arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma 2022 donderdag

Deelnemers vinden het programma + zaalindeling in de Jaarcongres V&VN VS app.

donderdag 06 okt

09:45

Opening

Inge Rinzema, verpleegkundig specialist AGZ ZINN locatie De Dilgt, voorzitter V&VN VS

10:00

Uitreiking Els Borst Prijs

Dirk Borst

10:15

Sámen tegen huidkanker

Maartje Spit, verpleegkundig specialist AGZ, Oprichter van het Dermatoscopie Platform, Netwerk VS 1ste lijn

*Op 7oktober 2021 heeft Maartje Spit, tijdens het jaarcongres 2021, de Els Borst prijs gewonnen.

Het is mijn missie om de huidkankerzorg in Nederlandse huisartsenpraktijken te verbeteren middels vroegtijdige opsporing, behandeling en onderwijs. Daarom train ik al jaren huisartsen, VS en PA in de herkenning van verdachte huidafwijkingen met de dermatoscoop. Ook schrijf ik boeken, blogs en maak ik video’s over dit onderwerp. Ik geef graag les, zowel online alsook op congressen en opleidingsinstituten. Ik was te gast bij Huisarts Podcast.nl en ik verleen teledermatoscopische consultaties aan collega’s in Nederland en België.

foto-mspit

Maartje Spit

10:30

Zichtbaarheid van taakherschikkers; transparantie in bekostiging

Aliënde van Goor, Jurist Gezondheidsrecht & VS AGZ. NZa, Directie Regulering. Medisch Specialistische Zorg & projectleider Taakherschikking

Deze sessie gaat in op de zichtbaarheid van taakherschikking en het streven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om meer transparantie te verkrijgen in het aandeel van de zorg dat geleverd wordt door de VS en PA. De rol van de NZa in het algemeen wordt belicht. In het kader van de genoemde transparantie wordt de daarop betrekking hebbende regelgeving van de NZa  uitgelegd. Deze regelgeving ziet op registratie van zorgactiviteiten door de zorgverlener (beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert)  die de zorg  daadwerkelijk heeft verleend.

Tevens komt leiderschap aan bod en de rol van de VS en PA in  Passende zorg.

Relevante links:

Adviesrapport Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/11/30/zorginstituut-en-nza-schetsen-in-advies-randvoorwaarden-passende-zorg

Artikel Wettelijke Kaders Taakherschikking Bron: Dé Verpleegkundig Specialist, nr. 1, 2022 https://zorgmasters.nl/extdocs/DVS-nr1-2022-Wettelijke-kaders-taakherschikking.pdf

Aliende van Goor

Aliënde van Goor

10:50

Verbinding

Mirjam Hachem, sekstherapeut & traumaseksuoloog i.o.

“Ben ik nog seksueel?”  De effecten van chronische ziekte op seksualiteit en hoe wij patiënten kunnen helpen om hun seksualiteit te behouden en te leven. 

In de loop van ons leven ontwikkelen wij allemaal een seksueel zelfbeeld. Voor de meeste mensen is dit seksuele zelfbeeld gekoppeld aan gevoelens van gezondheid, fitheid en een bepaald beeld van seksuele aantrekkelijkheid.

Bij chronische ziekte verandert het lichaam. Minder energie, meer beperkingen. Ook het uiterlijk kan sterk veranderen. In de loop van tijd wordt voelt zich de patient steeds minder compatibel met zijn of haar seksuele zelfbeeld.

Dit kan leiden tot innerlijke conflicten. Seksuele verlangens kunnen niet meer op dezelfde manier vervuld worden. De verwachtingen van de partner blijven steeds meer onbeantwoordt. Seksuele frustraties lopen op.

Als het lichaam drastisch verandert, kan dit ertoe leiden dat de patient zich niet meer waarneemt als seksueel wezen. Dit kan als een enorme verlies worden ervaren.

In mijn presentie leg ik uit hoe chronische ziekte het seksuele zelfbeeld van patienten kan aantasten en wat wij als hulpverleners kunnen doen om onze patienten hiermee te helpen.

Iedere mens is een seksueel wezen, ook als je een chronische ziekte hebt. Ook met een chronische ziekte kun je seksueel zijn. Ik laat manieren zien waarop patienten zichzelf weer als seksueel wezen kunnen ervaren. Daarmee kunnen ze hun seksualiteit terugwinnen wat een belangrijke positieve effect heeft op hun levenskwaliteit, hun gezondheid en hun partnerrelatie.

Mirjam Hachem

Mirjam Hachem

11:10

Ochtendpauze

Netwerken, posterpresentaties, koffie, thee en lekkers

11:40

Parallelsessies ronde 1

Let op: Sessies 1.1 t/m 1.6 worden hybride gepresenteerd | sessies 1.7 t/m 1.10 enkel fysiek op locatie

11:40

1.1. Zichtbaarheid van taakherschikkers; transparantie in bekostiging

Aliënde van Goor, Jurist Gezondheidsrecht & VS AGZ. NZa, Directie Regulering. Medisch Specialistische Zorg & projectleider Taakherschikking

Deze sessie heeft een meer interactief karakter na de plenaire sessie van 10:30u met dezelfde titel. De sessie zal aan de hand van praktijkvoorbeelden, uitleg AGB-code versus kwalificatiecode en het interactief bespreken van de eigen actieve rol van de VS en PA oa ingaan op:

-de zichtbaarheid van taakherschikking

-de term ‘beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert’

-het streven van de NZa om meer transparantie te verkrijgen in het aandeel van de zorg dat geleverd wordt door de VS en PA (middels de regelgeving NZa)

-de dbc-systematiek

-de wettelijke kaders VS, alsmede de mogelijkheden van integrale bekostiging (sinds 2015)

-leiderschap en de rol van de VS en PA in Passende Zorg

Relevante links:
Adviesrapport Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/11/30/zorginstituut-en-nza-schetsen-in-advies-randvoorwaarden-passende-zorg

Aliende van Goor

Aliënde van Goor

11:40

1.2. Wat mogen we verwachten van een VS in het UMC - Netwerk UMC

Annette Galema Boers, verpleegkundig specialist AGZ, Erasmus MC Rotterdam & Nicolle Peters, verpleegkundig specialist AGZ, Radboudumc & (online) Jolanda Schippers verpleegkundig specialist AGZ, Maastricht UMC+

Wat mogen we verwachten van een Verpleegkundig Specialist in een UMC?

