arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma donderdag

donderdag 03 okt

09:00

Ontvangst & inschrijving

09:45

OPENING & uitreiking Els Borst prijs

Dagvoorzitter: Bas Bol, Verpleegkundig Specialist Intensieve Zorg Neonatologie Erasmus MC

WELKOM

Irma de Hoop, voorzitter V&VN VS

10:10

Learning from excellence

Mariska Zwartsenburg, SEH-arts KNMG, OLVG, Amsterdam

10:45

Ochtend pauze

Parallelronde 1

11:15-12:45 workshops

11:15

1.1 Klinisch redeneren

Sharissa Sewdin, AIOS huisartsgeneeskunde

Tijdens deze interactieve workshop zal de verpleegkundig specialist vaardigheden aanleren om eigen observaties om te zetten naar klinische beschouwingen. 
Klinisch rederen omvat probleemoplossend denken aan de hand van medische wetenschappelijke kennis in combinatie met persoonsgerichte behandeling. Door middel van casustiek zullen we de stappen doorlopen om samen tot een weloverwogen beslissing te komen.

Sharissa Sewdin

Sharissa Sewdin

AIOS huisartsgeneeskunde

11:15

1.2 EMDR in de basis-ggz door de Verpleegkundig Specialist - Netwerk GGZ

Harold Wenning, Verpleegkundig Specialist - ggz, praktijk voor psychologische expertise Maarsingh en van Steijn

EMDR is een geprotocolleerde behandeling voor mensen die veelal afschuwelijke dingen hebben meegemaakt en daardoor psychische klachten ontwikkelen. Inmiddels staat EMDR op nummer 1 in de richtlijn voor behandeling van mensen met PTSS. Steeds vaker wordt de behandeling toegepast door de verpleegkundig specialist. In deze workshop wordt kennis overgedragen over EMDR en wanneer en op welke wijze het door de verpleegkundig specialist kan worden ingezet in de basis-ggz.

1.2 Harold Wenning

Harold Wenning

Verpleegkundig Specialist - ggz, praktijk voor psychologische expertise Maarsingh en van Steijn

11:15

1.3 Onderzoek naar de rolontwikkeling van gespecialiseerd verpleegkundigen naar verpleegkundig specialist

Julia van Kraaij, IQ healthcare, Radboudumc, Nijmegen

Effectief leiderschap van zorgprofessionals is belangrijk voor goede kwaliteit van zorg in een continu veranderende zorgomgeving. De verpleegkundig specialist (VS) heeft een ideale positie om de leiding te nemen in deze complexe context. Welke competenties zijn daar dan voor nodig en beschikt de VS al over deze competenties? Aan de hand van een reeds uitgevoerd kwalitatief onderzoek naar de rolontwikkeling van gespecialiseerd verpleegkundige naar VS worden kansen en uitdagingen op het gebied van leiderschap besproken.

Julia van Kraaij

Julia van Kraaij

IQ healthcare, Radboudumc, Nijmegen

11:15

1.4 VS-GGZ in de rol van regiebehandelaar

Enzio Boeijen, Anneke van Vught. Jan Sitvast.

Tijdens deze workshop nemen we u mee in ons onderzoek naar het optimaliseren van de rol van regiebehandelaar door de VS-GGZ. We zullen starten met een overzicht van onze bevindingen uit het project en daarna gaan we in een leuke werkvorm met u aan de slag om handvatten te ontwikkelen die de VS-GGZ ondersteunen bij het verder optimaliseren van de rol van regiebehandelaar.

Enzio Boeijen

Enzio Boeijen

MSc. Onderzoeker, Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Faculteit Gedrag Gezondheid en Maatschappij, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Anneke J.A.H. van Vught

Anneke van Vught

Associate lector, Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Faculteit Gedrag Gezondheid en Maatschappij, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Jan E. Sitvast

Jan Sitvast

Senior onderzoeker, Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Faculteit Gedrag Gezondheid en Maatschappij, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen & senior lecturer MANP/onderzoeker, Hogeschool Utrecht.

11:15

1.5 Learning from excellence & appreciative inquiry - Netwerk SEH

Janneke Schuitenmaker, Verpleegkundig Specialist Spoedeisende Hulp, OLVG, Amsterdam

Sta jij vaak genoeg stil bij wat jij en je collega’s goed doen in de dagelijkse zorg en hoe je daarvan kunnen leren?

