van EMDR wordt gedemonstreerd door één of meerdere deelnemers  een EMDR behandeling te laten ervaren.
Aan de hand van casuïstiek wordt de toepassing van EMDR toegelicht. Indicatiestelling, inschatten van en omgaan met risico’s  en het verloop en resultaten van de behandeling komen aan de orde. De discussie richt zich op de specifieke rol van de verpleegkundig specialist in traumabehandeling en EMDR.

Karin Reijnhoudt

Verpleegkundig Specialist GGz GGzCentraal, Asielzoekersteam Noord

Marianne de Leeuw

Marianne de Leeuw

Verpleegkundig Specialist GGz, opleider Verpleegkundig Specialist GGz Centraal, FACT Ermelo

13:00

3.3 Leren diagnosticeren en het maken van een plan van aanpak bij patiënten met ADHD, circadiane slaapproblematiek en een eetstoornis: leren van een leefstijl-analyse en van het levensverhaal van de patiënt - Netwerk GGZ

Cinderella Zwennes, Verpleegkundig Specialist, Brijder Web Alphen a/d Rijn . Chris Loth, Verpleegkundig Specialist GGZ, directeur Praktijk LOTH Verpleegkunde, Groenlo Ervaringsdeskundige

Allereerst schetsing van aard en omvang van en samenhang tussen ADHD/ADD, circadiane slaapproblematiek en eetstoornissen. Een diagnostisch gesprek tussen een ervaringsdeskundige, beide verpleegkundig specialisten en de deelnemers over de samenhang tussen de drie problemen en effect hiervan op iemands leven: het ontstaan en de impact van een eetstoornis. Maar ook de zoektocht naar mogelijkheden om deze negatieve relatie te doorbreken en controle te ervaren en zo het persoonlijke vermogen om te veranderen te vergroten.

Cinderella Zwennes

Cinderella Zwennes

Verpleegkundig Specialist, Brijder Web Alphen a/d Rijn . Chris Loth, Verpleegkundig Specialist GGZ, directeur Praktijk LOTH Verpleegkunde, Groenlo Ervaringsdeskundige

Chris Loth

Chris Loth

Verpleegkundig Specialist GGZ, directeur Praktijk LOTH Verpleegkunde, Groenlo Ervaringsdeskundige

13:00

3.4 Lichamelijk onderzoek bij de verslaafde patiënt - Netwerk GGZ

Doep van Dijk, VIOS, Jellinek Kim Govers, VIOS, Novadic- Kentrongroep Jackie Middeldorp, Verpleegkundig Specialist GGZ, MANP, Rn. Jellinek

Deze workshop geeft  informatie en tools om straks zelf in de eigen praktijk een somatische beeld te vormen van de lichamelijke gezondheid van de verslaafde patiënt. De workshop is interactief en behandeld meerdere facetten van somatiek en verslaving. Aan het eind van de workshop ben je in staat om Utrechtse Somatisch Screeningslijst af te nemen en weet je welke onderwerpen aandacht verdienen. Ook komt het somatisch zorgpad; de implementatie en rol van de verpleegkundig specialist uitdrukkelijk naar voren.

Doep van Dijk

Doep van Dijk

Verpleegkundig in opleiding tot VS, Jellinek

Kim Govers

Verpleegkundig in opleiding tot VS, Novadic- Kentrongroep

Jackie Middeldorp

Jackie Middeldorp

Verpleegkundig specialist GGZ, MANP, Rn. Jellinek

13:00

3.5 Pre operatieve screening bij kwetsbare ouderen - Netwerk geriatrie

Marcel Weterman, Verpleegkundig Specialist klinische geriatrie, UMC Utrecht Mirjam Kaemingk, Verpleegkundig Specialist klinische geriatrie, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem Sophie Osseweijer- Bronsgeest, Verpleegkundig Specialist, Spaarne Gasthuis, Hoofddorp

