arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

donderdag 06 okt

09:45

Opening

Inge Rinzema, verpleegkundig specialist AGZ ZINN locatie De Dilgt, voorzitter V&VN VS

10:00

Uitreiking Els Borst Prijs

Dirk Borst

10:15

Sámen tegen huidkanker

Maartje Spit, verpleegkundig specialist AGZ, Oprichter van het Dermatoscopie Platform, Netwerk VS 1ste lijn

*Op 7oktober 2021 heeft Maartje Spit, tijdens het jaarcongres 2021, de Els Borst prijs gewonnen.

Het is mijn missie om de huidkankerzorg in Nederlandse huisartsenpraktijken te verbeteren middels vroegtijdige opsporing, behandeling en onderwijs. Daarom train ik al jaren huisartsen, VS en PA in de herkenning van verdachte huidafwijkingen met de dermatoscoop. Ook schrijf ik boeken, blogs en maak ik video’s over dit onderwerp. Ik geef graag les, zowel online alsook op congressen en opleidingsinstituten. Ik was te gast bij Huisarts Podcast.nl en ik verleen teledermatoscopische consultaties aan collega’s in Nederland en België.

foto-mspit

Maartje Spit

10:30

Zichtbaarheid van taakherschikkers; transparantie in bekostiging

Aliënde van Goor, Jurist Gezondheidsrecht & VS AGZ. NZa, Directie Regulering. Medisch Specialistische Zorg & projectleider Taakherschikking

Deze sessie gaat in op de zichtbaarheid van taakherschikking en het streven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om meer transparantie te verkrijgen in het aandeel van de zorg dat geleverd wordt door de VS en PA. De rol van de NZa in het algemeen wordt belicht. In het kader van de genoemde transparantie wordt de daarop betrekking hebbende regelgeving van de NZa  uitgelegd. Deze regelgeving ziet op registratie van zorgactiviteiten door de zorgverlener (beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert)  die de zorg  daadwerkelijk heeft verleend.

Tevens komt leiderschap aan bod en de rol van de VS en PA in  Passende zorg.

Relevante links:

Adviesrapport Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/11/30/zorginstituut-en-nza-schetsen-in-advies-randvoorwaarden-passende-zorg

Artikel Wettelijke Kaders Taakherschikking Bron: Dé Verpleegkundig Specialist, nr. 1, 2022 https://zorgmasters.nl/extdocs/DVS-nr1-2022-Wettelijke-kaders-taakherschikking.pdf

Aliende van Goor

Aliënde van Goor

10:50

Verbinding

Mirjam Hachem, sekstherapeut & traumaseksuoloog i.o.

“Ben ik nog seksueel?”  De effecten van chronische ziekte op seksualiteit en hoe wij patiënten kunnen helpen om hun seksualiteit te behouden en te leven. 

In de loop van ons leven ontwikkelen wij allemaal een seksueel zelfbeeld. Voor de meeste mensen is dit seksuele zelfbeeld gekoppeld aan gevoelens van gezondheid, fitheid en een bepaald beeld van seksuele aantrekkelijkheid.

Bij chronische ziekte verandert het lichaam. Minder energie, meer beperkingen. Ook het uiterlijk kan sterk veranderen. In de loop van tijd wordt voelt zich de patient steeds minder compatibel met zijn of haar seksuele zelfbeeld.

Dit kan leiden tot innerlijke conflicten. Seksuele verlangens kunnen niet meer op dezelfde manier vervuld worden. De verwachtingen van de partner blijven steeds meer onbeantwoordt. Seksuele frustraties lopen op.

Als het lichaam drastisch verandert, kan dit ertoe leiden dat de patient zich niet meer waarneemt als seksueel wezen. Dit kan als een enorme verlies worden ervaren.

In mijn presentie leg ik uit hoe chronische ziekte het seksuele zelfbeeld van patienten kan aantasten en wat wij als hulpverleners kunnen doen om onze patienten hiermee te helpen.

Iedere mens is een seksueel wezen, ook als je een chronische ziekte hebt. Ook met een chronische ziekte kun je seksueel zijn. Ik laat manieren zien waarop patienten zichzelf weer als seksueel wezen kunnen ervaren. Daarmee kunnen ze hun seksualiteit terugwinnen wat een belangrijke positieve effect heeft op hun levenskwaliteit, hun gezondheid en hun partnerrelatie.

Mirjam Hachem

Mirjam Hachem

11:40

Ochtendpauze

Netwerken, posterpresentaties, koffie, thee en lekkers

11:40

Parallelsessies ronde 1

Let op: Sessies 1.1 t/m 1.6 worden hybride gepresenteerd | sessies 1.7 t/m 1.10 enkel fysiek op locatie

11:40

1.1. Zichtbaarheid van taakherschikkers; transparantie in bekostiging

Aliënde van Goor, Jurist Gezondheidsrecht & VS AGZ. NZa, Directie Regulering. Medisch Specialistische Zorg & projectleider Taakherschikking

Deze sessie heeft een meer interactief karakter na de plenaire sessie van 10:30u met dezelfde titel. De sessie zal aan de hand van praktijkvoorbeelden, uitleg AGB-code versus kwalificatiecode en het interactief bespreken van de eigen actieve rol van de VS en PA oa ingaan op:

-de zichtbaarheid van taakherschikking

-de term ‘beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert’

-het streven van de NZa om meer transparantie te verkrijgen in het aandeel van de zorg dat geleverd wordt door de VS en PA (middels de regelgeving NZa)

-de dbc-systematiek

-de wettelijke kaders VS, alsmede de mogelijkheden van integrale bekostiging (sinds 2015)

-leiderschap en de rol van de VS en PA in Passende Zorg

Relevante links:
Adviesrapport Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/11/30/zorginstituut-en-nza-schetsen-in-advies-randvoorwaarden-passende-zorg

Aliende van Goor

Aliënde van Goor

11:40

1.2. Wat mogen we verwachten van een VS in het UMC - Netwerk UMC

Annette Galema Boers, verpleegkundig specialist AGZ, Erasmus MC Rotterdam & Jolanda Schippers verpleegkundig specialist AGZ, Maastricht UMC+

Wat mogen we verwachten van een Verpleegkundig Specialist in een UMC?

Met bijna 4500 Verpleegkundig Specialisten is dit beroep ruimschoots geïmplementeerd in de Nederlandse zorginstellingen. Met het verschijnen van het vernieuwde beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist (VS) op 31 januari 2019 was er behoefte aan een nader uitgewerkt toekomstbestendige functieomschrijving van de VS in een Universitair Medisch Centrum (UMC). Het was duidelijk dat er van een VS in een UMC andere competenties werden gevraagd dan van een VS in een algemeen ziekenhuis. De drie kerntaken; onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg moesten aansluiten bij het profiel van een VS in een UMC. Het uitgangspunt werd dat elke VS ongeveer 70% van haar tijd aan individuele patiëntenzorg besteed en de overige tijd aan de andere taken.

De verantwoordelijkheden van de functie zijn aan de hand van de resultaatgebieden in taken en bijbehorende competenties nader uitgewerkt en aangeboden aan de Nederlands Federatie Universitair Medische Centra (NFU). Bij de presentatie zullen we aandacht besteden aan de inhoud van deze resultaatgebieden maar ook aan het proces van tot stand komen.

Annette Galema-Boers

Jolanda schepens

Jolanda Schippers

11:40

1.3. Nieuwkomers en de VS JGZ - Netwerk VS JGZ

Natalie Kik, verpleegkundig specialist in opleiding, GGD West Brabant & Carina Tap verpleegkundig specialist AGZ, GGD Hart voor Brabant & Esther Marx Van Der Wurff, verpleegkundig specialist AGZ, GGD Hollands Noorden

Bijdrage Nathalie Kik
Als onderdeel van een drietal presentaties rondom nieuwkomers/statushouders binnen de jeugdgezondheidszorg en de rol van de Verpleegkundig Specialist zal ik als V(io)S de uitkomsten delen van mijn afstudeeronderzoek. Hierin heb ik door middel van een explorerend onderzoek de ervaring onderzocht van statushouders bij het opvoeden van hun kinderen in Nederland.

 • Het nieuwsgierig maken van deelnemers naar hoe statushouders het ouderschap ervaren in de Nederlandse maatschappij.
 • Hoe kun je deze informatie als VS meenemen in de manier van jou zorgverlening?

Bijdrage Carina Tap
Op het congres draag ik bij aan een presentatie met 2 collega’s VS die raakvlak hebben met mijn werkzaamheden maar in een andere setting werkzaam zijn. Met de beide collega’s bestrijken we zowel het azc als de wijk qua ervaringen met asielzoekers/nieuwkomers en met aanvullingen vanuit de deelnemers moet dit leiden tot presentaties met veel kennisuitwisseling.

Bijdrage Esther Marx Van Der Wurff
Als onderdeel van een drietal presentaties rondom nieuwkomers/statushouders binnen de jeugdgezondheidszorg en de rol van de Verpleegkundig Specialist wil ik vertellen over mijn werkervaringen sinds september 2021. Na ruim 22 jaar werkervaring op de asielzoekerscentra als jeugdverpleegkundige werk ik nu als pas afgestudeerde VS JGZ voor de GGD in Alkmaar. Ik start met een leeg kinddossier met als doel het gezin zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Zo wordt hen een gelijkwaardige kans geboden om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de NL gezondheidszorg biedt aan kinderen en hun netwerk. Denk daarbij aan taboes, taalbarrière, trauma, vaccinatiestatus, mogelijke ontwikkelingsachterstand op gebied van taal, groei of ontwikkeling. Door het volledige pakket van nieuwkomersonderzoek, verwijzingen, controles en het opstellen van vaccinatieplannen komt de regievoerende rol van de VS mooi tot uiting.

Nathalie kik

Nathalie Kik

Carina tap

Carina Tap

Esther ma

Esther Marx Van Der Wurff

11:40

1.4. Verpleegkundig specialist? Spreek je uit, laat je zien!

Aron Vos, verpleegkundige in opleiding tot specialist, GGZ Centraal Utrecht & Lisa Elfes-Barten verpleegkundige in opleiding tot specialist, GGZ Centraal Utrecht

Verpleegkundig Specialist? Spreek je uit, laat je zien!

#wijzijn Verpleegkundig Specialist en daar vertellen wij ons verhaal bij. Door te spreken verbinden wij verpleegkundig specialisten én maken wij ons beroep zichtbaar.

In deze parallelsessie nemen wij je mee waarom het belangrijk is om je uit te spreken als verpleegkundig specialist. We geven handvatten hoe je naar buiten kan treden als zorgprofessional. Wij zijn immers een zelfstandige beroepsgroep met een eigen verhaal. We dragen bij aan het vormen van een realistisch beeld van het verpleegkundig beroep met een toevoeging aan de antieke foto’s van de zusters in witte pakken. Je gezicht tonen, de stap durven zetten om boven het maaiveld uit te komen dragen bij het vormen van het verpleegkundig beeld.

Lisa en Aron filosoferen, gebaseerd op hun podcastreeks de ViosCast, waarom het zo belangrijk is om als Verpleegkundig Specialist naar buiten te treden en je beroep een gezicht te geven.