Met bijna 4500 Verpleegkundig Specialisten is dit beroep ruimschoots geïmplementeerd in de Nederlandse zorginstellingen. Met het verschijnen van het vernieuwde beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist (VS) op 31 januari 2019 was er behoefte aan een nader uitgewerkt toekomstbestendige functieomschrijving van de VS in een Universitair Medisch Centrum (UMC). Het was duidelijk dat er van een VS in een UMC andere competenties werden gevraagd dan van een VS in een algemeen ziekenhuis. De drie kerntaken; onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg moesten aansluiten bij het profiel van een VS in een UMC. Het uitgangspunt werd dat elke VS ongeveer 70% van haar tijd aan individuele patiëntenzorg besteed en de overige tijd aan de andere taken.

De verantwoordelijkheden van de functie zijn aan de hand van de resultaatgebieden in taken en bijbehorende competenties nader uitgewerkt en aangeboden aan de Nederlands Federatie Universitair Medische Centra (NFU). Bij de presentatie zullen we aandacht besteden aan de inhoud van deze resultaatgebieden maar ook aan het proces van tot stand komen.

Annette Galema-Boers

(fysiek)

Nicolle Peters

(fysiek)

Jolanda schepens

Jolanda Schippers

(online)

11:40

1.3. Nieuwkomers en de VS JGZ - Netwerk VS JGZ

Natalie Kik, verpleegkundig specialist in opleiding, GGD West Brabant & Carina Tap verpleegkundig specialist AGZ, GGD Hart voor Brabant & Esther Marx Van Der Wurff, verpleegkundig specialist AGZ, GGD Hollands Noorden

Bijdrage Nathalie Kik
Als onderdeel van een drietal presentaties rondom nieuwkomers/statushouders binnen de jeugdgezondheidszorg en de rol van de Verpleegkundig Specialist zal ik als V(io)S de uitkomsten delen van mijn afstudeeronderzoek. Hierin heb ik door middel van een explorerend onderzoek de ervaring onderzocht van statushouders bij het opvoeden van hun kinderen in Nederland.

 • Het nieuwsgierig maken van deelnemers naar hoe statushouders het ouderschap ervaren in de Nederlandse maatschappij.
 • Hoe kun je deze informatie als VS meenemen in de manier van jou zorgverlening?

Bijdrage Carina Tap
Op het congres draag ik bij aan een presentatie met 2 collega’s VS die raakvlak hebben met mijn werkzaamheden maar in een andere setting werkzaam zijn. Met de beide collega’s bestrijken we zowel het azc als de wijk qua ervaringen met asielzoekers/nieuwkomers en met aanvullingen vanuit de deelnemers moet dit leiden tot presentaties met veel kennisuitwisseling.

Bijdrage Esther Marx Van Der Wurff
Als onderdeel van een drietal presentaties rondom nieuwkomers/statushouders binnen de jeugdgezondheidszorg en de rol van de Verpleegkundig Specialist wil ik vertellen over mijn werkervaringen sinds september 2021. Na ruim 22 jaar werkervaring op de asielzoekerscentra als jeugdverpleegkundige werk ik nu als pas afgestudeerde VS JGZ voor de GGD in Alkmaar. Ik start met een leeg kinddossier met als doel het gezin zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Zo wordt hen een gelijkwaardige kans geboden om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de NL gezondheidszorg biedt aan kinderen en hun netwerk. Denk daarbij aan taboes, taalbarrière, trauma, vaccinatiestatus, mogelijke ontwikkelingsachterstand op gebied van taal, groei of ontwikkeling. Door het volledige pakket van nieuwkomersonderzoek, verwijzingen, controles en het opstellen van vaccinatieplannen komt de regievoerende rol van de VS mooi tot uiting.

Nathalie kik

Nathalie Kik

Carina tap

Carina Tap

Esther ma

Esther Marx Van Der Wurff

11:40

1.4. Verpleegkundig specialist? Spreek je uit, laat je zien!

Aron Vos, verpleegkundige in opleiding tot specialist, GGZ Centraal Utrecht & Lisa Elfes-Barten verpleegkundige in opleiding tot specialist, GGZ Centraal Utrecht

Verpleegkundig Specialist? Spreek je uit, laat je zien!

#wijzijn Verpleegkundig Specialist en daar vertellen wij ons verhaal bij. Door te spreken verbinden wij verpleegkundig specialisten én maken wij ons beroep zichtbaar.

In deze parallelsessie nemen wij je mee waarom het belangrijk is om je uit te spreken als verpleegkundig specialist. We geven handvatten hoe je naar buiten kan treden als zorgprofessional. Wij zijn immers een zelfstandige beroepsgroep met een eigen verhaal. We dragen bij aan het vormen van een realistisch beeld van het verpleegkundig beroep met een toevoeging aan de antieke foto’s van de zusters in witte pakken. Je gezicht tonen, de stap durven zetten om boven het maaiveld uit te komen dragen bij het vormen van het verpleegkundig beeld.

Lisa en Aron filosoferen, gebaseerd op hun podcastreeks de ViosCast, waarom het zo belangrijk is om als Verpleegkundig Specialist naar buiten te treden en je beroep een gezicht te geven.

Lisa & aron

Aron Vos & Lisa Elfes-Barten

11:40

1.5. Klinisch redeneren en het gebruiken van classificaties; een noodzakelijke verbinding voor de VS!

Gabriel Roodbol, verpleegkundig specialist GGZ, Han University Of Applied Sciences Nijmegen

Verpleegkundig specialisten worden opgeleid als clinici bij wie het klinisch redeneren voorop staat in de directe patiëntenzorg. Hierbij zouden zij volgens het beroepsprofiel verpleegkundige diagnosen, zorgresultaten en interventies inzetten. Het gebruik van verpleegkundige terminologie bij het diagnosticeren is aanhoudend een punt van discussie op onder andere validiteit en bruikbaarheid. Dit, terwijl de verpleegkundig specialist nu juist het medisch en verpleegkundig redeneren zou moeten integreren waarmee zij de individuele zorg kan verbeteren en daarmee de meerwaarde van het beroep kan aantonen. Immers, klinische opname is feitelijk weer te geven met een goede formulering aan de hand van een verpleegkundige diagnose!

