arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma vrijdag

vrijdag 04 okt

Ontvangst & inschrijving

09:30

OPENING Dagvoorzitter: Bas Bol, Verpleegkundig Specialist Intensieve Zorg Neonatologie Erasmus MC

WELKOM

Irma de Hoop, voorzitter V&VN VS

09:35

Leiderschap

Niek van den Adel, LANG ZAL ZE LAESI

10:05

Tucht & klachten

Martin Appelo, zelfstandig GZ-Psycholoog, cognitief gedragstherapeut

10:35

Ochtendpauze

11:00

PITCHES VIOS afstudeerprijs + uitreiking VIOS afstudeerprijs & posterprijs

12:00

Lunchpauze

Parallelronde 3

13:00-14:30: workshops

13:00

3.1 (SPOED) ECHOGRAFIE What you see is what you get…

Arthur Rosendaal, SEH-arts, Franciscus, locatie Gasthuis en Vlietland, Rotterdam, Course director & Co-founder DEUS (Dutch Emergency Ultrasound) - Maximaal 24 inschrijvingen!

Echografie als verlengstuk van het lichamelijk onderzoek. Na een korte voordracht zullen we vooral op elkaar oefenen om een indruk te krijgen van de meerwaarde van (spoed)echografie bij elke patiënt bij elk specialisme. Bij deze workshop zijn ter begeleiding  instructeurs aanwezig!

Arthur Rosendaal

SEH-arts, Franciscus, locatie Gasthuis en Vlietland, Rotterdam, Course director & Co-founder DEUS (Dutch Emergency Ultrasound)

13:00

3.2 EMDR door de verpleegkundig specialist in de specialistische GGz - Netwerk GGZ

Karin Reijnhoudt, Verpleegkundig Specialist GGz GGzCentraal, Asielzoekersteam Noord Marianne de Leeuw, Verpleegkundig Specialist GGz, opleider Verpleegkundig Specialist GGz Centraal, FACT Ermelo

Deelnemers maken kennis met trauma, traumabehandeling en EMDR in de specialistische GGz.  De toepassing van EMDR wordt gedemonstreerd door één of meerdere deelnemers  een EMDR behandeling te laten ervaren.
Aan de hand van casuïstiek wordt de toepassing van EMDR toegelicht. Indicatiestelling, inschatten van en omgaan met risico’s  en het verloop en resultaten van de behandeling komen aan de orde. De discussie richt zich op de specifieke rol van de verpleegkundig specialist in traumabehandeling en EMDR.

Karin Reijnhoudt

Verpleegkundig Specialist GGz GGzCentraal, Asielzoekersteam Noord

Marianne de Leeuw

Marianne de Leeuw

Verpleegkundig Specialist GGz, opleider Verpleegkundig Specialist GGz Centraal, FACT Ermelo

13:00

3.3 Leren diagnosticeren en het maken van een plan van aanpak bij patiënten met ADHD, circadiane slaapproblematiek en een eetstoornis: leren van een leefstijl-analyse en van het levensverhaal van de patiënt - Netwerk GGZ

Cinderella Zwennes, Verpleegkundig Specialist, Brijder Web Alphen a/d Rijn . Chris Loth, Verpleegkundig Specialist GGZ, directeur Praktijk LOTH Verpleegkunde, Groenlo Ervaringsdeskundige

Allereerst schetsing van aard en omvang van en samenhang tussen ADHD/ADD, circadiane slaapproblematiek en eetstoornissen. Een diagnostisch gesprek tussen een ervaringsdeskundige, beide verpleegkundig specialisten en de deelnemers over de samenhang tussen de drie problemen en effect hiervan op iemands leven: het ontstaan en de impact van een eetstoornis. Maar ook de zoektocht naar mogelijkheden om deze negatieve relatie te doorbreken en controle te ervaren en zo het persoonlijke vermogen om te veranderen te vergroten.