Na het volgen van deze workshop:
– heeft de deelnemer informatie over de opzet van een
preoperatief spreekuur geriatrie als recente ontwikkeling
binnen dit specialisme
– Is het de deelnemer duidelijk voor welke patiënt het zinvol is
doorgestuurd te worden voor pre-operatieve screening door
de geriatrie en kan zijn pt ook voorlichten over wat dit inhoud
– Heeft de deelnemer inzicht in de structurele aanpak van de
screening en de inhoud van het CGA waarmee duidelijk wordt
waar kwetsbaarheden van de pt liggen
– Heeft de deelnemer inzicht in het gebruikte
meetinstrumenten en kan de uitkomsten interpreteren

Marcel Weterman

Verpleegkundig Specialist klinische geriatrie, UMC Utrecht

3.5 Mirjam Kaemingk

Mirjam Kaemingk

Verpleegkundig Specialist klinische geriatrie, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

13:00

3.6 Leiderschap in de 1ste lijn: Collega's inspireren om zich te profileren buiten de spreekkamer - Netwerk eerste lijn

Annemiek Mooij, Verpleegkundig Specialist, Susan Barto Verpleegkundig Specialist, Tjitske Huisman, Verpleegkundig Specialist, Mary Groeneveld Verpleegkundig Specialist, Miranda Laurant, Lector

Laat je inspireren door praktijkvoorbeelden van collega’s met betrekking tot  innovaties, ondernemerschap, het opzetten van verbetertrajecten (evt. 1,5 lijn) of speciale spreekuren

Het eerste deel zullen meerdere Verpleegkundig Specialisten een pitch houden met een praktijkvoorbeeld. Het tweede gedeelte van de workshop is interactief met ronde tafel gesprekken. Iedere pitch krijgt hierbij een eigen tafel.

Annemiek Mooij

Verpleegkundig Specialist: ZZP wondzorg

Susan Barto

Verpleegkundig Specialist: AlettaZorgt

Tjitske Huisman

Verpleegkundig Specialist: Huidkankerzorg in de 1ste lijn

Mary Groeneveld

Verpleegkundig Specialist: Stichting OOK

Miranda Laurant

Lector: Wetenschappelijk onderzoek 1ste lijn

13:00

3.7 X-Thorax beoordelen

Lievay van Dam, radioloog, Erasmus MC

In deze workshop komen alle facetten van een longfoto aan bod: de indicaties, de techniek, de anatomie en de meest voorkomende ziektebeelden. Aan de hand van casuïstiek wordt een gestructureerde beoordeling van de X-thorax aangeleerd. De meest voorkomende pathologie, zoals pneumonie, atelectase, pleuravocht en pneumothorax alsmede de belijning, wordt besproken. Aan het eind van de workshop zijn deze afwijkingen zelfstandig door de deelnemers te herkennen en te beschrijven.

3.7 Lievay van dam (alleen hoofd gebruiken)

Lievay van Dam

Radioloog, Erasmus MC

Presentaties

13:00-13:40

13:00

3.8 Huidzorg bij wondzorg - Netwerk wondmasters

Jessica Bakker, Verpleegkundig Specialist, Allerzorg Anja Hulzinga, VIOS wond en dermatologie, Allerzorg

Als zorgprofessional wil je de allerbeste wondzorg toepassen met een uiteindelijk genezingstendens. Maar wat als dit niet het geval is en de omliggende huid ook één van de belemmerende factoren is? Wat kan er nog meer aan de hand zijn? Kortom; de huid en een wond zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dienen ook in het klinisch redeneren meegenomen te worden.
Een praktische benadering over huidzorg bij wondzorg

4.9 Jessica Bakker

Jessica Bakker

Verpleegkundig Specialist, Allerzorg

Anja Hulzinga

VIOS wond en dermatologie, Allerzorg

13:00

3.9 Samen beslissen

Monique Baas, adviseur Waardegedreven Zorg/casemanager Neuro-Oncologie, LUMC Oncologie Centrum

Value Based Health Care en Shared Decision Making worden in de gezondheidszorg steeds populairder. Beide hebben tot doel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In deze sessie zal worden ingegaan op de inhoud van beide begrippen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Er is voor verpleegkundig specialisten hierin een belangrijke rol weggelegd, zowel in het een-op-een gesprek met de patiënt als in samenwerking met het behandelteam.