Lisa & aron

Aron Vos & Lisa Elfes-Barten

11:40

1.5. Klinisch redeneren en het gebruiken van classificaties; een noodzakelijke verbinding voor de VS!

Gabriel Roodbol, verpleegkundig specialist GGZ, Han University Of Applied Sciences Nijmegen

Verpleegkundig specialisten worden opgeleid als clinici bij wie het klinisch redeneren voorop staat in de directe patiëntenzorg. Hierbij zouden zij volgens het beroepsprofiel verpleegkundige diagnosen, zorgresultaten en interventies inzetten. Het gebruik van verpleegkundige terminologie bij het diagnosticeren is aanhoudend een punt van discussie op onder andere validiteit en bruikbaarheid. Dit, terwijl de verpleegkundig specialist nu juist het medisch en verpleegkundig redeneren zou moeten integreren waarmee zij de individuele zorg kan verbeteren en daarmee de meerwaarde van het beroep kan aantonen. Immers, klinische opname is feitelijk weer te geven met een goede formulering aan de hand van een verpleegkundige diagnose!

Tijdens deze workshop zal de verbinding worden gezocht tussen EBP, werken met verpleegkundige classificaties (NNN) en het klinisch redeneren. Hiertoe worden de classificaties softwarematig met de Chiron zorgplanner onderzocht en ziet de deelnemer de kracht en kwetsbaarheid van deze classificaties. Om goed te (leren) diagnosticeren is het automatiseren van de classificaties in een database onontbeerlijk.

Leerdoelen:

 1. Deelnemers hebben inzicht in het concrete verband tussen EPB, verpleegkundige classificaties (NNN) en het verpleegkundig proces.
 2. Deelnemers heroriënteren/ reflecteren op hun eigen klinische vaardigheden in relatie tot EPB en het gebruik van verpleegkundige classificaties.
 3. De deelnemers hebben inzicht in de kracht en beperkingen van de verpleegkundige classificaties NANDA-i, NOC en NIC.
Gabriel

Gabriel Roodbol

11:40

1.6. De groene huisartspraktijk

Dennis Pot, huisarts, Huisartsenpraktijk Hilversum Oost

Huisarts Dennis Pot, zal een presentatie geven over hoe hij de eerste CO2 neutrale huisarts van Nederland is geworden. Waarin hij de deelnemers meeneem hoe hij dat heeft gereikt.

Eerst door de totale CO2 uitstoot van de praktijk te berekenen.

Om vervolgens dmv praktische praktijkvoorbeelden CO2 besparende projecten te bespreken. Hierbij worden er voorbeelden gegeven die je in de spreekkamer kan toepassen, maar ook thuis kan implementeren in de privé situatie. Na de presentatie ben je volledig gemotiveerd om ook jouw werkplek te verduurzamen.

Dennis

Dennis Pot

11:40

(alleen fysiek) 1.7. Rebels leiderschap als VS bij de kindergeneeskunde

Bernice van den Ekster, verpleegkundig specialist AGZ, Isala Zwolle

In deze workshop delen we onze succesfactoren en onze struikelblokken ter inspiratie. Je hoort hoe we om zijn gegaan met weerstanden en hoe we nu deelnemen aan de vakgroep vergaderingen en vakgroep bestuur.

 • Hoe kun je je profileren als VS binnen een vakgroep in je organisatie
 • In 2007 gestart met 3 VS en nu in 2022 met 9 VS, toewerkend naar 12 VS.
 • Hoe hebben we dat gedaan? Wat heb je daar voor nodig?
 • Wat doen we binnen de kindergeneeskunde?
Bernice

Bernice van den Ekster

11:40

(alleen fysiek) 1.8. Voel je je anders? Over verbinden en nieuwsgierig zijn

Inke Schaap, verpleegkundig specialist GGZ, GGZ InGeest Amsterdam

Voel je je anders?

Over verbinden en nieuwsgierig zijn.

Na het bijwonen van de sessie is de deelnemer in staat om:

 • aan te geven wat Mental Health Literacy (MHL) inhoudt
 • te vertellen dat MHL bijdraagt aan een duurzame mentale gezondheid
 • interventies te beschrijven die bijdragen aan MHL
 • collega’s enthousiast te maken over MHL

Goede mental health literacy is een factor die bijdraagt aan duurzame goede mentale gezondheid. In deze sessie wordt het begrip ‘mental health literacy (MHL)’ toegelicht. Mental health literacy is gedefinieerd als ‘Knowledge and beliefs about mental disorders which aid their recognition, management or prevention (Jorm et al, 2012)’. Aan de hand van casuïstiek vanuit het Intensive Home Treatment worden interventies gepresenteerd die bijdragen aan mental health literacy. Hierbij staat de praktische toepassing centraal.

Inke Schaap

11:40

(alleen fysiek) 1.9. Seks voor het plezier doen we in bed, seks voor de voortplanting kan ook in een petrischaaltje

Robert Meijburg, verpleegkundig specialist GGZ, Parnassia Groep Den Haag

Dankzij prenatale technieken kunnen we een aantal aandoeningen en ziektes voor een volgende generatie voorkomen.  Dankzij prenatale screening, embryoselectie, genetische modificatie werken we stapsgewijs ook aan prenatale vormen van mensverbetering. Dankzij DNA onderzoek en het repareren van potentieel ziekmakende DNA structuren kunnen steeds meer gezonde baby’s worden geboren. Genetische vormen van kanker of de ziekte van Huntington kunnen met moderne technieken als CRISPR-Cas worden  gerepareerd. Wat als we dit binnenkort ook kunnen doen voor psychiatrische ziekten. In deze workshop gaan we op zoek naar de morele kant van mensverbetering binnen de GGZ.

Mogen toekomstige ouders kiezen voor een kind met een verminderd risico op verslaving, ADHD of schizofrenie? Als we een antwoord kunnen formuleren voordat de techniek het mogelijk maakt, weten we ook hoe we de prenatale techniek moeten gebruiken. Een interactieve workshop voor alle deelnemers, waarin we nadenken over de gezondheid van volgende generaties.

Robert

Robert Meijburg

11:40

(alleen fysiek) 1.10. Sensorische informatieverwerking (SI) verhoogt kwaliteit van zorg voor mensen met dementie - netwerk VS VPH

Willy Erdhuizen, verpleegkundig specialist AGZ, Dagelijks Leven Doetinchem

Sensorische Informatieverwerking (SI) als behandeling bij probleemgedrag verpleeghuizen. De rol van de VS als behandelaar.

We kennen het allemaal wel, een verzwaarde deken bij slecht slapen, robot knuffeldieren bij onrust. Ook ik zette deze SI materialen intuïtief in. Sinds mijn opleiding tot SI behandelaar zie ik dat SI bijdraagt aan verbetering van meer welbevinden bij mensen met dementie en zie ik een afname van het probleemgedrag.

De SI is een behandeling die bij uitstek ook door een VS ingezet kan worden. SI is een onderbelicht aspect in de verpleeghuiszorg en verdient meer aandacht. Als VS heb ik SI geïntroduceerd  bij “Dagelijks leven” en dat heeft ertoe bijgedragen dat we nu meer VS’en gaan opleiden tot SI behandelaar en dat SI ingezet wordt in het stappenplan probleemgedrag.

Graag neem ik u mee in de wereld van de SI bij probleemgedrag en wat dit bewoners en ons als VS’en kan brengen.

1.10

Willy Erdhuizen

12:25

Lunchpauze

Lunchen, netwerken en posterpresentaties

13:25

Parallelsessies ronde 2

Let op: Sessies 2.1 t/m 2.6 worden hybride gepresenteerd | sessies 2.7 t/m 2.10 enkel fysiek op locatie

13:25

2.1. Klinisch redeneren: rectaal bloedverlies

Evelien Bergsma, huisarts & docent MANP Hogeschool Rotterdam

Parallelsessie klinisch redeneren rectaal bloedverlies

Inhoud:
Van een spoortje bloed op het toiletpapier naar een hypovolemische shock. Van anaal fissuur naar coloncarcinoom. Wanneer is rectaal bloedverlies alarmerend en wanneer zijn leefstijladviezen voldoende? Waar je ook werkt, de kans dat je een patiënt treft met rectaal bloedverlies is groot. Hoe kom je achter de diagnose? We gaan aan de slag!

Leerdoelen:

 • Een (werk-)diagnose stellen bij een patiënt met rectaal bloedverlies op basis van klinisch redeneren
 • Levensbedreigende aandoeningen in geval van rectaal bloedverlies herkennen en weet hoe te handelen
 • Kennis hebben van alarmsymptomen bij rectaal bloedverlies
 • Kennis hebben van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker
Evelien

Evelien Bergsma

13:25

2.2. Niet medicamenteuze pijnstilling: evidence based of best practised? - Netwerk VS SEH

Mireille Bakker, verpleegkundig specialist AGZ, spoedeisende hulp OLVG Amsterdam

Ondanks dat een medicamenteuze pijnstiller snel en makkelijk is voorgeschreven, is dat niet altijd de best passende oplossing voor de patiënt. Toch lijkt er minder geloof te zijn in de niet-medicamenteuze oplossingen die we ter pijnstilling aan onze patienten kunnen aanbieden. Deze sessie zal een groot aantal niet-medicamenteuze mogelijkheden met een wetenschappelijke bril bekijken waardoor het logischer lijkt om ook deze mogelijkheden mee te nemen in onze praktijk. Door best based practice en evidence based practice te verbinden op dit onderwerp, wordt er een duurzamere oplossing voor een groot probleem voor onze patiënt geboden: pijn.

Leerdoelen
Inzicht verkrijgen in pijnsysteem
Inzicht verkrijgen in het belang van pijnstilling
Verkrijgen van niet-medicamenteuze pijnstilling opties voor de eigen praktijk

bakker

Mireille Bakker

13:25

2.3. Werken met asielzoekers

Ferdy Pluck, verpleegkundig specialist GGZ, Amethist Verslavingzorg Flevoland

Na een korte introductie van de spreker over zijn promotie onderzoek en bevindingen in de literatuur. Gaan we met elkaar aan de slag over de verschillende thema’s die voortkomen uit het werken met mensen met een migratieachtergrond. We hebben zowel in de AGZ als wel in GGZ te maken met thema’s rondom diversiteit van cultuur. Het promotie onderzoek richt zich met name op de stressoren waar asielzoekers verblijvend op een asielzoekerscentrum mee te maken krijgen maar zeker ook de interventies. Echter is dit versnipperd en info niet altijd beschikbaar. Het doel is om met elkaar informatie te verzamelen, met elkaar te delen en ook om dit te gebruiken in het promotieonderzoek waarbij we streven naar geïntegreerde en gepersonaliseerde zorg.

Ferdy

Ferdy Pluck

13:25

2.4. Werken als medicijn - netwerk vasculaire neurologie

Karin Kanselaar, verpleegkundig specialist AGZ, Radboudumc & Theo Senden, klinisch arbeidsgeneeskundige, Radboudumc Nijmegen

Voor verpleegkundig specialisten blijken er drempels te zijn om het thema ‘werk’ te bespreken. Vaak zijn wij ons er niet bewust van de behoefte en het belang van patiënten om de gevolgen van de aandoening voor hun werk te bespreken, maar als we ons er wel bewust van zijn vormt de onbekendheid met de wereld van werk en re-integratie en de daarbij geldende wet- en regelgeving een belemmering.

