arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Richtlijnen inzending abstract VIOS afstudeer- en posterprijs

Anything you can do I can do better

Wie de bovenstaande titel in een willekeurige zoekbalk op internet intypt komt naar alle waarschijnlijkheid uit op een liedje wat dezelfde titel draagt. Het origineel wordt vertolkt door Betty Hutton en Howard Keel in de film “Annie get your gun”. Het liedje laat twee mensen horen (meestal een man en een vrouw) die de competitie aangaan met elkaar over de meest uiteenlopende zaken.

Regelmatig dwalen mijn gedachten af naar dit liedje wanneer ik in een gezelschap ben (al dan niet digitaal) waar de discussie wordt gevoerd tussen het een dan wel het ander, bijvoorbeeld: medisch specialist versus verpleegkundig specialist, AGZ versus GGZ, etc. Een interessant gegeven is het gebrek aan inhoud in het liedje, iets wat ook regelmatig ontbreekt tijdens dergelijke discussies. Want, zo ben ik van mening, juist op de inhoud weten we elkaar te vinden. De inhoud is namelijk vertaalt vanuit de bedoeling; het zijn. Steeds vaker zijn wij als VS ons bewust van onze impact op maatschappelijk, organisatorisch maar ook wetenschappelijk gebied. Toch mogen we vaker overtuigd zijn van ons zijn – de bedoeling.

#wijzijn, is dit jaar het thema van ons 14e jaarcongres (als je het mij vraagt het mooiste getal maar dat zal te maken hebben met mijn Amsterdamse origine). Een thema waar tal van onderwerpen achter geplaatst kunnen worden maar ook zijn kracht kent in de samenhang en de eenvoud van de eerste twee woorden.

Binnen de wetenschap geldt ook dat wij er zijn en toch bemerk ik als voorzitter regelmatig dat hier nog enige twijfel over heerst. Niet nodig, als je het mij vraagt. Daarom roep ik ieder van jullie op om zijn of haar abstract, poster en – nieuw dit jaar – publicatie in te sturen!

Kijk hieronder voor de criteria en heb je hulp nodig of vragen, stel ze dan gerust aan het deskundig panel van de wetenschapscommissie. We kijken uit naar al jullie inzendingen.

Iedereen succes gewenst!

Mede namens de congrescommissie,

Sanne Smulders, MSc

Verpleegkundig Specialist AGZ
Voorzitter wetenschapscommissie V&VN VS
Sanne.smulders@venvnvs.nl

De criteria:

Voorwaarden voor het inzenden:

 • Je stuurt automatisch in voor een posterpresentatie, maar komt ook in aanmerking voor de nominatie voor de “VIOS-afstudeerprijs” (indien afgestudeerd in het congresjaar)
 • Je inzending is uiterlijk op 3 juli ingestuurd. Inzendingen kunnen alleen worden aangemeld via de congreswebsite
 • Inzenders horen uiterlijk begin september terug of ze genomineerd zijn voor het verzorgen van een presentatie
 • De inzending bestaat uit een samenvatting (abstract) van maximaal 300 woorden.
 • Een geaccepteerd abstract wordt alleen opgenomen in het programma wanneer ingeschreven voor live deelname op tenminste vrijdag 3 november, voor 1 oktober.

Met de volgende beoordelingscriteria in het achterhoofd worden de ingezonden samenvattingen beoordeeld door een wetenschappelijke commissie.

 • Originaliteit
 • Actualiteit
 • Maatschappelijke relevantie
 • Relevantie voor de dagelijkse praktijk van de VS

Uit alle inzendingen zal de wetenschappelijke commissie 5 abstracts nomineren die meedingen voor de VIOS-afstudeerprijs en 5 abstracts die meedingen voor de beste posterprijs.

Indien genomineerd voor een poster

 • Lever je je poster digitaal aan in JPG – portret.
 • Lever je een audiobestand aan om de poster te ondersteunen
 • De winnaar van de beste poster wint een geldbedrag van €500

Indien genomineerd voor de “VIOS-afstudeerprijs”

 • Ben je in staat een pitch van 4 minuten te houden op vrijdag op het V&VN VS jaarcongres
 • Hierin licht je de hoogtepunten toe van het onderzoek/project
 • Deze pitch wordt ondersteund door een powerpoint presentatie (max. 4 slides, namelijk Achtergrond, Methode, Resultaten en Conclusies)
 • De pitches worden beoordeeld door de aanwezigen in de zaal en de wetenschappelijke commissie
 • De winnaar van de VIOS-afstudeerprijs wint een geldbedrag van €500

N.B. Een inzending of nominatie geeft geen vrije toegang tot het congres!

Wij hopen op veel inzendingen voor de posterpresentaties en VIOS-afstudeerprijs. De winnaars krijgen een eervolle vermelding in het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist.