arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma Virtueel Jaarcongres

vrijdag 02 okt

10:00

Opening

Irma de Hoop, voorzitter V&VN VS

10:05

Uitreiking Els Borst Prijs

10:15

‘Nu niet zwanger’ – Over successen en valkuilen

Connie Rijlaarsdam, verpleegkundig specialist, programma manager Nu niet zwanger

Vanuit de gedachte: “Als je niet start, kun je niet beginnen” combineert Connie Rijlaarsdam lef en gezond verstand. Als verpleegkundig specialist jarenlang ervaring binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg, met name de sociaal medische zorg. Is grondlegger en onderzoeker van het programma Nu Niet Zwanger. Met dit programma kunnen mensen in moeilijke psychosociale en kwetsbare omstandigheden een bewuste keus over hun kinderwens maken zodat zij niet meer onbedoeld zwanger worden. Vanwege de positieve resultaten wordt het programma landelijk uitgerold en is het opgenomen in het programma Kansrijke Start. Vanwege Nu Niet Zwanger ontving ze verschillende prijzen waaronder de Els Borstprijs.

Connie rijlaarsdam zwart wit

Conny Rijlaarsdam

Verpleegkundig specialist, programma manager Nu niet zwanger

10:40

Pauze

Netwerken met andere deelnemers | poster presentaties | bezoek virtuele expo

Parallelronde 1

10:50

1.1 Sexpertise. Maak seksualiteit en intimiteit een onderwerp in je spreekkamer!

Inge Rinzema, verpleegkundig specialist AGZ, ZINN Gezondheidszorg Haren en José de Jager, GZ-psycholoog i.o. tot specialist, promovenda, GGZ Noord-Holland-Noord Hoorn

All we need is love. Toch? Liefde, seksualiteit en intimiteit zijn universele basisbehoeftes. Gek eigenlijk, dat we binnen de gezondheidszorg zo weinig aandacht hebben voor deze thema’s. Hoogste tijd voor deze workshop!

In deze sessie gaan we na hoe lichamelijke en psychische kwetsbaarheden van invloed zijn op seksualiteit en intimiteit. Daarnaast gaan we aan de slag met aan aantal oefeningen gericht op bewustwording en het bespreekbaar maken van deze thema’s.  Na afloop heb je zowel inhoudelijke als praktische handvaten gekregen om op je eerstvolgende werkdag, deze mooie thema’s bespreekbaar te gaan maken.

Leerdoelen:

 • Na afloop hebben deelnemers kennis gemaakt met het bio-psycho-sociaal model van waaruit seksualiteit bekeken kan worden
 • Na afloop hebben deelnemers helder waar hun eigen grenzen liggen in het bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit met collega’s en met cliënten.
 • Na afloop hebben deelnemers geoefend met vaardigheden in het bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit met cliënten
 • Na afloop hebben deelnemers ideeën over de wijze waarop seksualiteit en intimiteit geadresseerd kan worden als onderdeel van een behandeling
DO_1.1_WS_Inge Rinzema

Inge Rinzema

verpleegkundig specialist AGZ, ZINN Gezondheidszorg Haren

DO_1.1_WS_Jose de Jager

José de Jager

GZ-psycholoog i.o. tot specialist, promovenda, GGZ Noord-Holland-Noord Hoorn

10:50

1.2 Consultatieve psychiatrische zorg in de context van het algemeen ziekenhuis, een kennismaking met het werkveld

Karin Milosavljevic, verpleegkundig specialist GGZ, GGZ Noord Holland Noord/ afdeling Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar

Ik werk als VS GGZ in een consultteam ziekenhuispsychiatrie en merk dat zowel binnen als buiten het algemeen ziekenhuis weinig kennis is over de werkwijze en inzetbaarheid van ons team.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Geen PAAZ!
 • Wat is het werkveld van een consultatief psychiatrisch team in het AGZ
 • Wat is de samenstelling van een consultatief team
 • Welke uitvoerende taken
 • Welke psychiatrische beelden
 • Welke opleiding is hiervoor nodig
 • Welke opleidingen ondersteunt het team.
 • Unieke vormgeving van het consult team in het Noord West Ziekenhuis Alkmaar/den Helder

Leerdoelen:

 • Kennis over het verschil tussen een PAAZ en een consultatief psychiatrisch team (CPT)
 • Kennis over de functie en inzetbaarheid van een CPT in het AGZ
 • Kennis m.b.t. de meerwaarde van het betrekken van een CPT voor zowel een ziekenhuis team als patiënt en zijn/haar familie
Ontwerp zonder titel (18)

Karin Milosavljevic

verpleegkundig specialist GGZ, GGZ Noord Holland Noord/ afdeling Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar

10:50

1.3 Ontwikkelingen in de acute cardiologie

Rudolf Tolsma, Verpleegkundig specialist acute zorg, Ambulance IJsselland

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen, vaak al vele jaren? En doen we het eigenlijk wel het beste voor de patiënt?