Het is echter belangrijk dat er tijdig aandacht is voor het onderwerp ‘werk’ en dit, vanaf het begin van het zorgproces, te bespreken. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de verpleegkundig specialist als centrale zorgverlener of regiebehandelaar. De verpleegkundig specialist is de aangewezen persoon  om de gevolgen van ziekte op re-integratie en werkhervatting in kaart te brengen en te verwijzen naar de juiste zorgverlener

In deze sessie bieden wij handvaten om werk bespreekbaar te maken en gaan wij in de do’s en de don’ts en zullen we alle vragen die er zijn op dit gebied

Karin Kanselaar-Martens

Theo Senden

13:25

2.5. Het vermogen om te veranderen: verpleegkundige diagnostiek bij DD problemen

Chris Loth, verpleegkundig specialist GGZ Eibergen, Beroepsvereniging verslavingsverpleegkunde

Verslaving komt overal in de Nederlandse gezondheidszorg voor in allerlei gradaties van ernst. Een verslaving heeft op alle vlakken van het dagelijkse leven een negatieve invloed en beïnvloedt door de negatieve gevolgen de kwaliteit van leven. Het diagnosticeren van alle gevolgen op sociaal, lichamelijk/somatisch en psychisch gebied. De VS-er heeft in haar rol als regievoerder de verantwoordelijkheid om samen met de patiënt en het netwerk van de patiënt met de haar ter beschikking staande instrumenten zoals bv de MATE en het levensverhaal dit vermogen in kaart te brengen en vandaaruit een behandeling in te zetten die op dit vermogen of soms onvermogen is afgestemd. Een gepersonaliseerde behandeling. In deze sessie zullen we stil staan bij de instrumenten die ons ter beschikking staan en vandaaruit staan we stil bij diverse verpleegkundige diagnoses die vaak voorkomen bij een verslaving of DD probleem. We gaan klinisch redeneren!

Leerdoel
men leert wat de rol is van een VS-er in de diagnostiek en behandeling van het vergroten van het vermogen om te veranderen.

Loth

Chris Loth

13:25

2.6. WIJ ZIJN de POP poli, een verbinding tussen GGZ en AGZ

Cécile Zwitserlood, verpleegkundig specialist GGZ, Altrecht Utrecht

De POP poli (psychiatrie- obstetrie- pediatrie heeft als doelstelling het stroomlijnen en optimaliseren van de multidisciplinaire zorg rondom (toekomstig) zwangere vrouwen met een psychiatrische aandoening, verslavingsproblematiek, sociale problematiek, (licht verstandelijke beperking en/of tienerzwangerschap en hun (nog ongeboren) kind.

De POP Poli is niet meer weg te denken uit het huidige zorglandschap.

In deze workshop staan de doelstelling, de werkwijze en de integratie van het aanbod centraal.

Er wordt aandacht besteed aan het preventieplan bij psychiatrische klachten zoals dat op de POP poli gemaakt wordt. Er is ruimte voor casuistiek en er wordt aandacht besteed aan de initiatieven in het veld zoals Nu niet zwanger en de Eerste duizend dagen.

cecile

Cécile Zwitserlood

13:25

(alleen fysiek) 2.7. Ontspoord; dialoog over een heftig leven en succesvol herstelproces (Sessie duurt 1.5 uur en gaat door in ronde 3)

Michael Kaptein, Ervaringsdeskundige HBO, GGZ Friesland

Michael Kaptein is 46 jaar en geboren in Haarlem. Na een onveilige jeugd, resulterend in hechtingsproblematiek, is Michael niet klaar voor het volwassen leven. Om zichzelf staande te houden grijpt hij naar de drank, en raakt zwaar verslaafd. Meerdere keren komt hij in aanraking met justitie, waarbij de veroordeling voor het besturen van een trein met een promillage van 2,0 de grootste en laatste is. Hieruit volgt ontslag op staande voet bij de Nederlandse Spoorwegen en voor Michael de keuze tussen doorgaan op dezelfde voet en niet heel veel ouder meer worden, of het roer radicaal omgooien en er nog iets van proberen te maken. Het laatste is het geval en over dit herstelproces gaat hij graag met jullie de dialoog aan.

Leerdoel
Het uit de eerste hand verkrijgen van inzichten betreffende een ingewikkeld herstelproces en daardoor het verbreden van kennis over andere herstelprocessen van cliënten.

Kaptein

Michael Kaptein

13:25

(alleen fysiek) 2.8. Interactieve workshop Coachen voor Praktijkopleiders (Sessie duurt 1.5 uur en gaat door in ronde 3)

Marjolein Schouten, opleidingskundige, RSV Utrecht, Corry den Rooyen, opleidingskundige, Jeroen Bosch Academie Den Bosch & Beatrijs de Leede, opleidingskundige SOG, LUMC Leiden

Wil jij als praktijkopleider of lid van de opleidingsgroep dat jouw vios het beste uit zichzelf haalt? En vraag je je ook wel eens af hoe je dat voor elkaar moet krijgen?

In deze workshop krijg je de eerste handvatten aangereikt voor praktijkgerichte en snel toepasbare coaching technieken.

In 1,5 uur kunnen we je uiteraard geen coach maken, maar we kunnen je wel op weg helpen om inzicht te krijgen in het ‘ontwikkelvraagstuk’ van je vios en de aangrijpingspunten te herkennen voor bijvoorbeeld de vios die nét begint, de vios die ‘duikt’, de vios die alleen een focus op medisch handelen heeft, de overbelaste vios, de perfectionist etc. etc. Ontdek in deze workshop een aantal ‘golden rules and methods’ uit het coachen die je direct de volgende dag al in praktijk kunt brengen.

We werken met casuïstiek uit de praktijk in een interactieve workshop

Leerdoelen

Aan het eind van deze workshop;

 • Herken je veel voorkomende problemen rondom begeleiding;
 • Ken je de basissuccesfactoren van coaching en past deze in een coachingsgesprek toe;
 • Weet je hoe je een goed beeld kunt krijgen van een vios;
 • Herken je je eigen valkuilen in je begeleiding van een vios;
 • Kun je je openstellen in het gesprek en ga je niet meteen ‘sturen’

Doelgroep

 • Praktijkopleiders
 • Leden van de opleidingsgroep
 • Verpleegkundig Specialisten met affiniteit voor groei en opleiden
Marjolein

Marjolein Schouten

Beatrijs de Leede

Corry den Rooyen

13:25

(alleen fysiek) 2.9. Dat kan dan allemaal thuis!?

Jannie Jongedijk, verpleegkundig specialist AGZ, Qualityzorg Nieuw-Vennep & Brenda Vlemminx, verpleegkundige specialist AGZ, QualityZorg Nieuw-Vennep

Jannie Jongedijk:
Als verpleegkundig specialist in de eerste lijn voelt het alsof je alleen werkt, bepaald en uitvoert. Maar als veel van ons dit ervaren. Dan kan het toch beter?

Door middel van deze parallelsessie willen we de rol van verpleegkundig specialist meer profileren in de eerste lijn in de complexe wondzorg. Op een interactieve manier willen we met de deelnemers nadenken over vraagstukken als verwijzen naar de tweede lijn. Goed en sterk netwerk opbouwen en hoe contacten te leggen met andere disciplines.

Daarnaast willen we handvatten geven om contacten te leggen en onderhouden met eerste en tweede lijn disciplines en tips geven over eenduidige communicatie.

Leerdoel:
Op een interactieve wijze handvatten creëren om op eenduidige wijze te communiceren met en het onderhouden van je netwerk in eerste en tweede lijn. Zodat er ruimte is voor het delen van kennis, vangnet aanwezig is bij lastige casussen en een plek is voor overleg of en wanneer je gaat verwijze.

Brenda Vlemminx:
Als verpleegkundig specialist in de eerste lijn voelt het alsof je alleen werkt, bepaald en uitvoert. Maar als veel van ons dit ervaren. Dan kan het toch beter?

Door middel van deze parallelsessie willen we de rol van verpleegkundig specialist meer profileren in de eerste lijn in de complexe wondzorg. Op een interactieve manier willen we met de deelnemers nadenken over vraagstukken als verwijzen naar de tweede lijn. Goed en sterk netwerk opbouwen en hoe contacten te leggen met andere disciplines.

Daarnaast willen we handvatten geven om contacten te leggen en onderhouden met eerste en tweede lijn disciplines en tips geven over eenduidige communicatie.

Leerdoel:
Op een interactieve wijze handvatten creëren om op eenduidige wijze te communiceren met en het onderhouden van je netwerk in eerste en tweede lijn. Zodat er ruimte is voor het delen van kennis, vangnet aanwezig is bij lastige casussen en een plek is voor overleg of en wanneer je gaat verwijze.

Janny

Jannie Jongedijk

brenda

Brenda Vlemminx

13:25

(alleen fysiek) 2.10. Hoofdzaken bij spierziekten - Netwerk VS neuromusculaire ziekten

Nienke de Goeijen, verpleegkundig specialist, Revalidatie Vogellanden Zwolle

Bij een aantal neuromusculaire ziekten is er sprake van cognitieve veranderingen. Deze zijn soms bij aanvang van de ziekte aanwezig maar kunnen ook ontstaan in de loop van de ziekte en progressief zijn. De aard en oorzaak van de cognitieve betrokkenheid verschilt.  Het betreft vaak veranderingen in denken en gedrag waarbij onder andere verminderd inzicht in de ziekte, afname van executieve functies en ontremd gedrag kunnen voorkomen. In deze sessie gaan we in op de oorzaak en aard van de cognitieve veranderingen bij neuromusculaire ziekten en op de mogelijkheden van screening en diagnostiek. Omdat er vaak ook sprake is van spierzwakte en/of spraakproblemen is er een aangepast screeningsinstrument ontwikkeld voor mensen met ALS.

We bespreken de behandeling en begeleiding van zowel patiënt als naaste en geven een aantal handvatten hiervoor.

Nienke

Nienke de Goeijen

14:10

Middagpauze

Netwerken, posterpresentaties, koffie, thee en lekkers

14:40

Parallelsessies ronde 3

Let op: Sessies 3.1 t/m 3.6 worden hybride gepresenteerd | sessies 3.7 t/m 3.10 enkel fysiek op locatie

14:40

3.1. De VS als regiebehandelaar, dat is toch heel gewoon?

Joyce Roijen, verpleegkundig specialist AGZ, Novicare Maastricht

 • De deelnemer heeft kennis hoe taakherschikking binnen medische vakgroep van de organisatie vorm te geven is en binnen welke kaders te handelen.
 • De deelnemer heeft inzicht in de samenwerkingsmogelijkheden binnen de medische vakgroep.
 • De deelnemer heeft inzicht hoe zijn kennis en vaardigheden in te zetten in de zorg-setting van de toekomst
joyce

Joyce Roijen

14:40

3.2. Time is brain, behandeling van acuut CVA - netwerk vasculaire neurologie

Michel Wijlens, verpleegkundig specialist AGZ, Isala Zwolle

Binnen de vasculaire neurologie is de behandeling van het CVA aan verandering onderhevig. De interventie mogelijkheden zijn veranderd. Tijdsvensters waarin een behandeling kan worden uitgevoerd worden opgerekt. De Mr Clean studie groep heeft hierin veel betekend.

Maar wat is de huidige stand van zaken? Wat zijn de do’s en don’ts bij de behandeling van het CVA? Waarin is een behandeling middels trombectomie (potentieel) nog zinvol? Welke diagnostische hulpmiddelen worden heden ten dage ingezet om de behandeling van het CVA verder te optimaliseren.

