arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma Vrijdag

vrijdag 07 okt

09:00

Algemene Ledenvergadering

(alleen voor V&VN VS leden)

09:45

Opening

Inge Rinzema, verpleegkundig specialist AGZ ZINN locatie De Dilgt, voorzitter V&VN VS

10:00

Duurzaam

Gina Doukhi, cybercrime specialist, digitaal Specialist, cybercrime detective, digitaal rechercheur, digitaal forensisch onderzoek, cyber crime fighter

De missie van Gina is om de online wereld een beetje veiliger te maken door bewustwording voor cybercriminaliteit te vergroten en te leren hoe je jezelf kunt beschermen tegen digitale dieven. Ze vertelt dan ook graag en aanstekelijk over haar werk en wordt regelmatig gevraagd om te spreken over digitale veiligheid en weerbaarheid, cybercrime, cybersecurity, digitaal forensisch onderzoek en Artificial Intelligence.

Gina Doekhie (103) (1)

Gina Doekhi

10:20

De VS als motor van innovatie

Nynke Boonstra, hoogleraar, verplegingswetenschap GGZ & verpleegkundig specialist GGZ, UMC Utrecht

VSen vormen vaak de drijvende kracht achter nieuwe ontwikkelingen

De Verpleegkundig Specialist GGZ is sinds 2009 een artikel 14 beroep. Daarmee is de VS GGZ naast de klinisch psycholoog en psychiater een van de drie wettelijk erkende specialismen in de geestelijke gezondheidszorg. In deze 13 jaar heeft de VS een enorme ontwikkeling doorgemaakt en bijgedragen aan uiteenlopende innovaties in de zorg. Tijdens deze presentatie wordt stil gestaan bij deze ontwikkeling waarbij eigen ervaringen en inzichten als voorbeeld zullen dienen.

Nynke 1280×800

Nynke Boonstra

10:45

VIOS afstudeerpitches + stemmen

11:30

Ochtendpauze

Netwerken, posterpresentaties, koffie, thee en lekkers

12:00

Parallelsessies ronde 4

Let op: Sessies 4.1 t/m 4.6 worden hybride gepresenteerd | sessies 4.7 t/m 4.10 enkel fysiek op locatie

12:00

4.1. Intensive Home Treatment (IHT) en High- en Intensive Care (HIC) - Netwerk VS GGZ

Marlies Jehoel - van As, verpleegkundig specialist GGZ, GGZ Breburg Breda & Marit Uijl, verpleegkundig specialist GGZ, GGZ Breburg Breda

Voor cliënten in een acute psychiatrische crisis is het laatste decennium de zorg drastisch veranderd. Voorheen leidde een acute psychiatrische crisis vrijwel altijd tot een opname binnen een open of gesloten psychiatrische kliniek. Minder ingrijpende alternatieven dan opname bevorderen echter het herstel van een acute psychiatrische crisis. Om een cliënt zo veel mogelijk thuis te kunnen laten herstellen van deze crisis, met de mensen die belangrijk voor ze zijn, is opschaling van 24/7 zorg en behandeling in de ambulante setting noodzakelijk. Intensive Home Treatment is een ambulante behandelvorm voor acute psychiatrische crisis om opname – waar mogelijk en verantwoord – te voorkomen.

En als een opname binnen de High- en Intensive Care (HIC) toch noodzakelijk blijkt, dan blijven de ambulante behandelaren leidend in de tijdelijke klinische behandeling.

Het zorgafstemmingsgesprek (ZAG) met cliënt, naasten en betrokken behandelaren is essentieel gebleken in het gezamenlijk bepalen van hersteldoelen, het indiceren van noodzakelijke behandeling en begeleiding en evalueren van bereikte resultaten.

De VS GGZ heeft als regiebehandelaar een leidende rol in het indiceren van IHT zorg en behandeling en werkt intensief samen met het multidisciplinaire behandelteam van de crisisdienst, IHT-team en HIC-team.

In deze parallelsessie geven de sprekers inzicht in het klinisch handelen van de VS GGZ bij een acute psychiatrische crisis en hoe de VS GGZ als indicerend regiebehandelaar optreedt bij de behandeling van acute psychiatrische crisis.

Marlies

Marlies Jehoel - van As

Marit

Marit Uijl

12:00

4.2. Pilot na 1 jaar: De VS in the lead binnen de spoedpolikliniek

Derk Jan Nienhuis, verpleegkundig specialist AGZ, Sionsberg Netwerk Ziekenhuis Dokkum

“Voor een nieuwe pilot binnen de Sionsberg Netwerk Ziekenhuis te Dokkum zijn wij op zoek naar een VS met een ambulance of SEH achtergrond.” Dit was het bericht wat ik onder ogen kreeg via LinkedIn. Mijn huidige baan waarbij ik  22 jaar als ambulanceverpleegkundige en 2 jaar als verpleegkundig specialist heb gewerkt op Terschelling liep helaas ten einde. Na het lezen van deze vacature dacht ik, daar kan maar 1 naam onder staan en dat ben ik.
Op dit moment (april 2022) ben ik 1 jaar met verder (zijn er 2 nieuwe verpleegkundig specialisten bij gekomen) en wil ik jullie graag meenemen in de ontwikkeling en het tot stand komen van de spoedpolikliniek die gerund wordt door de verpleegkundig specialist(en). In een vogelvlucht neem ik jullie mee in woord en beeld over mijn werkplek. Wat is het uitgangspunt van de spoedpolikliniek. Welke patiënten zie ik als VS binnen de spoedpolikliniek maar vooral ook welke patiënten niet. We gaan langs de verschillende ontwikkelde zorgpaden met een aantal daarbij behorende protocollen. Kijken we naar de ondersteuning die helpen bij het diagnosticeren zoals het gebruik van point of care. Een korte presentatie omtrent de ICT voor planning van de zorgvraag, de aanvullende scholing etc…

Ik hoop jullie met mijn verhaal enthousiast te maken, handvatten te kunnen geven, de verbinding zoeken en de kans jullie een inkijkje te geven in deze pilot. Mogelijk dat dit zou kunnen leiden tot meer initiatieven in Nederland die het concept een kans van slagen  durven te geven.

