Richtlijnen poster presentatie

Een poster is het visuele hulpmiddel voor een compacte presentatie van (een deel van) een (onderzoeks)project. Zowel inhoud als lay-out zijn essentieel. De poster moet binnen een paar seconden de aandacht trekken en de lezer moet de hoofdpunten alleen uit de kopjes kunnen halen.

Deelnemers kunnen fysiek op locatie de poster bekijken op de opgestelde posterborden. De poster is zichtbaar en via de QR-code kan je aangeleverde audio pitch erbij afgespeeld worden. De deelnemers thuis bekijken de posters via een online platform op dezelfde manier. Houd er dus rekening mee dat de poster ook goed leesbaar is op een beeldscherm!

Opzet poster

  • Je abstract vormt de uitgangssituatie voor het ontwerp van je poster. Ook op je poster vermeld je de achtergrond, de vraagstelling, de methode, de resultaten en de conclusie”. De poster aanleveren in .JPG.
  • Opmaak A4 formaat verticaal. (of ander verticaal formaat wanneer eerder gebruikt)
  • Probeer titel en koppen zo informatief mogelijk te maken, dus niet te algemeen. Bij voorkeur moet de lezer de hoofdpunten alleen uit de kopjes kunnen halen.
  • Introduceer het doel van de studie of project.
  • Presenteer uw resultaten in eenvoudige grafieken. Alle afbeeldingen moeten betrekking hebben op de hoofdboodschap en conclusie.
  • De poster moet leesbaar zijn op een beeldscherm. Het wordt aanbevolen om opsommingstekens te gebruiken en in de pitch een actieve stem te gebruiken. Beperk tekstelementen tot 50 woorden of minder.
  • Lettertypen: gebruik voor koppen en opsommingstekens schreefloze lettertypen zoals Arial of Tahoma. Gebruik voor tekstblokken serif-lettertypen zoals Times New Roman, Palatino of Garamond aangezien ze gemakkelijker te lezen zijn.

Kleuren
Gebruik verschillende kleuren voor achtergrond en letters met een duidelijk contrast. Gebruik een thema van slechts 2 of 3 kleuren. Test of de poster op een beeldscherm goed leesbaar is. Vermijd rood-groen combinaties vanwege kleurenblinde bezoekers in het publiek.

Figuren en illustraties

Meestal zijn er 4-6 figuren op een poster opgenomen. Maak ze eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen en op zichzelf staand

Taal
De officiële taal van het congres is Nederlands maar de poster mag zowel in het Nederlands als Engels worden opgesteld.