Cinderella Zwennes

Cinderella Zwennes

Verpleegkundig Specialist, Brijder Web Alphen a/d Rijn . Chris Loth, Verpleegkundig Specialist GGZ, directeur Praktijk LOTH Verpleegkunde, Groenlo Ervaringsdeskundige

Chris Loth

Chris Loth

Verpleegkundig Specialist GGZ, directeur Praktijk LOTH Verpleegkunde, Groenlo Ervaringsdeskundige

13:00

3.4 Lichamelijk onderzoek bij de verslaafde patiënt - Netwerk GGZ

Doep van Dijk, VIOS, Jellinek Kim Govers, VIOS, Novadic- Kentrongroep Jackie Middeldorp, Verpleegkundig Specialist GGZ, MANP, Rn. Jellinek

Deze workshop geeft  informatie en tools om straks zelf in de eigen praktijk een somatische beeld te vormen van de lichamelijke gezondheid van de verslaafde patiënt. De workshop is interactief en behandeld meerdere facetten van somatiek en verslaving. Aan het eind van de workshop ben je in staat om Utrechtse Somatisch Screeningslijst af te nemen en weet je welke onderwerpen aandacht verdienen. Ook komt het somatisch zorgpad; de implementatie en rol van de verpleegkundig specialist uitdrukkelijk naar voren.

Doep van Dijk

Doep van Dijk

Verpleegkundig in opleiding tot VS, Jellinek

Kim Govers

Verpleegkundig in opleiding tot VS, Novadic- Kentrongroep

Jackie Middeldorp

Jackie Middeldorp

Verpleegkundig specialist GGZ, MANP, Rn. Jellinek

13:00

3.5 Pre operatieve screening bij kwetsbare ouderen - Netwerk geriatrie

Marcel Weterman, Verpleegkundig Specialist klinische geriatrie, UMC Utrecht Mirjam Kaemingk, Verpleegkundig Specialist klinische geriatrie, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem Sophie Osseweijer- Bronsgeest, Verpleegkundig Specialist, Spaarne Gasthuis, Hoofddorp

Na het volgen van deze workshop:
– heeft de deelnemer informatie over de opzet van een
preoperatief spreekuur geriatrie als recente ontwikkeling
binnen dit specialisme
– Is het de deelnemer duidelijk voor welke patiënt het zinvol is
doorgestuurd te worden voor pre-operatieve screening door
de geriatrie en kan zijn pt ook voorlichten over wat dit inhoud
– Heeft de deelnemer inzicht in de structurele aanpak van de
screening en de inhoud van het CGA waarmee duidelijk wordt
waar kwetsbaarheden van de pt liggen
– Heeft de deelnemer inzicht in het gebruikte
meetinstrumenten en kan de uitkomsten interpreteren

Marcel Weterman

Verpleegkundig Specialist klinische geriatrie, UMC Utrecht

3.5 Mirjam Kaemingk

Mirjam Kaemingk

Verpleegkundig Specialist klinische geriatrie, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

13:00

3.6 Leiderschap in de 1ste lijn: Collega's inspireren om zich te profileren buiten de spreekkamer - Netwerk eerste lijn

Annemiek Mooij, Verpleegkundig Specialist, Susan Barto Verpleegkundig Specialist, Tjitske Huisman, Verpleegkundig Specialist, Mary Groeneveld Verpleegkundig Specialist, Miranda Laurant, Lector

Laat je inspireren door praktijkvoorbeelden van collega’s met betrekking tot  innovaties, ondernemerschap, het opzetten van verbetertrajecten (evt. 1,5 lijn) of speciale spreekuren

Het eerste deel zullen meerdere Verpleegkundig Specialisten een pitch houden met een praktijkvoorbeeld. Het tweede gedeelte van de workshop is interactief met ronde tafel gesprekken. Iedere pitch krijgt hierbij een eigen tafel.

Annemiek Mooij

Verpleegkundig Specialist: ZZP wondzorg

Susan Barto

Verpleegkundig Specialist: AlettaZorgt

Tjitske Huisman

Verpleegkundig Specialist: Huidkankerzorg in de 1ste lijn

Mary Groeneveld

Verpleegkundig Specialist: Stichting OOK

Miranda Laurant

Lector: Wetenschappelijk onderzoek 1ste lijn

13:00

3.7 X-Thorax beoordelen

Lievay van Dam, radioloog, Erasmus MC

In deze workshop komen alle facetten van een longfoto aan bod: de indicaties, de techniek, de anatomie en de meest voorkomende ziektebeelden. Aan de hand van casuïstiek wordt een gestructureerde beoordeling van de X-thorax aangeleerd. De meest voorkomende pathologie, zoals pneumonie, atelectase, pleuravocht en pneumothorax alsmede de belijning, wordt besproken. Aan het eind van de workshop zijn deze afwijkingen zelfstandig door de deelnemers te herkennen en te beschrijven.

