arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma 2021

donderdag 07 okt

09:00

(Online) ontvangst

Plenair

09:45

Opening door Irma de Hoop, voorzitter V&VN VS

10:00

Uitreiking Els Borst Prijs

10:15

De verpleegkundig specialist als regie(voerend) behandelaar binnen de beroerte zorg

Karin Kanselaar, winnaar Els Borst Prijs 2020, verpleegkundig specialist AGZ, Principal Clinician, Radboud UMC, Nijmegen

Jaarlijks worden in Nederland 4.000 tot 5.000 mensen in de leeftijd tussen 18 tot 50 jaar getroffen door een beroerte; een aantal wat nog elk jaar toeneemt. Van het ene op het andere moment worden ze geraakt door een ziekte die hun leven verandert; vaak voor altijd. Aangezien ze op het moment van hun ziekte een heel leven voor zich hebben, is kennis over de oorzaken, prognose en de eventuele lange termijn gevolgen belangrijk. De gevolgen van een beroerte op jonge leeftijd kunnen in twee groepen worden onderverdeeld. Als eerste de kans op een recidief beroerte en/of andere hart- en vaatziekte met als gevolg dat patiënten continue leven met (terechte) vrees hiervoor. Daarnaast hebben ze een verhoogd risico op complicaties tijdens een zwangerschap na de beroerte. Als tweede, de moeilijkheden die er zijn om het leven na een beroerte weer “op te pakken”. Hierin speelt re-integratie een belangrijke rol. De verpleegkundig specialist kan als regie(voerend) behandelaar een belangrijke rol vervullen.

plenair Karin Kanselaar

Karin Kanselaar

Karin Kanselaar, winnaar Els Borst Prijs 2020, verpleegkundig specialist AGZ, Principal Clinician, Radboud UMC, Nijmegen

10:30

Ronde tafel sessie

O.l.v. Talitha Muuse, ondernemer, gangmaker achter Blikverruimers, opiniemaker op radio en televisie over thema’s als diversiteitsbeleid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap

Voor de allereerste keer zullen we tijdens het jaarcongres een ronde tafel sessie inplannen.

Onder leiding van tafeldame Talitha Muuse zullen 4 betrokken zorgverleners in gesprek gaan.

Thema van deze ronde tafel sessie zal zijn: “De toekomst (maar ook het verleden) van de verpleegkundig specialist”. Aan de hand van een 3-tal stellingen zal dit onderwerp verder uitgediept worden. We zullen ook tijdens deze sessie trachten het publiek actief te betrekken!

_44A5907Talitha (1) (1)

Talitha Muuse

Ondernemer, gangmaker achter Blikverruimers, opiniemaker op radio en televisie over thema’s als diversiteitsbeleid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap

Ronde tafel-Teie Salomons

Teie Salomons

Verpleegkundig specialist GGZ, Amethist Verslavingszorg

DO_1.1_WS_Inge Rinzema

Inge Rinzema

Verpleegkundig Specialist AGZ , Vice-voorzitter V&VNVS

Ronde tafel-Vera Rempe

Vera Rempe

Medisch specialist (chirurg-proctoloog) en praktijkmanager, oprichter AlettaZorgt

Ronde tafel – Nynke Boonstra

Nynke Boonstra

Lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan NHL Stenden hogeschool en Verpleegkundig Specialist GGZ & directeur Zorg bij KieN VIP

11:10

Pauze

Gelegenheid tot netwerken en bekijken posterpresentaties

Parallelronde 1

11:25

1.1 In gesprek over de dood

Rob Bruntink, Mede-eigenaar Bureau MORBidee

Inhoud
Met patiënten praten over het levenseinde is zinvol en waardevol, en dus belangrijk. Het is belangrijk voor jezelf als zorgprofessional (zo kun je je zorg afstemmen op de wensen en behoeften), maar ook voor de naasten (het kan helpen bij de verliesverwerking). Velen vinden het echter lastig om erover te beginnen. In de sessie ‘In gesprek over de dood’ krijg je praktische tips over hoe je deze gesprekken kunt starten, waarover je zoal kunt praten en hoe je dat praten over de dood voor jezelf makkelijk maakt.

Leerdoelen
Hoofddoel van deze sessie:

 • De deelnemer aan de sessie krijgt handvatten om in de praktijk gesprekken over het levenseinde te voeren.

Subdoelen:

 • De deelnemer weet welke patiënten in aanmerking komen voor levenseindegesprekken
 • De deelnemer ziet in waarom het van belang is eerst zelf comfortabel te worden met het onderwerp, voordat gesprekken met patiënten worden gestart
1.1 Rob Bruntink

Rob Bruntink

Mede-eigenaar Bureau MORBidee

11:25

1.2 Ademhalingszwakte bij neuromusculaire ziekten

Angela Langerak, verpleegkundig specialist AGZ, Amsterdam UMC, locatie AMC en Kim Holtmaat, verpleegkundig specialist AGZ, UMC Utrecht

Inhoud
In Nederland zijn ongeveer 200.000 mensen met een spierziekte. Er zijn meer dan 600 verschillende spierziekten, allemaal hebben ze een verlammend effect op de spieren. Bij zwakte van de ademhalingsspieren kan de ziekte dodelijk zijn. Er kan zowel sprake zijn van acute als chronische respiratoire insufficiëntie. Beiden vragen om een specifieke behandeling. Tijdens deze sessie wordt, aan de hand van casuïstiek, aandacht besteedt aan de meest voorkomende neuromusculaire ziekten waarbij ademhalingszwakte kan ontstaan en de behandelmogelijkheden daarbij.

Leerdoelen

 • Aan het einde van de presentatie kent u de meest voorkomende neuromusculaire ziekten waarbij ademhalingszwakte kan ontstaan
 • Aan het einde van de presentatie kent u de behandelmogelijkheden bij ademhalingsspierzwakte
 • Aan het einde van de presentatie kent u de aandachtspunten voor een verpleegkundig specialist in de zorg voor een patiënt met een neuromusculaire ziekte
1.2 Angela Langerak

Angela Langerak

Verpleegkundig specialist AGZ, Amsterdam UMC, locatie AMC

1.2 Kim Holtmaat

Kim Holtmaat

Verpleegkundig specialist AGZ, UMC Utrecht

11:25

1.3 Verpleegkundige classificaties voor verpleegkundig specialisten

Gabriël Roodbol, Hoofddocent MANP klinisch redeneren en interventies bij HAN university of Applied Sciences, Nijmegen, Mede-eigenaar Medictcare

Inhoud
In het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist (VS) wordt aangegeven dat bij het diagnosticeren de VS gebruik maakt van medische classificaties en de ICF met verpleegkundige diagnosen (NANDA-i), zorgresultaten (NOC) en interventies (NIC). Het gebruik van verpleegkundige terminologie bij het diagnosticeren is aanhoudend een punt van discussie op onder andere validiteit en bruikbaarheid. Dit, terwijl de VS nu juist het medisch en verpleegkundig redeneren zou moeten integreren waarmee zij de individuele zorg kan verbeteren en daarmee de meerwaarde van het beroep kan aantonen.

Tijdens deze presentatie worden de verpleegkundige classificaties NANDA-i, NOC en NIC flink onder de loep genomen met het oog deze beter te kunnen begrijpen betreffende het taal- en conceptgebruik. Hiertoe worden de classificaties softwarematig met de Chiron zorgplanner onderzocht en ziet de deelnemer de kracht en kwetsbaarheid van deze classificaties.