Excellentie in de dagelijkse zorg is zeer gangbaar, maar we zijn niet gewend om het als zodanig te herkennen, te benoemen en te delen met elkaar. Er lijkt meer aandacht voor het vermijden van fouten, wat heeft geleid tot het ontstaan van regels en rigiditeit. Door stil te staan bij excellentie in de dagelijkse zorg worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd om te leren en de veerkracht en het moreel van het personeel te verbeteren.

Tijdens deze interactieve workshop gaan we verder op de introductie van de plenaire spreker Mariska Zwartsenburg en delen we met jullie onze ervaringen over het project bij ons op de Spoedeisende Hulp van OLVG Amsterdam: ‘Leren van wat goed gaat in de zorg’. Aan bod komen o.a. voorbeelden van meldingen die we gegeven en gekregen hebben en we bieden tips & tricks om dit project te starten.

 

1.5Janneke Schuitenmaker

Janneke Schuitenmaker

Verpleegkundig Specialist Spoedeisende Hulp, OLVG, Amsterdam

11:15

1.6 Diagnostiek en behandeling van veel voorkomende infectieziekten

Chantal de Jong- Peltenburg , internist- infectioloog, Erasmus MC, Rotterdam

In deze presentatie zal het klinische beeld, de diagnostiek en de behandeling van enkele veel voorkomende infectieuze ziektebeelden aan bod komen. Aan welke diagnosen moet je denken bij een bepaalde presentatie? Welke verwekkers kunnen hieraan ten grondslag liggen en hoe diagnosticeer je deze? Wat is een BRMO of een ESBL of een MRSA? Welke stappen doorloopt een kweek als deze in het bacteriologisch laboratorium terecht komt. Op al deze vragen hoop ik in deze presentatie een antwoord te kunnen geven.

1.6 Chantal de Jong

Chantal de Jong- Peltenburg

Internist- infectioloog, Erasmus MC, Rotterdam

11:15

1.7 Taakherschikking VSAZ (AGZ) in de acute (ambulance-)zorg, een workshop!

Ruud Verhalle, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, RAV Brabant Midden West Noord Juliette Hereijgers, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, RAV Brabant Midden West Noord

Vergrijzing, toenemende co-morbiditeit bij de oudere patient, laagdrempelige toekenning en vraag naar zorg met daarnaast een vastlopende zorgketen, vragen om actie. De tijd van analyseren is voorbij en de gehele keten moet in actie komen. Taakfunctie-differentiatie binnen de eerste lijn in de ambulancezorg is onvermijdelijk. Inzet van de Verpleegkundig Specialist Acute Zorg (AGZ) als Rapid Responder in een twee jaar durende pilot met toestemming van VWS en IGJ. Een twee uur durende workshop waar we je meenemen naar het ontwikkelproces, valkuilen en eerste resultaten.

Ruud Verhalle

Ruud Verhalle

Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, RAV Brabant Midden West Noord Juliette Hereijgers,, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, RAV Brabant Midden West Noord

Juliette Hereijgers

Juliette Hereijgers

MANP, VSAZ RAV Brabant Midden West Noord

11:15

Presentaties

11:15

1.8 Effectieve consultvoering om eigen regie te versterken

AnneLoes van Staa, Lector Transities in Zorg, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

Hoe kan je als verpleegkundig specialist consulten effectiever en patiëntgerichter maken? Zodat je aandacht besteedt aan wat er voor de patiënt echt toe doet en diens eigen regie zoveel mogelijk respecteert en versterkt? Ondersteunen van zelfmanagement vanuit een brede visie op gezondheid en ziek zijn is een hele uitdaging. Aan de hand van videoconsultregistraties kijken we naar manieren om consulten van verpleegkundig specialisten beter af te stemmen op de behoeften van patiënten en hun naasten.

Anneloes van Staa

AnneLoes van Staa

Lector Transities in Zorg,Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

11:15

1.9 Nieuwe indeling AGZ/GGZ en de effecten op herregistratie

Arnout Uitewaal, secretaris College Specialismen Verpleegkunde

De vier somatische specialismen worden na een langlopend traject samengevoegd tot één specialisme algemene gezondheidszorg. In een met breed draagvlak tot stand gekomen nieuwe indeling heeft het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) de overgang voorgelegd aan de Minister voor Medische Zorg. Het CSV geeft inzicht in hoe dit traject verlopen is en wat de gevolgen zijn voor verpleegkundig specialisten in de somatische specialismen.