3.7 Lievay van dam (alleen hoofd gebruiken)

Lievay van Dam

Radioloog, Erasmus MC

Presentaties

13:00-13:40

13:00

3.8 Huidzorg bij wondzorg - Netwerk wondmasters

Jessica Bakker, Verpleegkundig Specialist, Allerzorg Anja Hulzinga, VIOS wond en dermatologie, Allerzorg

Als zorgprofessional wil je de allerbeste wondzorg toepassen met een uiteindelijk genezingstendens. Maar wat als dit niet het geval is en de omliggende huid ook één van de belemmerende factoren is? Wat kan er nog meer aan de hand zijn? Kortom; de huid en een wond zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dienen ook in het klinisch redeneren meegenomen te worden.
Een praktische benadering over huidzorg bij wondzorg

4.9 Jessica Bakker

Jessica Bakker

Verpleegkundig Specialist, Allerzorg

Anja Hulzinga

VIOS wond en dermatologie, Allerzorg

13:00

3.9 Samen beslissen

Monique Baas, adviseur Waardegedreven Zorg/casemanager Neuro-Oncologie, LUMC Oncologie Centrum

Value Based Health Care en Shared Decision Making worden in de gezondheidszorg steeds populairder. Beide hebben tot doel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In deze sessie zal worden ingegaan op de inhoud van beide begrippen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Er is voor verpleegkundig specialisten hierin een belangrijke rol weggelegd, zowel in het een-op-een gesprek met de patiënt als in samenwerking met het behandelteam.

Monique Baas

Monique Baas

Adviseur Waardegedreven Zorg/casemanager Neuro-Oncologie, LUMC Oncologie Centrum

13:00

3.10 Vakgroep palliatieve zorg

Mascha Juffermans, Verpleegkundig Specialist palliatieve zorg, Spaarne Gasthuis

Sinds de start van de vakgroep palliatieve zorg is er veel veranderd in ons dagelijks werk. Waar bestaan deze verandering uit en zijn ze positief of juist belemmerd voor bijvoorbeeld de   patiëntenzorg, positionering en taakherschikking. Zijn verpleegkundig specialist en medisch specialist gelijkwaardige partners in een vakgroep? Deze en andere vragen zullen besproken worden tijdens deze presentatie.

Mascha Juffermans

Mascha Juffermans

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, Spaarne Gasthuis

13:00

3.11 Social media en zorg

Timo de Raad, Physician Assistant, onderwijskundige, UMC Utrecht

Wij leven in een technologische geavanceerde samenleving die continue veranderd. Social Media is hierbij een effectieve tool voor iedereen werkzaam in de gezondheidszorg. Social Media kan gebruikt worden om ons te ontwikkelen, te netwerken, patiënten voor te lichten en onze collega’s te scholen en te inspireren. Maar waar en hoe begin je nou en wat zijn de pit-falls? Kom naar deze workshop en ga aan de slag met Social Media.

Timo de Raad

Timo de Raad

Physician Assistant, onderwijskundige, UMC Utrecht

13:00

3.12 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

Implementeren doe je zo! (maximaal 24 inschrijvingen)

Ontdek handvatten om beter met innovatie aan de slag te gaan want een innovatie start niet vanzelf. Sterker nog als je geen goed implementatie proces hebt, is de kans groot dat innovaties mislukken. In deze sessie leer je in een duidelijk stappenplan hoe je succesvol kunt implementeren.

logo Zorg van nu

Zorg van Nu

13:40

Wisseltijd

Presentaties

13:50-14:30

13:50

3.13 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Jaap Kappert, beleidsmedewerker V&VN Verpleegkundig Specialisten

In 2018 is het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist opnieuw geschreven. Aanleiding daarvoor was de verwachte nieuwe indeling in verpleegkundig specialismen, maar met name de veranderingen in zorgvraag en zorgaanbod die op de verpleegkundig specialist afkomen, de nadruk op regie in de behandeling en de centrale positie van de patiënt (ongeacht domeinen) in de zorgverlening, alsmede de veranderde positie van de verpleegkundig specialist in de zorg na afronding van de experimenteerfase. In deze presentatie wordt ingegaan op de structuur van het nieuwe beroepsprofiel en de totstandkoming ervan.

Jaap Kappert

Jaap Kappert

Beleidsmedewerker V&VN Verpleegkundig Specialisten

13:50

3.14 Uitdagingen bij gevorderde Parkinson en advance care planning - Netwerk Parkinson

Anoek Forkink, Verpleegkundig Specialist Neurologie, SKB Winterswijk Hella Tulp, Verpleegkundig Specialist Neurologie, Elkerliek ziekenhuis

Wat is er zo moeilijk aan gevorderde Parkinson, zijn er andere onderwerpen van gesprek dan voorheen? En waar heb je het dan over, medicatie, wel of niet meer op controle komen? Andere vorm van zorg?
Einde van het leven bespreken? Uitdagingen genoeg en zijn wij voldoende uitgerust om deze gesprekken te voeren?
Graag willen we met jullie in gesprek en van elkaar leren. Ga deze uitdaging aan.

3.14 Anoek Forkink

Anoek Forkink

Verpleegkundig Specialist Neurologie, SKB Winterswijk Hella Tulp, Verpleegkundig Specialist Neurologie, SKB Winterswijk

3.14 Hella tulp

Hella Tulp

Verpleegkundig Specialist Neurologie, Elkerliek ziekenhuis

13:50

3.15 Leergang strategie en positionering verpleegkundig specialisten

Johan Lambregts, Bureau Lambregts Hanneke Voorneveld, Verpleegkundig specialist Maasstadziekenhuis

V&VN VS is de Leergang Strategie en Positionering gestart om bij te dragen aan:
• Effectieve en doelmatige patiëntenzorg.
• Verbinden van cure en care.
• Kwaliteit van leven van patiënten.
• Meer duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VS.
• Optimale samenwerking tussen artsen en VS.
• Beter imago beroep verpleegkundig specialist.

De inhoud van het programma focust op leiderschap, beroepsidentiteit, strategie, financiering,  communicatie en samenwerking.

315 Johan Lambregts

Johan Lambregts

Bureau Lambregts

2.3 Hanneke Voorneveld

Hanneke Voorneveld

Verpleegkundig specialist Maasstadziekenhuis

13:50

3.16 Excellente team samenwerking

Timo de Raad, Physician Assistant, onderwijskundige, UMC Utrecht

Werken in de zorg betekend altijd samenwerken. Samenwerken met verschillende collega’s maar ook samenwerken met de patiënt. Hoe zorg je ervoor dat deze samenwerking niet goed gaat maar excellent? Binnen samenwerking spelen Human Factors een belangrijke rol. In deze sessie richten wij ons op de acute opvang van een patiënt en hoe de samenwerking excellent kan verlopen. Zero Point Survey, Prebriefs, 10 for 10 en debrief komen aan de orde.

Timo de Raad

Timo de Raad

Physician Assistant, onderwijskundige, UMC Utrecht

13:50

3.17 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

De Grote Verander Show (maximaal 24 inschrijvingen)

Een PGO, Quantified Self, Artificial Intelligence? Wat is dat allemaal en wat moet je er mee? In deze interactieve show leer je in korte tijd welke innovaties er zijn en wat eraan zit te komen. Met een educatieve quiz leer je de verschillen herkennen tussen systeem-, product- en procesinnovaties en wat het betekent voor (de toekomst van) jouw werk. Je maakt kennis met de meest gebruikte innovaties en leert hoe je innovaties op een goede manier introduceert.

Voorbeelden van vragen waar je na de show een antwoord op hebt:

Mijn patiënt met hartfalen is vaak ongerust, kan hij echt al thuis een ECG maken? 

Met een eenvoudig en goedkoop apparaatje kun je vandaag al starten met zorg op afstand. Technologie kan je helpen bij proactieve zorg.

Kan technologie het leven van mensen met dementie in de thuissituatie verbeteren? Moet ik daar zelf wat mee? Je leert innovaties in te zetten om mensen beter voor te bereiden op wat er komen gaat. Je helpt niet alleen de patiënt maar ook de mantelzorger met innovaties en draagt bij aan het voorkomen van overbelasting. 