Derk Jan

Derk Jan Nienhuis

12:00

4.3. 1,5 lijns palliatieve zorg coach - Netwerk VSO

Jeanet Leijs- van Drie, verpleegkundig specialist AGZ, Thuiszorg Groot Gelre

1,5 lijns Palliatieve Zorg coach

Inhoud

Mensen in de palliatieve fase de regie laten houden met alle mogelijke kwaliteit van leven en sterven. De druk op de zorg en de zorgkosten verminderen. Met deze doelen voor ogen is op initiatief van het Netwerk palliatieve zorg regio Arnhem en De Liemers in juni 2019 een project gestart om een innovatief zorgconcept te ontwikkelen. Dit zorgconcept is in de afgelopen twee jaar in een pilot getoetst in de praktijk. In deze pilot zijn 43 mensen in de palliatieve fase begeleid door een palliatieve zorg-coach.

In deze sessie wordt je meegenomen in het beloop en de resultaten van deze pilot

Leerdoelen

 • Kennisgeving van resultaten project en onderzoek
 • Haalbaarheid en klinische impact evalueren
 • Ideeën, ervaringen en tips uitwisselen in andere VS werkgebieden
Jeanet

Jeanet Leijs- van Drie

12:00

4.4. Diabetes; wat heeft het om het lijf? - Netwerk diabeteszorg

Misja Sprengers, verpleegkundig specialist AGZ, Amsterdam UMC & Mirjam van de Weijer, verpleegkundig specialist AGZ, Elkerliek Ziekenhuis Helmond

De technische ontwikkelingen op gebied van diabetes mellitus gaan snel, dat maakt dat
steeds meer patiënten met zowel diabetes type 1 als type 2 gebruik maken van een
glucosesensor, slimme insulinepen of een geïntegreerd insulinepomp/sensor systeem.

Deze sessie beoogt de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied met jullie
te delen en welke rol jij hierin als VS kan hebben.

Wat zijn de voor- en nadelen ten aanzien van de diverse hulpmiddelen?
Welke mogelijkheden biedt het voor de patiënt en waar loop je in de praktijk tegenaan?

Diabetes mellitus wordt steeds meer een zelfmanagement ziekte, waarin veel gevraagd
wordt van de patiënt zelf en waarbij de technische hulpmiddelen ondersteuning kunnen
bieden.

Misja

Misja Sprengers

Portret_DSC7544_2020.07.02 1 Weijer

Mirjam van de Weijer

12:00

4.5. Vrouwen en ADHD - ADHD centraal

Petra Eichelsheim, verpleegkundig specialist GGZ, ADHDcentraal Amsterdam, Connie Alberts, Verpleegkundig specialist GGZ, ADHDcentraal Den Haag & Pauline Mertens, Verpleegkundig Specialist GGZ, ADHDcentraal Rotterdam

ADHD uit zich bij vrouwen vaak anders dan bij mannen. Hierdoor wordt de diagnose ADHD vaak in eerste instantie niet herkent en duurt het soms jaren voordat de diagnose wordt vastgesteld.
Als de diagnose ADHD wel gesteld wordt zijn er specifieke aandachtspunten bij het instellen op medicatie die te maken hebben met hormonale schommelingen rond de menstruatie, zwangerschap en de menopauze. In deze workshop gaan we dieper in op deze verschillen en wat dit betekent voor de behandeling van vrouwen met ADHD.

Na deze workshop weet je:

 • het verschil in symptomen tussen mannen en vrouwen met ADHD
 • welke co-morbide stoornissen vaak voorkomen bij vrouwen met ADHD
 • Wat we nu weten over de invloed van hormonen op de ADHD-symptomen en de medicatie
 • hoe je de medicatie bij vrouwen met ADHD zo nodig aan kunt passen rond de menstruatie en de menopauze
Petra

Petra Eichelsheim

Connie Alberts

Pauline Mertens

12:00

4.6. Is er een meerwaarde voor een VS in de ambulancezorg?

Risco van Vliet, verpleegkundig specialist AGZ, RAV Brabant MWN Den Bosch

Is er een meerwaarde voor een VS in de ambulancezorg?

Risco

Risco van Vliet

12:00

(alleen fysiek) 4.7. Seksualiteit bespreekbaar maken

Annemarie Verwoerd, verpleegkundig specialist AGZ, Attent Zorg en Behandeling Dieren

Binnen de zorg wordt er weinig over intimiteit en seksualiteit gesproken, zelfs niet door goed opgeleide professionals. 50% van de zorgverleners die tijdens hun werk te maken krijgen met seksuele behoeftes van patiënten informeert daarnaar ‘bijna niet’ tot ‘nooit’. Dat zijn veel gemiste kansen om het welzijn van patiënten te verbeteren. Gebrek aan beleid, onzekerheid, onbekendheid en onervarenheid spelen daarbij een rol. De Verpleegkundig Specialist is de verbinder die het multidisciplinaire team nodig heeft. Laten wij die kansen aangrijpen!

In deze sessie komt de nadruk te liggen op de praktijk.

Leerdoel
Na het volgen van deze sessie bent u zich beter bewust van het belang van aandacht hebben voor, en bespreekbaar maken van, intimiteit en seksualiteit bij patiënten binnen uw zorginstelling.

Annemarie Verwoerd

12:00

(alleen fysiek) 4.8. Suicidaliteit en medicatie

Leonie Hagedoorn, verpleegkundig specialist GGZ, Altrecht Utrecht

Suïcidaliteit wat moet ík ermee? Ik wil toch niet dood?