1.9 Arnout Uitewaal

Arnout Uitewaal

Secretaris College Specialismen Verpleegkunde

11:15

1.10 Samen Beslissen en keuzehulpen morgen toegepast

Michiel Hageman, oprichter PATIENT+

Samen Beslissen: het klinkt zo simpel. Maar de praktijk is vaak weerbarstig. Hoe meer behandelingsmogelijkheden, hoe complexer. Bovendien is er vaak geen ‘enige juiste behandeling. Keuzehulpen bieden uitkomst. Door een keuzehulp in te vullen, doet de patiënt voorafgaand aan het consult al veel inzicht op: in de voor- en nadelen van iedere behandeling én in zijn eigen voorkeuren. Tijdens deze workshop doe jij inzichten op hoe de verpleegkundig specialist en patiënt nog beter Samen Beslissen. Vandaag geleerd en morgen toegepast.

1.10 michielhageman

Michiel Hageman

Oprichter PATIENT+

11:15

1.11 Sedatie voor pijnlijke ingrepen

Linda Schuiten, Verpleegkundig Specialist kindergeneeskunde, OLVG, Amsterdam Sharron van den Berg, VIOS Kindergeneeskunde, OLVG, Amsterdam

Het uitvoeren van procedures bij patiënten is onderdeel van
ons werk, een deel daarvan kunnen angst en/of pijn geven
bij de patiënt. Dit kun je niet altijd vermijden, maar is er
volop ruimte voor verbetering! Angst en pijn zijn onnodig en
schadelijk voor het herstel en vertrouwen van de patiënt. Wij
vertellen je over de farmacologische mogelijkheden: adequate
pijnstilling, lichte sedatie bijv met lachgas of midazolam. En
over de niet farmacologische mogelijkheden: positief taal
gebruik, medische hypnose en het effect van aanpassen van
omgeving en processen.

Linda Schuiten

Verpleegkundig Specialist Kindergeneeskunde, OLVG, Amsterdam

Sharron van den Berg

VIOS Kindergeneeskunde, OLVG, Amsterdam

11:15

1.12 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

Ga mee op e-health safari (maximaal 24 inschrijvingen)

Spot de big five van Nederlandse zorginnovaties. Maak kennis met loslopende innovaties om fit en gezond te blijven. Ontdek slimme oplossingen voor dementie, ouderenzorg, valpreventie, gezondheid, incontinentie, zwangerschap, mantelzorg, enz. Net als op een echte safari zal je verrassende dingen ontdekken.

logo Zorg van nu

Zorg van Nu

11:55

Wisseltijd

12:05

1.13 Westerse acupunctuur in de palliatieve zorg, een waardevolle aanvulling

Dirk de Vries, anesthesioloog, pijnspecialist, kaderarts palliatieve zorg, Spaarnegasthuis

Acupunctuur is bij uitstek geschikt als aanvullende therapie
in de palliatieve zorg. Het is een techniek waarbij op basis
van westerse kennis en kunde van de geneeskunde en
evidence based symptomen als pijn, misselijkheid en braken,
hik, dyspneu en xerostomie verlicht kunnen worden. De
behandeling is weinig belastend en kent weinig complicaties.
Het is daarom een waardevolle maar nog onvoldoende
gebruikte aanvulling op de zorg in de palliatieve fase.

1.13 Dirk de vries

Dirk de Vries

Anesthesioloog en pijnspecialist, Spaarnegasthuis

12:05

1.14 Herkennen stroke voor/door zorgprofessionals - Netwerk Vasculaire Neurologie

Rianne van Leeuwen – vd Leur, VIOS vasculaire neurologie Tamara Dofferhoff, Vermeulen, VIOS vasculaire neurologie

Tijdens deze presentatie vertellen wij hoe je een beroerte kan
herkennen en het belang van het snel herkennen van een
beroerte. We bespreken de verschillende symptomen (ook de
atypische verschijnselen) en behandelmogelijkheden in de
acute situatie (ook na het wakker worden met een beroerte), de
verschillen tussen een TIA, herseninfarct en hersenbloeding en
de mogelijke gevolgen.