Binnen deze sessie van het netwerk VS vasculaire neurologie wordt ingegaan op deze vragen en wordt tevens gekeken naar de potentiële behandelmogelijkheden in de recente toekomst

Leerdoelen;

 • Inzicht verkrijgen in de huidige gebruikte diagnostische hulpmiddelen bij de verdenking op een doorgemaakt CVA
 • Kennis verwerven over welke behandelmogelijkheden er zijn van het CVA
 • Kennis vergaren over het huidige tijdsvenster van de acute behandeling
 • Wat zijn de Do’s en Don’ts binnen de acute behandelmogelijkheden

Michel Wijlens

14:40

3.3. De kracht van verbinding - Netwerk 1ste lijn

Maartje Spit, verpleegkundig specialist AGZ, Oprichter van het Dermatoscopie Platform, Netwerk VS 1ste lijn

*Op 7oktober 2021 heeft Maartje Spit, tijdens het jaarcongres 2021, de Els Borst prijs gewonnen.

In deze sessie nemen je we mee in de ontwikkelingen van een landelijk (online) netwerk van VS-en in de 1ste lijn. Wat heeft het tot nu toe opgeleverd en welke lessen kunnen we hieruit delen om met jou als collega -in welk werkveld dan ook- te verbinden en om je te inspireren om hiermee zelf aan de slag te gaan!

 • Hoe bouw je een (online) netwerk?
 • Wat heb je hiervoor nodig?
 • Hoe verbind je binnen het netwerk?
 • Hoe verbind je tussen netwerken ?
foto-mspit

Maartje Spit

14:40

3.4 Het LKS & ZPM, de stand van zaken

Irma de Hoop, verpleegkundig specialist GGZ, Careyn Vinkeveen & Marga Bijma, verpleegkundig specialist GGz, GGz Praktijk Amsterdam

In de geestelijke gezondheidszorg zijn het landelijk kwaliteitsstatuut (LKS) en het zorgprestatie model ZPM het gesprek van de dag. In deze sessie laten we zien welke invloed het LKS en het ZPM heeft op het dagelijks werk. We nemen je mee in het ontstaan, het doel en de laatste ontwikkelingen van het LKS en ZPM. We geven een inkijkje in de spanningsvelden rondom deze dossiers en we laten zien welke inspanningen V&VN VS samen met de vakcommissie GGZ van V&VN in deze dossiers levert en voor welke strategie wordt gekozen. In de sessie worden verschillende kanten van de medaille van het LKS en het ZPM belicht en we gaan graag in op de vragen die leven.

Irma

Irma de Hoop

Marga

Marga Bijma

14:40

3.5. Passende zorg; van onzinnige zorg naar zinnige zorg - Netwerk strategie en positioneren

Sabine op 't Hoog, verpleegkundig specialist AGZ, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

De Nederlandse gezondheidszorg staat voor een grote opdracht: het creëren van passende zorg die betaalbaar is en aantrekkelijk is voor zorgverleners om in te werken. De deelnemers van de V&VN VS Leergang Strategie & Positionering 2021-2022 bouwen verder op het document ‘ kernwaarden voor passende zorg’  door praktijkvoorbeelden te schetsen van onzinnige zorg. Op deze wijze proberen we de kernwaarden te vertalen naar praktische voorbeelden. In deze parallelsessie nemen we u mee in deze praktijkvoorbeelden en gaan we in gesprek om elkaar te inspireren om zelf aan de slag te gaan met het vertalen van passende zorg in je eigen setting.

Sabine op 't Hoogt

14:40

3.6. Demoralisatie in de verslavingszorg

Marjolein van Tongeren, beleidsmedewerker, IrisZorg Utrecht

Demoralisatie ontwikkelt zich langs een spectrum, oplopend in ernst van gevoelens van ontstemming en ontmoediging, via hulpeloosheid en een gevoel te falen, tot uiteindelijk een verlies van betekenis en doel. Het concept demoralisatie heeft een hoge klinische relevantie voor verpleegkundig specialisten in de geestelijke gezondheidszorg. Gevoelens van hopeloosheid en eenzaamheid kunnen leiden tot zelfmoordpogingen, terwijl gevoelens van hulpeloosheid geassocieerd kunnen zijn met terugval in middelenmisbruik.

Voor een verpleegkundig specialist is het van belang dat zij demoralisatie tijdig herkennen en bekend zijn met het begrip. In deze sessie zullen we stil staan bij het begrip demoralisatie, het belang van het herkennen en de instrumenten die ons ter beschikking staan om demoralisatie te meten en vandaaruit staan we stil bij de behandeling van demoralisatie.

Marjolein van Tongeren

14:40

(alleen fysiek) 3.7. Ontspoord; dialoog over een heftig leven en succesvol herstelproces (Vervolg sessie ronde 2)

Michael Kaptein, ervaringsdeskundige HBO, GGZ Friesland

Michael Kaptein is 46 jaar en geboren in Haarlem. Na een onveilige jeugd, resulterend in hechtingsproblematiek, is Michael niet klaar voor het volwassen leven. Om zichzelf staande te houden grijpt hij naar de drank, en raakt zwaar verslaafd. Meerdere keren komt hij in aanraking met justitie, waarbij de veroordeling voor het besturen van een trein met een promillage van 2,0 de grootste en laatste is. Hieruit volgt ontslag op staande voet bij de Nederlandse Spoorwegen en voor Michael de keuze tussen doorgaan op dezelfde voet en niet heel veel ouder meer worden, of het roer radicaal omgooien en er nog iets van proberen te maken. Het laatste is het geval en over dit herstelproces gaat hij graag met jullie de dialoog aan.

Leerdoel
Het uit de eerste hand verkrijgen van inzichten betreffende een ingewikkeld herstelproces en daar

Kaptein

Michael Kaptein

14:40

(alleen fysiek) 3.8. Interactieve workshop Coachen voor Praktijkopleiders (Vervolg sessie ronde 2)

Marjolein Schouten, opleidingskundige, RSV Utrecht, Corry den Rooyen, opleidingskundige & Beatrijs de Leede, opleidingskundige SOG, LUMC Leiden

Wil jij als praktijkopleider of lid van de opleidingsgroep dat jouw vios het beste uit zichzelf haalt? En vraag je je ook wel eens af hoe je dat voor elkaar moet krijgen?

In deze workshop krijg je de eerste handvatten aangereikt voor praktijkgerichte en snel toepasbare coaching technieken.

In 1,5 uur kunnen we je uiteraard geen coach maken, maar we kunnen je wel op weg helpen om inzicht te krijgen in het ‘ontwikkelvraagstuk’ van je vios en de aangrijpingspunten te herkennen voor bijvoorbeeld de vios die nét begint, de vios die ‘duikt’, de vios die alleen een focus op medisch handelen heeft, de overbelaste vios, de perfectionist etc. etc. Ontdek in deze workshop een aantal ‘golden rules and methods’ uit het coachen die je direct de volgende dag al in praktijk kunt brengen.

We werken met casuïstiek uit de praktijk in een interactieve workshop

Leerdoelen

Aan het eind van deze workshop;

 • Herken je veel voorkomende problemen rondom begeleiding;
 • Ken je de basissuccesfactoren van coaching en past deze in een coachingsgesprek toe;
 • Weet je hoe je een goed beeld kunt krijgen van een vios;
 • Herken je je eigen valkuilen in je begeleiding van een vios;
 • Kun je je openstellen in het gesprek en ga je niet meteen ‘sturen’

Doelgroep

 • Praktijkopleiders
 • Leden van de opleidingsgroep
 • Verpleegkundig Specialisten met affiniteit voor groei en opleiden
Marjolein

Marjolein Schouten

Corry den Rooyen

Beatrijs de Leede

14:40

(alleen fysiek) 3.9. Abstract Good practice! NP in community care

Mirjam de Leede, verpleegkundig specialist, Buurtzorg Nederland & Annemiek Goedel, verpleegkundig specialist, Buurtzorg Nederland

Introduction:
Community care in the Netherlands is becoming much more complex and has an increasing workload. Community care teams and General practitioners (GP) are insufficiently equipped for this. As a response on these challenges community care organizations add nurse practitioners (NP) to the community care team. There is little knowledge about the roles of NP’s and the experiences with NP’s working in community care.

Aim including research question:
The aim of this research was to get insight into roles, tasks, responsibilities, (perceived) results and implementation of NPs in community care within the organization of Buurtzorg Nederland. The following research questions were used: What are the roles, tasks and responsibilities of NPs in community care organizations? And what are the results, barriers and facilitators of adding NPs to community care?

Methods:
Logbooks and interviews were used to gain an insight into the roles, tasks and responsibilities of the NP in community care of Buurtzorg Nederland. The experiences of professionals and patients with the NP were also questioned in interviews. The logbooks were analyzed using descriptive statistics. The interviews were analyzed using thematic analyzing.

Results:
The NP spend on average 32% of the working week on patient-related tasks. These tasks are divided into medical care (54%), regular community nursing care (30%) and other tasks (16%), such as multi-disciplinary meetings. 68% of their time, they spend on doing research, innovation projects, quality care projects and supporting recently graduated nurse practitioners.

The experiences of patients and professionals are positive. They see the NP as a committed professional who connects care & cure in an approachable way as a matter of course. The main barrier of the implementation of NPs is unfamiliarity with the possible roles and tasks of NPs in community care.

Discussion:
There are differences between NPs in the way they fulfil their role. This may be related to the region where they work, but also to the expertise that the NP has. The fact that the NP has not yet been added, or to a very limited extend, to the community care teams, is mainly due to unfamiliarity.

Conclusions and Implications for practice:
NPs working in community care teams are increasingly seen as an important bridge between community care and the GPs practice, but also to hospital care. They contribute to the quality and accessibility of community health care. As a result of the research, a guide has been developed about the role of the NP in community care, to help other community care organizations to discuss and implement the role of a NP.

3.9 Mirjam de Leede-Brunsveld

Mirjam de Leede

3.9 Annemiek Goedel

Annemiek Goedel

14:40

(alleen fysiek) 3.10. De kracht van kwetsbaarheid - netwerk diabeteszorg

Jeanine Pinxt, verpleegkundig specialist AGZ, Maastricht UMC & Angelique Schmetz, verpleegkundig specialist AGZ, Maastricht UMC

Bij een kwetsbare diabetespatiënt denken we al snel aan de oudere patiënt gekenmerkt door allerlei comorbiditeit en complexe diabeteszorg. Echter gaat de kwetsbare diabetespatiënt verder dan dat, jongeren met diabetes kunnen ook kwetsbaar zijn en daar willen wij meer aandacht voor vragen.

Hoe ga je om met kwetsbare jongeren met diabetes die meer hulp nodig hebben? Wat zijn belangrijke punten om je op te focussen en hoe pas je dit toe in de praktijk.

Welke technologieën kunnen we gebruiken en is het voor iedereen te hanteren?

Hoe kunnen we zorgen dat we hun zelfmanagement en daarmee hun zelfstandigheid positief kunnen beïnvloeden?

Jeanine

Jeanine Pinxt

Angelique

Angelique Schmetz

15:25

Middagpauze

Netwerken, posterpresentaties, koffie, thee en lekkers

15:55

Toekomst van de zorg

Richard van Hooijdonck, trendwatcher, futurist en internationaal topspreker

Hoe ziet de toekomst van onze gezondheidszorg eruit als bepaalde zorgtaken door digitale zorgverleners worden overgenomen en onze ziekenhuizen plaatsmaken voor intelligente e-health toepassingen? De technologische ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Denk aan zorg op afstand, wearables, hersenimplantaten om epilepsie en Alzheimer te behandelen en bioprinters die organen printen. In de toekomst slikken we een elektronische pil die ons lichaam van binnenuit monitort. Onze gepersonaliseerde medicijnen komen thuis uit een 3D-printer. Robots voeren operaties uit en we kunnen zelfs erfelijke ziektes uit ons DNA verwijderen. En het mooiste is dat die toekomst al bestaat!


Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Als futurist, keynotespreker en trendwatcher is Richard van Hooijdonk een autoriteit op het gebied van opkomst van nieuwe technologieën. Hij heeft meerdere chip-implantaten, omdat hij de toekomst ook zelf wil beleven. Zijn inspiratie sessies zijn door meer dan 550.000 mensen bijgewoond en daarnaast is hij een regelmatige gast bij televisie en radio programma’s

Met zijn internationale researchteam onderzoekt hij trends op het gebied van robotica, drones, zelfrijdende systemen, 3D & 4D printing, sensoren, blockchain, quantum computing, neurotech, biotech, platforms en augmented & virtual reality. Samen met kunstmatige intelligentie zorgen deze technologieën voor baanbrekende mogelijkheden, maar ook voor uitdagingen en bedreigingen voor mensen, bedrijven en overheden.

RichardVanHooijdonk_Clean blue square

Richard van Hooijdonck

16:45

Netwerkbijeenkomsten

17:45

Pubquiz (online en fysiek op locatie)

19:30

Congresdiner

Strandpaviljoen De Zeemeeuw Noordwijk

vrijdag 07 okt

09:00

Algemene Ledenvergadering

(alleen voor V&VN VS leden)

09:45

Opening

Inge Rinzema, verpleegkundig specialist AGZ ZINN locatie De Dilgt, voorzitter V&VN VS

10:00

Duurzaam

Gina Doekhi, cybercrime specialist, digitaal Specialist, cybercrime detective, digitaal rechercheur, digitaal forensisch onderzoek, cyber crime fighter

De missie van Gina is om de online wereld een beetje veiliger te maken door bewustwording voor cybercriminaliteit te vergroten en te leren hoe je jezelf kunt beschermen tegen digitale dieven. Ze vertelt dan ook graag en aanstekelijk over haar werk en wordt regelmatig gevraagd om te spreken over digitale veiligheid en weerbaarheid, cybercrime, cybersecurity, digitaal forensisch onderzoek en Artificial Intelligence.

Gina Doekhie (103) (1)

Gina Doekhi

10:20

De VS als motor van innovatie

Nynke Boonstra, hoogleraar, verplegingswetenschap GGZ & verpleegkundig specialist GGZ, UMC Utrecht

VSen vormen vaak de drijvende kracht achter nieuwe ontwikkelingen

De Verpleegkundig Specialist GGZ is sinds 2009 een artikel 14 beroep. Daarmee is de VS GGZ naast de klinisch psycholoog en psychiater een van de drie wettelijk erkende specialismen in de geestelijke gezondheidszorg. In deze 13 jaar heeft de VS een enorme ontwikkeling doorgemaakt en bijgedragen aan uiteenlopende innovaties in de zorg. Tijdens deze presentatie wordt stil gestaan bij deze ontwikkeling waarbij eigen ervaringen en inzichten als voorbeeld zullen dienen.

Nynke 1280×800

Nynke Boonstra

10:45

VIOS afstudeerpitches + stemmen

11:30

Ochtendpauze

Netwerken, posterpresentaties, koffie, thee en lekkers

12:00

Parallelsessies ronde 4

Let op: Sessies 4.1 t/m 4.6 worden hybride gepresenteerd | sessies 4.7 t/m 4.10 enkel fysiek op locatie

12:00

4.1. Intensive Home Treatment (IHT) en High- en Intensive Care (HIC) - Netwerk VS GGZ

Marlies Jehoel - van As, verpleegkundig specialist GGZ, GGZ Breburg Breda & Marit Uijl, verpleegkundig specialist GGZ, GGZ Breburg Breda

Voor cliënten in een acute psychiatrische crisis is het laatste decennium de zorg drastisch veranderd. Voorheen leidde een acute psychiatrische crisis vrijwel altijd tot een opname binnen een open of gesloten psychiatrische kliniek. Minder ingrijpende alternatieven dan opname bevorderen echter het herstel van een acute psychiatrische crisis. Om een cliënt zo veel mogelijk thuis te kunnen laten herstellen van deze crisis, met de mensen die belangrijk voor ze zijn, is opschaling van 24/7 zorg en behandeling in de ambulante setting noodzakelijk. Intensive Home Treatment is een ambulante behandelvorm voor acute psychiatrische crisis om opname – waar mogelijk en verantwoord – te voorkomen.

En als een opname binnen de High- en Intensive Care (HIC) toch noodzakelijk blijkt, dan blijven de ambulante behandelaren leidend in de tijdelijke klinische behandeling.

Het zorgafstemmingsgesprek (ZAG) met cliënt, naasten en betrokken behandelaren is essentieel gebleken in het gezamenlijk bepalen van hersteldoelen, het indiceren van noodzakelijke behandeling en begeleiding en evalueren van bereikte resultaten.

De VS GGZ heeft als regiebehandelaar een leidende rol in het indiceren van IHT zorg en behandeling en werkt intensief samen met het multidisciplinaire behandelteam van de crisisdienst, IHT-team en HIC-team.

In deze parallelsessie geven de sprekers inzicht in het klinisch handelen van de VS GGZ bij een acute psychiatrische crisis en hoe de VS GGZ als indicerend regiebehandelaar optreedt bij de behandeling van acute psychiatrische crisis.

Marlies

Marlies Jehoel - van As

Marit

Marit Uijl

12:00

4.2. Pilot na 1 jaar: De VS in the lead binnen de spoedpolikliniek

Derk Jan Nienhuis, verpleegkundig specialist AGZ, Sionsberg Netwerk Ziekenhuis Dokkum

“Voor een nieuwe pilot binnen de Sionsberg Netwerk Ziekenhuis te Dokkum zijn wij op zoek naar een VS met een ambulance of SEH achtergrond.” Dit was het bericht wat ik onder ogen kreeg via LinkedIn. Mijn huidige baan waarbij ik  22 jaar als ambulanceverpleegkundige en 2 jaar als verpleegkundig specialist heb gewerkt op Terschelling liep helaas ten einde. Na het lezen van deze vacature dacht ik, daar kan maar 1 naam onder staan en dat ben ik.
Op dit moment (april 2022) ben ik 1 jaar met verder (zijn er 2 nieuwe verpleegkundig specialisten bij gekomen) en wil ik jullie graag meenemen in de ontwikkeling en het tot stand komen van de spoedpolikliniek die gerund wordt door de verpleegkundig specialist(en). In een vogelvlucht neem ik jullie mee in woord en beeld over mijn werkplek. Wat is het uitgangspunt van de spoedpolikliniek. Welke patiënten zie ik als VS binnen de spoedpolikliniek maar vooral ook welke patiënten niet. We gaan langs de verschillende ontwikkelde zorgpaden met een aantal daarbij behorende protocollen. Kijken we naar de ondersteuning die helpen bij het diagnosticeren zoals het gebruik van point of care. Een korte presentatie omtrent de ICT voor planning van de zorgvraag, de aanvullende scholing etc…

Ik hoop jullie met mijn verhaal enthousiast te maken, handvatten te kunnen geven, de verbinding zoeken en de kans jullie een inkijkje te geven in deze pilot. Mogelijk dat dit zou kunnen leiden tot meer initiatieven in Nederland die het concept een kans van slagen  durven te geven.

Derk Jan

Derk Jan Nienhuis

12:00

4.3. 1,5 lijns palliatieve zorg coach - Netwerk VSO

Jeanet Leijs- van Drie, verpleegkundig specialist AGZ, Thuiszorg Groot Gelre

1,5 lijns Palliatieve Zorg coach

Inhoud

Mensen in de palliatieve fase de regie laten houden met alle mogelijke kwaliteit van leven en sterven. De druk op de zorg en de zorgkosten verminderen. Met deze doelen voor ogen is op initiatief van het Netwerk palliatieve zorg regio Arnhem en De Liemers in juni 2019 een project gestart om een innovatief zorgconcept te ontwikkelen. Dit zorgconcept is in de afgelopen twee jaar in een pilot getoetst in de praktijk. In deze pilot zijn 43 mensen in de palliatieve fase begeleid door een palliatieve zorg-coach.

In deze sessie wordt je meegenomen in het beloop en de resultaten van deze pilot

Leerdoelen

 • Kennisgeving van resultaten project en onderzoek
 • Haalbaarheid en klinische impact evalueren
 • Ideeën, ervaringen en tips uitwisselen in andere VS werkgebieden
Jeanet

Jeanet Leijs- van Drie

12:00

4.4. Diabetes; wat heeft het om het lijf? - Netwerk diabeteszorg

Misja Sprengers, verpleegkundig specialist AGZ, Amsterdam UMC & Mirjam van de Weijer, verpleegkundig specialist AGZ, Elkerliek Ziekenhuis Helmond

De technische ontwikkelingen op gebied van diabetes mellitus gaan snel, dat maakt dat
steeds meer patiënten met zowel diabetes type 1 als type 2 gebruik maken van een
glucosesensor, slimme insulinepen of een geïntegreerd insulinepomp/sensor systeem.

Deze sessie beoogt de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied met jullie
te delen en welke rol jij hierin als VS kan hebben.

Wat zijn de voor- en nadelen ten aanzien van de diverse hulpmiddelen?
Welke mogelijkheden biedt het voor de patiënt en waar loop je in de praktijk tegenaan?

Diabetes mellitus wordt steeds meer een zelfmanagement ziekte, waarin veel gevraagd
wordt van de patiënt zelf en waarbij de technische hulpmiddelen ondersteuning kunnen
bieden.

Misja

Misja Sprengers

Portret_DSC7544_2020.07.02 1 Weijer

Mirjam van de Weijer

12:00

4.5. Vrouwen en ADHD - ADHD centraal

Petra Eichelsheim, verpleegkundig specialist GGZ, ADHD centraal Amsterdam

ADHD uit zich bij vrouwen vaak anders dan bij mannen. Hierdoor wordt de diagnose ADHD vaak in eerste instantie niet herkent en duurt het soms jaren voordat de diagnose wordt vastgesteld.
Als de diagnose ADHD wel gesteld wordt zijn er specifieke aandachtspunten bij het instellen op medicatie die te maken hebben met hormonale schommelingen rond de menstruatie, zwangerschap en de menopauze. In deze workshop gaan we dieper in op deze verschillen en wat dit betekent voor de behandeling van vrouwen met ADHD.

Na deze workshop weet je:

 • het verschil in symptomen tussen mannen en vrouwen met ADHD
 • welke co-morbide stoornissen vaak voorkomen bij vrouwen met ADHD
 • Wat we nu weten over de invloed van hormonen op de ADHD-symptomen en de medicatie
 • hoe je de medicatie bij vrouwen met ADHD zo nodig aan kunt passen rond de menstruatie en de menopauze
Petra

Petra Eichelsheim

12:00

4.6. Is er een meerwaarde voor een VS in de ambulancezorg?

Risco van Vliet, verpleegkundig specialist AGZ, RAV Brabant MWN Den Bosch

Is er een meerwaarde voor een VS in de ambulancezorg?