Monique Baas

Monique Baas

Adviseur Waardegedreven Zorg/casemanager Neuro-Oncologie, LUMC Oncologie Centrum

13:00

3.10 Vakgroep palliatieve zorg

Mascha Juffermans, Verpleegkundig Specialist palliatieve zorg, Spaarne Gasthuis

Sinds de start van de vakgroep palliatieve zorg is er veel veranderd in ons dagelijks werk. Waar bestaan deze verandering uit en zijn ze positief of juist belemmerd voor bijvoorbeeld de   patiëntenzorg, positionering en taakherschikking. Zijn verpleegkundig specialist en medisch specialist gelijkwaardige partners in een vakgroep? Deze en andere vragen zullen besproken worden tijdens deze presentatie.

Mascha Juffermans

Mascha Juffermans

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, Spaarne Gasthuis

13:00

3.11 Social media en zorg

Timo de Raad, Physician Assistant, onderwijskundige, UMC Utrecht

Wij leven in een technologische geavanceerde samenleving die continue veranderd. Social Media is hierbij een effectieve tool voor iedereen werkzaam in de gezondheidszorg. Social Media kan gebruikt worden om ons te ontwikkelen, te netwerken, patiënten voor te lichten en onze collega’s te scholen en te inspireren. Maar waar en hoe begin je nou en wat zijn de pit-falls? Kom naar deze workshop en ga aan de slag met Social Media.

Timo de Raad

Timo de Raad

Physician Assistant, onderwijskundige, UMC Utrecht

13:00

3.12 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

Maximaal 24 inschrijvingen!

Op het Zorg van Nu-innovatieplein kun je allerlei interactieve workshops volgen op het gebied van e-health en innovatie. Hier laten we zien welke mogelijkheden e-health vandaag al biedt om zorg te ondersteunen en te verbeteren. Maak op laagdrempelige wijze kennis met slimme oplossingen en innovaties die je (in je vak) verder kunnen helpen. Denk hierbij o.a. aan Virtual reality, zorgrobots, apps en praktische hulpmiddelen. Ook staan we uitgebreid stil bij de implementatie ervan.

Het Zorg van Nu-innovatieplein wordt een plek waar je kunt ervaren dat e-health naast nuttig ook heel leuk is!

De definitieve invulling wordt begin juni gepubliceerd op de website

logo zorg van nu

Zorg van Nu

13:40

Wisseltijd

Presentaties

13:50-14:30

13:50

3.13 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Jaap Kappert, beleidsmedewerker V&VN Verpleegkundig Specialisten

In 2018 is het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist opnieuw geschreven. Aanleiding daarvoor was de verwachte nieuwe indeling in verpleegkundig specialismen, maar met name de veranderingen in zorgvraag en zorgaanbod die op de verpleegkundig specialist afkomen, de nadruk op regie in de behandeling en de centrale positie van de patiënt (ongeacht domeinen) in de zorgverlening, alsmede de veranderde positie van de verpleegkundig specialist in de zorg na afronding van de experimenteerfase. In deze presentatie wordt ingegaan op de structuur van het nieuwe beroepsprofiel en de totstandkoming ervan.

Jaap Kappert

Jaap Kappert

Beleidsmedewerker V&VN Verpleegkundig Specialisten

13:50

3.14 Uitdagingen bij gevorderde Parkinson en advance care planning - Netwerk Parkinson

Anoek Forkink, Verpleegkundig Specialist Neurologie, SKB Winterswijk Hella Tulp, Verpleegkundig Specialist Neurologie, Elkerliek ziekenhuis

Wat is er zo moeilijk aan gevorderde Parkinson, zijn er andere onderwerpen van gesprek dan voorheen? En waar heb je het dan over, medicatie, wel of niet meer op controle komen? Andere vorm van zorg?
Einde van het leven bespreken? Uitdagingen genoeg en zijn wij voldoende uitgerust om deze gesprekken te voeren?
Graag willen we met jullie in gesprek en van elkaar leren. Ga deze uitdaging aan.