Leerdoelen

 • De deelnemers hebben inzicht in de kracht en beperkingen van de verpleegkundige classificaties NANDA-i, NOC en NIC;
 • herkennen het inductieve en deductieve redeneringsproces en de benaderingswijze vanuit de classificaties;
 • Geven een herwaardering over het gebruik van verpleegkundige classificaties binnen hun werkgebied
1.3 Gabriël Roodbol

Gabriël Roodbol

Gabriël Roodbol, Hoofddocent MANP klinisch redeneren en interventies bij HAN university of Applied Sciences, Nijmegen, Mede-eigenaar Medictcare

11:25

1.4 Verpleegkundigen in opleiding tot specialist (VIOS) tijdens de drukste dienst van het jaar op de Spoedeisende hulp (SEH)

Mireille Bakker en Paula de Ram, verpleegkundige in opleiding tot specialist AGZ, OLVG, Amsterdam

Inhoud

Code rood tijdens de COVID-19 pandemie in Amsterdam en VIOS hadden dienst op de SEH van OLVG.  ‘Dat zal wel meevallen’, dachten wij toen we op weg waren naar onze dienst. Na zelf 3x met de fiets te zijn uitgegleden en we de rest van Amsterdam dit ook zagen doen, realiseerden we dat deze dienst toch anders zou gaan verlopen. De wachtkamer zat om 7.30 uur al vol met patiënten met traumatisch letsel. Dat was lang geleden.

Een week later hadden we precies hetzelfde scenario en konden we direct hetgeen dat we geleerd hadden toepassen in de praktijk.

Hoe is het om in pandemie-tijd de drukste dienst van het jaar te draaien als VIOS? Voor welke uitdagingen hebben we gestaan en hoe zijn wij hiermee omgegaan? Met deze bijdrage krijgen jullie een kijkje in het hoofd van de VIOS SEH. Wat kunnen we daarvan leren als VS en VIOS?

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in het leer- en werkproces van VIOS op de SEH
 • Inzicht krijgen in het werkproces op de SEH met hoge werkdruk
 • Inzicht krijgen in de uitdagingen van een VIOS SEH tijdens de drukste dag van het jaar
1.4 Mireille Bakker-aan het werk-voorkeur voor deze foto

Mireille Bakker

Mireille Bakker, verpleegkundige in opleiding tot specialist AGZ, OLVG, Amsterdam

1.4 Paula de Ram

Paula de Ram

Paula de Ram, verpleegkundige in opleiding tot specialist AGZ, OLVG, Amsterdam

11:25

1.5 Non motore symptomen van de ziekte van Parkinson

Hella Hulp, verpleegkundig specialist AGZ, Elkerliek Ziekenhuis en Anoek Forkink, verpleegkundig specialist AGZ, SKB Winterswijk

Inhoud
De ziekte van Parkinson kenmerkt zich voor omstanders vooral door motorische klachten, echter zijn het vooral ook non motorische symptomen welke kwaliteit van leven doen beperken. In deze sessie zullen we de diversiteit ervan aanbod laten komen en de meest voorkomende verder belichten.

Leerdoelen
Inzicht verkrijgen in non motore symptomen bij de ziekte van Parkinson, medicamenteuze en niet medicamenteuze behandeling ervan

1.5 Hella Tulp

Hella Hulp

verpleegkundig specialist AGZ, Elkerliek Ziekenhuis

1.5 Anoek Forkink

Anoek Forkink

verpleegkundig specialist AGZ, SKB Winterswijk

11:25

1.6 Pre-operatieve leefstijl screening

Rosaline Theeuwen, verpleegkundig specialist AGZ, LUMC, Leiden

Inhoud
Postoperatieve complicaties komen frequent voor (bij IBD patiënten oa. 21% bij ileocoecaal resecties) Patiëntoptimalisatie met betrekking tot aanpasbare risicofactoren vóór abdominale chirurgie vermindert postoperatieve complicaties. Deze risicofactoren ( oa. ondervoeding, sarcopenie, anemie roken) worden vaak preoperatief niet onderkend. Door middel van preoperatieve screening worden deze risicofactoren in kaart gebracht.

1.6 Rosaline Theeuwen

Rosaline Theeuwen

verpleegkundig specialist AGZ, LUMC, Leiden

12:10

Lunchpauze

Gelegenheid tot netwerken en bekijken posterpresentaties

12:15

Gesponsord door Novartis: Hartfalenbehandeling volgens de nieuwe 2021 ESC richtlijn – een praktische leidraad

Mariëlle van de Veerdonk, cardioloog, Amsterdamumc

Parallelronde 2

13:10

2.1 Inzet van GLP-1 en SGLT-2 bij DM2 in de dagelijkse praktijk!

Wilma Schouwstra, verpleegkundig specialist AGZ, Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn en Rosaline Hoogenboom, verpleegkundig specialist AGZ, Diakonessenhuis, Utrecht

Inhoud
Wat is GLP-1 en SGLT-2 en wanneer zet je deze middelen in of juist niet? Wat is de plaats bij de overige orale diabetesmedicatie en insuline?  In deze leergang leggen wij uit hoe deze medicatie werkt, wat de bijwerkingen zijn, hoe je deze medicatie opstart en wat de adviezen ten aanzien van het dieetadvies zijn. Een  multidisciplinaire aanpak én de motivatie van de patiënt zijn onontbeerlijk om een effectief gewichtsverlies, een daling van het HbA1c en een verlaging van het CVR te behalen.

Leerdoelen

In deze sessie wordt uitleg gegeven over nieuwe medicatie  bij DM2:

 • wat is GLP-1?
 • wat is SGLT-2?
 • wanneer worden deze medicatie wél of juist niet ingezet?
 • wat is de invloed op het cardiovasculaire risico bij DM2?
 • wat is de invloed op de BMI?
 • wat is het belang van persoonsgerichte diabeteszorg, wat wil de persoon met diabetes? Shared decision!
2.1 Wilma Schouwstra

Wilma Schouwstra

verpleegkundig specialist AGZ, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn

2.1 Rosaline Hoogenboom

Rosaline Hoogenboom

verpleegkundig specialist AGZ, Diakonessenhuis, Utrecht

13:10

2.2 De verpleegkundig specialist als ondernemer, hoe dan?

Anjo Braamse, verpleegkundig specialist GGZ, PraktijkSamen, Den Haag

Inhoud
Regelmatig wordt Anjo gebeld door collega’s uit alle delen van het land, die willen weten hoe ze een eigen praktijk kunnen opstarten. Wat kan en wat kan niet, voordelen, nadelen en wat moet je allemaal regelen zijn vragen die worden gesteld.

Als verpleegkundig specialist GGZ een eigen praktijk opbouwen en als ondernemer aan de slag aan vraagt bepaalde competenties en werk attitudes.

In deze workshop geeft Anjo een inkijkje in het ondernemerschap zoals zij dit heeft opgebouwd. De wet – en regelgeving die van toepassing is komt aan bod maar ook de mogelijkheden binnen de verschillende financieringsstromen zoals ziektekosten verzekeraars, WMO, freelance enz.