Een aantal recente onderzoeken en ontwikkelingen geeft een beeld hoe de zorg voor de patiënt met cardiale klachten anders kan en misschien zelfs wel moet! Interessante perspectieven voor de ambulancezorg en de zorg op de spoedeisende eerste (hart)hulp. Daarnaast wellicht zelfs een ‘gamechanger’ voor de gehele acute zorgketen met betrekking tot de behandeling van patiënten met een acuut myocardinfarct…

Rudolf Tolsma

Rudolf Tolsma

Verpleegkundig specialist acute zorg, Ambulance IJsselland

10:50

1.4 Ruimte voor VS’en in anderhalvelijnszorg! Welke kansen ziet u?

Anneke van Vught, associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen en Anja Hulzinga, verpleegkundig specialist AGZ, Allerzorg Woerden

In deze sessie starten we met een presentatie van de bevindingen uit onderzoek naar de ruimte voor PA’s en VS’en in anderhalvelijnszorg. Afgelopen januari heeft minister Bruins dit onderzoek overhandigd aan de tweede kamer. De kamerbrief en het definitieve rapport vindt u op https://zorgmasters.nl/uitgelicht/ruimte-voor-pas-en-vsen-in-anderhalvelijnszorg/.

Het verplaatsen van zorg die voorheen door een medisch specialist in een ziekenhuis verleend werd naar de patiënt thuis of in een gezondheidscentrum/ wijk)kliniek/ huisartsenpraktijk, wordt aangeduid als anderhalvelijnszorg. Na de presentatie gaan we met u in gesprek over de betekenis van het rapport, de kansen en de praktische doorvertaling naar uw praktijk.

Leerdoelen:

Na het volgen van deze sessie:

 • Kent u een aantal Nederlandse praktijkvoorbeelden waarbij VS’en anderhalvelijnszorg verlenen.
 • Kent u de belemmerende en bevorderende factoren bij het opzetten van anderhalvelijnszorg.
 • Kunt u een concept implementatieplan opzetten voor het verlenen van anderhalvelijnszorg.
1.5_Anja Hulzinga

Anja Hulzinga

Verpleegkundig specialist AGZ, Allerzorg Woerden

1.5_Anneke van Vught

Anneke van Vught

Associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen

10:50

1.5 Muziek op de IC, de wisselwerking tussen emotie, brein en muziek

Artur C. Jaschke, Professor (Lector) Music-based Therapies and Interventions and Visiting Fellow Cognitive Neuroscience in Music, VU Amsterdam, Maria Eldering, teamleider / muziektherapeut, stichting MuzIC en Sytse Bakker, coördinator / muziekbegeleider, stichting MuzIC

In samenwerking met neurowetenschapper Artur Jascke geeft stichting MuzIC een lezing over haar werk op inmiddels 10 IC’s in Nederland. Wat gebeurt er in het brein als je naar muziek luistert en actief muziek maakt, in vergelijking met het passief luisteren. Welke bijdrage kan muziek leveren in het herstelproces van de IC-patiënt.

Aan de hand van praktische muzikale voorbeelden, ondersteund door theorie geeft stichting MuzIC een inkijkje in haar werk en werkwijze.

Most people would say they enjoy listening to (certain types of) music. But what do we actually know about what music does to us? In this lecture we will focus on the influence of music on the individual and look at the effects of music on our brain. How does music affect us? What does it do with our state of mind [or: wellbeing] and our functioning? And how does it affect people with certain disorders, such as autism, dementia or depression? Can music play a positive role in dealing with these disorders?

Leerdoelen:

 • Op welke manier kan live muziek worden ingezet op de IC?
 • Het verschil tussen live muziek en cd?
1.6_Artur C. Jaschke

Artur C. Jaschke

Professor (Lector) Music-based Therapies and Interventions and Visiting Fellow Cognitive Neuroscience in Music, VU Amsterdam

1.6_Maria Eldering

Maria Eldering

Teamleider / muziektherapeut, stichting MuzIC

1.6_Sytse Bakker

Sytse Bakker

Coördinator / muziekbegeleider, stichting MuzIC

11:35

Wisseltijd

Parallelronde 2

11:45

2.1 Even doorbijten?! Hoe je angst, pijn en stress vermindert in de zorg

Linda Schuiten, verpleegkundig specialist AGZ, afdeling kindergeneeskunde, OLVG Amsterdam en Sharron van den Berg, verpleegkundige in opleiding tot specialist AGZ, afdeling kindergeneeskunde, OLVG Amsterdam

Ondanks de hoge incidentie van procedurele distress in de dagelijkse zorg is er nog onvoldoende aandacht voor het voorkomen daarvan. Dat komt in de eerste plaats doordat de medische verrichtingen vaak beschouwd worden als een noodzakelijk kwaad op de weg naar genezing.