Risco

Risco van Vliet

12:00

(alleen fysiek) 4.7. Seksualiteit bespreekbaar maken

Annemarie Verwoerd, verpleegkundig specialist AGZ, Attent Zorg en Behandeling Dieren

Binnen de zorg wordt er weinig over intimiteit en seksualiteit gesproken, zelfs niet door goed opgeleide professionals. 50% van de zorgverleners die tijdens hun werk te maken krijgen met seksuele behoeftes van patiënten informeert daarnaar ‘bijna niet’ tot ‘nooit’. Dat zijn veel gemiste kansen om het welzijn van patiënten te verbeteren. Gebrek aan beleid, onzekerheid, onbekendheid en onervarenheid spelen daarbij een rol. De Verpleegkundig Specialist is de verbinder die het multidisciplinaire team nodig heeft. Laten wij die kansen aangrijpen!

In deze sessie komt de nadruk te liggen op de praktijk.

Leerdoel
Na het volgen van deze sessie bent u zich beter bewust van het belang van aandacht hebben voor, en bespreekbaar maken van, intimiteit en seksualiteit bij patiënten binnen uw zorginstelling.

Annemarie Verwoerd

12:00

(alleen fysiek) 4.8. Suicidaliteit en medicatie

Leonie Hagedoorn, verpleegkundig specialist GGZ, Altrecht Utrecht

Suïcidaliteit wat moet ík ermee? Ik wil toch niet dood?

In Nederland sterven jaarlijks rond 1800 mensen aan suïcide, dat zijn er vijf per dag. Er blijven rond 100 miljoen nabestaande achter. 50% hebben voor hun zelfdoding contact met de huisarts, 93% het jaar daarvoor. Twee op de drie mensen ervaren een groot taboe op suïcide. In Nederland zijn er rond de 1500 spoedeisendehulp bezoeken na een zelf toegebracht letsel.

Aan zelfmoord kan nog veel voorafgaan. Pogingen komen vaak niet uit het niets. Er kunnen zelfmoordgedachten, de zelfmoordwens, zelfmoordplan, voorbereidingen en zelfmoordpogingen zijn. Maar hoe maak je dat met iemand bespreekbaar en kan het dan geen kwaad als je erover praat?

In deze sessie leer je hoe je het taboe over suïcide kunt doorbreken en waarom dát nou juist wél levensreddend kan zijn. Deze sessie is beslist niet alleen voor de GGZ-collega’s! Veruit de meeste suïcidale mensen zien we namelijk niet in de GGZ.

Annemarie

Leonie Hagedoorn

12:00

(alleen fysiek) 4.9. Richtlijn of convenant? Zet de VS in haar kracht! - bestuur V&VN VS

Agnes Offenberg, secretaris bestuur, V&VN VS, verpleegkundig specialist AGZ ZMC Zaandam

Richtlijnen en/ of convenanten zijn een belangrijk onderdeel om taken binnen een specifiek onderdeel van de zorg vast te leggen. Soms zijn deze puur inhoudelijk, maar vaak worden ook verantwoordelijkheden, werkzaamheden en logistieke voorwaarden beschreven. De verpleegkundig specialist is een jonge beroepsgroep die steeds vaker een onderdeel binnen dit proces vormt. Verantwoordelijkheden en wettelijke bevoegdheden van de VS zijn daarbij niet altijd duidelijk voor overige beroepsgroepen, waardoor de functie van de VS binnen een richtlijn/ convenant in het gedrang komt.

Tijdens deze sessie geven we U de handvaten om deelname aan de ontwikkeling/ herziening van een richtlijn/ convenant zo effectief mogelijk neer te zetten en daarmee de positie van de VS te optimaliseren. Tevens gaan we met elkaar in discussie, aan de hand van voorbeelden, welke stappen binnen het proces genomen kunnen worden om een optimaal resultaat te behalen.

Een ding staat vast: U doet het niet alleen!

Agnes

Agnes Offenberg

12:00

(alleen fysiek) 4.10. Maak verbinding met je patienten bij de behandeling van eczeem - Netwerk dermatologie

Monique Doffer- Schalkens, verpleegkundig specialist AGZ, Diakonessenhuis Zeist & Helene Effrink, verpleegkundige in opleiding tot specialist, UMC Utrecht

Constitutioneel eczeem is een chronische, inflammatoire huidziekte die wordt gekenmerkt door intense jeuk en een wisselend beloop. Met een prevalentie van 4,4% onder volwassenen in de Europese Unie is CE een van de meest voorkomende huidziekten (1). De prevalentie van CE bij kinderen in Westerse landen wordt geschat op 15-20%. (8)

CE heeft een grote impact op de kwaliteit van leven (QoL) van patiënten en hun families als gevolg van intense jeuk, verstoorde nachtrust, verlies- en concentratieproblemen en de psychosociale problemen (2, 3). Verschillende studies toonden aan dat educatie programma’s positieve effecten hebben op het ziektebeheer, wat resulteert in een verminderde ernst van de ziekte en een verbeterde kwaliteit van leven bij patiënten met CE (4-7). Goede educatie, patiëntenvoorlichting en behandeling is van belang voor patiënten met CE om hun aandoening onder controle te kunnen houden. Het is belangrijk om verbinding te maken met de patiënt en te vragen naar de verwachtingen, wensen en behoeftes van de patiënt, waardoor zorg op maat geleverd wordt.

Tijdens de sessie zal ingegaan worden op de educatie die nodig is bij CE en met name wat nodig is als emolliens en dermatocorticosteroïden worden voorgeschreven.
Dat deze informatie voor de patiënt te zien is in vorm van animaties filmpjes op de applicatie ‘Zalf, smeerwijzer’.

Tijdens de sessie leer je het belang van vroege introductie van voedingsmiddelen bij baby’s/kinderen met eczeem (9). Daarnaast worden kort de nieuwe ontwikkelingen/ medicatie bij patiënten met CE besproken.

Wil je dus meer weten over CE, welke educatie je moet geven als je emolliens en dermatocorticosteroïden voorschrijft en welke eHealth tools je patiënten met CE kan aanbieden, kom dan naar deze sessie!

Monique Doffer- Schalkens

Helene Effrink

12:45

Lunchpauze

Lunchen, netwerken, posterpresentaties

13:45

Parallelsessies ronde 5

Let op: Sessies 5.1 t/m 5.6 worden hybride gepresenteerd | sessies 5.7 t/m 5.10 enkel fysiek op locatie

13:45

5.1. Katatonie, je gaat het pas zien als je het door hebt

Dirk Kwakkel, psychiater, HIC Altrecht Utrecht

Katatonie is een van de meest fascinerende, maar ook onbegrepen fenomenen in de psychiatrie. Dit vaststellen en behandelen blijft verwonderen. In een korte tijd kan een patiënt van roerloos staan, zwijgen en staren, weer soepel bewegen en contact maken. Deze fascinatie en het ontzag voor de complexiteit van onze hersenen en haar functies wil ik overbrengen op het publiek.

Sessie:
Katatonie is een neuropsychiatrische noodtoestand waarbij de patiënt niet in staat is om contact te maken, stil staat of opvallend, schijnbaar doelloos repetitief gedrag laat zien. Het komt naar schatting voor bij tot 10-15% van de patiënten op acute opnameafdelingen, toch wordt het weinig onderkend en behandeld. De reden is dat katatonie zich niet eenduidig en wisselend over de dag presenteert. Met eenvoudige vragen- en observatielijsten zijn de diagnostiek en de behandeling snel te verbeteren. Aan de hand van casuïstiek zal worden geïllustreerd hoe in een dag tijd behandeling gestart kan worden. Een tijdige behandeling van katatonie voorkomt schade en is doorgaans zeer succesvol.

Katatonie is niet lastig als je weet waar je op moet letten en het snelle resultaat van behandeling blijft tot de verbeelding spreken. Van zwijgen en roerloos stilstaan naar een geanimeerd gesprek kan soms in minder dan een uur.

Leerdoelen
– Leren wat katatonie is
– Katatonie heeft een zeer sterk wisselende en niet eenduidige klinische presentatie. Door goed te observeren kan het toch vastgesteld worden. Doel is dat de aanwezigen dit leren.
– Opstellen van een differentiaal diagnose
– Voortvarend de behandeling van katatonie kunnen en durven inzetten
– Kennis van noodsituaties waarbij ook levensgevaar kan optreden

Snelle foto

Dirk Kwakkel

13:45

5.2. Richtlijn palliatieve sedatie en de consequenties voor de rol van de VS

Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist AGZ, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch & Inge Rinzema, verpleegkundig specialist AGZ ZINN locatie De Dilgt, voorzitter V&VN VS

Ntb.

Sylvia Verhage

Sylvia Verhage

DO_1.1_WS_Inge Rinzema

Inge Rinzema

13:45

5.3. Slaapapneu bij Downsyndroom

Anja de Vries, verpleegkundig specialist AGZ, Alliade Heerenveen & Rixt Nijenhuis- Huls, arts verstandelijk gehandicapten, Talant Heerenveen

Sessie inhoud

Het diagnosticeren van slaapapneu bij mensen met Downsyndroom is in de praktijk bijzonder lastig omdat een polysomnografie als belastend wordt ervaren. Dit leidt tot onderdiagnostiek van slaapapneu bij deze groep, terwijl eerder onderzoek aantoont dat >75% van hen slaapapneu heeft (Gimenez et al, 2018). De WatchPAT (Itamar Medical Ltd) biedt mogelijkheden om op een laagdrempelige manier slaapapneu te diagnosticeren bij deze doelgroep, echter is dit nog niet onderzocht. De afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek van Alliade doet onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van de WatchPAT bij deze groep. Wellicht kunnen de resultaten van dit onderzoek in de toekomst leiden tot een verbetering van kwaliteit van leven voor veel cliënten met Downsyndroom.

Tijdens deze sessie zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Wat is slaapapneu?
 • Waarom komt het vaak voor bij mensen met het syndroom van Down?
 • Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid?
 • Op welke signalen kun je als zorgprofessional letten?
 • Do’s-and-don’ts die je direct in de praktijk kunt toepassen.
 • WatchPAT-onderzoek uitgevoerd door afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek van Zorggroep Alliade.

Leerdoel
Vergroten van kennis over slaapapneu bij mensen met Downsyndroom en inzet van de WatchPAT.

Anja de vries

Anja de Vries

Rixt Nijenhuis

Rixt Nijenhuis- Huls

13:45

5.4. Shocken of Spacen: een depressiebehandeling met electroconvulsietherapie of ketamine?

Mirjam Westra, verpleegkundig specialist GGZ, UMC Groningen & Karen Lugtenburg, verpleegkundig specialist GGZ, UMC Groningen & Hans Warning, verpleegkundig specialist GGZ, UMC Groningen & Maurice Vischjager, verpleegkundig specialist GGZ, UMC Groningen

Shocken of Spacen: een depressiebehandeling met electroconvulsietherapie of ketamine?

Electroconvulsietherapie (ECT) is de oudste werkzame biologische behandeling in de psychiatrie en na tachtig jaar nog steeds in gebruik. Het betreft een effectieve behandeling met helaas stevige bijwerkingen. Nieuw in het medicamenteuze arsenaal is de behandeling met (es)ketamine. Een middel tegen pijn en een oud narcosemiddel dat voornamelijk gebruikt wordt in de trauma geneeskunde en in ontwikkelingslanden. Het gebruik van ketamine is in Nederland steeds populairder, niet alleen als tripmiddel maar ook als middel tegen depressie. Patiënten met ernstige en langdurige depressies die op geen therapie reageren knappen met ketamine op. Is ketamine het nieuwe wondermiddel in de psychiatrie?  Gaat ketamine de ECT verdringen als behandeling voor ernstige depressies? In deze paralelsessie worden o.a. deze vragen behandeld en weet je weer alles van ECT en ketamine waardoor je een afgewogen keuze voor je patiënt kan maken.