In Nederland sterven jaarlijks rond 1800 mensen aan suïcide, dat zijn er vijf per dag. Er blijven rond 100 miljoen nabestaande achter. 50% hebben voor hun zelfdoding contact met de huisarts, 93% het jaar daarvoor. Twee op de drie mensen ervaren een groot taboe op suïcide. In Nederland zijn er rond de 1500 spoedeisendehulp bezoeken na een zelf toegebracht letsel.

Aan zelfmoord kan nog veel voorafgaan. Pogingen komen vaak niet uit het niets. Er kunnen zelfmoordgedachten, de zelfmoordwens, zelfmoordplan, voorbereidingen en zelfmoordpogingen zijn. Maar hoe maak je dat met iemand bespreekbaar en kan het dan geen kwaad als je erover praat?

In deze sessie leer je hoe je het taboe over suïcide kunt doorbreken en waarom dát nou juist wél levensreddend kan zijn. Deze sessie is beslist niet alleen voor de GGZ-collega’s! Veruit de meeste suïcidale mensen zien we namelijk niet in de GGZ.

Annemarie

Leonie Hagedoorn

12:00

(alleen fysiek) 4.9. Richtlijn of convenant? Zet de VS in haar kracht! - bestuur V&VN VS

Agnes Offenberg, secretaris bestuur, V&VN VS, verpleegkundig specialist AGZ ZMC Zaandam

Richtlijnen en/ of convenanten zijn een belangrijk onderdeel om taken binnen een specifiek onderdeel van de zorg vast te leggen. Soms zijn deze puur inhoudelijk, maar vaak worden ook verantwoordelijkheden, werkzaamheden en logistieke voorwaarden beschreven. De verpleegkundig specialist is een jonge beroepsgroep die steeds vaker een onderdeel binnen dit proces vormt. Verantwoordelijkheden en wettelijke bevoegdheden van de VS zijn daarbij niet altijd duidelijk voor overige beroepsgroepen, waardoor de functie van de VS binnen een richtlijn/ convenant in het gedrang komt.

Tijdens deze sessie geven we U de handvaten om deelname aan de ontwikkeling/ herziening van een richtlijn/ convenant zo effectief mogelijk neer te zetten en daarmee de positie van de VS te optimaliseren. Tevens gaan we met elkaar in discussie, aan de hand van voorbeelden, welke stappen binnen het proces genomen kunnen worden om een optimaal resultaat te behalen.

Een ding staat vast: U doet het niet alleen!

Agnes

Agnes Offenberg

12:00

(alleen fysiek) 4.10. Maak verbinding met je patienten bij de behandeling van eczeem - Netwerk dermatologie

Monique Doffer- Schalkens, verpleegkundig specialist AGZ, Diakonessenhuis Zeist & Helene Effrink, verpleegkundige in opleiding tot specialist, UMC Utrecht

Constitutioneel eczeem is een chronische, inflammatoire huidziekte die wordt gekenmerkt door intense jeuk en een wisselend beloop. Met een prevalentie van 4,4% onder volwassenen in de Europese Unie is CE een van de meest voorkomende huidziekten (1). De prevalentie van CE bij kinderen in Westerse landen wordt geschat op 15-20%. (8)

CE heeft een grote impact op de kwaliteit van leven (QoL) van patiënten en hun families als gevolg van intense jeuk, verstoorde nachtrust, verlies- en concentratieproblemen en de psychosociale problemen (2, 3). Verschillende studies toonden aan dat educatie programma’s positieve effecten hebben op het ziektebeheer, wat resulteert in een verminderde ernst van de ziekte en een verbeterde kwaliteit van leven bij patiënten met CE (4-7). Goede educatie, patiëntenvoorlichting en behandeling is van belang voor patiënten met CE om hun aandoening onder controle te kunnen houden. Het is belangrijk om verbinding te maken met de patiënt en te vragen naar de verwachtingen, wensen en behoeftes van de patiënt, waardoor zorg op maat geleverd wordt.

Tijdens de sessie zal ingegaan worden op de educatie die nodig is bij CE en met name wat nodig is als emolliens en dermatocorticosteroïden worden voorgeschreven.
Dat deze informatie voor de patiënt te zien is in vorm van animaties filmpjes op de applicatie ‘Zalf, smeerwijzer’.

Tijdens de sessie leer je het belang van vroege introductie van voedingsmiddelen bij baby’s/kinderen met eczeem (9). Daarnaast worden kort de nieuwe ontwikkelingen/ medicatie bij patiënten met CE besproken.

Wil je dus meer weten over CE, welke educatie je moet geven als je emolliens en dermatocorticosteroïden voorschrijft en welke eHealth tools je patiënten met CE kan aanbieden, kom dan naar deze sessie!

Monique Doffer- Schalkens

Helene Effrink

12:45

Lunchpauze

Lunchen, netwerken, posterpresentaties

13:45

Parallelsessies ronde 5

Let op: Sessies 5.1 t/m 5.6 worden hybride gepresenteerd | sessies 5.7 t/m 5.10 enkel fysiek op locatie

13:45

5.1. Katatonie, je gaat het pas zien als je het door hebt

Dirk Kwakkel, psychiater, HIC Altrecht Utrecht

Katatonie is een van de meest fascinerende, maar ook onbegrepen fenomenen in de psychiatrie. Dit vaststellen en behandelen blijft verwonderen. In een korte tijd kan een patiënt van roerloos staan, zwijgen en staren, weer soepel bewegen en contact maken. Deze fascinatie en het ontzag voor de complexiteit van onze hersenen en haar functies wil ik overbrengen op het publiek.