3.14 Anoek Forkink

Anoek Forkink

Verpleegkundig Specialist Neurologie, SKB Winterswijk Hella Tulp, Verpleegkundig Specialist Neurologie, SKB Winterswijk

3.14 Hella tulp

Hella Tulp

Verpleegkundig Specialist Neurologie, Elkerliek ziekenhuis

13:50

3.15 Leergang strategie en positionering verpleegkundig specialisten

Johan Lambregts, Bureau Lambregts Hanneke Voorneveld, Verpleegkundig specialist Maasstadziekenhuis

V&VN VS is de Leergang Strategie en Positionering gestart om bij te dragen aan:
• Effectieve en doelmatige patiëntenzorg.
• Verbinden van cure en care.
• Kwaliteit van leven van patiënten.
• Meer duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VS.
• Optimale samenwerking tussen artsen en VS.
• Beter imago beroep verpleegkundig specialist.

De inhoud van het programma focust op leiderschap, beroepsidentiteit, strategie, financiering,  communicatie en samenwerking.

315 Johan Lambregts

Johan Lambregts

Bureau Lambregts

2.3 Hanneke Voorneveld

Hanneke Voorneveld

Verpleegkundig specialist Maasstadziekenhuis

13:50

3.16 Excellente team samenwerking

Timo de Raad, Physician Assistant, onderwijskundige, UMC Utrecht

Werken in de zorg betekend altijd samenwerken. Samenwerken met verschillende collega’s maar ook samenwerken met de patiënt. Hoe zorg je ervoor dat deze samenwerking niet goed gaat maar excellent? Binnen samenwerking spelen Human Factors een belangrijke rol. In deze sessie richten wij ons op de acute opvang van een patiënt en hoe de samenwerking excellent kan verlopen. Zero Point Survey, Prebriefs, 10 for 10 en debrief komen aan de orde.

Timo de Raad

Timo de Raad

Physician Assistant, onderwijskundige, UMC Utrecht

13:50

3.17 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

Maximaal 24 inschrijvingen!

Op het Zorg van Nu-innovatieplein kun je allerlei interactieve workshops volgen op het gebied van e-health en innovatie. Hier laten we zien welke mogelijkheden e-health vandaag al biedt om zorg te ondersteunen en te verbeteren. Maak op laagdrempelige wijze kennis met slimme oplossingen en innovaties die je (in je vak) verder kunnen helpen. Denk hierbij o.a. aan Virtual reality, zorgrobots, apps en praktische hulpmiddelen. Ook staan we uitgebreid stil bij de implementatie ervan.

Het Zorg van Nu-innovatieplein wordt een plek waar je kunt ervaren dat e-health naast nuttig ook heel leuk is!

De definitieve invulling wordt begin juni gepubliceerd op de website

logo zorg van nu

Zorg van Nu

14:30

Posterpresentaties

15:15

Middagborrel + uitreiking posterprijs

Parallelronde 4

15:45-16:25: workshops

15:45

4.1 (SPOED) ECHOGRAFIE What you see is what you get…

Arthur Rosendaal, Spoedeisende Hulp-arts, Franciscus, locatie Gasthuis en Vlietland, Rotterdam, Course director & Co-founder DEUS (Dutch Emergency Ultrasound)

Echografie als verlengstuk van het lichamelijk onderzoek. Na een korte voordracht zullen we vooral op elkaar oefenen om een indruk te krijgen van de meerwaarde van (spoed)echografie bij elke patiënt bij elk specialisme. Bij deze workshop zijn ter begeleiding  instructeurs aanwezig!

Arthur Rosendaal

Spoedeisende Hulp-arts, Franciscus, locatie Gasthuis en Vlietland, Rotterdam, Course director & Co-founder DEUS (Dutch Emergency Ultrasound)

15:45

4.2 Van keurslijf naar maatwerk Herregistratie-eisen die aansluiten op jouw persoonlijke ontwikkeling

Bas Vogel, Verpleegkundige niet-praktiserend, secretaris van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) Michelle Dekker, secretaris visitatiecommissie, vice-secretaris RSV

In de komende jaren onderzoekt de RSV of de herregistratie-eisen een persoonlijk karakter kunnen krijgen. Dat zou betekenen dat niet langer voor iedereen dezelfde eisen worden gesteld, maar dat er meer ruimte komt om de eisen aan te passen aan jouw eigen ontwikkelingsbehoefte. In deze workshop presenteren we de eerste ideeën op dit terrein. Vervolgens gaan we met de deelnemers van de workshop in gesprek over de mogelijkheden die zij zien.