Rianne van Leeuwen – vd Leur,

VIOS vasculaire neurologie

Tamara Dofferhoff – Vermeulen

VIOS vasculaire neurologie

12:05

1.15 Innovatie in farmaceutische zorg: heeft uw patiënt in 2025 andere behoeften en weet u hoe u hierop in kunt spelen?

Dorothee Greven, arts, adviseur IVM

De wereld om ons heen verandert.
Ook binnen de gezondheidszorg verandert er veel in hoog tempo. Door nieuwe medische onderzoeken worden nieuwe aangrijppunten van farmaceutische behandeling ontdekt. Maar ook technologische ontwikkelingen bieden mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is het 3D printen van medicijnen, waardoor het wellicht over enkele jaren mogelijk is dat elke patiënt al zijn medicijnen in 1 gepersonaliseerde pil kan krijgen.
Elk beroep staat bloot aan veranderingen waarop moet worden ingespeeld om succesvol of nodig te blijven. Bij innovatie gaat het voortdurend om vernieuwing/uitvinden van en inspelen op de behoefte van de patiënt. Wat betekenen huidige ontwikkelingen voor uw beroep als VS?

Maatschappelijke thema’s op het vlak van FPZ zijn bijvoorbeeld:
• Zelfmanagement
• Personalized Medicine
• Verspilling medicatie
• Preventie van ziekte
• Demedicalisering
• Toegankelijkheid van de geneesmiddelenvoorziening/dure geneesmiddelen

Hoe denkt u hierover? Wat betekent innovatie voor uw vakgebied? Welke innovaties kunnen in uw ogen oplossingen aandragen voor bovengenoemde thema’s?

In deze workshop verkennen we de ontwikkelingen en mogelijkheden in farmaceutische zorg die we al zien en wellicht zelfs alleen maar waar we over kunnen dromen.

3.9 Dorothee Greven

Dorothee Greven

Arts, adviseur IVM

12:05

1.16 Inhalatie technologie bij kinderen - Netwerk Longgeneeskunde

Margareth Siemons-Wokke, Verpleegkundig Specialist kinderlongziekten, Noordwest Ziekenhuis, locatie Alkmaar. Annelies van der Kolk, Verpleegkundig Specialist kinderallergologie, Deventer ziekenhuis

Tijdens deze workshop zullen we kort ingaan op de verschillende inhalatiedevices die gebruikt kunnen worden bij kinderen met astma. Wanneer kies je voor een bepaald systeem, en wat zijn nu echt belangrijke punten om op te letten tijdens het gebruik van deze medicatie. Welke evidence is er om voor een bepaald device te kiezen en hoe zorg je dat je patiënt datgene meekrijgt wat er is voorgeschreven

Margareth Siemons-Wokke

Verpleegkundig Specialist kinderlongziekten, Noordwest Ziekenhuis, locatie Alkmaar

Annelies van der Kolk

Verpleegkundig Specialist kinderallergologie, Deventer ziekenhuis

12:05

1.17 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

Je zal het maar hebben simulaties (maximaal 24 inschrijvingen)

Waarom reageert iedereen zo raar op mij? Een psychose; wat maken mensen mee die hier last van hebben? Met een VR bril krijg je een levensechte simulatie. Hoe is het om met een oogafwijking te leven? Een tremor, trillende handen, wat betekent dat voor je dagelijks leven? Kruip op een veilige manier in de huid van patiënten en leer welke zorgoplossingen hulp en ondersteuning bieden.

logo Zorg van nu

Zorg van Nu

12:45

Lunchpauze

13:45

Algemene Ledenvergadering V&VN VS

14:45

Middagpauze

Parallelronde 2

15:15-16:45: workshops

15:15

2.1 Young Stroke; de zorg voor mensen die op jonge leeftijd een beroerte hebben doorgemaakt - Netwerk vasculaire neurologie

Karin Kanselaar, Verpleegkundig Specialist, Radboudumc, Nijmegen

Karin Kanselaar

Verpleegkundig Specialist, Radboudumc, Nijmegen

15:15

2.2 ECG voor beginners

Andre de Wit, Verpleegkundig Specialist cardiologie, Erasmus MC, Rotterdam

Wat houdt een elektrocardiogram (ECG) nu eigenlijk precies in?
Werk je niet/nauwelijks met ECG in de dagelijkse praktijk en wil je hier graag wat meer over weten?
Na een theoretische inleiding wordt op een interactieve wijze de beginselen van het ECG behandeld.
Het doel van de workshop is het opdoen van basale ECG kennis het herkennen van veelvoorkomende problemen in de geleiding.