Sessie:
Katatonie is een neuropsychiatrische noodtoestand waarbij de patiënt niet in staat is om contact te maken, stil staat of opvallend, schijnbaar doelloos repetitief gedrag laat zien. Het komt naar schatting voor bij tot 10-15% van de patiënten op acute opnameafdelingen, toch wordt het weinig onderkend en behandeld. De reden is dat katatonie zich niet eenduidig en wisselend over de dag presenteert. Met eenvoudige vragen- en observatielijsten zijn de diagnostiek en de behandeling snel te verbeteren. Aan de hand van casuïstiek zal worden geïllustreerd hoe in een dag tijd behandeling gestart kan worden. Een tijdige behandeling van katatonie voorkomt schade en is doorgaans zeer succesvol.

Katatonie is niet lastig als je weet waar je op moet letten en het snelle resultaat van behandeling blijft tot de verbeelding spreken. Van zwijgen en roerloos stilstaan naar een geanimeerd gesprek kan soms in minder dan een uur.

Leerdoelen
– Leren wat katatonie is
– Katatonie heeft een zeer sterk wisselende en niet eenduidige klinische presentatie. Door goed te observeren kan het toch vastgesteld worden. Doel is dat de aanwezigen dit leren.
– Opstellen van een differentiaal diagnose
– Voortvarend de behandeling van katatonie kunnen en durven inzetten
– Kennis van noodsituaties waarbij ook levensgevaar kan optreden

Snelle foto

Dirk Kwakkel

13:45

5.2. Richtlijn palliatieve sedatie en de consequenties voor de rol van de VS

Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist AGZ, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch & Inge Rinzema, verpleegkundig specialist AGZ ZINN locatie De Dilgt, voorzitter V&VN VS

Ntb.

Sylvia Verhage

Sylvia Verhage

DO_1.1_WS_Inge Rinzema

Inge Rinzema

13:45

5.3. Slaapapneu bij Downsyndroom

Anja de Vries, verpleegkundig specialist AGZ, Alliade Heerenveen & Rixt Nijenhuis- Huls, arts verstandelijk gehandicapten, Talant Heerenveen

Sessie inhoud

Het diagnosticeren van slaapapneu bij mensen met Downsyndroom is in de praktijk bijzonder lastig omdat een polysomnografie als belastend wordt ervaren. Dit leidt tot onderdiagnostiek van slaapapneu bij deze groep, terwijl eerder onderzoek aantoont dat >75% van hen slaapapneu heeft (Gimenez et al, 2018). De WatchPAT (Itamar Medical Ltd) biedt mogelijkheden om op een laagdrempelige manier slaapapneu te diagnosticeren bij deze doelgroep, echter is dit nog niet onderzocht. De afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek van Alliade doet onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van de WatchPAT bij deze groep. Wellicht kunnen de resultaten van dit onderzoek in de toekomst leiden tot een verbetering van kwaliteit van leven voor veel cliënten met Downsyndroom.

Tijdens deze sessie zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Wat is slaapapneu?
 • Waarom komt het vaak voor bij mensen met het syndroom van Down?
 • Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid?
 • Op welke signalen kun je als zorgprofessional letten?
 • Do’s-and-don’ts die je direct in de praktijk kunt toepassen.
 • WatchPAT-onderzoek uitgevoerd door afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek van Zorggroep Alliade.

Leerdoel
Vergroten van kennis over slaapapneu bij mensen met Downsyndroom en inzet van de WatchPAT.

Anja de vries

Anja de Vries

Rixt Nijenhuis

Rixt Nijenhuis- Huls

13:45

5.4. Shocken of Spacen: een depressiebehandeling met electroconvulsietherapie of ketamine?

Mirjam Westra, verpleegkundig specialist GGZ, UMC Groningen & Karen Lugtenburg, verpleegkundig specialist GGZ, UMC Groningen & Hans Warning, verpleegkundig specialist GGZ, UMC Groningen & Maurice Vischjager, verpleegkundig specialist GGZ, UMC Groningen

Shocken of Spacen: een depressiebehandeling met electroconvulsietherapie of ketamine?

Electroconvulsietherapie (ECT) is de oudste werkzame biologische behandeling in de psychiatrie en na tachtig jaar nog steeds in gebruik. Het betreft een effectieve behandeling met helaas stevige bijwerkingen. Nieuw in het medicamenteuze arsenaal is de behandeling met (es)ketamine. Een middel tegen pijn en een oud narcosemiddel dat voornamelijk gebruikt wordt in de trauma geneeskunde en in ontwikkelingslanden. Het gebruik van ketamine is in Nederland steeds populairder, niet alleen als tripmiddel maar ook als middel tegen depressie. Patiënten met ernstige en langdurige depressies die op geen therapie reageren knappen met ketamine op. Is ketamine het nieuwe wondermiddel in de psychiatrie?  Gaat ketamine de ECT verdringen als behandeling voor ernstige depressies? In deze paralelsessie worden o.a. deze vragen behandeld en weet je weer alles van ECT en ketamine waardoor je een afgewogen keuze voor je patiënt kan maken.

Mirjam Westra

Hans Warning

Maurice Vischjager

Karen Lugtenburg

13:45

5.5. Goed leven met een bipolaire stoornis

Willemien Zemmelink, verpleegkundig specialist GGZ, Dimence Zwolle

Het bevorderen van zelfmanagement is een belangrijk speerpunt in de behandeling van mensen met een bipolaire stoornis. Vrij recent is er een interventie ontwikkeld die een aanvullende en versterkende bijdrage aan zelfmanagement kan leveren. Het gaat om het groepsaanbod ‘’goed leven met een psychische aandoening’’, bestaande uit 8 sessies, ontwikkeld door M. Hulsbergen en E. Bohlmeijer. In 2019 werd deze interventie voor het eerst gegeven en maakte deel uit van het promotie-onderzoek van Jannis Kraiss. De interventie is gebaseerd op principes uit de positieve psychologie en gericht op persoonlijk herstel en het vergroten van welbevinden.