Tijdens deze workshop zal de verbinding worden gezocht tussen EBP, werken met verpleegkundige classificaties (NNN) en het klinisch redeneren. Hiertoe worden de classificaties softwarematig met de Chiron zorgplanner onderzocht en ziet de deelnemer de kracht en kwetsbaarheid van deze classificaties. Om goed te (leren) diagnosticeren is het automatiseren van de classificaties in een database onontbeerlijk.

Leerdoelen:

 1. Deelnemers hebben inzicht in het concrete verband tussen EPB, verpleegkundige classificaties (NNN) en het verpleegkundig proces.
 2. Deelnemers heroriënteren/ reflecteren op hun eigen klinische vaardigheden in relatie tot EPB en het gebruik van verpleegkundige classificaties.
 3. De deelnemers hebben inzicht in de kracht en beperkingen van de verpleegkundige classificaties NANDA-i, NOC en NIC.
Gabriel

Gabriel Roodbol

11:40

1.6. De groene huisartspraktijk

Dennis Pot, huisarts, Huisartsenpraktijk Hilversum Oost

Huisarts Dennis Pot, zal een presentatie geven over hoe hij de eerste CO2 neutrale huisarts van Nederland is geworden. Waarin hij de deelnemers meeneem hoe hij dat heeft gereikt.

Eerst door de totale CO2 uitstoot van de praktijk te berekenen.

Om vervolgens dmv praktische praktijkvoorbeelden CO2 besparende projecten te bespreken. Hierbij worden er voorbeelden gegeven die je in de spreekkamer kan toepassen, maar ook thuis kan implementeren in de privé situatie. Na de presentatie ben je volledig gemotiveerd om ook jouw werkplek te verduurzamen.

Dennis

Dennis Pot

11:40

(alleen fysiek) 1.7. Rebels leiderschap als VS bij de kindergeneeskunde

Bernice van den Ekster, verpleegkundig specialist AGZ, Isala Zwolle

In deze workshop delen we onze succesfactoren en onze struikelblokken ter inspiratie. Je hoort hoe we om zijn gegaan met weerstanden en hoe we nu deelnemen aan de vakgroep vergaderingen en vakgroep bestuur.

 • Hoe kun je je profileren als VS binnen een vakgroep in je organisatie
 • In 2007 gestart met 3 VS en nu in 2022 met 9 VS, toewerkend naar 12 VS.
 • Hoe hebben we dat gedaan? Wat heb je daar voor nodig?
 • Wat doen we binnen de kindergeneeskunde?
Bernice

Bernice van den Ekster

11:40

(alleen fysiek) 1.8. Voel je je anders? Over verbinden en nieuwsgierig zijn

Inke Schaap, verpleegkundig specialist GGZ, GGZ InGeest Amsterdam

Voel je je anders?

Over verbinden en nieuwsgierig zijn.

Na het bijwonen van de sessie is de deelnemer in staat om:

 • aan te geven wat Mental Health Literacy (MHL) inhoudt
 • te vertellen dat MHL bijdraagt aan een duurzame mentale gezondheid
 • interventies te beschrijven die bijdragen aan MHL
 • collega’s enthousiast te maken over MHL

Goede mental health literacy is een factor die bijdraagt aan duurzame goede mentale gezondheid. In deze sessie wordt het begrip ‘mental health literacy (MHL)’ toegelicht. Mental health literacy is gedefinieerd als ‘Knowledge and beliefs about mental disorders which aid their recognition, management or prevention (Jorm et al, 2012)’. Aan de hand van casuïstiek vanuit het Intensive Home Treatment worden interventies gepresenteerd die bijdragen aan mental health literacy. Hierbij staat de praktische toepassing centraal.

Inke Schaap

11:40

(alleen fysiek) 1.9. Seks voor het plezier doen we in bed, seks voor de voortplanting kan ook in een petrischaaltje

Robert Meijburg, verpleegkundig specialist GGZ, Parnassia Groep Den Haag

Dankzij prenatale technieken kunnen we een aantal aandoeningen en ziektes voor een volgende generatie voorkomen.  Dankzij prenatale screening, embryoselectie, genetische modificatie werken we stapsgewijs ook aan prenatale vormen van mensverbetering. Dankzij DNA onderzoek en het repareren van potentieel ziekmakende DNA structuren kunnen steeds meer gezonde baby’s worden geboren. Genetische vormen van kanker of de ziekte van Huntington kunnen met moderne technieken als CRISPR-Cas worden  gerepareerd. Wat als we dit binnenkort ook kunnen doen voor psychiatrische ziekten. In deze workshop gaan we op zoek naar de morele kant van mensverbetering binnen de GGZ.

Mogen toekomstige ouders kiezen voor een kind met een verminderd risico op verslaving, ADHD of schizofrenie? Als we een antwoord kunnen formuleren voordat de techniek het mogelijk maakt, weten we ook hoe we de prenatale techniek moeten gebruiken. Een interactieve workshop voor alle deelnemers, waarin we nadenken over de gezondheid van volgende generaties.

Robert

Robert Meijburg

11:40

(alleen fysiek) 1.10. Sensorische informatieverwerking (SI) verhoogt kwaliteit van zorg voor mensen met dementie - netwerk VS VPH

Willy Erdhuizen, verpleegkundig specialist AGZ, Dagelijks Leven Doetinchem

Sensorische Informatieverwerking (SI) als behandeling bij probleemgedrag verpleeghuizen. De rol van de VS als behandelaar.