André de Wit

Andre de Wit

Verpleegkundig Specialist cardiologie, Erasmus MC, Rotterdam

15:15

2.3 Reumatische aandoeningen - Netwerk reumatologie

Aone van Roy, Verpleegkundig Specialist reumatologie Liesbeth Beaart-van de Voorde, Verpleegkundig Specialist reumatologie Rianne de Korte, Verpleegkundig Specialist reumatologie Hanneke Voorneveld, Verpleegkundig Specialist reumatologie

Iedereen komt in zijn werk patiënten tegen met gewrichtsklachten. Gewrichtsklachten is in de huisartsen praktijk een van de meest voorkomende klachten.

Wanneer moet je aan reuma denken? Wanneer moet je verwijzen naar de reumatologie? Wanneer is er bij rugklachten sprake van een  reumatische aandoening? Wat is het verschil tussen artrose en artritis?

In deze workshop zullen we de meest voorkomende reumatische aandoeningen bespreken en ook het voorkomen van artritis bij patiënten met andere aandoeningen benoemen. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld Jicht bij patiënten op de dialyse of artritis bij immunotherapie.

In deze workshop zal een overzicht gegeven worden van de meest voorkomende reumatische aandoeningen, hoe herken je die? Ook zullen we het belang van vroege behandeling en dus doorverwijzing bespreken.

2.3 Aone van Roy

Aone van Roy

Verpleegkundig Specialist reumatologie

2.3 Liesbeth Beaart-van de Voorde

Liesbeth Beaart-van de Voorde

Verpleegkundig Specialist reumatologie

2.3 Rianne de Korte

Rianne de Korte

Verpleegkundig Specialist reumatologie

2.3 Hanneke Voorneveld

Hanneke Voorneveld

Verpleegkundig Specialist reumatologie

15:15

2.4 Positieve gezondheid in de (verpleegkundige) praktijk.

Geeske van der Weerd, Verpleegkundig Specialist GGZ, projectleider Naober Goud, trainer, IPH

Welke specialisatie je ook gedaan hebt, het concept van positieve gezondheid kan heel goed in de praktijk gebruikt worden als uitgangspunt om mensen te helpen zoveel mogelijk eigen regie te voeren, en te steunen om te gaan met de uitdagingen die ze tegen komen in het leven. In de workshop staat we stil bij de stand van zaken hoe dit concept toe te passen in de praktijk.

Geeske van der Weerd

Geeske van der Weerd

Verpleegkundig Specialist GGZ, projectleider Naober Goud, trainer, IPH

15:15

2.5 Didaktiek! – de basis

Maike Ouwerkerk, Manager Onderwijs bij Schola Medica

Geef jij wel eens onderwijs? Bereid je jouw onderwijs goed voor of pak je zo even iets uit de ‘la’? Hoe zorg je dat de ‘leerlingen’ in jouw ‘lokaal’ er ook daadwerkelijk iets van leren? – want daar gaat het uiteindelijk om, toch? In deze interactieve presentatie kom je meer te weten over wat er in de basis werkt bij het geven van (interactief) onderwijs. Niet geschikt voor experts …

Maike Ouwerkerk

Maike Ouwerkerk,

Manager Onderwijs bij Schola Medica

15:15

2.6 Euthanasie en herstel in de GGZ - Netwerk GGZ

Robert Meijburg, Verpleegkundig Specialist GGZ, opleider VIOS GGZ, lid onsultatieteam euthanasie Parnassia Groep

De lijdensdruk van patiënten in de GGZ kan hoog zijn, de situatie al jarenlang uitzichtloos. Jaarlijks vragen honderden psychiatrisch patiënten om euthanasie. Ongeveer 80% van deze verzoeken wordt afgewezen, een aantal van hen maakt zelf een einde van zijn leven. Wat gebeurt er met de groep van mensen die eens het leven te zwaar vond, maar blijft leven. Zijn deze mensen uitbehandeld? Is persoonlijk, maatschappelijk en klinisch herstel voor hen nog mogelijk? In deze workshop wordt het euthanasiebeleid in Nederland en de behandelmogelijkheden aan mensen na een euthanasietraject interactief besproken.