Leerdoelen

 • De VS is geprikkeld en ziet het ondernemen als mogelijkheid
 • De VS weet welke competenties hij ( zij ) in huis moet hebben om als ZZP-er of als zelfstandige/vrijgevestigde aan de slag te gaan
 • De VS weet welke wet- en regelgeving er van toepassing is op de VS als  ZZP-er en in een zelfstandige (vrijgevestigde) praktijk.
2.2 Anjo Braamse

Anjo Braamse

verpleegkundig specialist GGZ, PraktijkSamen, Den Haag

13:10

2.3 Klinisch redeneren in de praktijk, onderwerp: Duizeligheid

Esther Helms, huisarts, docent MANP, Hogeschool Rotterdam

Inhoud
Klinisch redeneren is het proces om van een klacht bij de patiënt, naar een diagnose en therapie te komen. In deze  praktische sessie zullen we door middel van een casus dit redeneerproces doorlopen. Het is een interactieve sessie waarbij er gestart wordt met een quiz, waarna de pathofysiologie, epidemiologie en een klinische presentatie aanbod komen. Op basis van de gegevens uit de anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullende diagnostiek zullen we met elkaar de juiste werkdiagnose opstellen. Ook kijken we kort naar de Klinisch Redeneren lessen van de toekomst.

Leerdoelen

 • Differentiëren op basis van epidemiologische gegevens en gegevens afkomstig van de anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek bij de patiënt uit de sessie
 • Aan de hands van de casus een werkdiagnose kunnen opstellen
 • Klinisch redeneren aanleren in een digitale leeromgeving
2.3 Esther Helms

Esther Helms

huisarts, docent MANP, Hogeschool Rotterdam

13:10

2.4 Hoogbegaafdheid: Herken jij jouw hoogbegaafde patiënten; hoe pas je daar je behandeling op aan?

Lia Jaeqx-van Tienen, verpleegkundig specialist GGZ, The Spotlights, Heerlen

Inhoud
Als ik collega’s vraag hoe ze iemands intelligentie inschatten, krijg ik vaak uitleg waarom iemand niet minder begaafd is. Meestal doel ik eerder op mijn vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

Hoogbegaafde patiënten zijn vaak kampioen in aanpassen, maar voelen zichzelf daar niet prettig bij. Dusdanig soms dat ze lichamelijke of geestelijk problemen ontwikkelen. Door het aanpassingsvermogen zijn deze patiënten moeilijk te herkennen, terwijl de hoge intelligentie en sensitieve aard gevolgen heeft voor de diagnostiek en behandeling. Zowel in de AGZ als in de GGZ is het belangrijk om hier rekening mee te houden. Specifieke kennis over hoogbegaafdheid in de zorg is daarom van groot belang.

Over hoogbegaafdheid is er steeds meer bewijs vanuit neurowetenschappelijk onderzoek dat het hoogbegaafde brein anders is qua morfologie, functionaliteit, structuur, interne netwerken en verwerkingssnelheid. Dit heeft gevolgen voor de sensorische verwerking, het sociale functioneren, de emotieregulatie, de geheugenfuncties en de mate van cognitief ingesteld zijn.

Leerdoelen

 • Je weet wat de kenmerken zijn van hoogbegaafde patiënten
 • Je weet waarom hoogbegaafde patiënten zo moeilijk zichtbaar worden in behandeling
 • Je weet wat je in je diagnostiek en behandeling kan aanpassen bij een (vermoedelijk) hoogbegaafde patiënt
2.4 Lia Jaeqx -Van Tienen

Lia Jaeqx-van Tienen

verpleegkundig specialist GGZ, The Spotlights, Heerlen

13:10

2.5 Nieuwe richtlijn decubitus: implicaties voor verpleegkundig specialisten

Erik de Laat, verpleegkundig specialist AGZ, Radboudumc, Nijmegen

Inhoud
Op 1 maart van dit jaar is de nieuwe richtlijn decubitus vastgesteld en via de website van V&VN beschikbaar. Dit project is door ZONMW gesubsidieerd en eigendom van V&VN.

De ontwikkeling van een landelijke richtlijn is een uitdaging voor verpleegkundig specialisten, maar hoe pak je dit aan: het schrijven van zo’n aanvraag en het projectmanagement.

In het tweede deel van de sessie worden, aan de hand van enkele concrete nieuwe inzichten op het gebied van decubitus, implementatieaspecten besproken.

Leerdoelen

Verpleegkundig specialisten zijn geïnformeerd over:

 • de methodologische stappen waarlangs de richtlijn tot stand is gekomen
 • structuur en inhoud van de richtlijn
 • de rol van de verpleegkundig van de verpleegkundig specialist bij de verspreiding/ implementatie/ borging van de kwaliteitsstandaard
2.5 Erik de Laat

Erik de Laat

verpleegkundig specialist AGZ, Radboudumc, Nijmegen

13:10

2.6 Ik zie, ik zie wat jij (nog) niet ziet. Rol van dermatoscopie in 1ste lijn

Maartje Spit, verpleegkundig specialist AGZ, Huisartspraktijk Schoone, Westerhoven

Inhoud
Tijdige herkenning van huidkanker is essentieel voor de prognose van de patiënt en voor het vervolgbeleid. In de diagnostiek van verdachte huidafwijkingen wordt dan ook steeds vaker een dermatoscoop ingezet als aanvulling op de diagnostiek. Maak kennis met de waarde en mogelijkheden van de dermatoscoop aan de hand van herkenbare casuïstiek.

Leerdoelen

 • Je weet wat dermatoscopie is
 • Je weet waar je dermatoscopie voor kunt inzetten

Je ervaart de waarde ervan bij praktische casuïstiek

2.6 Maartje Spit

Maartje Spit

verpleegkundig specialist AGZ, Huisartspraktijk Schoone, Westerhoven

Wisseltijd 13:55-14:10 uur

Parallelronde 3

14:10

3.1 ART (Active Recovery Triade) actief herstel binnen de triade bij de langdurige zorg/EPA

Joyce van Cuyck en Liesbeth Ridder, verpleegkundig specialist GGZ, Antes Parnassiagroep

Inhoud
Wat is ART & hoe geven wij binnen de ART kliniek binnen Antes hier vorm aan.

Aan bod komt:

 • Wat is ART & hoe geven wij vorm aan de ART binnen de langdurige zorg aan de EPA groep
 • Hoe is het contact met de naasten in de Corona tijd opgepakt
 • Aan de hand van een casus uit de praktijk wordt besproken hoe de ART methodiek in de dagelijkse praktijk wordt toegepast.

Leerdoelen

 • Kennis vergroten over de ART.
 • Kennis opdoen hoe het contact met naasten op te pakken in de Corona tijd.
 • Kennis hebben over waarom de ART een geschikte methodiek is voor de langdurige zorg aan de EPA groep.
3.1 Liesbeth Ridder

Liesbeth Ridder

verpleegkundig specialist GGZ, Antes Parnassiagroep

14:10

3.2 Telefonische nazorg voor 70+er na een trauma, door verpleegkundig specialisten op de Spoedeisende Hulp ; project & onderzoek

Janneke Schuitenmaker, verpleegkundig specialist AGZ, OLVG, Amsterdam

Inhoud
Hoe gaat het met de oudere patiënten na bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH)?

Het geven van informatie over de diagnose en het behandelplan tijdens een ontslaggesprek op de SEH is essentieel. Vanwege de acute setting en hogere leeftijd worden de ontslaginstructies slechter onthouden en begrepen. Hierdoor hebben zij een grotere kans op functionele achteruitgang, toename van zorggebruik en vroegtijdig overlijden.

Het project richt zich op de haalbaarheid van het aanbieden van telefonische nazorg aan patiënten van 70 jaar en ouder, door de verpleegkundig specialisten van de SEH in OLVG. De wetenschappelijke context in dit project richt zich op het effect van het nabellen om de complicaties van de functionele achteruitgang te verminderen.

