arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma donderdag

donderdag 01 okt

09:00

Ontvangst & inschrijving

Opening

09:45

Welkom

Irma de Hoop, voorzitter V&VN VS

10:25

Nu niet zwanger – Over successen en valkuilen

Connie Rijlaarsdam

Vanuit de gedachte: “Als je niet start, kun je niet beginnen” combineert Connie Rijlaarsdam lef en gezond verstand. Als verpleegkundig specialist jarenlang ervaring binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg, met name de sociaal medische zorg. Is grondlegger en onderzoeker van het programma Nu Niet Zwanger. Met dit programma kunnen mensen in moeilijke psychosociale en kwetsbare omstandigheden een bewuste keus over hun kinderwens maken zodat zij niet meer onbedoeld zwanger worden. Vanwege de positieve resultaten wordt het programma landelijk uitgerold en is het opgenomen in het programma Kansrijke Start. Vanwege Nu Niet Zwanger ontving ze verschillende prijzen waaronder de Els Borstprijs.

Connie rijlaarsdam zwart wit

Connie Rijlaarsdam

verpleegkundig specialist, programma manager Nu niet zwanger

11:00

Ochtendpauze

Parallelronde 1 - Workshops

11:30

W1.1 Sexpertise. Maak seksualiteit en intimiteit een onderwerp in je spreekkamer!

Inge Rinzema, José de Jager

All we need is love. Toch? Liefde, seksualiteit en intimiteit zijn universele basisbehoeftes. Gek eigenlijk, dat we binnen de gezondheidszorg zo weinig aandacht hebben voor deze thema’s. Hoogste tijd voor deze workshop!

In deze workshop gaan we na hoe lichamelijke en psychische kwetsbaarheden van invloed zijn op seksualiteit en intimiteit. Daarnaast gaan we aan de slag met aan aantal oefeningen gericht op bewustwording en het bespreekbaar maken van deze thema’s.  Na afloop heb je zowel inhoudelijke als praktische handvaten gekregen om op je eerstvolgende werkdag, deze mooie thema’s bespreekbaar te gaan maken.

Leerdoelen:

 • Na afloop van de bijeenkomst hebben deelnemers kennis gemaakt met het bio-psycho-sociaal model van waaruit seksualiteit bekeken kan worden
 • Na afloop van de bijeenkomst hebben deelnemers helder waar hun eigen grenzen liggen in het bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit met collega’s en met cliënten.
 • Na afloop van de bijeenkomst hebben deelnemers geoefend met vaardigheden in het bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit met cliënten
 • Na afloop van de bijeenkomst hebben deelnemers ideeën over de wijze waarop seksualiteit en intimiteit geadresseerd kan worden als onderdeel van een behandeling
DO_1.1_WS_Inge Rinzema

Inge Rinzema

verpleegkundig specialist AGZ, ZINN Gezondheidszorg Haren

DO_1.1_WS_Jose de Jager

José de Jager

GZ-psycholoog i.o. tot specialist, promovenda, GGZ Noord-Holland-Noord Hoorn

11:30

W1.2 (SPOED) ECHOGRAFIE What you see is what you get… (max. 24 inschrijvingen)

Arthur Rosendaal

Echografie als verlengstuk van het lichamelijk onderzoek. Na een korte voordracht zullen we vooral  op elkaar oefenen om een indruk te krijgen van de meerwaarde van (spoed)echografie bij elke patiënt bij elk specialisme. Bij deze workshop zijn ter begeleiding instructeurs aanwezig!