Robert Meijburg

Robert Meijburg

Verpleegkundig Specialist GGZ, opleider VIOS GGZ, lid onsultatieteam euthanasie Parnassia Groep

15:15

Presentaties

15:15

2.7 Precision medicine: een behandeling naar de persoonlijke waarden van de individuele patient

Erwin Kompanje, medisch filosoof, klinisch ethicus Intensive care volwassenen, Erasmus MC, Rotterdam

Precision medicine is een benadering van preventie, diagnostiek en behandeling van een ziekte waarbij de individuele variatie in genen, omgeving en leefstijl belangrijke aspecten zijn. Daarnaast zijn de individuele waarden en normen van de patient van belang bij keuzes voor preventie en behandeling. Deze waarden kunnen conflicteren met waarden normen als solidariteit en de waarden en normen van de hulpverleners. Is ‘behandeling op maat’ dus wel zo’n goed idee? Wat is de meerwaarde?

Erwin Kompanje

Erwin Kompanje

Medisch filosoof, klinisch ethicus Intensive care volwassenen, Erasmus MC, Rotterdam

15:15

2.8 Dream big

Femke Gresnigt, SEH-arts KNMG, OLVG, Amsterdam

De ins en outs van toxidromen worden besproken. Hoe kun je ze herkennen en wat is de klinische relevantie. Belangrijke verwekkers worden besproken.

Femke Gresnigt

Femke Gresnigt

SEH-arts KNMG, OLVG, Amsterdam

15:15

2.9 Opportunistische longinfecties: hoe krijg je ze en hoe raak je ze kwijt - Netwerk longgeneeskunde

Inge Bergsma, Verpleegkundig Specialist Longziekten, Radboudumc, Nijmegen

Na de presentatie weten de deelnemers welke opportunistische longinfecties kunnen optreden en wat de oorzaken kunnen zijn, maar vooral hoe je infecties kunt voorkomen en dat de behandeling bestaat uit zowel niet medicamenteuze als medicamenteuze therapie Het betreft een interactieve sessie waarbij het publiek bevraagd wordt tijdens de presentatie.

Inge Bergsma

Verpleegkundig Specialist Longziekten, Radboudumc, Nijmegen

15:15

2.10 Treat first what kills first: tools voor een praktische benadering van de vitaal bedreigde patient - Netwerk ambulancezorg

Silvie van Doorn, Verpleegkundig Specialist AGZ, RAV Brabant, MWN Isabelle Nooijenvan der Wijst, Verpleegkundig Specialist AGZ, RAV Brabant MWN

Het herkennen van de vitaal bedreigde patiënt is niet altijd even eenvoudig, ernaar handelen evenmin. Deze presentatie is bedoeld voor verpleegkundig specialisten die niet werkzaam
zijn in de acute zorg maar wel behoefte hebben aan tools voor een praktische benadering van de (potentieel) vitaal bedreigde patiënt. Op interactieve wijze zullen de deelnemers
worden meegenomen in de theorie en de praktijk achter de ABCD benadering en de basic life support. Kalmte zal u -en uw
patiënt- redden!

Silvie van Doorn

Verpleegkundig Specialist AGZ, RAV Brabant, MWN

Isabelle Nooijen- van der Wijst

Verpleegkundig Specialist AGZ, RAV Brabant MWN

15:15

2.11 Klinisch redeneren bij chronische pijn tijdens de ‘opiaten-epidemie’: hoe doe jij dat?

Karina Meijers-Verhoeven, Verpleegkundig Specialist, afdeling Pijngeneeskunde, Ziekenhuis Amstelland, docent HBO-V, Hogeschool Inholland

Meerdere factoren spelen bij chronische pijn een rol. Multimodale en multidisciplinaire pijntherapie zijn dan aangewezen. Opiaten kunnen hierbij een rol spelen. In deze presentatie wordt gezamenlijk, aan de hand van casuïstiek, klinisch geredeneerd. Gedurende de casus worden theoretische ‘uitstapjes’ gemaakt naar het ontstaan van (chronische) pijn, het werkingsmechanisme van opiaten, hiermee samenhangende risico’s en mogelijke alternatieven. Vanuit verschillende ervaringen, perspectieven en referentiekaders, wordt er kennis gedeeld, opgedaan, dan wel bevestigd.