Leerdoelen

 • Kennisgeving van resultaten project en onderzoek
 • Haalbaarheid en klinische impact evalueren
 • Ideeën, ervaringen en tips uitwisselen in andere VS werkgebieden
3.2 Janneke Schuitenmaker

Janneke Schuitenmaker

verpleegkundig specialist AGZ, OLVG, Amsterdam

14:10

3.3 E-health toepassingen bij kinderen en jeugdigen met astma

Pamela Hartgerink, verpleegkundig specialist AGZ, Medisch Spectrum Twente, Enschede en Coosje Sintnicolaas, verpleegkundig specialist AGZ, Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis, Nijmegen

Inhoud
In deze dynamisch sessie nemen we jullie mee in de veranderende wijze van zorg middels twee innovatieve E-health toepassingen voor kinderen/jeugdigen met astma.

Wat zijn  aanleidingen en wat weten we over de wetenschappelijke onderbouwing over E-health?

Twee praktische projecten, de Luchtbrug en het E-health programma worden toegelicht.

Welke interne en externe barrières zijn hierbij ontstaan en hoe zijn deze op te lossen?

Tenslotte belichten we de rol van E-healthin de toekomst van de huidige gezondheidszorg.

Leerdoelen

 • Inzicht in de mogelijkheden van E- Health bij thuismonitoring van kinderen met astma
 • Inzicht in de impact van Ehealth op kwaliteit van zorg
 • Inzicht in een veranderend zorglandschap met een nieuwe rol voor de zorgprofessional
3.3 Pamela Hartgerink

Pamela Hartgerink

verpleegkundig specialist AGZ, Medisch Spectrum Twente, Enschede

3.3 Coosje Sintnicolaas

Coosje Sintnicolaas

verpleegkundig specialist AGZ, Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis, Nijmegen

14:10

3.4 CVA nazorg in het verre Oosten

Renata Gierkink en Anoek Forkink, verpleegkundig specialist AGZ, SKB, Winterswijk

Inhoud
Voor de begeleiding van CVA-patiënten zijn veel afspraken en een goede samenwerking van allerlei hulpverleners nodig. Deze zorg is in de regio Oost-Achterhoek goed geregeld en wordt ook zorgvuldig geregistreerd. Een inkijkje in hoe wij de CVA(-na)zorg in het verre Oosten geregeld hebben.

Leerdoelen

 • Ik kan na de sessie vertellen hoe de CVA nazorg in de Achterhoek opgezet is
 • Ik kan na deelname aan de sessie de nazorginstrumenten die bij de CVA-nazorg in de Achterhoek gebruikt worden benoemen
 • Ik heb minstens 2 praktische tips ontvangen waarmee ik de nazorg in mijn eigen regio kan optimaliseren
3.4 Renata Giergink

Renata Gierkink

verpleegkundig specialist AGZ, SKB, Winterswijk

3.4 Anoek Forkink

Anoek Forkink

verpleegkundig specialist AGZ, SKB, Winterswijk

14:10

3.5 Hoe ga ik om met mijn werkende patiënt; help mijn patiënt heeft een baan!

Marijke Roseboom en Mara Helderman, verpleegkundig specialist AGZ, Ro-ad Arbodienstverlening

Inhoud
Wij willen graag uitleg geven over wat de wetten en regels zijn omtrent ziekte en werk. Dit om bij de VS inzicht te geven in welke invloed je hebt op de werkende patiënt/cliënt.

Wat doet verzuim met iemand die een baan heeft en welke rol kan je daar in je spreekkamer innemen? Welke samenwerking kan je aangaan met de arbodienst en wat kan je niet? Welke rol heeft een arbodienst bij verzuim en wat als iemand niet beter wordt?

Leerdoelen

 • Kennis over de Wet Verbetering Poortwachter, Arbo zorg en Sociale zekerheid in Nederland
 • Kennis en handvaten hoe arbeid bespreekbaar te maken in de spreekkamer en de samenwerking op te zoeken met de arbodienst
 • De grenzen van de verpleegkundig specialist/behandelaar in het bespreekbaar maken van arbeid in de spreekkamer.
3.5 Marijke Roseboom

Marijke Roseboom

verpleegkundig specialist AGZ, Ro-ad Arbodienstverlening

3.5 Mara Helderman-aan het werk

Mara Helderman

verpleegkundig specialist AGZ, Ro-ad Arbodienstverlening

14:10

3.6 Grip op probleemgedrag (in het verpleeghuis)

Inke Schaap, verpleegkundige in opleiding tot specialist AGZ, Amsterdam Amstelland en Charlotte van der Hulst, verpleegkundig specialist AGZ, Bretano, Amstelveen

Wisseltijd 14:55-15:10 uur

Plenair

15:10

Trots op je DNA

Susanne Baars, oprichter en uitvoerend voorzitter, SocialGenomics, MOONSHOT

‘We bevinden ons in een extreem interessante periode met vele baanbrekende wetenschappelijke innovaties op het gebied van precision medicine en genetica in het vooruitzicht.”

Door het bieden van zelfbeschikking over medische en genetische data en de mogelijkheid die te delen kunnen we patiënten helpen om sneller toegang te krijgen tot de juiste expertise zorg die ze nodig hebben. We kunnen nu voor het eerst in de geschiedenis AI gaan inzetten om de beste behandeling te vinden voor elke patiënt.

Stel je voor dat miljoenen mensen van allerlei communities wereldwijd straks hun data met meerdere onderzoeksinstituten kunnen delen. Met AI oplossingen kunnen patiënten, artsen en onderzoekers van elkaar leren en elkaar helpen om op basis van collectieve data inzichten de juiste behandeling te kiezen en nieuwe innovaties te ontdekken om ziektes de wereld uit te helpen.

Denk je eens in hoe groot de impact hiervan is voor ons bestaan!
#Unity #oneness #oneworld

Susanne Baars

Susanne Baars

oprichter en uitvoerend voorzitter, SocialGenomics, MOONSHOT

15:30

Vragen uit het publiek

16:00

Online pubquiz

vrijdag 08 okt

08:15

(Online) ontvangst

09:00

Algemene Ledenvergadering V&VN VS

alleen voor V&VN VS leden

Plenair

09:45

Opening door Inge Rinzema, voorzitter V&VN VS

10:05

De ethische kant van het vak: handvatten voor de praktijk

Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek, Universiteit Voor Humanistiek, lid vaste commissie ethiek en recht, Gezondheidsraad

Als Verpleegkundig Specialist kom je regelmatig voor de vraag te staan ‘is dit wel goed?’ of ‘wil ik dit wel?’ Soms gaat het over morele dilemma’s, soms over beleid volgens richtlijnen. Ethiek komt altijd om de hoek kijken als je je vak serieus neemt. Maar hoe ga je daar mee om? Hoe doe je het als je er alleen voor staat, of alleen een beslissing moet nemen? Hoe weet je of je het goed hebt gedaan?

In deze lezing denken we daarover na en worden een paar praktische handreikingen gedaan.

Carlo_leget-1451916430

Carlo Leget

hoogleraar zorgethiek, Universiteit Voor Humanistiek, lid vaste commissie ethiek en recht, Gezondheidsraad

10:30

Winnaars VIOS afstudeerprijs, Pitches VIOS afstudeerprijs 2021, uitreiking VIOS afstudeerprijs 2021 en posterprijs 2021

Winnaar VIOS afstudeerprijs 2020:
Linda den Hoed – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
De BMR-vaccinatie: Intramusculair of Subcutaan?
Een kwantitatief onderzoek naar het verschil in pijn en lokale reacties tussen de twee toedieningsmethoden.