We kennen het allemaal wel, een verzwaarde deken bij slecht slapen, robot knuffeldieren bij onrust. Ook ik zette deze SI materialen intuïtief in. Sinds mijn opleiding tot SI behandelaar zie ik dat SI bijdraagt aan verbetering van meer welbevinden bij mensen met dementie en zie ik een afname van het probleemgedrag.

De SI is een behandeling die bij uitstek ook door een VS ingezet kan worden. SI is een onderbelicht aspect in de verpleeghuiszorg en verdient meer aandacht. Als VS heb ik SI geïntroduceerd  bij “Dagelijks leven” en dat heeft ertoe bijgedragen dat we nu meer VS’en gaan opleiden tot SI behandelaar en dat SI ingezet wordt in het stappenplan probleemgedrag.

Graag neem ik u mee in de wereld van de SI bij probleemgedrag en wat dit bewoners en ons als VS’en kan brengen.

1.10

Willy Erdhuizen

12:25

Lunchpauze

Lunchen, netwerken en posterpresentaties

Lunchsessie

Gesponsord door Novartis

12:30

Hartfalenbehandeling: de ontwikkelingen en uitdagingen van nu

Marlies Niesing-Lut, verpleegkundig specialist, Alrijne Ziekenhuis & Marjan Aertsen-van der Kuip, verpleegkundig specialist, OLVG

Hartfalen is een ernstig progressieve aandoening en de prevalentie neemt toe. We zien deze patiënten allemaal, want 74% van hartfalen patiënten kampt met tenminste één comorbiditeit^1. Dit maakt de behandeling complex.

Collega’s Marjan Aertsen-van der Kuip en Marlies Niesing-Lut nemen jou op donderdag 6 oktober mee in hartfalenbehandeling.

Tijdens de lunch leer jij:
*Waarom hartfalen een multidisciplinaire behandeling vereist
*Hoe je hartfalen behandeld
*Welke rol jij speelt in hartfalenbehandeling

Jouw collega’s praten je bij. In 45 min ben jij thuis in de behandeling van hartfalen. Na deze lunchsessie ben jij thuis in hartfalenbehandeling!

* Let op! Online deelnemen? U kunt deelnemen zonder registratie. Fysiek deelnemen? U dient zich hiervoor in te schrijven via de reguliere registratiemodule. Reeds ingeschreven deelnemers ontvangen separaat bericht.

13:25

Parallelsessies ronde 2

Let op: Sessies 2.1 t/m 2.6 worden hybride gepresenteerd | sessies 2.7 t/m 2.10 enkel fysiek op locatie

13:25

2.1. Klinisch redeneren: rectaal bloedverlies

Evelien Bergsma, huisarts & docent MANP Hogeschool Rotterdam

Parallelsessie klinisch redeneren rectaal bloedverlies

Inhoud:
Van een spoortje bloed op het toiletpapier naar een hypovolemische shock. Van anaal fissuur naar coloncarcinoom. Wanneer is rectaal bloedverlies alarmerend en wanneer zijn leefstijladviezen voldoende? Waar je ook werkt, de kans dat je een patiënt treft met rectaal bloedverlies is groot. Hoe kom je achter de diagnose? We gaan aan de slag!

Leerdoelen:

 • Een (werk-)diagnose stellen bij een patiënt met rectaal bloedverlies op basis van klinisch redeneren
 • Levensbedreigende aandoeningen in geval van rectaal bloedverlies herkennen en weet hoe te handelen
 • Kennis hebben van alarmsymptomen bij rectaal bloedverlies
 • Kennis hebben van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker
Evelien

Evelien Bergsma

13:25

2.2. Niet medicamenteuze pijnstilling: evidence based of best practised? - Netwerk VS SEH

Mireille Bakker, verpleegkundig specialist AGZ, spoedeisende hulp OLVG Amsterdam

Ondanks dat een medicamenteuze pijnstiller snel en makkelijk is voorgeschreven, is dat niet altijd de best passende oplossing voor de patiënt. Toch lijkt er minder geloof te zijn in de niet-medicamenteuze oplossingen die we ter pijnstilling aan onze patienten kunnen aanbieden. Deze sessie zal een groot aantal niet-medicamenteuze mogelijkheden met een wetenschappelijke bril bekijken waardoor het logischer lijkt om ook deze mogelijkheden mee te nemen in onze praktijk. Door best based practice en evidence based practice te verbinden op dit onderwerp, wordt er een duurzamere oplossing voor een groot probleem voor onze patiënt geboden: pijn.

Leerdoelen
Inzicht verkrijgen in pijnsysteem
Inzicht verkrijgen in het belang van pijnstilling
Verkrijgen van niet-medicamenteuze pijnstilling opties voor de eigen praktijk

bakker

Mireille Bakker

13:25

2.3. Werken met asielzoekers

Ferdy Pluck, verpleegkundig specialist GGZ, Amethist Verslavingzorg Flevoland

Na een korte introductie van de spreker over zijn promotie onderzoek en bevindingen in de literatuur. Gaan we met elkaar aan de slag over de verschillende thema’s die voortkomen uit het werken met mensen met een migratieachtergrond. We hebben zowel in de AGZ als wel in GGZ te maken met thema’s rondom diversiteit van cultuur. Het promotie onderzoek richt zich met name op de stressoren waar asielzoekers verblijvend op een asielzoekerscentrum mee te maken krijgen maar zeker ook de interventies. Echter is dit versnipperd en info niet altijd beschikbaar. Het doel is om met elkaar informatie te verzamelen, met elkaar te delen en ook om dit te gebruiken in het promotieonderzoek waarbij we streven naar geïntegreerde en gepersonaliseerde zorg.

Ferdy

Ferdy Pluck

13:25

2.4. Werken als medicijn - netwerk vasculaire neurologie

Karin Kanselaar, verpleegkundig specialist AGZ, Radboudumc & Theo Senden, klinisch arbeidsgeneeskundige, Radboudumc Nijmegen

Voor verpleegkundig specialisten blijken er drempels te zijn om het thema ‘werk’ te bespreken. Vaak zijn wij ons er niet bewust van de behoefte en het belang van patiënten om de gevolgen van de aandoening voor hun werk te bespreken, maar als we ons er wel bewust van zijn vormt de onbekendheid met de wereld van werk en re-integratie en de daarbij geldende wet- en regelgeving een belemmering.

