Susan van Fenema

  • Parallelronde 5 – Live

    5.07 – Beargumenteerd afwijken van richtlijnen: het PERSPECTIEF van de VS

    Datum: 11 okt 2024Tijd: 13:35 - 14:20 CET
    In de dagelijkse zorgpraktijk maken we gebruik van evidence based richtlijnen. Daarin staat beschreven wat voor een bepaalde patiëntengroep de beste zorg is. De praktijk...