Mirjam Westra

Hans Warning

Maurice Vischjager

Karen Lugtenburg

13:45

5.5. Goed leven met een bipolaire stoornis

Willemien Zemmelink, verpleegkundig specialist GGZ, Dimence Zwolle

Het bevorderen van zelfmanagement is een belangrijk speerpunt in de behandeling van mensen met een bipolaire stoornis. Vrij recent is er een interventie ontwikkeld die een aanvullende en versterkende bijdrage aan zelfmanagement kan leveren. Het gaat om het groepsaanbod ‘’goed leven met een psychische aandoening’’, bestaande uit 8 sessies, ontwikkeld door M. Hulsbergen en E. Bohlmeijer. In 2019 werd deze interventie voor het eerst gegeven en maakte deel uit van het promotie-onderzoek van Jannis Kraiss. De interventie is gebaseerd op principes uit de positieve psychologie en gericht op persoonlijk herstel en het vergroten van welbevinden.

In deze workshop worden deelnemers meegenomen in het delen van de eerste ervaringen met deze interventie in de dagelijkse praktijk en de toegevoegde waarde voor het behandelaanbod. Daarnaast kunnen deelnemers enkele aspecten uit het aanbod zelf ervaren.

Leerdoel:
Na deze workshop heeft u kennis van de interventie ‘’goed leven met een psychische aandoening’’ en kent u indicaties voor deze behandeling.

Zeggelink

Willemien Zemelink

13:45

5.6. Richtlijn voor unipolaire depressies

Marie louise Seelen, verpleegkundig specialist GGZ, Psyq & Josephine van der Lande, verpleegkundig specialist GGZ, GGZ Ingeest

Depressies komen veel en vaak voor. Binnen alle sectoren krijgen verpleegkundigen er in meer of mindere mate mee te maken. De multidisciplinaire richtlijn depressie dateert uit 2013 en is aan herziening toe.

Vanuit de Ven VN nemen de workshopgevers deel aan de landelijke multidisciplinaire werkgroep. Deze werkgroep is najaar 2020 aan de slag gegaan.

We willen op hoofdlijnen informeren over welke veranderingen er gaan plaats vinden. Ook willen we jullie meenemen in de discussies en vraagstukken waar we tegen aan lopen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als organisatie van zorg, farmacotherapie en vak therapieën. De ideeën en meningen worden meegenomen naar de werkgroep.

Aan het einde van de workshop/discussie groep ( even beslissen) is de deelnemer op de hoogte van de nieuwe veranderingen in de herziene multidisciplinaire richtlijn. En hebben de workshop/discussiegroep de deelnemers hun mening kunnen vormen over de veranderingen welke mee genomen worden in de commentaar fase.

Marie louise

Marie louise Seelen

Josephine van der Lande

13:45

(alleen fysiek) 5.7. Een goede leeromgeving begint bij jezelf (Sessie duurt 1.5 uur en gaat door in ronde 6)

Marjolein Schouten, opleidingskundige, RSV Utrecht & Michelle Dekker, Adviseur Registers, V&VN

In 2021 implementeert de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) het landelijk kwaliteitskader voor het praktijkonderwijs van de MANP. Het doel is om praktijkopleiders, de Praktijk- en Opleidingsinstellingen én de RSV een instrument te geven om de PDCA-cyclus van het praktijkonderwijs op een laagdrempelige manier inzichtelijk te maken, wat winst oplevert voor zowel opleiders als viossen en verpleegkundig specialisten.

Of je nu vios opleidt in de context van een ziekenhuis of een verpleeghuis, de huisartspraktijk of een GGZ-instelling; jouw praktijkleeromgeving is een bepalende factor voor de kwaliteit van de afstuderende vios, maar vormt ook een solide basis voor de verpleegkundig specialist. In deze workshop leer je wat implementatie van het kwaliteitskader en de PDCA-cyclus voor jouw organisatie en voor jou als lid van de opleidingsgroep of praktijkopleider betekent. Na afloop ben je een aantal concrete vaardigheden rijker waarmee je in de eigen praktijk aan de slag kunt.

Doelgroep:

 • Praktijkopleiders
 • Leden van de opleidingsgroep
 • Viossen
 • Verpleegkundig Specialisten met affiniteit voor groei en opleiden

Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop,

 • Ben je op de hoogte van de rol en werking van kwaliteitszorg en de PDCA-cyclus in het praktijkonderwijs;
 • Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de rol van de RSV bij de bewaking van de kwaliteit van het praktijkonderwijs;
 • Kan je, uitgaand van je eigen organisatie, het kwaliteitskader gebruiken voor de versterking van de leeromgeving vanuit het strategisch, tactisch en operationeel niveau van je organisatie;
 • Kom je van ‘vinken naar vonken’;
 • Weet je waar je morgen mee moet gaan beginnen om de kwaliteit van de leeromgeving te verbeteren.
Marjolein

Marjolein Schouten

Michelle Dekker

13:45

(alleen fysiek) 5.8. Workshop Toolkit 'Proactieve palliatieve zorg in de ggz'

Chantal Ter Huurne, Instelling Voor Verslavingzorg, verpleegkundig specialist GGZ, Tactus Hengelo

Het ontbreekt nog vaak aan goede en tijdige palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en/ of ernstige verslaving. Daarom ontwikkelden Karin den Boer en Chantal ter Huurne, samen met een team van onderzoekers en experts de Toolkit ‘Proactieve palliatieve zorg in de ggz’ en bijbehorende training. Deze werden getest in de praktijk bij drie grote instellingen voor ggz en verslavingszorg verspreid over Nederland. Bijna 70 hulpverleners (waaronder artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en ggz-agogen) werden getraind in de werkwijze. De werkwijze werd door hen enthousiast ontvangen.

In februari dit jaar won de Toolkit de Jaarprijs palliatieve zorg Impact 2022, uitgereikt door Expertisecentrum Palliatieve Zorg van Amsterdam UMC.

In deze workshop o.a.:

 • Palliatieve zorg is meer dan zorg in de laatste dagen;
 • Hoe herken je een palliatieve zorgbehoefte?;
 • Uitleg over de werkwijze van de Toolkit;
 • Handvatten om direct toe te passen in het werk.

De workshop wordt gegeven door Karin den Boer (vs ggz en onderzoeker) en Chantal ter Huurne (vs ggz en onderzoeker

Chantal Ter Huurne

13:45

(alleen fysiek) 5.9. Ernstig astma en biologicals - Netwerk VS longgeneeskunde

Gert Jan Braunstahl, longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland Schiedam

De astmazorg is de laatste jaren volop in beweging. Lag de nadruk vroeger op luchtwegverwijding en ontstekingsremming. Meer klachten betekende een hogere dosis medicatie. Dit adagium lijkt steeds minder stand te houden. Tegenwoordig is er groeiende aandacht voor fenotypering van de astmapatiënt. Hierbij wordt er gestreefd naar een medicatiebehandeling gericht op de behoefte van de patiënt en afgestemd op het onderliggende inflammatoire profiel. Biologicals zijn gericht op onderdelen van de ontstekingsrespons en zijn een effectieve behandeling voor 60% van de patiënten met ernstig astma. Ze zijn met name effectief als het gaat om verminderen van exacerbaties en afbouwen van prednison onderhoudsmedicatie. Het is een veilige behandeling met relatief weinig bijwerkingen. Wel is de behandeling behoorlijk prijzig. De behandeling kan thuis worden gegeven.

Gert Jan

Gert Jan Braunstahl

13:45

(alleen fysiek) 5.10. Significantie, Lekker Belangrijk!? (Sessie duurt 1.5 uur en gaat door in ronde 6)

Benjamin Telkamp, docent, Wiskunde & Statistiek Inzichtelijk Utrecht

Verschil doet de mens leven en natuurlijk maken we graag het verschil (hopelijk de goede kant op). Als mens en psycholoog discrimineren we er maar op los en vragen ons steeds minder vaak af wat een verschil in het één, nou daadwerkelijk betekent voor een verschil in het ander. Misschien is een VAF-je met een kneiter significante p-waarde leuk voor publicatie, maar wat betekent een gevonden verschil voor ons in de praktijk?

In deze statistiek workshop ga ik in op wat een verschil nou eigenlijk is en wat voor soort verschillen we bekijken in de wetenschap en hoe we die als mensen kunnen begrijpen en gebruiken in de praktijk. Zeker zijn van een verschil, zegt nog niks over bruikbaarheid van dat verschil in
beleid of zorg. Tal van maten voor verschil kom je tegen in publicaties en ik ga ze voor jullie in appels en peren uitleggen, zodat jullie ook daadwerkelijk – op het werk en in het leven –
zelf een groots verschil kunnen maken.

Benjamin Telkamp

14:30

Middagpauze

Netwerken, posterpresentaties, koffie, thee en lekkers

15:00

Parallelsessies ronde 6

Let op: Sessies 6.1 t/m 6.6 worden hybride gepresenteerd | sessies 6.7 t/m 6.10 enkel fysiek op locatie

15:00

6.1. Nurse-led zorg = Passende zorg - Netwerk leergang strategie en positionering

Teie Salomons, verpleegkundig specialist GGZ, Amethist verslavingszorg Lelystad & Suzanne Willems, verpleegkundig specialist AGZ, Huisartsenpraktijk GOED Voorburg & Suzanne de Wit, VS-AGZ, Willemsworks

In Nederland wordt er momenteel een ontwikkeling gemaakt richting Passende zorg, aan de hand van 4 basisprincipes.

Passende zorg:

 • werkt tegen een redelijke prijs.
 • betekent dat patiënt en zorgverlener samen beslissen.
 • wordt zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd.
 • gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid.

Verpleegkundig specialisten kunnen hierbij een centrale rol vervullen en zijn dé professionals om passende zorg te bewerkstelligen. Zij werken immers al volgens de basisprincipes van passende zorg. En #wijzijn als geen ander in staat om de verbinding te leggen tussen  de patiënt, zijn of haar omgeving en alle betrokken zorgleners.

Een voorbeeld hiervan is het toepassen van nurse-led zorg, zorg waarbij verpleegkundigen de regie voeren over de multidisciplinaire zorg.  Tijdens deze sessie hoor je hoe een verslavingskliniek de overgang maakte naar nurse-led zorg, hoe de principes van passende zorg hiermee behaald werden én wat de resultaten van deze transitie waren.

Leerdoel:

Aan het einde van deze sessie weet je hoe je als verpleegkundig specialist een sleutelrol kan spelen in de transitie naar passende zorg en wat hier de resultaten van kunnen zijn.

Teie

Teie Salomons

Suzanne Willems

15:00

6.2. Verpleegkundige Behandeling en begeleiding van Cardiale patiënten met Stemming en Angstklachten

Toni Pascual Madorran, verpleegkundig specialist GGZ, Boncura GGZ Enschede

Binnen de populatie van patiënten die herstellen van een cardiale gebeurtenis is er veelal sprake van angst en stemmingsklachten. Het omgaan met deze klachten krijgt veelal aandacht binnen een hartrevalidatie programma die te volgen is in het ziekenhuis. Voor een gedeelte van deze patiënten zijn de klachten echter complexer of dusdanig ernstig dat behandeling geïndiceerd is binnen de GGz. Boncura GGz biedt deze behandeling voor deze patiënten. De behandeling bestaat uit een combinatie van mindfulness, CGT, positieve psychologie en hartcoherentie.

Tijdens deze presentatie leer je over:

– Het verband tussen stress en somatisch lijden
– Toepassing Cognitieve gedragstherapeutische principes
– Toepassing Hartcoherentie
– Toepassing Mindfulness
– Toepassing Positieve psychologie

Gericht op de doelgroep van patiënten met psychische klachten en somatische co-morbiteit.
Toni Pascual Madorran (MANP) werkt bij Boncura GGz en doet in samenwerking met het Medisch Spectrum Twente in Enschede onderzoek naar de deze behandelmethode.

Toni Pascual Madorran

15:00

6.3. Promotie, hoe dan?

Wim Houtjes, verpleegkundig specialist GGZ, Opleidingsinstelling GGZ-vs Utrecht

Tijdens de opleiding tot verpleegkundig specialist maak je kennis met de wetenschap en het belang voor je werk. Voor sommigen wellicht een verplicht nummer. Voor anderen misschien wel de ontdekking van een nieuwe wereld. Een avontuur dat smaakt naar meer… Ook kan het zijn dat iemand naar aanleiding van je afstudeerwerk opmerkt: ‘wat een leuk onderzoek’ daar zou je meer mee moeten doen, is promoveren niks voor jou?

Wat nu? Je voelt mogelijk twijfel, remmende gedachten van ‘kan ik dat wel’, maar mogelijk ook nieuwsgierigheid en energie. Als je deze gemoedstoestand herkent, neem dan deel aan deze workshop. In 45 minuten neem ik je mee langs do’s, don’ts, voetangels, klemmen, maar ook langs successen en ultieme piek ervaringen. Na de workshop weet je of promoveren iets voor je is, hoe je een start maakt en hoe je het vol kunt houden.

Wim

Wim Houtjes

15:00

6.4. Farmaceutische industrie, we kunnen niet zonder, maar hoe doen we het samen?

Joyce Griet, psychiater, Altrecht Utrecht

Farmaceutische industrie, we kunnen niet zonder, maar hoe doen we het samen?

We hebben de farmaceutische industrie nodig. Ze maken de medicatie die we voorschrijven, maar ze willen er ook geld aan verdienen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om de voor- en de nadelen van de medicatie die we voorschrijven goed af te wegen. Maar het lukt mij niet om continu up-to-date te blijven met de laatste vakliteratuur. Jou wel? Hoe weet je welke informatie betrouwbaar is? Hoe blijf je kritisch als je informatie/ tips over medicatie krijgt van collega’s of van de farmaceutische industrie? En waar let je op als je een artikel leest over medicatie?

Ik leg je uit waarom het belangrijk is om kritisch te blijven, en ook waar je precies op kunt letten. Daarnaast ga ik graag me je in gesprek over hoe beïnvloedbaar we onszelf vinden en hoe onze informatie (en onze spreekkamer?) overkomt op patiënten.

Joyce Griet

Joyce Griet

15:00

6.5. Doelmatigheid & Taakherschikking

Yvonne Grijzen, adviseur, Radboudumc Nijmegen

Ntb.

Yvonne Grijzen

15:00

6.6. Telemonitoring geen innovatie, maar de dagelijkse praktijk

Loes Bulle-Smid, onderzoeker, Hogeschool Windesheim Dalen & Olga Kruit, verpleegkundig specialist, St. Jansdal Harderwijk en Lelystad

Technologische ontwikkelingen zijn veelbelovend om nu en in de toekomst in de dagelijkse praktijk te (gaan) gebruiken. Tijdens deze sessie laten wij aan de hand van de Best Practice ‘Telemonitoring op de Hartfalenpolikliniek’ zien hoe deze vorm van technologie onderdeel is van de dagelijkse praktijk. Welk effect dit heeft op de patiëntenzorg, maar ook wat nodig is voor deze ontwikkeling en welke rol je hier als verpleegkundig specialist zelf in kan betekenen. Wij proberen de praktijkvragen die spelen direct te beantwoorden. Je krijgt handreikingen hoe je technologie kan integreren in de dagelijkse praktijk. De begrippen design thinking en co-creatie spelen hierin een belangrijke rol en zullen onderdeel zijn van deze sessie.

Loes

Loes Bulle-Smid

Olga Kruit

15:00

(alleen fysiek) 6.7. Een goede leeromgeving begint bij jezelf (Vervolg sessie ronde 5)

Marjolein Schouten, opleidingskundige, RSV Utrecht

In 2021 implementeert de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) het landelijk kwaliteitskader voor het praktijkonderwijs van de MANP. Het doel is om praktijkopleiders, de Praktijk- en Opleidingsinstellingen én de RSV een instrument te geven om de PDCA-cyclus van het praktijkonderwijs op een laagdrempelige manier inzichtelijk te maken, wat winst oplevert voor zowel opleiders als viossen en verpleegkundig specialisten.

Of je nu vios opleidt in de context van een ziekenhuis of een verpleeghuis, de huisartspraktijk of een GGZ-instelling; jouw praktijkleeromgeving is een bepalende factor voor de kwaliteit van de afstuderende vios, maar vormt ook een solide basis voor de verpleegkundig specialist. In deze workshop leer je wat implementatie van het kwaliteitskader en de PDCA-cyclus voor jouw organisatie en voor jou als lid van de opleidingsgroep of praktijkopleider betekent. Na afloop ben je een aantal concrete vaardigheden rijker waarmee je in de eigen praktijk aan de slag kunt.

Doelgroep:

 • Praktijkopleiders
 • Leden van de opleidingsgroep
 • Viossen
 • Verpleegkundig Specialisten met affiniteit voor groei en opleiden

Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop,

 • Ben je op de hoogte van de rol en werking van kwaliteitszorg en de PDCA-cyclus in het praktijkonderwijs;
 • Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de rol van de RSV bij de bewaking van de kwaliteit van het praktijkonderwijs;
 • Kan je, uitgaand van je eigen organisatie, het kwaliteitskader gebruiken voor de versterking van de leeromgeving vanuit het strategisch, tactisch en operationeel niveau van je organisatie;
 • Kom je van ‘vinken naar vonken’;
 • Weet je waar je morgen mee moet gaan beginnen om de kwaliteit van de leeromgeving te verbeteren.
Marjolein

Marjolein Schouten

15:00

(alleen fysiek) 6.8. Haken en ogen van de FWG: onderweg naar 65 in de VVT! - netwerk VS VPH

Rianne Robijn, verpleegkundig specialist AGZ, Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels Rotterdam

Functiewaardering is een lastig onderwerp want de uitkomst is vaak een zakelijke conclusie van een aantal wegingsfactoren, die niet altijd voldoende de feitelijke waardering weerspiegelt die er voor de werkzaamheden is. Dit geldt voor veel verpleegkundig specialisten in Nederland.

Volgens het Functiewaarderingssysteem gezondheidszorg valt de functie van VS nog onder FWG 60. Vooralsnog is er geen ijkfunctie binnen de VVT in FWG 65. Hoewel de formele waardering uitkomt op FWG 60 past deze inschaling niet meer bij de huidige werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Het formele proces van functiewaardering maakt dat de functie van VS-VVT wordt vergeleken met de kernfunctie VS-GGZ. Binnen Aafje is na een uitspraak van de Interne Bezwaren Commissie een andere constructie gevonden om toch recht te doen aan de functie van VS-VVT. Binnen de sessie willen we ingaan op het proces wat wij als vakgroep binnen Aafje hebben doorlopen en ervaringen delen met onze collega’s binnen de VVT.

Rianne

Rianne Robijn

15:00

(alleen fysiek) 6.9. De kracht van het team bij Advance Care Planning - netwerk VS VPH

Pascalle Billekens, verpleegkundig specialist AGZ, Laurens Rotterdam

Er is veel aandacht voor advance care planning (ACP); het gesprek aangaan over toekomstige zorg en behandeling, en uitkomsten hiervan vastleggen. Bij kwetsbare ouderen is dit proces bij uitstek van belang. VS in het verpleeghuis zijn zich hiervan bewust en is het een onderdeel van de behandelrelatie met bewoner/cliënt. Maar hoe kan het ACP proces goed in het zorgproces worden geïntegreerd en verbijzonderd? Waar loop je tegenaan als je ACP een structureel onderdeel wilt laten zijn van welzijn, zorg en behandeling? Wie zijn daar allemaal bij betrokken?

In deze workshop krijg je inzage in hoe dit bij een grote ouderenzorgorganisatie ging, en welke ervaringen daarmee werden opgedaan. En wat de rol van een verpleegkundig specialist daarin kan zijn.

Spoiler: deze workshop is geen pasklaar antwoord op bovenstaande vragen.

Ga mee in gesprek, wissel ervaringen uit, en neem je kennis mee terug naar je eigen organisatie.

Pascalle

Pascalle Billekens

15:00

(alleen fysiek) 6.10. Significantie, Lekker Belangrijk!? (Vervolg sessie ronde 5)

Benjamin Telkamp, docent, Wiskunde & Statistiek Inzichtelijk Utrecht

Verschil doet de mens leven en natuurlijk maken we graag het verschil (hopelijk de goede kant op). Als mens en psycholoog discrimineren we er maar op los en vragen ons steeds minder vaak af wat een verschil in het één, nou daadwerkelijk betekent voor een verschil in het ander. Misschien is een VAF-je met een kneiter significante p-waarde leuk voor publicatie, maar wat betekent een gevonden verschil voor ons in de praktijk?

In deze statistiek workshop ga ik in op wat een verschil nou eigenlijk is en wat voor soort verschillen we bekijken in de wetenschap en hoe we die als mensen kunnen begrijpen en gebruiken in de praktijk. Zeker zijn van een verschil, zegt nog niks over bruikbaarheid van dat verschil in
beleid of zorg. Tal van maten voor verschil kom je tegen in publicaties en ik ga ze voor jullie in appels en peren uitleggen, zodat jullie ook daadwerkelijk – op het werk en in het leven –
zelf een groots verschil kunnen maken.

Benjamin Telkamp

15:45

Wisseltijd

16:00

”Less is More”: omdenken is nodig voor een gezonde samenleving

Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement, Nyenrode Business Universiteit, ondernemer en bestuurder

In het verhaal zal uitgewerkt worden hoe we moeten omdenken van ‘end-of-pipe’ oplossingen in de zorg naar meer actieve preventie van jongs af aan. Meer preventie leidt tot een gezondere samenleving en een hogere kwaliteit van leven met minder uitgaven voor medische zorg en minder werkdruk in de traditionele zorg. Als we de sterk stijgende uitgaven van traditionele zorg afzetten tegen wat er echt nodig is om tot een gezonde samenleving te komen, dan zien we dat de afrekenlogica van verzekeraars en het in specialismen opereren van de medische wereld vaak tegen de gezondheid van de bevolking ingaat. Investeren in gezonde voeding, beweging en een gezond woon- en werkklimaat tijdens je leven, levert preventief meer gezondheid op. Het vereist omdenken vanuit de medische zorg om veel meer in ecosystemen met andere partijen actief op te trekken om te werken aan een gezamenlijk resultaat van een gezonde samenleving.

A. Roobeek

Annemieke Roobeek