Wanneer neemt een chatrobot de telefoon op? Chatrobots doen overal hun intrede, vliegmaatschappijen en energiebedrijven gebruiken voor een groot deel van hun bedrijfsprocessen deze technologie al. In de GGZ worden ze al voorzichtig ingezet, wanneer komen de robots aan het bed?  

logo Zorg van nu

Zorg van Nu

14:30

Posterpresentaties

15:15

Middagborrel

Parallelronde 4

15:45-17:15: workshops

15:45

4.1 (SPOED) ECHOGRAFIE What you see is what you get…

Arthur Rosendaal, Spoedeisende Hulp-arts, Franciscus, locatie Gasthuis en Vlietland, Rotterdam, Course director & Co-founder DEUS (Dutch Emergency Ultrasound)

Echografie als verlengstuk van het lichamelijk onderzoek. Na een korte voordracht zullen we vooral op elkaar oefenen om een indruk te krijgen van de meerwaarde van (spoed)echografie bij elke patiënt bij elk specialisme. Bij deze workshop zijn ter begeleiding  instructeurs aanwezig!

Arthur Rosendaal

Spoedeisende Hulp-arts, Franciscus, locatie Gasthuis en Vlietland, Rotterdam, Course director & Co-founder DEUS (Dutch Emergency Ultrasound)

15:45

4.2 Van keurslijf naar maatwerk Herregistratie-eisen die aansluiten op jouw persoonlijke ontwikkeling

Bas Vogel, Verpleegkundige niet-praktiserend, secretaris van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) Michelle Dekker, secretaris visitatiecommissie, vice-secretaris RSV

In de komende jaren onderzoekt de RSV of de herregistratie-eisen een persoonlijk karakter kunnen krijgen. Dat zou betekenen dat niet langer voor iedereen dezelfde eisen worden gesteld, maar dat er meer ruimte komt om de eisen aan te passen aan jouw eigen ontwikkelingsbehoefte. In deze workshop presenteren we de eerste ideeën op dit terrein. Vervolgens gaan we met de deelnemers van de workshop in gesprek over de mogelijkheden die zij zien.

Bas Vogel

Verpleegkundige niet-praktiserend, secretaris van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV)

Michelle Dekker

Secretaris visitatiecommissie, vice-secretaris RSV

15:45

4.3 Klinisch redeneren / verpleegkundige diagnostiek in de ggz

Diana Polhuis, Verpleegkundig Specialist GGZ, hoofdopleider GGZ-VS Wim Houtjes, Verpleegkundig Specialist GGZ, hoofdopleider GGZ-VS

Tonen hoe verpleegkundig specialisten in de ggz competenties op het gebied van klinisch redeneren en verpleegkundige diagnostiek kunnen inzetten als vertrekpunt voor een effectieve verpleegkundig specialistische behandeling in de ggz.
Bij GGZ-VS hebben we een klinisch redeneermodel ontwikkeld waarbij we een gepersonaliseerde beschrijvende diagnose construeren door gebruik te maken van de DSM-5, de NANDA-I verpleegkundig diagnose classificatie en de International Classification of Functioning (ICF). Het model biedt grote voordelen. Niet alleen voelt de patiënt zich veel meer erkend in zijn/haar problematiek. Ook biedt de gepersonaliseerde beschrijvende diagnose een veel beter vertrekpunt voor een passende behandeling.

Diana Polhuis

Diana Polhuis

Verpleegkundig Specialist GGZ, hoofdopleider GGZ-VS

Wim Houtjes

Wim Houtjes

Verpleegkundig Specialist GGZ, hoofdopleider GGZ-VS

15:45

4.4 Het gebruik van corticosteroïden en de invloed hiervan op de glucoseregulatie - Netwerk diabetes

Judith van Niel, Verpleegkundig Specialist chronisch Zieken, diabeteszorg, Haaglanden Medisch Centrum

Voor vele aandoeningen van bv. oncologie tot long en reumatische aandoeningen worden vele soorten corticosteroïden in verschillende doseringen voorgeschreven. De medicijnen hebben echter een grote invloed op de glucoseregulatie.  Gezien de sterke toename van het aantal mensen met type 2 diabetes krijgen wij als verpleegkundig specialisten regelmatig te maken met deze patiënten groep.
In deze workshop ga ik kort in over de verschillen tussen type 1 en type 2 diabetes en de risico’s die er ontstaan bij een ontregelde diabetes ,de werking van corticosteroïden en de manier waarop deze medicijnen de glucoseregulatie beïnvloeden met daarbij het toegenomen risico op zowel hyper- als hypoglycemische ontregeling en tot slot wat wij als behandelaars er aan kunnen doen om ernstige ontregeling van de bloedglucose te voorkomen.