Bas Vogel

Verpleegkundige niet-praktiserend, secretaris van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV)

Michelle Dekker

Secretaris visitatiecommissie, vice-secretaris RSV

15:45

4.3 Klinisch redeneren / verpleegkundige diagnostiek in de ggz

Diana Polhuis, Verpleegkundig Specialist GGZ, hoofdopleider GGZ-VS Wim Houtjes, Verpleegkundig Specialist GGZ, hoofdopleider GGZ-VS

Tonen hoe verpleegkundig specialisten in de ggz competenties op het gebied van klinisch redeneren en verpleegkundige diagnostiek kunnen inzetten als vertrekpunt voor een effectieve verpleegkundig specialistische behandeling in de ggz.
Bij GGZ-VS hebben we een klinisch redeneermodel ontwikkeld waarbij we een gepersonaliseerde beschrijvende diagnose construeren door gebruik te maken van de DSM-5, de NANDA-I verpleegkundig diagnose classificatie en de International Classification of Functioning (ICF). Het model biedt grote voordelen. Niet alleen voelt de patiënt zich veel meer erkend in zijn/haar problematiek. Ook biedt de gepersonaliseerde beschrijvende diagnose een veel beter vertrekpunt voor een passende behandeling.

Diana Polhuis

Diana Polhuis

Verpleegkundig Specialist GGZ, hoofdopleider GGZ-VS

Wim Houtjes

Wim Houtjes

Verpleegkundig Specialist GGZ, hoofdopleider GGZ-VS

15:45

4.4 Het gebruik van corticosteroïden en de invloed hiervan op de glucoseregulatie - Netwerk diabetes

Judith van Niel, Verpleegkundig Specialist chronisch Zieken, diabeteszorg, Haaglanden Medisch Centrum

Voor vele aandoeningen van bv. oncologie tot long en reumatische aandoeningen worden vele soorten corticosteroïden in verschillende doseringen voorgeschreven. De medicijnen hebben echter een grote invloed op de glucoseregulatie.  Gezien de sterke toename van het aantal mensen met type 2 diabetes krijgen wij als verpleegkundig specialisten regelmatig te maken met deze patiënten groep.
In deze workshop ga ik kort in over de verschillen tussen type 1 en type 2 diabetes en de risico’s die er ontstaan bij een ontregelde diabetes ,de werking van corticosteroïden en de manier waarop deze medicijnen de glucoseregulatie beïnvloeden met daarbij het toegenomen risico op zowel hyper- als hypoglycemische ontregeling en tot slot wat wij als behandelaars er aan kunnen doen om ernstige ontregeling van de bloedglucose te voorkomen.

Judith van Niel

Judith van Niel

Verpleegkundig Specialist chronisch Zieken, diabeteszorg, Haaglanden Medisch Centrum

15:45

4.5 Differentiaal diagnostiek en (verpleegkundige) behandelinterventies bij comorbide bipolaire stoornis en ADHD door de verpleegkundig specialist als regiebehandelaar - Netwerk GGZ

Simone Schade, Verpleegkundig Specialist GGZ, PsyQ Anne-Marie Dingenouts, Verpleegkundig Specialist GGZ, PsyQ

Interactieve workshop gericht op de professionalisering van zorg omtrent patiënten met een bipolaire stoornis én ADHD.  Na een inleidende presentatie worden aan de hand van casuïstiekbespreking handvatten geboden voor screening, diagnostiek en medische en verpleegkundige interventies voor een  integrale behandeling.