In deze workshop worden deelnemers meegenomen in het delen van de eerste ervaringen met deze interventie in de dagelijkse praktijk en de toegevoegde waarde voor het behandelaanbod. Daarnaast kunnen deelnemers enkele aspecten uit het aanbod zelf ervaren.

Leerdoel:
Na deze workshop heeft u kennis van de interventie ‘’goed leven met een psychische aandoening’’ en kent u indicaties voor deze behandeling.

Zeggelink

Willemien Zemelink

13:45

5.6. Richtlijn voor unipolaire depressies

Marie louise Seelen, verpleegkundig specialist GGZ, Psyq & Josephine van der Lande, verpleegkundig specialist GGZ, GGZ Ingeest

Depressies komen veel en vaak voor. Binnen alle sectoren krijgen verpleegkundigen er in meer of mindere mate mee te maken. De multidisciplinaire richtlijn depressie dateert uit 2013 en is aan herziening toe.

Vanuit de Ven VN nemen de workshopgevers deel aan de landelijke multidisciplinaire werkgroep. Deze werkgroep is najaar 2020 aan de slag gegaan.

We willen op hoofdlijnen informeren over welke veranderingen er gaan plaats vinden. Ook willen we jullie meenemen in de discussies en vraagstukken waar we tegen aan lopen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als organisatie van zorg, farmacotherapie en vak therapieën. De ideeën en meningen worden meegenomen naar de werkgroep.

Aan het einde van de workshop/discussie groep ( even beslissen) is de deelnemer op de hoogte van de nieuwe veranderingen in de herziene multidisciplinaire richtlijn. En hebben de workshop/discussiegroep de deelnemers hun mening kunnen vormen over de veranderingen welke mee genomen worden in de commentaar fase.

Marie louise

Marie louise Seelen

Josephine van der Lande

13:45

(alleen fysiek) 5.7. Een goede leeromgeving begint bij jezelf (Sessie duurt 1.5 uur en gaat door in ronde 6)

Marjolein Schouten, opleidingskundige, RSV Utrecht & Michelle Dekker, Adviseur Registers, V&VN

In 2021 implementeert de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) het landelijk kwaliteitskader voor het praktijkonderwijs van de MANP. Het doel is om praktijkopleiders, de Praktijk- en Opleidingsinstellingen én de RSV een instrument te geven om de PDCA-cyclus van het praktijkonderwijs op een laagdrempelige manier inzichtelijk te maken, wat winst oplevert voor zowel opleiders als viossen en verpleegkundig specialisten.

Of je nu vios opleidt in de context van een ziekenhuis of een verpleeghuis, de huisartspraktijk of een GGZ-instelling; jouw praktijkleeromgeving is een bepalende factor voor de kwaliteit van de afstuderende vios, maar vormt ook een solide basis voor de verpleegkundig specialist. In deze workshop leer je wat implementatie van het kwaliteitskader en de PDCA-cyclus voor jouw organisatie en voor jou als lid van de opleidingsgroep of praktijkopleider betekent. Na afloop ben je een aantal concrete vaardigheden rijker waarmee je in de eigen praktijk aan de slag kunt.

Doelgroep:

 • Praktijkopleiders
 • Leden van de opleidingsgroep
 • Viossen
 • Verpleegkundig Specialisten met affiniteit voor groei en opleiden

Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop,

 • Ben je op de hoogte van de rol en werking van kwaliteitszorg en de PDCA-cyclus in het praktijkonderwijs;
 • Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de rol van de RSV bij de bewaking van de kwaliteit van het praktijkonderwijs;
 • Kan je, uitgaand van je eigen organisatie, het kwaliteitskader gebruiken voor de versterking van de leeromgeving vanuit het strategisch, tactisch en operationeel niveau van je organisatie;
 • Kom je van ‘vinken naar vonken’;
 • Weet je waar je morgen mee moet gaan beginnen om de kwaliteit van de leeromgeving te verbeteren.
Marjolein

Marjolein Schouten

Michelle Dekker

13:45

(alleen fysiek) 5.8. Workshop Toolkit 'Proactieve palliatieve zorg in de ggz'

Chantal Ter Huurne, Instelling Voor Verslavingzorg, verpleegkundig specialist GGZ, Tactus Hengelo

Het ontbreekt nog vaak aan goede en tijdige palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en/ of ernstige verslaving. Daarom ontwikkelden Karin den Boer en Chantal ter Huurne, samen met een team van onderzoekers en experts de Toolkit ‘Proactieve palliatieve zorg in de ggz’ en bijbehorende training. Deze werden getest in de praktijk bij drie grote instellingen voor ggz en verslavingszorg verspreid over Nederland. Bijna 70 hulpverleners (waaronder artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en ggz-agogen) werden getraind in de werkwijze. De werkwijze werd door hen enthousiast ontvangen.

In februari dit jaar won de Toolkit de Jaarprijs palliatieve zorg Impact 2022, uitgereikt door Expertisecentrum Palliatieve Zorg van Amsterdam UMC.

In deze workshop o.a.:

 • Palliatieve zorg is meer dan zorg in de laatste dagen;
 • Hoe herken je een palliatieve zorgbehoefte?;
 • Uitleg over de werkwijze van de Toolkit;
 • Handvatten om direct toe te passen in het werk.