Angst en pijn kunnen het genezingsproces belemmeren, complicaties veroorzaken en hebben korte en lange termijn effecten.

In deze sessie leer je het belang van het voorkomen van procedurele distress en weet je welke farmacologische en niet farmacologische middelen je zelf in kunt zetten. Je oefent met het maken van een plan op maat die aan alle facetten aandacht besteed.  We besteden aandacht aan het belang van vertrouwen, oefenen met het inzetten van positief taalgebruik in de dagelijkse zorg en vertellen over farmacologische interventies

Het is slecht voor je ontwikkeling op korte en lange termijn, je geneest langzamer en je angst wordt steeds groter, echt van doorbijten word je niet sterker….en het hoeft niet!

Leerdoelen:

 • Na afloop ben je bewust van het belang van het voorkomen van procedurele distress en weet je welke farmacologische en niet-farmacologische middelen je zelf in kunt zetten.
 • Tijdens deze sessie word je (opnieuw) bewust van het belang van contact en vertrouwen met de patiënt en weet je hoe je dit kunt inzetten.
 • Tijdens de sessie maak je kennis met het 7P model waardoor je gestructureerd leert nadenken over het beste plan op maat bij een medische handeling.
 • Tijdens de sessie maak je kennis met het effect van positief taalgebruik en oefen je met het inzetten hiervan in de dagelijkse zorg.
2.1_Linda Schuiten en Sharron van den Berg

Linda Schuiten en Sharron van den Berg

verpleegkundig specialist AGZ, afdeling kindergeneeskunde, OLVG Amsterdam

11:45

2.2 Narratieve Exposure Therapie (NET) voor PTSS door meervoudig trauma: met aandacht voor toepasbaarheid bij instabiele sociale situaties

Marianne Nieuwkerk, verpleegkundig specialist GGZ, Arq Centrum’45 Diemen en Sabina Brinkman

In deze sessie maak je kennis met één van de evidence based traumagerichte behandelvormen genaamd de Narratieve Exposure Therapie (NET). NET is vooral geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met PTSS door meervoudig trauma. Bij NET is naast exposure ook de inbedding en autobiografische reconstructie van de traumatische herinneringen van belang. Verder zal er in de workshop aandacht zijn voor de toepassing van NET bij mensen in een instabiele sociale situatie.

Leerdoelen:

 • Globaal inzicht krijgen in de theoretische achtergronden van de NET en begrijpen hoe de praktische werkwijze bij NET gaat.
 • Door uitwisseling van ervaringen inzicht krijgen in de toepasbaarheid van de NET, met specifiek aandacht voor mensen met een ongedocumenteerde status.
2.2_Marianne Nieuwkerk

Marianne Nieuwkerk

Verpleegkundig specialist GGZ, Arq Centrum’45 Diemen

11:45

2.3 Grip op probleemgedrag (in het verpleeghuis)

Charlotte van der Hulst, verpleegkundig specialist AGZ, Brentano Amstelveen en Inke Schaap, verpleegkundig in opleiding tot specialist GGZ, Brentano Amstelveen

Het doel van de sessie is het uitwisselen van best practices met betrekking tot het omgaan met probleemgedrag van bewoners.

In de introductie vertellen we over onze ervaringen met de GRIP-methode die in 2019 is geïmplementeerd. Vervolgens gaan de deelnemers aan de hand van casuïstiek met elkaar in gesprek zodat best practices uitgewisseld kunnen worden. Leidende vragen zullen hierbij zijn: hoe kan het effect van interventies gemonitord worden, wat zijn tips & tricks bij het coachen van het zorgteam, welke ervaringen zijn er met het borgen van implementaties op het gebied van probleemgedrag.