Judith van Niel

Judith van Niel

Verpleegkundig Specialist chronisch Zieken, diabeteszorg, Haaglanden Medisch Centrum

15:45

4.5 Differentiaal diagnostiek en (verpleegkundige) behandelinterventies bij comorbide bipolaire stoornis en ADHD door de verpleegkundig specialist als regiebehandelaar - Netwerk GGZ

Simone Schade, Verpleegkundig Specialist GGZ, PsyQ Anne-Marie Dingenouts, Verpleegkundig Specialist GGZ, PsyQ

Interactieve workshop gericht op de professionalisering van zorg omtrent patiënten met een bipolaire stoornis én ADHD.  Na een inleidende presentatie worden aan de hand van casuïstiekbespreking handvatten geboden voor screening, diagnostiek en medische en verpleegkundige interventies voor een  integrale behandeling.

Simone Schade

Simone Schade

Verpleegkundig Specialist GGZ, PsyQ

4.5 Anne-Marie Dingenouts

Anne-Marie

Verpleegkundig Specialist GGZ, PsyQ

15:45

4.6 De inzet van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) door de verpleegkundig specialist - Netwerk GGZ

Lia Jaeqx – van Tienen Verpleegkundig Specialist GGZ, gespecialiseerd ACT-therapeut en training

Acceptance and commitment Therapy (ACT) is bewezen effectief bij  verschillende lichamelijke en psychiatrische chronische klachten (Ruiz, 2010). Het is een andere wijze van denken en werken in de behandeling wat de draagkracht, ook wel psychologische flexibiliteit van een patiënt verhoogd, zonder de last te verminderen. In deze workshop krijg je inzicht in de achtgrond van deze behandeling en oefen je met opdrachten bij jezelf die je direct in je werk kan toepassen.

Lia Jaeqx

Lia Jaeqx – van Tienen

Verpleegkundig Specialist GGZ, gespecialiseerd ACT-therapeut en training

15:45

4.7 Hematologie

Gerard Jansen, internist-hematoloog, Erasmus MC, Rotterrdam

De hemostase (bloedstolling) is een samenspel van verschillende processen en orgaansystemen, zoals de vaatwand, bloedplaatjes, het stollingsmechanisme en de fibrinolyse (het oplossen van bloedstolsels). Hierbij zijn factoren die stolling bevorderen en factoren die stolling remmen in een delicate balans. Stoornissen in de hemostase kunnen leiden tot bloedingen als er een tekort is aan een van de stollingsfactoren, of tot trombose bij een teveel aan stolling. In deze workshop wordt een uitleg van de hemostase gegeven, zoals de primaire en secundaire hemostase. Ter illustratie van het belang van een goede hemostase worden kort de ziektebeelden ziekte van von Willebrand en hemofilie besproken. Hemofilie is een ernstige erfelijke bloedingsziekte die veroorzaakt wordt door een tekort aan stollingsfactor VIII of IX. Ook worden de nieuwe antistollingsmiddelen besproken.

 

De leerdoelen van de workshops zijn:

–          Beschrijven van de werking van de primaire hemostase

–          Inzicht in de werking van de secundaire hemostase

–          Inzicht in de controle van de hemostase en de hemostatische balans

–          Kennis van afwijkingen in de hemostatische balans die kunnen leiden tot bloedingen en trombose

–          Nieuwe ontwikkelingen omtrent de antistollingsmedicatie

Gerard Jansen

Internist-hematoloog, Erasmus MC, Rotterrdam

15:45

4.8 Verslaving en LVB “het kan wel!

Irene van der Linden, Verpleegkundig specialist GGZ, Tactus verslavingszorg Centrum verslaving en LVB

In deze workshop maakt u op een praktische manier kennis met methodieken en interventies die verslaving herkennen en behandelen bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafd niveau. Thema’s die aan de orde komen zijn; hoe bespreek je het middelengebruik, waar let je op, hoe motiveer je patiënten om te werken aan hun verslaving, welke methodieken zijn LVB proof en wat te doen met psychiatrische comorbiditeit. Daarnaast is er ruimte voor praktijkgerichte vragen.