De workshop wordt gegeven door Karin den Boer (vs ggz en onderzoeker) en Chantal ter Huurne (vs ggz en onderzoeker

Chantal Ter Huurne

13:45

(alleen fysiek) 5.9. Ernstig astma en biologicals - Netwerk VS longgeneeskunde

Gert Jan Braunstahl, longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland Schiedam

De astmazorg is de laatste jaren volop in beweging. Lag de nadruk vroeger op luchtwegverwijding en ontstekingsremming. Meer klachten betekende een hogere dosis medicatie. Dit adagium lijkt steeds minder stand te houden. Tegenwoordig is er groeiende aandacht voor fenotypering van de astmapatiënt. Hierbij wordt er gestreefd naar een medicatiebehandeling gericht op de behoefte van de patiënt en afgestemd op het onderliggende inflammatoire profiel. Biologicals zijn gericht op onderdelen van de ontstekingsrespons en zijn een effectieve behandeling voor 60% van de patiënten met ernstig astma. Ze zijn met name effectief als het gaat om verminderen van exacerbaties en afbouwen van prednison onderhoudsmedicatie. Het is een veilige behandeling met relatief weinig bijwerkingen. Wel is de behandeling behoorlijk prijzig. De behandeling kan thuis worden gegeven.

Gert Jan

Gert Jan Braunstahl

13:45

(alleen fysiek) 5.10. Significantie, Lekker Belangrijk!? (Sessie duurt 1.5 uur en gaat door in ronde 6)

Benjamin Telkamp, docent, Wiskunde & Statistiek Inzichtelijk Utrecht

Verschil doet de mens leven en natuurlijk maken we graag het verschil (hopelijk de goede kant op). Als mens en psycholoog discrimineren we er maar op los en vragen ons steeds minder vaak af wat een verschil in het één, nou daadwerkelijk betekent voor een verschil in het ander. Misschien is een VAF-je met een kneiter significante p-waarde leuk voor publicatie, maar wat betekent een gevonden verschil voor ons in de praktijk?

In deze statistiek workshop ga ik in op wat een verschil nou eigenlijk is en wat voor soort verschillen we bekijken in de wetenschap en hoe we die als mensen kunnen begrijpen en gebruiken in de praktijk. Zeker zijn van een verschil, zegt nog niks over bruikbaarheid van dat verschil in
beleid of zorg. Tal van maten voor verschil kom je tegen in publicaties en ik ga ze voor jullie in appels en peren uitleggen, zodat jullie ook daadwerkelijk – op het werk en in het leven –
zelf een groots verschil kunnen maken.

Benjamin Telkamp

14:30

Middagpauze

Netwerken, posterpresentaties, koffie, thee en lekkers

15:00

Parallelsessies ronde 6

Let op: Sessies 6.1 t/m 6.6 worden hybride gepresenteerd | sessies 6.7 t/m 6.10 enkel fysiek op locatie

15:00

6.1. Nurse-led zorg = Passende zorg - Netwerk leergang strategie en positionering

Teie Salomons, verpleegkundig specialist GGZ, Amethist verslavingszorg Lelystad & Suzanne Willems- de Wit, VS-AGZ, Huisartsen GOED Voorburg

In Nederland wordt er momenteel een ontwikkeling gemaakt richting Passende zorg, aan de hand van 4 basisprincipes.

Passende zorg:

 • werkt tegen een redelijke prijs.
 • betekent dat patiënt en zorgverlener samen beslissen.
 • wordt zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd.
 • gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid.

Verpleegkundig specialisten kunnen hierbij een centrale rol vervullen en zijn dé professionals om passende zorg te bewerkstelligen. Zij werken immers al volgens de basisprincipes van passende zorg. En #wijzijn als geen ander in staat om de verbinding te leggen tussen  de patiënt, zijn of haar omgeving en alle betrokken zorgleners.

Een voorbeeld hiervan is het toepassen van nurse-led zorg, zorg waarbij verpleegkundigen de regie voeren over de multidisciplinaire zorg.  Tijdens deze sessie hoor je hoe een verslavingskliniek de overgang maakte naar nurse-led zorg, hoe de principes van passende zorg hiermee behaald werden én wat de resultaten van deze transitie waren.

Leerdoel:

Aan het einde van deze sessie weet je hoe je als verpleegkundig specialist een sleutelrol kan spelen in de transitie naar passende zorg en wat hier de resultaten van kunnen zijn.

Teie

Teie Salomons

Suzanne Willems

15:00

6.2. Verpleegkundige Behandeling en begeleiding van Cardiale patiënten met Stemming en Angstklachten

Toni Pascual Madorran, verpleegkundig specialist GGZ, Boncura GGZ Enschede

Binnen de populatie van patiënten die herstellen van een cardiale gebeurtenis is er veelal sprake van angst en stemmingsklachten. Het omgaan met deze klachten krijgt veelal aandacht binnen een hartrevalidatie programma die te volgen is in het ziekenhuis. Voor een gedeelte van deze patiënten zijn de klachten echter complexer of dusdanig ernstig dat behandeling geïndiceerd is binnen de GGz. Boncura GGz biedt deze behandeling voor deze patiënten. De behandeling bestaat uit een combinatie van mindfulness, CGT, positieve psychologie en hartcoherentie.

Tijdens deze presentatie leer je over:

– Het verband tussen stress en somatisch lijden
– Toepassing Cognitieve gedragstherapeutische principes
– Toepassing Hartcoherentie
– Toepassing Mindfulness
– Toepassing Positieve psychologie

Gericht op de doelgroep van patiënten met psychische klachten en somatische co-morbiteit.
Toni Pascual Madorran (MANP) werkt bij Boncura GGz en doet in samenwerking met het Medisch Spectrum Twente in Enschede onderzoek naar de deze behandelmethode.

Toni Pascual Madorran

15:00

6.3. Promotie, hoe dan?

Wim Houtjes, verpleegkundig specialist GGZ, Opleidingsinstelling GGZ-vs Utrecht

Tijdens de opleiding tot verpleegkundig specialist maak je kennis met de wetenschap en het belang voor je werk. Voor sommigen wellicht een verplicht nummer. Voor anderen misschien wel de ontdekking van een nieuwe wereld. Een avontuur dat smaakt naar meer… Ook kan het zijn dat iemand naar aanleiding van je afstudeerwerk opmerkt: ‘wat een leuk onderzoek’ daar zou je meer mee moeten doen, is promoveren niks voor jou?