Leerdoelen:

Na afloop kan de deelnemer:

 • Signalen herkennen van probleemgedrag
 • Enkele oorzakelijke en instandhoudende factoren benoemen van probleemgedrag
 • Interventies voor probleemgedrag benoemen
 • Aangeven welke aspecten van belang zijn bij het coachen van het zorgteam in de omgang met probleemgedrag
 • Aandachtspunten benoemen voor de implementatie en borging van interventies
2.3_Charlotte van der Hulst

Charlotte van der Hulst

Verpleegkundig specialist AGZ, Brentano Amstelveen

2.3_Inke Schaap

Inke Schaap

Verpleegkundig in opleiding tot specialist GGZ, Brentano Amstelveen

11:45

2.4 Presentatie netwerktool: een instrument om je netwerk in kaart te brengen voor verdere groei

Roland Peppel, Eline Berghuis

2.4_Roland Peppel

Roland Peppel

Partner, CC Zorgadviseurs

11:45

2.5 Digitaal in contact met je patiënten

Lies Bart, verpleegkundig specialist AGZ, afdeling kindergeneeskunde en Andrea Wijnen, Gespecialiseerd verpleegkundige/Casemanager, LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer

In steeds meer ziekenhuizen kunnen zorgverleners en hun patiënten digitaal met elkaar communiceren via de eenvoudige en veilige dienst BeterDichtbij. Ook de verpleegkundig specialisten van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer stellen BeterDichtbij beschikbaar aan hun patiënten, voor korte vragen tussen de consults door, om data over gezondheid veilig uit te wisselen en patiënten te activeren. Hoe gaat dit in zijn werk in de dagelijkse polipraktijk? Wat zijn de kansen, en wat de uitdagingen?

Leerdoelen:

 • Kennis over digitale ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg voor verpleegkundig specialisten
 • Inzicht in de belangrijkste kansen en uitdagingen bij digitaal contact met patiënten
2.5_Lies Bart

Lies Bart

Verpleegkundig specialist AGZ, afdeling kindergeneeskunde, LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer

2.5_Andrea Wijnen.jpg

Andrea Wijnen

Gespecialiseerd verpleegkundige/Casemanager, LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer

12:30

Pitches VIOS Afstudeerprijs

12:45

Lyset Koers winnaar VIOS afstudeerprijs 2019 | Sanne Wassink, winnaar poster prijs 2019

12:55

Bekendmaking winnaar VIOS afstudeerprijs 2020 | winnaar beste posterprijs

13:00

Tijd om te lunchen

Gelegenheid tot netwerken met andere deelnemers | poster presentaties | bezoek virtuele expositie

13:30

Ethiek in tijden van corona – Goedbedoelde maatregelen, maar ook onmenselijke consequenties

Erwin J.O. Kompanje, klinisch ethicus en universitair docent, Erasmus MC, Rotterdam

Erwin Kompanje is klinisch ethicus en universitair docent, verbonden aan de intensive care volwassenen én de afdeling ethiek en filosofie van de geneeskunde van het Erasmus MC in Rotterdam.  Erwin adviseert artsen en verpleegkundigen bij dagelijkse ethische en gezondheidsrechtelijke vragen en problemen. Hij is actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek omtrent deze thema’s. Erwin is een bevlogen docent die de toehoorders met zijn grote praktische ervaring, met oog voor de actualiteit, weet te boeien.

Erwin Kompanje

Erwin Kompanje

Klinisch ethicus en universitair docent, Erasmus MC, Rotterdam

13:55

Wisseltijd

Parallelronde 3

14:00

3.1 Toegevoegde waarde nieuwe geneesmiddelen

Marloes Dankers, apotheker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik, Utrecht

Geneesmiddelen die nieuw op de markt komen zijn vaak niet opgenomen in richtlijnen. Hoe ga jij om met nieuwe geneesmiddelen in jouw dagelijkse praktijk? Waar vind je objectieve informatie over deze middelen, en wanneer besluit je nieuwe middelen die nog niet in een richtlijn zijn opgenomen toch voor te schrijven? In deze workshop krijg je een overzicht van nieuwe geneesmiddelen en bediscussiëren we hiervan de toegevoegde waarde voor de dagelijkse praktijk.

Leerdoelen:
Na afloop van deze presentatie:

 • Heb je zicht op nieuwe geneesmiddelen die op de markt zijn gekomen?
 • Weet je waar je objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen kunt vinden?
 • Weet je hoe je in je dagelijks werk om kunt gaan met nieuwe geneesmiddelen?
3.1_Marloes Dankers

Marloes Dankers

Apotheker Instituut Verantwoord Medicijngebruik, Utrecht

14:00

3.2 Infectieziekten

George Sips, arts-microbioloog i.o., Erasmus MC Rotterdam

Deze presentatie geeft een inleiding in de infectieziekten. Kennis van de microbiologie is van nut in de dagelijkse zorg maar kan ook van pas komen buiten de zorgpraktijk aangezien dit thema frequent in de belangstelling staat. Tijdens de presentatie wordt de kennis toegepast door middel van casuïstiek.