Irene van der Linden

Irene van der Linden

Verpleegkundig specialist GGZ, Tactus verslavingszorg Centrum verslaving en LVB

15:45

4.9 Tuchtcollege

Karin Timm, Verpleegkundig Specialist Intensieve zorg, Allerzorg Mieke Bil, Verpleegkundig Specialist, OLVG, Amsterdam

Karin Timm

Verpleegkundig Specialist Intensieve zorg, Allerzorg Mieke Bil, Verpleegkundig Specialist, OLVG, Amsterdam

Mieke Bil

Verpleegkundig Specialist, OLVG, Amsterdam

15:45

4.10 Mag het een ietsje minder? Deprescribing bij (kwetsbare) ouderen - Netwerk verpleeghuis

Linda Wijma-Vos, apotheker verpleeghuizen Martiniziekenhuis Groningen Inge Rinzema , Verpleegkundig Specialist ZINN Gezondheidszorg , Groningen

Veel (kwetsbare)  ouderen hebben in de loop der jaren een forse medicatielijst opgebouwd en is er sprake van polyfarmacie. Dat is niet zonder risico´s: het vergroot de kans op interacties en bijwerkingen. Deze workshop staat stil bij de veranderende farmacokinetiek en farmacodynamiek bij ouderen. Daarna bespreken we aan de hand van casuïstiek de praktijk van deprescribing. Moet er medicatie af? Of moet er toch medicatie bij?

Linda Wijma

Linda Wijma-Vos

Apotheker verpleeghuizen Martiniziekenhuis Groningen

Inge Rinzema

Inge Rinzema

Verpleegkundig Specialist ZINN Gezondheidszorg , Groningen

Presentaties

15:45-16:25

15:45

4.11 De waarde van de VS cardiologie, MDL, oncologie en palliatieve zorg

Loes van Dusseldorp, wetenschappelijk onderzoeker Radboudumc; Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve geneeskunde

We staan stil bij de vraag welke waarde patiënten toekennen aan de behandeling en begeleiding van een VS cardiologie, MDL, oncologie en palliatieve zorg.  Ervaringen, belevingen en betekenisgeving van patiënten zijn via kwalitatief onderzoek geëxploreerd. De thema’s, metaforen en gekozen associatiekaarten geïdentificeerd uit de diepte-interviews worden gepresenteerd. Door reflectie op de resultaten discussiëren we over de implicaties voor de praktijk; sluit jouw invulling van de rol van VS aan bij de betekenisgeving door patiënten?

Loes van Dusseldorp

Loes van Dusseldorp

Wetenschappelijk onderzoeker Radboudumc; Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve geneeskunde

15:45

4.12 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

Ren je rot – op zoek naar medische gegevens (maximaal 24 inschrijvingen)

Vanaf 1 oktober 2019 mogen alle Nederlanders medische gegevens in een eigen digitale omgeving bekijken en beheren, het PGO. Maar hoe werkt dat dan? Wat kun je er mee? Welke medische gegevens krijgt jouw patiënt te zien? Welke vragen gaan patiënten stellen? Kom het zelf ervaren en doe mee aan een interactieve workshop over het Persoonlijke Gezondheidsomgeving en MedMIJ!

logo Zorg van nu

Zorg van Nu

Wisseltijd

16:25-16:35

Presentaties

16:35-17:15

16:35

4.13 Care & Cure - Netwerk SEH

Victor Bon, Verpleegkundig Specialist, Spoedeisende Hulp, OLVG Amsterdam

Een kenmerk van de functie van verpleegkundig specialist is de integratie van “care en cure”. Tijdens deze presentatie zal blijken dat het definiëren van beide termen niet zo eenvoudig is en dat diverse factoren van invloed zijn op de betekenis. En hoe is de verhouding care : cure in de dagelijkse praktijk? Het is de vraag of “care en cure” aan vervanging toe is door een ander passend begrip

Victor Bon

Victor Bon

Verpleegkundig Specialist, Spoedeisende Hulp, OLVG Amsterdam

16:35

4.14 Sessie Zorg van Nu-innovatieplein

Je zal het maar hebben simulaties (maximaal 24 inschrijvingen)

Waarom reageert iedereen zo raar op mij? Een psychose; wat maken mensen mee die hier last van hebben? Met een VR bril krijg je een levensechte simulatie. Hoe is het om met een oogafwijking te leven? Een tremor, trillende handen, wat betekent dat voor je dagelijks leven? Kruip op een veilige manier in de huid van patiënten en leer welke zorgoplossingen hulp en ondersteuning bieden.

logo Zorg van nu

17:15

Borrel