Het is echter belangrijk dat er tijdig aandacht is voor het onderwerp ‘werk’ en dit, vanaf het begin van het zorgproces, te bespreken. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de verpleegkundig specialist als centrale zorgverlener of regiebehandelaar. De verpleegkundig specialist is de aangewezen persoon  om de gevolgen van ziekte op re-integratie en werkhervatting in kaart te brengen en te verwijzen naar de juiste zorgverlener

In deze sessie bieden wij handvaten om werk bespreekbaar te maken en gaan wij in de do’s en de don’ts en zullen we alle vragen die er zijn op dit gebied

Karin Kanselaar-Martens

Theo Senden

13:25

2.5. Het vermogen om te veranderen: verpleegkundige diagnostiek bij DD problemen

Chris Loth, verpleegkundig specialist GGZ Eibergen, Beroepsvereniging verslavingsverpleegkunde

Verslaving komt overal in de Nederlandse gezondheidszorg voor in allerlei gradaties van ernst. Een verslaving heeft op alle vlakken van het dagelijkse leven een negatieve invloed en beïnvloedt door de negatieve gevolgen de kwaliteit van leven. Het diagnosticeren van alle gevolgen op sociaal, lichamelijk/somatisch en psychisch gebied. De VS-er heeft in haar rol als regievoerder de verantwoordelijkheid om samen met de patiënt en het netwerk van de patiënt met de haar ter beschikking staande instrumenten zoals bv de MATE en het levensverhaal dit vermogen in kaart te brengen en vandaaruit een behandeling in te zetten die op dit vermogen of soms onvermogen is afgestemd. Een gepersonaliseerde behandeling. In deze sessie zullen we stil staan bij de instrumenten die ons ter beschikking staan en vandaaruit staan we stil bij diverse verpleegkundige diagnoses die vaak voorkomen bij een verslaving of DD probleem. We gaan klinisch redeneren!

Leerdoel
men leert wat de rol is van een VS-er in de diagnostiek en behandeling van het vergroten van het vermogen om te veranderen.

Loth

Chris Loth

13:25

2.6. WIJ ZIJN de POP poli, een verbinding tussen GGZ en AGZ

Cécile Zwitserlood, verpleegkundig specialist GGZ, Altrecht Utrecht

De POP poli (psychiatrie- obstetrie- pediatrie heeft als doelstelling het stroomlijnen en optimaliseren van de multidisciplinaire zorg rondom (toekomstig) zwangere vrouwen met een psychiatrische aandoening, verslavingsproblematiek, sociale problematiek, (licht verstandelijke beperking en/of tienerzwangerschap en hun (nog ongeboren) kind.

De POP Poli is niet meer weg te denken uit het huidige zorglandschap.

In deze workshop staan de doelstelling, de werkwijze en de integratie van het aanbod centraal.

Er wordt aandacht besteed aan het preventieplan bij psychiatrische klachten zoals dat op de POP poli gemaakt wordt. Er is ruimte voor casuistiek en er wordt aandacht besteed aan de initiatieven in het veld zoals Nu niet zwanger en de Eerste duizend dagen.

cecile

Cécile Zwitserlood

13:25

(alleen fysiek) 2.7. Ontspoord; dialoog over een heftig leven en succesvol herstelproces (Sessie duurt 1.5 uur en gaat door in ronde 3)

Michael Kaptein, Ervaringsdeskundige HBO, GGZ Friesland

Michael Kaptein is 46 jaar en geboren in Haarlem. Na een onveilige jeugd, resulterend in hechtingsproblematiek, is Michael niet klaar voor het volwassen leven. Om zichzelf staande te houden grijpt hij naar de drank, en raakt zwaar verslaafd. Meerdere keren komt hij in aanraking met justitie, waarbij de veroordeling voor het besturen van een trein met een promillage van 2,0 de grootste en laatste is. Hieruit volgt ontslag op staande voet bij de Nederlandse Spoorwegen en voor Michael de keuze tussen doorgaan op dezelfde voet en niet heel veel ouder meer worden, of het roer radicaal omgooien en er nog iets van proberen te maken. Het laatste is het geval en over dit herstelproces gaat hij graag met jullie de dialoog aan.

Leerdoel
Het uit de eerste hand verkrijgen van inzichten betreffende een ingewikkeld herstelproces en daardoor het verbreden van kennis over andere herstelprocessen van cliënten.

Kaptein

Michael Kaptein

13:25

(alleen fysiek) 2.8. Interactieve workshop Coachen voor Praktijkopleiders (Sessie duurt 1.5 uur en gaat door in ronde 3)

Marjolein Schouten, opleidingskundige, RSV Utrecht, Corry den Rooyen, opleidingskundige, Jeroen Bosch Academie Den Bosch & Beatrijs de Leede, opleidingskundige SOG, LUMC Leiden

Wil jij als praktijkopleider of lid van de opleidingsgroep dat jouw vios het beste uit zichzelf haalt? En vraag je je ook wel eens af hoe je dat voor elkaar moet krijgen?

In deze workshop krijg je de eerste handvatten aangereikt voor praktijkgerichte en snel toepasbare coaching technieken.

In 1,5 uur kunnen we je uiteraard geen coach maken, maar we kunnen je wel op weg helpen om inzicht te krijgen in het ‘ontwikkelvraagstuk’ van je vios en de aangrijpingspunten te herkennen voor bijvoorbeeld de vios die nét begint, de vios die ‘duikt’, de vios die alleen een focus op medisch handelen heeft, de overbelaste vios, de perfectionist etc. etc. Ontdek in deze workshop een aantal ‘golden rules and methods’ uit het coachen die je direct de volgende dag al in praktijk kunt brengen.