Simone Schade

Simone Schade

Verpleegkundig Specialist GGZ, PsyQ

4.5 Anne-Marie Dingenouts

Anne-Marie

Verpleegkundig Specialist GGZ, PsyQ

15:45

4.6 De inzet van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) door de verpleegkundig specialist - Netwerk GGZ

Lia Jaeqx – van Tienen Verpleegkundig Specialist GGZ, gespecialiseerd ACT-therapeut en training

Acceptance and commitment Therapy (ACT) is bewezen effectief bij  verschillende lichamelijke en psychiatrische chronische klachten (Ruiz, 2010). Het is een andere wijze van denken en werken in de behandeling wat de draagkracht, ook wel psychologische flexibiliteit van een patiënt verhoogd, zonder de last te verminderen. In deze workshop krijg je inzicht in de achtgrond van deze behandeling en oefen je met opdrachten bij jezelf die je direct in je werk kan toepassen.

Lia Jaeqx

Lia Jaeqx – van Tienen

Verpleegkundig Specialist GGZ, gespecialiseerd ACT-therapeut en training

15:45

4.7 Hematologie

Gerard Jansen, internist-hematoloog, Erasmus MC, Rotterrdam

De hemostase (bloedstolling) is een samenspel van verschillende processen en orgaansystemen, zoals de vaatwand, bloedplaatjes, het stollingsmechanisme en de fibrinolyse (het oplossen van bloedstolsels). Hierbij zijn factoren die stolling bevorderen en factoren die stolling remmen in een delicate balans. Stoornissen in de hemostase kunnen leiden tot bloedingen als er een tekort is aan een van de stollingsfactoren, of tot trombose bij een teveel aan stolling. In deze workshop wordt een uitleg van de hemostase gegeven, zoals de primaire en secundaire hemostase. Ter illustratie van het belang van een goede hemostase worden kort de ziektebeelden ziekte van von Willebrand en hemofilie besproken. Hemofilie is een ernstige erfelijke bloedingsziekte die veroorzaakt wordt door een tekort aan stollingsfactor VIII of IX. Ook worden de nieuwe antistollingsmiddelen besproken.

 

De leerdoelen van de workshops zijn:

–          Beschrijven van de werking van de primaire hemostase

–          Inzicht in de werking van de secundaire hemostase

–          Inzicht in de controle van de hemostase en de hemostatische balans

–          Kennis van afwijkingen in de hemostatische balans die kunnen leiden tot bloedingen en trombose

–          Nieuwe ontwikkelingen omtrent de antistollingsmedicatie

Gerard Jansen

Internist-hematoloog, Erasmus MC, Rotterrdam

15:45

4.8 Verslaving en LVB “het kan wel!

Irene van der Linden, Verpleegkundig specialist GGZ, Tactus verslavingszorg Centrum verslaving en LVB

In deze workshop maakt u op een praktische manier kennis met methodieken en interventies die verslaving herkennen en behandelen bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafd niveau. Thema’s die aan de orde komen zijn; hoe bespreek je het middelengebruik, waar let je op, hoe motiveer je patiënten om te werken aan hun verslaving, welke methodieken zijn LVB proof en wat te doen met psychiatrische comorbiditeit. Daarnaast is er ruimte voor praktijkgerichte vragen.

Irene van der Linden

Irene van der Linden

Verpleegkundig specialist GGZ, Tactus verslavingszorg Centrum verslaving en LVB

15:45

4.9 Tuchtcollege

Karin Timm, Verpleegkundig Specialist Intensieve zorg, Allerzorg Mieke Bil, Verpleegkundig Specialist, OLVG, Amsterdam

Karin Timm

Verpleegkundig Specialist Intensieve zorg, Allerzorg Mieke Bil, Verpleegkundig Specialist, OLVG, Amsterdam

Mieke Bil

Verpleegkundig Specialist, OLVG, Amsterdam

15:45

4.10 Mag het een ietsje minder? Deprescribing bij (kwetsbare) ouderen - Netwerk verpleeghuis

Linda Wijma-Vos, apotheker verpleeghuizen Martiniziekenhuis Groningen Inge Rinzema , Verpleegkundig Specialist ZINN Gezondheidszorg , Groningen

Veel (kwetsbare)  ouderen hebben in de loop der jaren een forse medicatielijst opgebouwd en is er sprake van polyfarmacie. Dat is niet zonder risico´s: het vergroot de kans op interacties en bijwerkingen. Deze workshop staat stil bij de veranderende farmacokinetiek en farmacodynamiek bij ouderen. Daarna bespreken we aan de hand van casuïstiek de praktijk van deprescribing. Moet er medicatie af? Of moet er toch medicatie bij?