Winnaar posterprijs 2020:
Erika van Straalen, Erasmus MC
Impact of Extraction Time During Donation after Circulatory Death Organ Procurement on Kidney Function after Transplantation in the Netherlands

Genomineerden 2021:

1. Kinesiotape op SEH. Effect van kinesiotape op pijn door traumatisch letsel aan schouder of thorax
Mireille Bakker, OLVG, Amsterdam
Hogeschool Inholland Amsterdam

2. Communicating, informing and guiding heart failure patients with low health literacy
Marceline Eilert, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
Hogeschool Inholland Amsterdam

3. Systematische screening naar diabetes en prediabetes post-harttransplantatie
Marleen Goedendorp- Sluimer
Erasmus MC, Afdeling Cardiologie, Thoraxcentrum, Erasmus MC Transplantatie Instituut
Hogeschool Rotterdam

4. De intensive care en het ziekenhuis voorbij, en dan? Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en behoeften van intensive care patiënten en naasten rondom transitie van ziekenhuis naar huis
Meike Prins- Smulders, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), Tilburg
Hogeschool Arnhem en Nijmegen

5. De beste zorg op de juiste plek voor de hartfalenpatiënt met hoge ziektelast
Aveline Haaksman-de Heer, Diakonessenhuis, Utrecht
Hogeschool Utrecht

 

11:10

Pauze

Gelegenheid tot netwerken en bekijken posterpresentaties

Parallelronde 4

11:25

4.1 Pionieren in lijnloze zorg, lessons learned

Anja Hulzinga en Saskia Claassen, verpleegkundig specialist AGZ, Allerzorg

Inhoud
Om de kwaliteit van zorg in zowel 1e als 2e lijn te kunnen borgen is de inzet van de VS (bij uitstek; als verbinder tussen cure en care) van grote meerwaarde. Een mens met een aandoening vraagt om hulp, niet om ingedeeld te worden in lijnen. Het kunnen bieden van de best passende zorg start bij de eerste zorgvraag en zou moeten doorlopen tot aan de zorgvraag is voldaan. Een regiebehandelaar als de VS leent zich hiervoor; ultieme samenwerking is een vereiste. Met andere (zorg)professionals, maar ook met (lokale) overheid, zorgverzekeraars en vooral met de mensen met de klacht zelf. Allerzorg, Ziekenhuis op Wielen en AlettaZorgt zijn voorbeelden waar de VS zelf de lead heeft genomen om de zorg te verbeteren. Alle valkuilen en successen moet je delen, en dat doen we graag met onze collega’s.

Leerdoelen

 • hoe zet je anderhalvelijnszorg op
 • wat zijn mogelijke knelpunten in financiering, wet- en regelgeving
 • wat is de rol van de VS als pionier
 • wat moet je vooral niet doen en wat wel
4.1 Karin Timm

Karin Timm

verpleegkundig specialist AGZ, Allerzorg

4.1 Saskia Claassen

Saskia Claassen

verpleegkundig specialist AGZ, Allerzorg

11:25

4.2 De VS binnen een nurse led clinic

Karianne Melkert, verpleegkundig specialist AGZ, Amsterdam UMC, locatie AMC en Diana Wyatt, verpleegkundig specialist AGZ, Wijkkliniek Cordaan, Amsterdam

Inhoud
De WijkKliniek is een zorgconcept voor de geriatrische patiënt die ziekenhuiszorg nodig heeft. Naast de klinische zorg is het behouden van de functionaliteit een belangrijk behandeldoel.

In deze workshop gaan we samen klinisch redeneren en een medisch behandelplan opstellen volgens de geriatrische assen bij de verschillende patiënten die opgenomen zijn geweest in de WijkKliniek. Denk met ons mee en ervaar zelf hoeveel lef je moet hebben als VS in de rol van  regiebehandelaar te werken.

Leerdoelen

 • De verpleegkundig specialist kan klinisch redeneren bij een patiënt opgenomen in de WijkKliniek
 • De verpleegkundig specialist stelt een medisch beleid op voor een patiënt opgenomen in de Wijkkliniek
 • De verpleegkundig specialist AGZ benoemt de interventies passend bij de rol van regiebehandelaar van de geriatrische patiënt
4.2 Karianne Melkert

Karianne Melkert

verpleegkundig specialist AGZ, Amsterdamumc Locatie AMC

diana wyatt

Diana Wyatt

verpleegkundig specialist AGZ, Cordaan, Amsterdam

11:25

4.3 Therapieresistente alcoholafhankelijkheid en de dilemma's in de praktijk

Heike Hornschemeyer, verpleegkundig specialist GGZ, Antes PG, Rotterdam

Inhoud
Chronische alcoholafhankelijkheid is een ernstige psychische aandoening met klinisch significante gevolgen voor de gezondheid en het persoonlijk functioneren. Binnen de verslavingspsychiatrie bestaat een subgroep alcoholafhankelijke patiënten die ondanks behandeling niet zal herstellen. Gevolgen zijn ernstige maatschappelijke en somatische problemen en een verhoogd overlijdensrisico. Het ontbreekt aan behandelrichtlijnen voor deze therapieresistente groep. Voor de hulpverlening zorgt dit voor dilemma’s: hoer ver gaat herstelgerichte zorg? Waar ligt de grens van zelfregie? Is er sprake van wilsbekwaamheid? Moet er onder dwang behandeld worden? In de literatuur is weinig beschreven en er ontstaat handelingsverlegenheid in de behandeling voor patiënten waarbij abstinentie enerzijds niet haalbaar is en anderzijds het alcoholgebruik tot gezondheidsschade en overlijden leidt.

Er is behoefte aan samenhangend beleid voor behandeling van therapieresistente alcoholafhankelijkheid wanneer richtlijnen geen aanknopingspunten meer bieden. Ethische reflectie kan in de hulpverleningspraktijk helpen omgaan met dilemma’s in de behandeling van chronisch alcoholverslaafden.

Leerdoelen

 • weet wanneer er sprake is van therapieresistente alcoholafhankelijkheid
 • is bekend met de dilemma’s in de hulpverleningspraktijk bij de behandeling van chronisch alcoholisme
 • kan interventies benoemen en toepassen in de behandeling van therapieresistente alcoholafhankelijkheid
4.3 Heike Hornschemeyer

Heike Hornschemeyer

verpleegkundig specialist GGZ, Antes PG, Rotterdam

11:25

4.4 “De kracht van preventie”

Linda den Hoed, verpleegkundig specialist AGZ, GGD-BZO, Eindhoven

Inhoud
Ik ben trots op de Jeugdgezondheidzorg (JGZ), op de kennis en vaardigheden die de VS bezit van het gehele kind en zijn/ haar ouder.

De VS in de jeugdgezondheidszorg monitort, signaleert en screent. Wij zijn de schakel tussen medisch en verpleegkundig.

We hebben een brede, integrale beoordeling van kinderen in de context van gezin en omgeving en kijken naar het individuele kind dmv anamnese, het boordelen van de lichamelijke verschijning (incl. signalen kindermishandeling) en functies (hechting, ouderschap, zindelijkheid, huilgedrag, slapen, lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren).