Karina Meijers-Verhoeven

Karina Meijers-Verhoeven

Verpleegkundig Specialist, afdeling Pijngeneeskunde, Ziekenhuis Amstelland, docent HBO-V, Hogeschool Inholland

15:15

2.12 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

Ren je rot – op zoek naar medische gegevens (maximaal 24 inschrijvingen)

Vanaf 1 oktober 2019 mogen alle Nederlanders medische gegevens in een eigen digitale omgeving bekijken en beheren, het PGO. Maar hoe werkt dat dan? Wat kun je er mee? Welke medische gegevens krijgt jouw patiënt te zien? Welke vragen gaan patiënten stellen? Kom het zelf ervaren en doe mee aan een interactieve workshop over het Persoonlijke Gezondheidsomgeving en MedMIJ!

logo Zorg van nu

Zorg van NU

16:05

Wisseltijd

16:05

2.13 Herkennen en behandelen van patiënten met een licht verstandelijke beperking (laag IQ) in de SGGZ

Herman Segers, verpleegkundig specialist GGZ, Fivoor, forensisch FACT Ingeborg Berger, verpleegkundig specialist GGZ,Parnassia Groep, FACT

In deze presentatie krijg je achtergrondkennis over LVB, adaptief vermogen, praktische tips over hoe een LVB te herkennen, worden opties voor passende behandeling geboden en eerste ervaringen gedeeld. Na deelname krijg je, indien gewenst, de hersteltraining speciaal voor deze patiëntengroep (Happy Healthy Life gebaseerd op de IMR) via de mail, zodat je ook in je eigen praktijk/fact/kliniek aan de slag kan.

Leerdoelen van de sessie

–         Je kan minstens vijf kenmerken/bevindingen noemen waardoor je als VS zou moeten denken aan de mogelijkheid van een licht verstandelijke beperking;

–         Je bent op de hoogte hoe je kan screenen op een vermoeden van een licht verstandelijke beperking (SCIL);

–         Je bent op de hoogte van de adaptieve vragenlijst verstandelijke beperking (AVVP)

–         Je kan minstens vijf aandachtspunten of aanpassingen noemen waarmee je behandeling beter aan kan passen op de patiënt met een licht verstandelijke beperking

Herman Segers

Verpleegkundig specialist GGZ, Fivoor, forensisch FACT

Ingeborg Berger

Verpleegkundig specialist GGZ,Parnassia Groep, FACT

16:05

2.14 Mentalized Based Treatment

Gieke Free, Verpleegkundig Specialist GGZ, promovenda, lid kenniskring GGZ verpleegkunde, Altrecht

Mentaliseren is het doen en laten van jezelf en anderen goed waarnemen en begrijpen in termen van gevoelens, gedachten en verlangens. De vaardigheid om adequaat te mentaliseren wordt gezien als een belangrijke vaardigheid in de GGZ, die kan bijdragen aan een goede en effectieve begeleidingsrelatie. In deze presentatie worden de basisprincipes van mentaliseren, gehechtheid en Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) besproken, kan de deelnemer zich een voorstelling maken van de doelgroepen die baat kunnen hebben van deze principes, en wordt met behulp van voorbeelden uit de praktijk de toepassing van interventies en attitude bij MBT toegelicht.

Gieke Free

Gieke Free

Verpleegkundig Specialist GGZ, promovenda, lid kenniskring GGZ verpleegkunde, Altrecht

16:15

2.15 Ernstig astma: work-up en behandeling - Netwerk longgeneeskunde

Gert-Jan Braunstahl, longarts, Expertisecentrum Astma/COPD Franciscus Gasthuis & Vlietland

Patiënten met ernstig astma, ongeveer 3-4% van de totale astmapopulatie, houden ondanks uitgebreide (niet-)medicamenteuze behandeling nog veel klachten en frequente astma aanvallen. Voordat deze diagnose kan worden gesteld vindt eerst een work-up plaats waarbij verschillende zaken zoals inhalatietechniek, therapietrouw en co-morbiditeit worden geoptimaliseerd. De begeleiding van patiënten met ernstig astma is een uitdaging voor de longarts. Nieuwe add-on behandelingen bieden echter hoop voor deze patiënten. Sommigen zijn inmiddels geregistreerd, anderen zijn nog in ontwikkeling. Het betekent voor deze groep patiënten een kans op significante verbetering van kwaliteit van leven, minder astma-aanvallen en vermindering in de behoefte aan van systemische corticosteroïden. Noodzakelijk is wel dat de indicatiestelling zorgvuldig plaatsvindt.