Leerdoelen:

 • Hoofdgroepen pathogene micro-organismen en bijbehorende antimicrobiële middelen benoemen
 • Beschrijven hoe microbiologisch laboratoriumonderzoek plaatsvindt en verschillende methodieken hierbij uitleggen
3.2_George Sips

George Sips

Arts-microbioloog i.o., Erasmus MC Rotterdam

14:00

3.3 Therapieresistente schizofrenie binnen vip en fact teams

Amy Jongkind, verpleegkundig specialist GGZ en promovenda, Reinier van Arkel Vught

Er zijn veel definities voor ‘therapieresistente schizofrenie’ (TRS). Wij hebben bij patiënten in VIP en FACT teams gekeken of nog sprake is van psychotische symptomen en hoe het gaat met het psychosociale functioneren. Hoeveel patiënten zijn in ‘remissie’ en ‘resistent’? En hoeveel patiënten hebben nog last van psychotische symptomen, maar hebben wel functioneel herstel bereikt? En hoeveel patiënten zijn symptomatisch in remissie, maar ervaren desondanks nog wel problemen op het gebied van psychosociaal functioneren?

Leerdoelen:

Na de presentatie:

 • Kent u de resultaten van het onderzoek.
 • Kent u onze aanbeveling om op een andere manier TRS te definiëren.
 • Kent u de betekenis van het classificeren van ‘resistentie’ voor de klinische praktijk.
3.3_Amy Jongkind

Amy Jongkind

Verpleegkundig specialist GGZ en promovenda, Reinier van Arkel Vught

14:00

3.4 Verpleegkundig Specialist ten tijde van de crisis; prehospitale respons op COVID-19

Geert-Jan Deddens, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg/Ambulanceverpleegkundig, Ambulance zorg Rotterdam, Rijnmond

Donderdagavond 27 februari 2020; heel Nederland ziet live op televisie dat minister Bruins wordt geïnformeerd over de eerste COVID-19 besmetting in regio Tilburg. In de weken na dit moment neemt de druk op de acute keten razendsnel toe. In deze parallelsessie wordt u door de spreker meegenomen naar deze weken en krijgt u inzicht in interventies genomen door het Team Verpleegkundig Specialisten RAV Brabant Midden-West-Noord.”

Leerdoelen:

 • Inzicht in het gebruik van competenties Verpleegkundig Specialist binnen de Acute Keten tijdens crisissituatie
 • Mogelijkheden Point Of Care UltraSound tijdens differentiëren COVID-19 longafwijkingen
3.4_geert jan deddens_zw

Geert-Jan Deddens

Verpleegkundig Specialist Acute Zorg/Ambulanceverpleegkundig, Ambulance zorg Rotterdam, Rijnmond

14:00

3.5 ACT: Minder praten, meer doen!

Karin Rensen, verpleegkundig specialist GGZ, praktijkhouder, Rensen Therapie Nieuwegein

 • Introductie.
 • Uitleg ‘Wat is ACT’? Metafoor demonen in boot.
 • Uitleg Defusie. Toepassen defusie a.d.h.v. klembord metafoor. Voorbeeldgesprek.
 • Uitleg en invullen werkformulier Waarden en doelen
 • Als er tijd over is: korte ACT-oefening: Neem actie richting iemand die waardevol voor je is. En/of Fragment Angstradio

Leerdoelen:

 • Wat is de kern van ACT en hoe pas je dit vanaf nu al toe bij jouw cliënten?
3.4_Karin Rensen

Karin Rensen

Verpleegkundig specialist GGZ, praktijkhouder, Rensen Therapie Nieuwegein

14:45

Illusie of niet? – Niets is wat het lijkt!

Victor mids, MINDF*CK, illusionist en arts (niet praktiserend)

Neuromagic is een combinatie van illusionisme, psychologie, geneeskunde en vingervlugheid. De klassieke vorm van goochelen achter zich latend, demonstreert Victor de inzichten die schuil gaan achter zijn unieke illusies en (interactieve) neuropsychologische experimenten. Want hoe makkelijk bent u af te leiden? Hoe werkt ons geheugen? En bestaat er eigenlijk wel een vrije wil? Ervaar zelf hoe eenvoudig uw eigen hersenen en zintuigen voor de gek zijn te houden, én wat u daar als individu of organisatie van kunt leren.

Victor Mids zwart wit

Victor Mids

MINDF*CK, illusionist en arts (niet praktiserend)

15:15

Afsluiting