Linda Wijma

Linda Wijma-Vos

Apotheker verpleeghuizen Martiniziekenhuis Groningen

Inge Rinzema

Inge Rinzema

Verpleegkundig Specialist ZINN Gezondheidszorg , Groningen

Presentaties

15:45-16:25

15:45

4.11 De waarde van de VS cardiologie, MDL, oncologie en palliatieve zorg

Loes van Dusseldorp, wetenschappelijk onderzoeker Radboudumc; Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve geneeskunde

We staan stil bij de vraag welke waarde patiënten toekennen aan de behandeling en begeleiding van een VS cardiologie, MDL, oncologie en palliatieve zorg.  Ervaringen, belevingen en betekenisgeving van patiënten zijn via kwalitatief onderzoek geëxploreerd. De thema’s, metaforen en gekozen associatiekaarten geïdentificeerd uit de diepte-interviews worden gepresenteerd. Door reflectie op de resultaten discussiëren we over de implicaties voor de praktijk; sluit jouw invulling van de rol van VS aan bij de betekenisgeving door patiënten?

Loes van Dusseldorp

Loes van Dusseldorp

Wetenschappelijk onderzoeker Radboudumc; Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve geneeskunde

15:45

4.12 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

Maximaal 24 inschrijvingen!

Op het Zorg van Nu-innovatieplein kun je allerlei interactieve workshops volgen op het gebied van e-health en innovatie. Hier laten we zien welke mogelijkheden e-health vandaag al biedt om zorg te ondersteunen en te verbeteren. Maak op laagdrempelige wijze kennis met slimme oplossingen en innovaties die je (in je vak) verder kunnen helpen. Denk hierbij o.a. aan Virtual reality, zorgrobots, apps en praktische hulpmiddelen. Ook staan we uitgebreid stil bij de implementatie ervan.

Het Zorg van Nu-innovatieplein wordt een plek waar je kunt ervaren dat e-health naast nuttig ook heel leuk is!

De definitieve invulling wordt begin juni gepubliceerd op de website

logo zorg van nu

Zorg van Nu

Wisseltijd

16:25-16:35

Presentaties

16:35-17:15

16:35

4.13 Care & Cure - Netwerk SEH

Victor Bon, Verpleegkundig Specialist, Spoedeisende Hulp, OLVG Amsterdam

Een kenmerk van de functie van verpleegkundig specialist is de integratie van “care en cure”. Tijdens deze presentatie zal blijken dat het definiëren van beide termen niet zo eenvoudig is en dat diverse factoren van invloed zijn op de betekenis. En hoe is de verhouding care : cure in de dagelijkse praktijk? Het is de vraag of “care en cure” aan vervanging toe is door een ander passend begrip

Victor Bon

Victor Bon

Verpleegkundig Specialist, Spoedeisende Hulp, OLVG Amsterdam

16:35

4.14 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

Maximaal 24 inschrijvingen!

Op het Zorg van Nu-innovatieplein kun je allerlei interactieve workshops volgen op het gebied van e-health en innovatie. Hier laten we zien welke mogelijkheden e-health vandaag al biedt om zorg te ondersteunen en te verbeteren. Maak op laagdrempelige wijze kennis met slimme oplossingen en innovaties die je (in je vak) verder kunnen helpen. Denk hierbij o.a. aan Virtual reality, zorgrobots, apps en praktische hulpmiddelen. Ook staan we uitgebreid stil bij de implementatie ervan.

Het Zorg van Nu-innovatieplein wordt een plek waar je kunt ervaren dat e-health naast nuttig ook heel leuk is!

De definitieve invulling wordt begin juni gepubliceerd op de website

17:15

Borrel