Gert-Jan Braunstahl

Gert-Jan Braunstahl

Longarts, Expertisecentrum Astma/COPD Franciscus Gasthuis & Vlietland

16:05

2.16 Nierschade - Netwerk nefrologie

Stéphanie de Koning, Verpleegkundig Specialist Nefrologie, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam Margreet Dirks - Veldhuijzen van Zanten, Verpleegkundig Specialist Nefrologie, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

1.7 miljoen Nederlanders hebben chronische nierschade. Zij hebben verhoogd risico op het ontwikkelen van nierfalen en hart- en vaatziekten. Preventie is uiterst belangrijk en vroegtijdige diagnose kan verdere schade helpen voorkomen.
Wij willen met u de richtlijn chronische nierschade bespreken en met behulp van casuïstiek de diagnose- en behandelingsmogelijkheden doornemen.

2.16 Stéphanie de Koning

Stéphanie de Koning

Verpleegkundig Specialist Nefrologie, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

2.16 Margreet Dirks

Margreet Dirks

Veldhuijzen van Zanten, Verpleegkundig Specialist Nefrologie, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

16:05

2.17 Verminderen van zorg bij mensen met ernstige psychische aandoeningen - Netwerk GGZ

Thijs Beckers, zorglijnregisseur volwassenenzorg, METggz

Intensieve zorg is op sommige momenten essentieel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, maar wanneer deze intensieve zorg te lang duurt, gaat deze ook nadelig werken. Deze workshop richt zich op de beschikbare kennis over het verminderen van zorg bij mensen met ernstige psychische aandoeningen, geeft nieuwe inzichten en biedt handvatten om, wanneer het goede moment aanbreekt, de zorg te verminderen.

Thijs Beckers

Thijs Beckers

Zorglijnregisseur volwassenenzorg, METggz

16:05

2.18 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

De Grote Verander Show (maximaal 24 inschrijvingen)

Een PGO, Quantified Self, Artificial Intelligence? Wat is dat allemaal en wat moet je er mee? In deze interactieve show leer je in korte tijd welke innovaties er zijn en wat eraan zit te komen. Met een educatieve quiz leer je de verschillen herkennen tussen systeem-, product- en procesinnovaties en wat het betekent voor (de toekomst van) jouw werk. Je maakt kennis met de meest gebruikte innovaties en leert hoe je innovaties op een goede manier introduceert.

Voorbeelden van vragen waar je na de show een antwoord op hebt:

Mijn patiënt met hartfalen is vaak ongerust, kan hij echt al thuis een ECG maken? 

Met een eenvoudig en goedkoop apparaatje kun je vandaag al starten met zorg op afstand. Technologie kan je helpen bij proactieve zorg.

Kan technologie het leven van mensen met dementie in de thuissituatie verbeteren? Moet ik daar zelf wat mee? Je leert innovaties in te zetten om mensen beter voor te bereiden op wat er komen gaat. Je helpt niet alleen de patiënt maar ook de mantelzorger met innovaties en draagt bij aan het voorkomen van overbelasting. 

Wanneer neemt een chatrobot de telefoon op? Chatrobots doen overal hun intrede, vliegmaatschappijen en energiebedrijven gebruiken voor een groot deel van hun bedrijfsprocessen deze technologie al. In de GGZ worden ze al voorzichtig ingezet, wanneer komen de robots aan het bed?  

logo Zorg van nu

Zorg van Nu

16:45

Inspireren

André Kuipers, astronaut, spreker en ambassadeur WNF, Rode Kruis Prinses Margriet Fonds, Justgiggit, Stichting Natuurwijs, Stichting Hoogvliegers, Emma Kinderziekenhuis en de WE Foundation.

17:45

Borrel

17:45

Netwerk ambulancezorg

Aanmelden via: Wim Breeman

17:45

Netwerk VS SEH

Aanmelden via: Bart Huybrechts

Netwerk Wondmasters

Aanmelden via Anja Hulzinga

17:45

Netwerk kinder- en jeugd psychiatrie

Aanmelden via Jeanet van Essen

17:45

Redactie vakblad DVS

Aanmelden via: Eva Lugtmeier

19:30

Diner & feest @DeZeemeeuw