We steunen ouders bij het gezond opgroeien en opvoeden en geven preventieve voorlichting en advisering + vaccineren. We beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is. Indien nodig wordt hulp erbij gevraagd of doorverwezen naar ketenpartners, om verdere gezondheidsproblemen te voorkomen, verergering tegen te gaan en verbetering in te zetten.

De VS grijpt in als het kind in gevaar dreigt te komen.

Leerdoelen
Na het bijwonen van deze presentatie hoop ik dat

 • Kennis is vergroot wat preventie inhoud en kan betekenen
 • Inzichtelijker is geworden wat de VS kan betekenen voor ouders en kind binnen de JGZ
 • Interesse in de JGZ is gewekt ?
4.4 Linda Den_Hoed

Linda den Hoed

verpleegkundig specialist AGZ, GGD-BZO, Eindhoven

11:25

4.5 Kernwaarden voor passende zorg

Marlies Jehoel, verpleegkundig specialist GGZ, GGz Breburg, Breda en Mirjam Keamingk, verpleegkundig specialist AGZ, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

Inhoud
De Nederlandse gezondheidszorg staat voor een grote opdracht: het creëren van passende zorg die betaalbaar is en aantrekkelijk is voor zorgverleners om in te werken. De deelnemers van de V&VN VS Leergang Strategie & Positionering 2020-2021 hebben met vereende krachten kernwaarden voor passende zorg beschreven. Daarmee werd gehoor gegeven aan de oproep van de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland om te komen tot gezamenlijke principes voor het organiseren en realiseren van passende zorg, die waarde toevoegt. Als verpleegkundig specialisten zien we enkele onmisbare kernwaarden die leiden tot de noodzakelijke verandering in het zorglandschap. In deze parallelsessie nemen we u mee in deze kernwaarden aan de hand van de vier principes van passende zorg. Daarbij delen we onze strategie om verpleegkundig specialisten op dit onderwerp te positioneren.

Leerdoelen

 • De deelnemers hebben kennis van de kernwaarden voor passende zorg die leidt tot: waardegedreven zorg, zorg samen met en gezamenlijk rondom de patiënt, de juiste zorg op de juiste plek en gezondheid in plaats van ziekte.
 • De deelnemers hebben inzicht hoe verpleegkundig specialisten zich kunnen positioneren in de organisatie en realisatie van passende zorg.
 • De deelnemers hebben inzicht in strategieën om te komen tot passende zorg op micro-, meso- en macroniveau.
4.5 Marlies Jehoel

Marlies Jehoel

verpleegkundig specialist GGZ, GGz Breburg, Breda

4.5 Mirjam Kaemingk

Mirjam Keamingk

verpleegkundig specialist AGZ, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

11:25

4.6 Interculturele zorg in de bredere zin, handvaten voor zorgprofessionals

Mustafa Bulut, geestelijk verzorger, expert interculturele zorg, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

Inhoud
Volgens het CBS laten de statistieken zien dat één op de vier inwoners in Nederland een migratieachtergrond heeft. Dat brengt nieuwe vraagstukken met zich mee, zo ook in de zorg. Hoe verhoudt je je tot het grote aantal bezoekers van je cliënt? Hoe geef je intercultureel goede palliatieve zorg? Welke handvaten zijn daarvoor nodig? En hoe verhoud je je tot de WGBO hierin? In deze bijdrage zoomen wij daar samen op in en behandelen we de thema’s die voor de verpleegkundig specialist van belang zijn in de praktijk.

Leerdoelen

 • Deelnemer neemt kennis van de ziektebeleving binnen verschillende culturen
 • Deelnemer neemt kennis van de culturele dilemma’s in de palliatieve zorg
 • Deelnemer neemt kennis van verschillende interculturele communicatiemodellen
4.6 Mustafa Bulut

Mustafa Bulut

geestelijk verzorger, expert interculturele zorg, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

12:10

Lunchpauze

Gelegenheid tot netwerken en bekijken posterpresentaties

Parallelronde 5

13:10

5.1 Het Q-PID onderzoek: het effect van paracetamol op kwaliteit van leven bij mensen met gevorderde dementie wonend in een verpleeghuis

Paulien van Dam, specialist ouderengeneeskunde, promovendus, LUMC, Leiden

Inhoud
Pijn is een ernstig en veelvoorkomend probleem bij mensen met gevorderde dementie, waardoor gedragsproblemen, vermindering van het dagelijks functioneren, slaapproblemen, depressie en apathie kunnen ontstaan. Pijn kan daarom de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Daarnaast is gebleken dat paracetamol niet alleen pijn en koorts kan verminderen, maar ook invloed kan hebben op o.a. slaap.
Het doel van het Q-PID onderzoek was om een optimale kwaliteit van leven en functioneren te bereiken bij verpleeghuisbewoners met een matige tot zeer ernstige dementie door het geven van paracetamol. In deze presentatie worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

Leerdoelen

 • Bekend worden met de verschillende uitingen van pijn bij mensen met gevorderde dementie
 • Bekend worden met zorgafhankelijkheid van mensen met gevorderde dementie wonend in een verpleeghuis
 • Bewust leren omgaan met het geven van (pijn)medicatie bij mensen met gevorderde dementie wonend in een verpleeghuis
5.1 Paulien van Dam

Paulien van Dam

specialist ouderengeneeskunde, promovendus, LUMC, Leiden

13:10

5.2 Slaap Lekker!

Ans Teeuwen Bouwmans, verpleegkundig specialist AGZ, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, Heeze

Inhoud
Slapen….., we doen het allemaal en zijn er ongeveer een derde van ons leven mee bezig!

Ongeveer 25 % van de Nederlanders  van 25 jaar en ouder slaapt slecht en het aantal groeit.

Steeds meer onderkennen we het belang van een goede nachtslaap als onderdeel van de gezonde leefstijl en “als medicijn” voor het behouden of herwinnen van gezondheid.

Wie had ooit gedacht dat problemen tijdens het functioneren overdag ook veroorzaakt kunnen worden tijdens de nachtslaap?

In de afgelopen decennia is de wetenschap rondom slaap enorm gegroeid, onderkennen we een  groot aantal verschillende slaapstoornissen en is slaap uitgegroeid tot een waar “specialisme” binnen de gezondheidszorg.

Bij veel lichamelijke en psychische aandoeningen, maar zeker ook in de huisartsenpraktijk is slaap een meer vast onderwerp van gesprek tijdens de anamnese.

Leerdoelen

Tijdens deze sessie leer je:

 • Hoe gezonde slaap is opgebouwd
 • Wat de beïnvloedende factoren zijn
 • Hoe je slaap kan onderzoeken
 • De onderverdeling in de verschillende slaapstoornissen
5.2 Ans Teeuwen

Ans Teeuwen

verpleegkundig specialist AGZ, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, Heeze

13:10

5.3 Dan neem je toch een hond?

Hanneke Hortensius, verpleegkundig specialist AGZ, Huisartsenpraktijk Koninginnelaan, Oegstgeest

Inhoud
Vijf jaar geleden is mijn partner overleden. Ik heb een boek geschreven over mijn zoektocht en worsteling om het leven weer op te pakken. In het boek komen onderwerpen en vragen uit het dagelijks leven aan de orde zoals vrienden, hobby’s, feestdagen, vakanties, krachtbronnen, werk en de vraag: hoe gaat het met je?