DO_1.2_WS_Arthur Rosendaal

Arthur Rosendaal

SEH-arts, Franciscus, locatie Gasthuis en Vlietland, Rotterdam, Course director & Co-founder DEUS (Dutch Emergency Ultrasound)

11:30

W 1.3 Pionieren in lijnloze zorg, lessons learned

Karin Timm - van Ruitenburg, Saskia Claassen

Om de kwaliteit van zorg in zowel 1e als 2e lijn te kunnen borgen is de inzet van de VS (bij uitstek; als verbinder tussen cure en care) van grote meerwaarde. Een mens met een aandoening vraagt om hulp, niet om ingedeeld te worden in lijnen. Het kunnen bieden van de best passende zorg start bij de eerste zorgvraag en zou moeten doorlopen tot aan de zorgvraag is voldaan. Een regiebehandelaar als de VS leent zich hiervoor; ultieme samenwerking is een vereiste. Met andere (zorg)professionals, maar ook met (lokale) overheid, zorgverzekeraars en vooral met de mens met de klacht zelf. Zowel AlettaZorgt als Allerzorg, Ziekenhuis op Wielen zijn voorbeelden waar de VS zelf de lead heeft genomen om de zorg te verbeteren. Alle valkuilen en successen moet je delen, en dat doen we graag met onze collega’s.

Leerdoelen:

 • Hoe zet je anderhalvelijnszorg op
 • Wat zijn mogelijke knelpunten in financiering, wet- en regelgeving
 • Wat is de rol van de VS als pionier
 • Wat moet je vooral niet doen en wat wel
DO_1.3_WS_Karin Timm

Karin Timm - van Ruitenburg

verpleegkundig specialist AGZ, manager verpleegkundige en medische zorg, Allerzorg Woerden

DO_1.3_WS_Saskia Claassen

Saskia Claassen

verpleegkundig specialist AGZ, AlettaZorgt Rijswijk

11:30

W 1.4 Kort door de bocht? Klinisch redeneren in spoedsituaties

Femke Beije

Wat zorgt ervoor dat we in patronen denken, is dit fout of goed? Onze denkpatronen zorgen voor snelle gedachtes en handelingen, welke fijn zijn in spoedsituaties, maar de keerzijde is dat je ook zaken kunt missen. Door middel van casuïstiek gaan we het klinisch redeneren oefenen en kunnen we tools gaan gebruiken waardoor we zo breed mogelijk blijven denken.

Leerdoelen:

 • Bewustwording van denkfouten
 • Praktische tips voor het denken onder druk
DO_1.4_WS_Femke Beije

Femke Beije

SEH-arts KNMG, afdeling spoedeisende hulp, Deventer Ziekenhuis Deventer

11:30

W 1.5 De VS binnen een nurse led clinic

Karianne Melkert, Diana Wyatt

De WijkKliniek is een zorgconcept voor de geriatrische patiënt die ziekenhuiszorg nodig heeft. Naast de klinische zorg is het behouden van de functionaliteit een belangrijk behandeldoel.

In deze workshop gaan we samen klinisch redeneren en een medisch behandelplan opstellen volgens de geriatrische assen bij de verschillende patiënten die opgenomen zijn geweest in de WijkKliniek. Denk met ons mee en ervaar zelf hoeveel lef je moet hebben als VS in de rol van regiebehandelaar te werken.

Leerdoelen:

 • De verpleegkundig specialist kan klinisch redeneren bij een patiënt opgenomen in de WijkKliniek
 • De verpleegkundig specialist stelt een medisch beleid op voor een patiënt opgenomen in de Wijkkliniek
 • De verpleegkundig specialist AGZ benoemt de interventies passend bij de rol van regiebehandelaar van de geriatrische patiënt

 

DO_1.5_WS_Karianne Melkert

Karianne Melkert

verpleegkundig specialist AGZ, afdeling acute geriatrie, Amsterdam UMC locatie AMC Amsterdam

DO_1.5_WS_Diana Wyatt

Diana Wyatt

verpleegkundig specialist AGZ, WijkKliniek Cordaan Amsterdam

11:30

W 1.6 You never fail until you stop trying. Verpleegkundig specialist op de kinderafdeling van novice naar professional

Carolien Nijboer, Anita Meerlo, Mirjam Wessels

Werken als verpleegkundig specialist binnen de klinische afdeling van een ziekenhuis en in ons geval de kinderafdelingen is een uitdaging. Hoe positioneer je je binnen de al gevestigde artsen en arts assistenten? Hoe zorg je ervoor dat je onmisbaar bent en positioneer je je tussen de verpleegkundige en de artsen en zorg je voor inspraak binnen de vakgroep en management. Wij vertellen je op interactieve wijze hoe wij dit de afgelopen 10 jaar hebben aangepakt.