Wat nu? Je voelt mogelijk twijfel, remmende gedachten van ‘kan ik dat wel’, maar mogelijk ook nieuwsgierigheid en energie. Als je deze gemoedstoestand herkent, neem dan deel aan deze workshop. In 45 minuten neem ik je mee langs do’s, don’ts, voetangels, klemmen, maar ook langs successen en ultieme piek ervaringen. Na de workshop weet je of promoveren iets voor je is, hoe je een start maakt en hoe je het vol kunt houden.

Wim

Wim Houtjes

15:00

6.4. Farmaceutische industrie, we kunnen niet zonder, maar hoe doen we het samen?

Joyce Griet, psychiater, Altrecht Utrecht

Farmaceutische industrie, we kunnen niet zonder, maar hoe doen we het samen?

We hebben de farmaceutische industrie nodig. Ze maken de medicatie die we voorschrijven, maar ze willen er ook geld aan verdienen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om de voor- en de nadelen van de medicatie die we voorschrijven goed af te wegen. Maar het lukt mij niet om continu up-to-date te blijven met de laatste vakliteratuur. Jou wel? Hoe weet je welke informatie betrouwbaar is? Hoe blijf je kritisch als je informatie/ tips over medicatie krijgt van collega’s of van de farmaceutische industrie? En waar let je op als je een artikel leest over medicatie?

Ik leg je uit waarom het belangrijk is om kritisch te blijven, en ook waar je precies op kunt letten. Daarnaast ga ik graag me je in gesprek over hoe beïnvloedbaar we onszelf vinden en hoe onze informatie (en onze spreekkamer?) overkomt op patiënten.

Joyce Griet

Joyce Griet

15:00

6.5. Doelmatigheid & Taakherschikking

Yvonne Grijzen, adviseur, Radboudumc Nijmegen, Peter van Voorst, adviseur procesverbetering, Radboudumc Nijmegen & Elise Ijkema, adviseur procesverbetering, Radboudumc Nijmegen

Doelmatigheidsanalyse voor de PA of VS in het ziekenhuis
Hoe maak je inzichtelijk wat de bijdrage is van een PA of VS aan de productie van het ziekenhuis? En wie kun je het beste inzetten in welke situatie? Om deze vragen te beantwoorden is onderzoek uitgevoerd. Het resultaat is de doelmatigheidsanalyse. Met dit instrument kunnen instellingen vooraf de inzet van een PA of VS inschatten – en vervolgens, waar nodig, bijsturen.

Best practices
Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn in vier verschillende ziekenhuizen 13 voorbeelden van de inzet van de PA of VS in kaart gebracht. In deze voorbeelden worden verschillende aspecten beschreven:

 • financiële gegevens;
 • effecten op de kwaliteit van zorg en de gezondheid;
 • de ervaren kwaliteit van zorg door de patiënt;
 • de effecten die zorgverleners ervaren op de werkdruk;
 • werktevredenheid van zorgverleners.

Instrument
De voorbeelden geven een beeld van de inzet van de PA of VS. Hiermee hebben de onderzoekers een instrument kunnen construeren. Met dit instrument krijgt elke praktijk handvatten om de inzet van een PA of VS vóóraf in te schatten en vervolgens ook te volgen en zo nodig bij te sturen.

Wij leggen je uit hoe je het instrument Doelmatigheidsanalyse in de dagelijkse praktijk kunt gebruiken.

Yvonne Grijzen

Peter van Voorst

Elise Ijkema

15:00

6.6. Telemonitoring geen innovatie, maar de dagelijkse praktijk

Loes Bulle-Smid, onderzoeker, Hogeschool Windesheim Zwolle & Olga Kruit, verpleegkundig specialist, St. Jansdal Harderwijk en Lelystad

Technologische ontwikkelingen zijn veelbelovend om nu en in de toekomst in de dagelijkse praktijk te (gaan) gebruiken. Tijdens deze sessie laten wij aan de hand van de Best Practice ‘Telemonitoring op de Hartfalenpolikliniek’ zien hoe deze vorm van technologie onderdeel is van de dagelijkse praktijk. Welk effect dit heeft op de patiëntenzorg, maar ook wat nodig is voor deze ontwikkeling en welke rol je hier als verpleegkundig specialist zelf in kan betekenen. Wij proberen de praktijkvragen die spelen direct te beantwoorden. Je krijgt handreikingen hoe je technologie kan integreren in de dagelijkse praktijk. De begrippen design thinking en co-creatie spelen hierin een belangrijke rol en zullen onderdeel zijn van deze sessie.

Loes

Loes Bulle-Smid

Foto Olga

Olga Kruit

15:00

(alleen fysiek) 6.7. Een goede leeromgeving begint bij jezelf (Vervolg sessie ronde 5)

Marjolein Schouten, opleidingskundige, RSV Utrecht

In 2021 implementeert de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) het landelijk kwaliteitskader voor het praktijkonderwijs van de MANP. Het doel is om praktijkopleiders, de Praktijk- en Opleidingsinstellingen én de RSV een instrument te geven om de PDCA-cyclus van het praktijkonderwijs op een laagdrempelige manier inzichtelijk te maken, wat winst oplevert voor zowel opleiders als viossen en verpleegkundig specialisten.

Of je nu vios opleidt in de context van een ziekenhuis of een verpleeghuis, de huisartspraktijk of een GGZ-instelling; jouw praktijkleeromgeving is een bepalende factor voor de kwaliteit van de afstuderende vios, maar vormt ook een solide basis voor de verpleegkundig specialist. In deze workshop leer je wat implementatie van het kwaliteitskader en de PDCA-cyclus voor jouw organisatie en voor jou als lid van de opleidingsgroep of praktijkopleider betekent. Na afloop ben je een aantal concrete vaardigheden rijker waarmee je in de eigen praktijk aan de slag kunt.