We werken met casuïstiek uit de praktijk in een interactieve workshop

Leerdoelen

Aan het eind van deze workshop;

 • Herken je veel voorkomende problemen rondom begeleiding;
 • Ken je de basissuccesfactoren van coaching en past deze in een coachingsgesprek toe;
 • Weet je hoe je een goed beeld kunt krijgen van een vios;
 • Herken je je eigen valkuilen in je begeleiding van een vios;
 • Kun je je openstellen in het gesprek en ga je niet meteen ‘sturen’

Doelgroep

 • Praktijkopleiders
 • Leden van de opleidingsgroep
 • Verpleegkundig Specialisten met affiniteit voor groei en opleiden
Marjolein

Marjolein Schouten

Beatrijs de Leede

Corry den Rooyen

13:25

(alleen fysiek) 2.9. Dat kan dan allemaal thuis!?

Jannie Jongedijk, verpleegkundig specialist AGZ, Qualityzorg Nieuw-Vennep & Brenda Vlemminx, verpleegkundige specialist AGZ, QualityZorg Nieuw-Vennep

Jannie Jongedijk:
Als verpleegkundig specialist in de eerste lijn voelt het alsof je alleen werkt, bepaald en uitvoert. Maar als veel van ons dit ervaren. Dan kan het toch beter?

Door middel van deze parallelsessie willen we de rol van verpleegkundig specialist meer profileren in de eerste lijn in de complexe wondzorg. Op een interactieve manier willen we met de deelnemers nadenken over vraagstukken als verwijzen naar de tweede lijn. Goed en sterk netwerk opbouwen en hoe contacten te leggen met andere disciplines.

Daarnaast willen we handvatten geven om contacten te leggen en onderhouden met eerste en tweede lijn disciplines en tips geven over eenduidige communicatie.

Leerdoel:
Op een interactieve wijze handvatten creëren om op eenduidige wijze te communiceren met en het onderhouden van je netwerk in eerste en tweede lijn. Zodat er ruimte is voor het delen van kennis, vangnet aanwezig is bij lastige casussen en een plek is voor overleg of en wanneer je gaat verwijze.

Brenda Vlemminx:
Als verpleegkundig specialist in de eerste lijn voelt het alsof je alleen werkt, bepaald en uitvoert. Maar als veel van ons dit ervaren. Dan kan het toch beter?

Door middel van deze parallelsessie willen we de rol van verpleegkundig specialist meer profileren in de eerste lijn in de complexe wondzorg. Op een interactieve manier willen we met de deelnemers nadenken over vraagstukken als verwijzen naar de tweede lijn. Goed en sterk netwerk opbouwen en hoe contacten te leggen met andere disciplines.

Daarnaast willen we handvatten geven om contacten te leggen en onderhouden met eerste en tweede lijn disciplines en tips geven over eenduidige communicatie.

Leerdoel:
Op een interactieve wijze handvatten creëren om op eenduidige wijze te communiceren met en het onderhouden van je netwerk in eerste en tweede lijn. Zodat er ruimte is voor het delen van kennis, vangnet aanwezig is bij lastige casussen en een plek is voor overleg of en wanneer je gaat verwijze.

Janny

Jannie Jongedijk

brenda

Brenda Vlemminx

13:25

(alleen fysiek) 2.10. Hoofdzaken bij spierziekten - Netwerk VS neuromusculaire ziekten

Nienke de Goeijen, verpleegkundig specialist, Revalidatie Vogellanden Zwolle

Bij een aantal neuromusculaire ziekten is er sprake van cognitieve veranderingen. Deze zijn soms bij aanvang van de ziekte aanwezig maar kunnen ook ontstaan in de loop van de ziekte en progressief zijn. De aard en oorzaak van de cognitieve betrokkenheid verschilt.  Het betreft vaak veranderingen in denken en gedrag waarbij onder andere verminderd inzicht in de ziekte, afname van executieve functies en ontremd gedrag kunnen voorkomen. In deze sessie gaan we in op de oorzaak en aard van de cognitieve veranderingen bij neuromusculaire ziekten en op de mogelijkheden van screening en diagnostiek. Omdat er vaak ook sprake is van spierzwakte en/of spraakproblemen is er een aangepast screeningsinstrument ontwikkeld voor mensen met ALS.

We bespreken de behandeling en begeleiding van zowel patiënt als naaste en geven een aantal handvatten hiervoor.

Nienke

Nienke de Goeijen

14:10

Middagpauze

Netwerken, posterpresentaties, koffie, thee en lekkers

14:40

Parallelsessies ronde 3

Let op: Sessies 3.1 t/m 3.6 worden hybride gepresenteerd | sessies 3.7 t/m 3.10 enkel fysiek op locatie

14:40

3.1. De VS als regiebehandelaar, dat is toch heel gewoon?

Joyce Roijen, verpleegkundig specialist AGZ, Novicare Maastricht

 • De deelnemer heeft kennis hoe taakherschikking binnen medische vakgroep van de organisatie vorm te geven is en binnen welke kaders te handelen.
 • De deelnemer heeft inzicht in de samenwerkingsmogelijkheden binnen de medische vakgroep.
 • De deelnemer heeft inzicht hoe zijn kennis en vaardigheden in te zetten in de zorg-setting van de toekomst
joyce

Joyce Roijen

14:40

3.2. Time is brain, behandeling van acuut CVA - netwerk vasculaire neurologie

Michel Wijlens, verpleegkundig specialist AGZ, Isala Zwolle

Binnen de vasculaire neurologie is de behandeling van het CVA aan verandering onderhevig. De interventie mogelijkheden zijn veranderd. Tijdsvensters waarin een behandeling kan worden uitgevoerd worden opgerekt. De Mr Clean studie groep heeft hierin veel betekend.

Maar wat is de huidige stand van zaken? Wat zijn de do’s en don’ts bij de behandeling van het CVA? Waarin is een behandeling middels trombectomie (potentieel) nog zinvol? Welke diagnostische hulpmiddelen worden heden ten dage ingezet om de behandeling van het CVA verder te optimaliseren.