In de presentatie deel ik mijn eigen ervaringen en ervaringen vanuit mijn werk als verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk. Het is een praktische sessie waarin ik aandachtspunten en handreikingen geef om rouw te herkennen en mensen in rouw te begeleiden. Ook wordt stilgestaan bij rouw en werk: wat betekent het om te werken als je in rouw bent en wat het betekent voor collega’s te werken met iemand in rouw.

Leerdoelen

 • De verpleegkundig specialist staat stil bij het eigen handelen en begeleiden van mensen in rouw en kan dit benoemen.
 • De verpleegkundig specialist kan handreikingen en aandachtspunten benoemen om mensen in rouw te begeleiden.
 • De verpleegkundig specialist kan benoemen wanneer er sprake is van complexe rouw en naar wie er doorverwezen kan worden
5.3 Hanneke Hortensius

Hanneke Hortensius

verpleegkundig specialist AGZ, Huisartsenpraktijk Koninginnelaan, Oegstgeest

13:10

5.4 Als de rook om je hoofd is verdwenen. Problemen, behoeften en behandeling van tabaksverslaving

Marco de Vries, verpleegkundig specialist GGZ, Amethist Verslavingszorg en Sjoerd van den Dam, verpleegkundig specialist GGZ, Vincent verslavingszorg, Venray

Inhoud
Gezondheidsmedewerkers (in de GGZ) zien roken nog vaak  als een leefstijlprobleem ondanks dat roken een ernstige verslavingsziekte is die qua schadelijkheid op de derde plaats staat van alle drugs. Een verslavingsziekte die fors intefereert met psychiatrische stoornissen en -behandelingen en die zelfs ook niet rokers, die indirect meeroken in gevaar brengt.

De kennis uit deze presentatie zal proffesionals meer motiveren om de stoornis in tabakesgebruik grondiger en bekwamer aandacht te geven in hun contacten met clienten. Een gefundeerd stop – advies is dan makkelijker te geven met de kennis van gedragsmatige- en farmacotherapeutische behandelingen van tabaksverslaving die rook om hoofden laat verdwijnen.

Leerdoelen

 • Kennis en inzicht in tabaksverslaving
 • Kennis van het effect van roken in relatie met psychische problematiek
 • Kennis in de mogelijkheden van de behandeling van een rookverslaving
5.4 de_Vries-Marco

Marco de Vries

verpleegkundig specialist GGZ, Amethist Verslavingszorg

5.4 van_den_Dam-Sjoerd

Sjoerd van den Dam

verpleegkundig specialist GGZ, Vincent verslavingszorg, Venray

13:10

5.5 BEN JIJ AL UPTODATE? Handvatten voor toepassing van entrustable professional activity (EPA) in de (praktijk)opleiding tot verpleegkundig specialist

Ilse van Haren, verpleegkundig specialist AGZ, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis Tilburg, hogeschool docent, Hogeschool Utrecht, en Sandra Versteijnen, verpleegkundige in opleiding tot specialist AGZ, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

Inhoud
BEN JIJ AL UPTODATE?

Handvatten voor toepassing van entrustable professional activity (EPA) in de (praktijk)opleiding tot verpleegkundig specialist

Praktijkleren is een zeer relevant onderdeel binnen de opleiding tot verpleegkundig specialist met een cruciale rol voor elke afgestudeerde verpleegkundig specialist.  Het landelijk opleidingprofiel voor de verpleegkundig specialist kent sinds 1 januari 2021 vijf generieke ‘entrustable professional activities’ kortweg EPA’s genoemd. De EPA’s richten zich op kenmerkende beroepstaken die kunnen worden toevertrouwd aan een verpleegkundig specialist. EPA’s geven sturing aan het leerproces binnen het praktijkleren en zorgen voor toetsbaarheid van de competenties van de verpleegkundige in opleiding tot specialist (VIOS). Deze EPA’s zijn gebaseerd op het beroepsprofiel en de competentiegebieden van de verpleegkundig specialist. De vijf generieke EPA’s zijn: diagnose stellen, behandelen, regie voeren, ondersteunen zelfmanagement/eigen regie (AGZ) empowerment en herstel (GGZ) en kwaliteit van zorg bevorderen.

Deze EPA’s worden in het praktijkleerplan van elke individuele VIOS uitgewerkt naar patiëntprobleem, diagnose, doelgroep en onderwerp. Deze bijeenkomst op ons jaarlijks congres biedt handvatten aan verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij de begeleiding van VIOS. En vanzelfsprekend is er ruimte  om ervaringen uit te wisselen met collega verpleegkundig specialisten. Ben je nieuwsgierig? Schrijf je dan zeker in!

5.5 Ilse Van Haren

Ilse van Haren

verpleegkundig specialist AGZ, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis Tilburg, hogeschool docent, Hogeschool Utrecht

5.5 Sandra Appeldoorn-Versteijnen

Sandra Versteijnen

verpleegkundige in opleiding tot specialist AGZ, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

13:10

5.6 Verplegingswetenschappelijke theorievorming; laten we het praktisch houden

Wim Houtjes, verpleegkundig specialist GGZ, Dimencegroep en hoofdopleider, Opleidingsinstelling GGZ-VS

Inhoud
“Er is niks zo praktisch als een goede theorie”, deze uitspraak van Kurt Lewin (1890 – 1947) overbrugt in een klap de vermeende kloof tussen denkers en doeners, tussen onderzoekers en ondernemers, tussen wetenschappers en .. de rest? Als iets ons door de covid crisis in de afgelopen jaren is duidelijk geworden , dan is het wel dat er een kloof bestaat tussen believers en non-believers van wetenschappelijke kennis. Wetenschappers worden gewantrouwd, feiten zijn ook maar meningen en theorie is fantasie. Dat is zo’n beetje de stand van zaken. In je opleiding heb je kennis gemaakt met verpleegkundige theorieën. Gebruik je ze nog, of bleek het ballast? In deze sessie wordt ingegaan op de zin en onzin van verpleegkundige theorievorming. Wat heb je er aan tijdens je spreekuur? Wat draagt het bij aan gezondheid en welzijn van de patiënt? Maar misschien wel het belangrijkst: hoe houd je het praktisch?

5.6 Wim Houtjes

Wim Houtjes

erpleegkundig specialist GGZ, Dimencegroep en hoofdopleider, Opleidingsinstelling GGZ-VS

Wisseltijd (13:55-14:10)

Parallelronde 6

14:10

6.1 Verdachte huidlaesies; wat zijn de meest voorkomen vormen van huidkanker en waar moet je op letten om huidkanker vroegtijdig op te sporen?

Cathelijn den Hartog-Jorissen, verpleegkundig specialist AGZ, Erasmus MC, Rotterdam

Inhoud
Het aantal huidkanker gevallen neemt nog altijd toe. Meer dan de helft van alle kankergevallen, betreft huidkanker.

Hoe is deze stijging te verklaren? Wat zijn de meest voorkomende vormen van huidkanker, risicofactoren en behandelingsmogelijkheden? Hoe weet je of een huidlaesies suspect is, kortom: waar moet je op letten bij (zelf)inspectie van de huid?