Leerdoelen:

 • Kennis opdoen van de route naar zelfstandigheid van een VS binnen een klinische afdeling
 • Inzicht krijgen in kansen en valkuilen binnen je eigen ontwikkeling als VS naar zelfstandigheid
DO_1.6_WS_Carolien Nijboer

Carolien Nijboer

verpleegkundig specialist Kindergeneeskunde , Isala Zwolle

DO_1.6_WS_Anita Meerlo

Anita Meerlo

verpleegkundig specialist Kindergeneeskunde , Isala Zwolle

DO_1.6_WS_Mirjam Wessels

Mirjam Wessels

verpleegkundig specialist Kindergeneeskunde , Isala Zwolle

11:30

W 1.7 Klaar voor de toekomst! Ontwikkeling van de rol en positie van de VS GGZ in de kinder- en jeugdpsychiatrie (Netwerk GGZ)

Roel Salden, Kirsten Fransen

Voorafgaand: enquête via mail gericht op rol/ positie van de VS GGZ in de kinder- en jeugdpsychiatrie gekoppeld aan het beroepsprofiel

 • Inventarisatie ontwikkelingen en huidige stand van zaken
 • Inventarisatie kansen en bedreigingen
 • Inventarisatie wensen en verwachtingen

Tijdens de sessie:

 • Terugkoppeling enquête 15 minuten > aan de hand van een presentatie
 • Analyse van verschil huidige situatie en gewenste situatie aan de hand van 4 thema’s van elk 15 minuten (te denken valt aan: regie behandelaarschap, verpleegkundige diagnostiek, farmacotherapie, crisisdiensten, psychologische behandelingen, innovatieprojecten, wetenschappelijk onderzoek enzovoort) > aan de hand van korte presentatie of prikkelende stelling en dan discussie
 • Definiëren van missie van de VS GGZ in de KJP, 15 minuten
 • Uitnodiging om verder te praten tijdens aparte netwerkbijeenkomst tijdens het jaarcongres > doel is: toekomstige samenwerking (netwerk, ICT groepen)

Leerdoelen:

 • Je bent op de hoogte van huidige stand van zaken in het werkveld
 • Bewustwording van ontwikkelingen, kansen en bedreigingen van/ voor onze beroepsgroep in dit specifieke werkveld

Roel Salden

verpleegkundig specialist GGZ, Mutsaers stichting Maastricht

Kirsten Fransen

verpleegkundig specialist GGZ, Kenter Jeugdhulp Haarlem

Parallelronde 1 - presentaties

11:30

P 1.9 Telefonische nazorg voor 70+er na een trauma door verpleegkundig specialisten op de Spoedeisende Hulp; project & onderzoek (Netwerk VS SEH)

Janneke Schuitenmaker

Stopt onze zorg en verantwoordelijkheid nadat wij als VS onze patiënt hebben uitgezwaaid? Komt alle ontslaginformatie wel aan tijdens het korte bezoek op de SEH? Door patiënten van boven de 70, die met een trauma gerelateerde inkomstklacht naar onze SEH komen, een dag later te bellen, proberen we antwoord te geven op deze vragen. Wat kunnen wij meenemen uit deze gesprekken met deze kwetsbare patiënten om onze zorg te verbeteren?

Leerdoelen:

 • Wat leren wij zelf van deze nazorg gesprekken?
 • Stopt onze zorg bij ontslag van de SEH?
 • Tips & tricks voor het starten van een gecombineerd project en onderzoek
DO_1.9_PRES_Janneke Schuitenmaker

Janneke Schuitenmaker

verpleegkundig specialist AGZ, afdeling spoedeisdende hulp, OLVG Amsterdam