Binnen deze sessie van het netwerk VS vasculaire neurologie wordt ingegaan op deze vragen en wordt tevens gekeken naar de potentiële behandelmogelijkheden in de recente toekomst

Leerdoelen;

 • Inzicht verkrijgen in de huidige gebruikte diagnostische hulpmiddelen bij de verdenking op een doorgemaakt CVA
 • Kennis verwerven over welke behandelmogelijkheden er zijn van het CVA
 • Kennis vergaren over het huidige tijdsvenster van de acute behandeling
 • Wat zijn de Do’s en Don’ts binnen de acute behandelmogelijkheden

Michel Wijlens

14:40

3.3. De kracht van verbinding - Netwerk 1ste lijn

Maartje Spit, verpleegkundig specialist AGZ, Oprichter van het Dermatoscopie Platform, Netwerk VS 1ste lijn & Saskia Claassen, Zorgspecialist Oncologie en verpleegkundig specialist, Allerzorg Utrecht

*Op 7oktober 2021 heeft Maartje Spit, tijdens het jaarcongres 2021, de Els Borst prijs gewonnen.

In deze sessie nemen je we mee in de ontwikkelingen van een landelijk (online) netwerk van VS-en in de 1ste lijn. Wat heeft het tot nu toe opgeleverd en welke lessen kunnen we hieruit delen om met jou als collega -in welk werkveld dan ook- te verbinden en om je te inspireren om hiermee zelf aan de slag te gaan!

 • Hoe bouw je een (online) netwerk?
 • Wat heb je hiervoor nodig?
 • Hoe verbind je binnen het netwerk?
 • Hoe verbind je tussen netwerken ?
foto-mspit

Maartje Spit

Saskia Claassen

14:40

3.4 Het LKS & ZPM, de stand van zaken

Irma de Hoop, verpleegkundig specialist GGZ, Careyn Vinkeveen & Marga Bijma, verpleegkundig specialist GGz, GGz Praktijk Amsterdam

In de geestelijke gezondheidszorg zijn het landelijk kwaliteitsstatuut (LKS) en het zorgprestatie model ZPM het gesprek van de dag. In deze sessie laten we zien welke invloed het LKS en het ZPM heeft op het dagelijks werk. We nemen je mee in het ontstaan, het doel en de laatste ontwikkelingen van het LKS en ZPM. We geven een inkijkje in de spanningsvelden rondom deze dossiers en we laten zien welke inspanningen V&VN VS samen met de vakcommissie GGZ van V&VN in deze dossiers levert en voor welke strategie wordt gekozen. In de sessie worden verschillende kanten van de medaille van het LKS en het ZPM belicht en we gaan graag in op de vragen die leven.

Irma

Irma de Hoop

Marga

Marga Bijma

14:40

3.5. Passende zorg; van onzinnige zorg naar zinnige zorg - Netwerk strategie en positioneren

Sabine op 't Hoog, verpleegkundig specialist AGZ, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

De Nederlandse gezondheidszorg staat voor een grote opdracht: het creëren van passende zorg die betaalbaar is en aantrekkelijk is voor zorgverleners om in te werken. De deelnemers van de V&VN VS Leergang Strategie & Positionering 2021-2022 bouwen verder op het document ‘ kernwaarden voor passende zorg’  door praktijkvoorbeelden te schetsen van onzinnige zorg. Op deze wijze proberen we de kernwaarden te vertalen naar praktische voorbeelden. In deze parallelsessie nemen we u mee in deze praktijkvoorbeelden en gaan we in gesprek om elkaar te inspireren om zelf aan de slag te gaan met het vertalen van passende zorg in je eigen setting.

Sabine op 't Hoogt

14:40

3.6. Demoralisatie in de verslavingszorg

Marjolein van Tongeren, beleidsmedewerker, IrisZorg Utrecht

Demoralisatie ontwikkelt zich langs een spectrum, oplopend in ernst van gevoelens van ontstemming en ontmoediging, via hulpeloosheid en een gevoel te falen, tot uiteindelijk een verlies van betekenis en doel. Het concept demoralisatie heeft een hoge klinische relevantie voor verpleegkundig specialisten in de geestelijke gezondheidszorg. Gevoelens van hopeloosheid en eenzaamheid kunnen leiden tot zelfmoordpogingen, terwijl gevoelens van hulpeloosheid geassocieerd kunnen zijn met terugval in middelenmisbruik.

Voor een verpleegkundig specialist is het van belang dat zij demoralisatie tijdig herkennen en bekend zijn met het begrip. In deze sessie zullen we stil staan bij het begrip demoralisatie, het belang van het herkennen en de instrumenten die ons ter beschikking staan om demoralisatie te meten en vandaaruit staan we stil bij de behandeling van demoralisatie.

Marjolein van Tongeren

14:40

(alleen fysiek) 3.7. Ontspoord; dialoog over een heftig leven en succesvol herstelproces (Vervolg sessie ronde 2)

Michael Kaptein, ervaringsdeskundige HBO, GGZ Friesland

Michael Kaptein is 46 jaar en geboren in Haarlem. Na een onveilige jeugd, resulterend in hechtingsproblematiek, is Michael niet klaar voor het volwassen leven. Om zichzelf staande te houden grijpt hij naar de drank, en raakt zwaar verslaafd. Meerdere keren komt hij in aanraking met justitie, waarbij de veroordeling voor het besturen van een trein met een promillage van 2,0 de grootste en laatste is. Hieruit volgt ontslag op staande voet bij de Nederlandse Spoorwegen en voor Michael de keuze tussen doorgaan op dezelfde voet en niet heel veel ouder meer worden, of het roer radicaal omgooien en er nog iets van proberen te maken. Het laatste is het geval en over dit herstelproces gaat hij graag met jullie de dialoog aan.

Leerdoel
Het uit de eerste hand verkrijgen van inzichten betreffende een ingewikkeld herstelproces en daar

Kaptein

Michael Kaptein

14:40

(alleen fysiek) 3.8. Interactieve workshop Coachen voor Praktijkopleiders (Vervolg sessie ronde 2)

Marjolein Schouten, opleidingskundige, RSV Utrecht, Corry den Rooyen, opleidingskundige & Beatrijs de Leede, opleidingskundige SOG, LUMC Leiden

Wil jij als praktijkopleider of lid van de opleidingsgroep dat jouw vios het beste uit zichzelf haalt? En vraag je je ook wel eens af hoe je dat voor elkaar moet krijgen?