Leerdoelen

Belangrijkste leerdoelen zijn het kunnen benoemen van:

 • oorzakelijke factoren van huidkanker en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden,
 • de meest voorkomende vormen van huidkanker, pre-maligne huidlaesies en behandelingen,
 • aandachtspunten bij (zelf)inspectie van de huid en het herkennen van suspecte huidlaesies.
6.1 Cathelijn den Hartog Jorissen

Cathelijn den Hartog-Jorissen

verpleegkundig specialist AGZ, Erasmus MC, Rotterdam

14:10

6.2 De VS op de Kinder IC, van challenge naar change!

Anneke van Dalen en Christel de Vries, verpleegkundig specialist AGZ, Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam

Inhoud
Trots zijn wij op onze functie van verpleegkundig specialist op de KinderIC. Wat acht jaar geleden begon als een spannend en groot project is uitgegroeid tot een groot succes. Als eerste in Nederland werden er verpleegkundig specialisten opgeleid op een kinderIC, de functie omschrijving was nog niet helemaal duidelijk, maar doorzettingsvermogen en laten zien waar de kracht ligt van een verpleegkundig specialist zijn wij onmisbaar geworden en een meerwaarde in zorg van de KinderIC. Graag nemen we jullie mee in ons verhaal van challenge naar change!

Leerdoelen

 • Hoe laat je zien waar je kracht zit
 • Wat is de meerwaarde van de verpleegkundig specialist op een klinische afdeling
 • Wat is de kracht van je verpleegkundige achtergrond en hoe kan je die inzitten in een nieuwe functie.
6.2 Anneke van Dalen

Anneke van Dalen

verpleegkundig specialist AGZ, Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam

6.2 Christel de Vries

Christel de Vries

verpleegkundig specialist AGZ, Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam

14:10

6.3 “ Worden wie je bent” VS AGZ en GGZ werkend vanuit positieve gezondheid

Bert van Rixtel, verpleegkundig specialist AGZ, UMC Utrecht, ambassadeur positieve gezondheid, Institute for Positive Health, Utrecht en Geeske van der Weerd, verpleegkundig specialist GGZ, BuurtzorgT en ambassadeur positieve gezondheid, Institute for Positive Health

Inhoud
Verpleegkundigen zijn generaties lang opgeleid om met een brede holistische blik te kijken. Maar werken we ook zo?

Verpleegkundig Specialisten zijn expert op een bepaald gebied waarbinnen ze zelfstandig behandelingsbevoegd zijn. “Wat is het juiste in deze specifieke situatie van de patiënt om te doen” vragen ze zich constant af. We willen ingaan op het concept Positieve Gezondheid. Dat doet een beroep op de veerkracht van patiënten om in het licht van wat hen overkomt de regie weer in eigen handen te nemen. Door middel van het gebruik van het concept kunnen we als professionals kijken vanuit een breed perspectief en handelingsperspectieven bespreken die passend zijn bij de individuele situatie van onze patiënten. Het doel is dat patiënten zelf keuzes kunnen maken voor wat voor hen passend is….

Een gesprek met 2 VS: AGZ en GGZ: dé 2 ambassadeurs positieve gezondheid van het IPH over de identiteit van ons vak

Leerdoelen

 • Bewuster worden van de verpleegkundige identiteit van een VS
 • En van dat we juist daarmee iets toe te voegen hebben in de gezondheidszorg
 • Bewust worden van dat het concept positieve gezondheid helpt in de praktijk vanuit een breed perspectief te werken
6.3 Bert v Rixtel

Bert van Rixtel

verpleegkundig specialist AGZ, UMC Utrecht, ambassadeur positieve gezondheid, Institute for Positive Health, Utrecht

6.3 Geeske van der Weerd

Geeske van der Weerd

verpleegkundig specialist GGZ, BuurtzorgT en ambassadeur positieve gezondheid, Institute for Positive Health

14:10

6.4 Slaapapneu, het komt vaker voor dan je denkt!

Ijona Triemstra, Verpleegkundig specialist AGZ, UMCG Groningen en Janneke Uilenberg, verpleegkundig specialist in opleiding bij het Centrum voor Thuisbeademing Groningen

Inhoud
In deze workshop gaan we in op het ziektebeeld obstructief- en centraal slaapapneu met de specifieke behandelingsmogelijkheden. De normale slaap wordt eveneens behandeld. De VS is in staat om deze patiëntengroep, waarbij vaak sprake is van veel comorbiditeit, goed te behandelen en begeleiden. De deelnemer kan oefenen met de verschillende soorten apparatuur en beademingsmaskers voor ademhalingsondersteuning tijdens de nachtelijke slaap.

Leerdoelen

 • De VS kan na deze workshop benoemen wat het verschil is tussen het obstructief en het centraal slaapapneu.
 • De VS kan in de dagelijkse beroepspraktijk de (vroege) symptomen bij de patiënt herkennen die kunnen wijzen op slaapapneu.
 • De VS kent de verschillende behandelingsmogelijkheden en kan de patiënt daarover voorlichten.
6.4 Ijona Triemstra

Ijona Triemstra

Verpleegkundig specialist AGZ, UMCG Groningen

14:10

6.5 Is transgender zijn een hype?

Sonja Teuben, verpleegkundig specialist AGZ, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Inhoud
In de tweedeling man-vrouw herkent niet iedereen zich. Er zijn mensen die weliswaar biologisch man zijn maar die zich (meer) vrouw voelen en mensen die biologisch vrouw zijn, maar zich (meer) man voelen. Ook zijn er mensen die zich juist beiden of geen van beiden voelen.

In de afgelopen tien jaar is het aantal transgender personen wat een beroep doet op medische hulp fors gestegen. Transgenderisme komt toenemend aan bod in de media en gelukkig is er ook steeds meer aandacht vanuit de overheid om de transgenderzorg uit te breiden en te verbeteren.

De wachtlijsten zijn echter nog te lang en de gevolgen hiervan zijn schrijnend. De psychosociale en maatschappelijke impact van genderdysforie op een persoon en de omgeving is groot.

Lang niet iedereen met genderdysforie wenst ook daadwerkelijk een geslachtsoperatie en tussen de individuele gevoelens van transgender personen bestaan grote verschillen.

In ieder werkveld kan de verpleegkundig specialist een transgender persoon tegen komen. Uit onderzoek blijkt dat er veel stigma’s en vooroordelen zijn welke maken dat zij vaker niet de gewenste benadering en zorg krijgen. Onwetendheid en gebrek aan kennis liggen hier aan ten grondslag.

Leerdoelen

 • Wat betekent transgender-zijn?
 • Uit welke fases bestaat de behandeling?
 • Wat zijn’do’s en don’ts‘ in het omgaan met een transgender persoon?
6.5 Sonja Teuben

Sonja Teuben

verpleegkundig specialist AGZ, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

14:10

6.6 ECG voor beginners

John de Heide, verpleegkundig specialist AGZ, Erasmus MC, Rotterdam

Inhoud
De inhoud van de presentatie is systematiek van beoordeling, basisritmes zoals sinusritme, atriumfibrilleren en ventrikeltachycardie, ectopie en basale herkenning van ischemie (hartinfarct). Het betreft een workshop waarbij gezamenlijk de juiste bevindingen ‘gelezen worden van het ECG’ middels begrijpelijke uitleg met praktijkvoorbeelden. Hopelijk gaat je hart hierna wat harder kloppen voor het (basaal) beoordelen van ECGs, zonder daar nerveus van te worden. Zo kun je hopelijk wat gerichter een consult inwinnen bij een medebehandelaar.

6.6 John de Heide

John de Heide

verpleegkundig specialist AGZ, Erasmus MC, Rotterdam

Wisseltijd (14:55-15:10)

Plenair

15:10

Victor Mids, illusionist

victor-mids-fotograaf-marc-deurloo-683×1024

Victor Mids

Illusionist

Netwerkbijeenkomsten (15:45 - 16:45)