Doelgroep:

 • Praktijkopleiders
 • Leden van de opleidingsgroep
 • Viossen
 • Verpleegkundig Specialisten met affiniteit voor groei en opleiden

Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop,

 • Ben je op de hoogte van de rol en werking van kwaliteitszorg en de PDCA-cyclus in het praktijkonderwijs;
 • Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de rol van de RSV bij de bewaking van de kwaliteit van het praktijkonderwijs;
 • Kan je, uitgaand van je eigen organisatie, het kwaliteitskader gebruiken voor de versterking van de leeromgeving vanuit het strategisch, tactisch en operationeel niveau van je organisatie;
 • Kom je van ‘vinken naar vonken’;
 • Weet je waar je morgen mee moet gaan beginnen om de kwaliteit van de leeromgeving te verbeteren.
Marjolein

Marjolein Schouten

15:00

(alleen fysiek) 6.8. Haken en ogen van de FWG: onderweg naar 65 in de VVT! - netwerk VS VPH

Rianne Robijn, verpleegkundig specialist AGZ, Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels Rotterdam

Functiewaardering is een lastig onderwerp want de uitkomst is vaak een zakelijke conclusie van een aantal wegingsfactoren, die niet altijd voldoende de feitelijke waardering weerspiegelt die er voor de werkzaamheden is. Dit geldt voor veel verpleegkundig specialisten in Nederland.

Volgens het Functiewaarderingssysteem gezondheidszorg valt de functie van VS nog onder FWG 60. Vooralsnog is er geen ijkfunctie binnen de VVT in FWG 65. Hoewel de formele waardering uitkomt op FWG 60 past deze inschaling niet meer bij de huidige werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Het formele proces van functiewaardering maakt dat de functie van VS-VVT wordt vergeleken met de kernfunctie VS-GGZ. Binnen Aafje is na een uitspraak van de Interne Bezwaren Commissie een andere constructie gevonden om toch recht te doen aan de functie van VS-VVT. Binnen de sessie willen we ingaan op het proces wat wij als vakgroep binnen Aafje hebben doorlopen en ervaringen delen met onze collega’s binnen de VVT.

Rianne

Rianne Robijn

15:00

(alleen fysiek) 6.9. De kracht van het team bij Advance Care Planning - netwerk VS VPH

Pascalle Billekens, verpleegkundig specialist AGZ, Laurens Rotterdam

Er is veel aandacht voor advance care planning (ACP); het gesprek aangaan over toekomstige zorg en behandeling, en uitkomsten hiervan vastleggen. Bij kwetsbare ouderen is dit proces bij uitstek van belang. VS in het verpleeghuis zijn zich hiervan bewust en is het een onderdeel van de behandelrelatie met bewoner/cliënt. Maar hoe kan het ACP proces goed in het zorgproces worden geïntegreerd en verbijzonderd? Waar loop je tegenaan als je ACP een structureel onderdeel wilt laten zijn van welzijn, zorg en behandeling? Wie zijn daar allemaal bij betrokken?

In deze workshop krijg je inzage in hoe dit bij een grote ouderenzorgorganisatie ging, en welke ervaringen daarmee werden opgedaan. En wat de rol van een verpleegkundig specialist daarin kan zijn.

Spoiler: deze workshop is geen pasklaar antwoord op bovenstaande vragen.

Ga mee in gesprek, wissel ervaringen uit, en neem je kennis mee terug naar je eigen organisatie.

Pascalle

Pascalle Billekens

15:00

(alleen fysiek) 6.10. Significantie, Lekker Belangrijk!? (Vervolg sessie ronde 5)

Benjamin Telkamp, docent, Wiskunde & Statistiek Inzichtelijk Utrecht

Verschil doet de mens leven en natuurlijk maken we graag het verschil (hopelijk de goede kant op). Als mens en psycholoog discrimineren we er maar op los en vragen ons steeds minder vaak af wat een verschil in het één, nou daadwerkelijk betekent voor een verschil in het ander. Misschien is een VAF-je met een kneiter significante p-waarde leuk voor publicatie, maar wat betekent een gevonden verschil voor ons in de praktijk?

In deze statistiek workshop ga ik in op wat een verschil nou eigenlijk is en wat voor soort verschillen we bekijken in de wetenschap en hoe we die als mensen kunnen begrijpen en gebruiken in de praktijk. Zeker zijn van een verschil, zegt nog niks over bruikbaarheid van dat verschil in
beleid of zorg. Tal van maten voor verschil kom je tegen in publicaties en ik ga ze voor jullie in appels en peren uitleggen, zodat jullie ook daadwerkelijk – op het werk en in het leven –
zelf een groots verschil kunnen maken.

Benjamin Telkamp

15:45

Wisseltijd

16:00

”Less is More”: omdenken is nodig voor een gezonde samenleving

Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement, Nyenrode Business Universiteit, ondernemer en bestuurder

In het verhaal zal uitgewerkt worden hoe we moeten omdenken van ‘end-of-pipe’ oplossingen in de zorg naar meer actieve preventie van jongs af aan. Meer preventie leidt tot een gezondere samenleving en een hogere kwaliteit van leven met minder uitgaven voor medische zorg en minder werkdruk in de traditionele zorg. Als we de sterk stijgende uitgaven van traditionele zorg afzetten tegen wat er echt nodig is om tot een gezonde samenleving te komen, dan zien we dat de afrekenlogica van verzekeraars en het in specialismen opereren van de medische wereld vaak tegen de gezondheid van de bevolking ingaat. Investeren in gezonde voeding, beweging en een gezond woon- en werkklimaat tijdens je leven, levert preventief meer gezondheid op. Het vereist omdenken vanuit de medische zorg om veel meer in ecosystemen met andere partijen actief op te trekken om te werken aan een gezamenlijk resultaat van een gezonde samenleving.

A. Roobeek

Annemieke Roobeek