In deze workshop krijg je de eerste handvatten aangereikt voor praktijkgerichte en snel toepasbare coaching technieken.

In 1,5 uur kunnen we je uiteraard geen coach maken, maar we kunnen je wel op weg helpen om inzicht te krijgen in het ‘ontwikkelvraagstuk’ van je vios en de aangrijpingspunten te herkennen voor bijvoorbeeld de vios die nét begint, de vios die ‘duikt’, de vios die alleen een focus op medisch handelen heeft, de overbelaste vios, de perfectionist etc. etc. Ontdek in deze workshop een aantal ‘golden rules and methods’ uit het coachen die je direct de volgende dag al in praktijk kunt brengen.

We werken met casuïstiek uit de praktijk in een interactieve workshop

Leerdoelen

Aan het eind van deze workshop;

 • Herken je veel voorkomende problemen rondom begeleiding;
 • Ken je de basissuccesfactoren van coaching en past deze in een coachingsgesprek toe;
 • Weet je hoe je een goed beeld kunt krijgen van een vios;
 • Herken je je eigen valkuilen in je begeleiding van een vios;
 • Kun je je openstellen in het gesprek en ga je niet meteen ‘sturen’

Doelgroep

 • Praktijkopleiders
 • Leden van de opleidingsgroep
 • Verpleegkundig Specialisten met affiniteit voor groei en opleiden
Marjolein

Marjolein Schouten

Corry den Rooyen

Beatrijs de Leede

14:40

(alleen fysiek) 3.9. Abstract Good practice! NP in community care

Mirjam de Leede, verpleegkundig specialist, Buurtzorg Nederland & Annemiek Goedel, verpleegkundig specialist, Buurtzorg Nederland

Introduction:
Community care in the Netherlands is becoming much more complex and has an increasing workload. Community care teams and General practitioners (GP) are insufficiently equipped for this. As a response on these challenges community care organizations add nurse practitioners (NP) to the community care team. There is little knowledge about the roles of NP’s and the experiences with NP’s working in community care.

Aim including research question:
The aim of this research was to get insight into roles, tasks, responsibilities, (perceived) results and implementation of NPs in community care within the organization of Buurtzorg Nederland. The following research questions were used: What are the roles, tasks and responsibilities of NPs in community care organizations? And what are the results, barriers and facilitators of adding NPs to community care?

Methods:
Logbooks and interviews were used to gain an insight into the roles, tasks and responsibilities of the NP in community care of Buurtzorg Nederland. The experiences of professionals and patients with the NP were also questioned in interviews. The logbooks were analyzed using descriptive statistics. The interviews were analyzed using thematic analyzing.

Results:
The NP spend on average 32% of the working week on patient-related tasks. These tasks are divided into medical care (54%), regular community nursing care (30%) and other tasks (16%), such as multi-disciplinary meetings. 68% of their time, they spend on doing research, innovation projects, quality care projects and supporting recently graduated nurse practitioners.

The experiences of patients and professionals are positive. They see the NP as a committed professional who connects care & cure in an approachable way as a matter of course. The main barrier of the implementation of NPs is unfamiliarity with the possible roles and tasks of NPs in community care.

Discussion:
There are differences between NPs in the way they fulfil their role. This may be related to the region where they work, but also to the expertise that the NP has. The fact that the NP has not yet been added, or to a very limited extend, to the community care teams, is mainly due to unfamiliarity.

Conclusions and Implications for practice:
NPs working in community care teams are increasingly seen as an important bridge between community care and the GPs practice, but also to hospital care. They contribute to the quality and accessibility of community health care. As a result of the research, a guide has been developed about the role of the NP in community care, to help other community care organizations to discuss and implement the role of a NP.

3.9 Mirjam de Leede-Brunsveld

Mirjam de Leede

3.9 Annemiek Goedel

Annemiek Goedel

14:40

(alleen fysiek) 3.10. De kracht van kwetsbaarheid - netwerk diabeteszorg

Jeanine Pinxt, verpleegkundig specialist AGZ, Maastricht UMC & Angelique Schmetz, verpleegkundig specialist AGZ, Maastricht UMC

Bij een kwetsbare diabetespatiënt denken we al snel aan de oudere patiënt gekenmerkt door allerlei comorbiditeit en complexe diabeteszorg. Echter gaat de kwetsbare diabetespatiënt verder dan dat, jongeren met diabetes kunnen ook kwetsbaar zijn en daar willen wij meer aandacht voor vragen.

Hoe ga je om met kwetsbare jongeren met diabetes die meer hulp nodig hebben? Wat zijn belangrijke punten om je op te focussen en hoe pas je dit toe in de praktijk.

Welke technologieën kunnen we gebruiken en is het voor iedereen te hanteren?

Hoe kunnen we zorgen dat we hun zelfmanagement en daarmee hun zelfstandigheid positief kunnen beïnvloeden?

Jeanine

Jeanine Pinxt

Angelique

Angelique Schmetz

15:25

Middagpauze

Netwerken, posterpresentaties, koffie, thee en lekkers

15:55

Duurzaam

Gina Doekhie, cybercrime specialist, digitaal Specialist, cybercrime detective, digitaal rechercheur, digitaal forensisch onderzoek, cyber crime fighter

De missie van Gina is om de online wereld een beetje veiliger te maken door bewustwording voor cybercriminaliteit te vergroten en te leren hoe je jezelf kunt beschermen tegen digitale dieven. Ze vertelt dan ook graag en aanstekelijk over haar werk en wordt regelmatig gevraagd om te spreken over digitale veiligheid en weerbaarheid, cybercrime, cybersecurity, digitaal forensisch onderzoek en Artificial Intelligence.

Gina Doekhie (103) (1)

Gina Doekhi

16:45

Pubquiz (online en fysiek op locatie)

17:45

Netwerkbijeenkomsten

19:30

Congresdiner

Strandpaviljoen De Zeemeeuw Noordwijk