Perspectief

In het dagelijkse werk van de verpleegkundig specialist staat het bieden van vernieuwende perspectieven centraal, zelfs in situaties waarin “geen ander perspectief voorhanden lijkt te zijn”. Geneeskunde heeft zijn grenzen, verpleegkunde niet. Het vermogen om nieuwe invalshoeken te presenteren, komt voort uit nieuwsgierigheid, zonder te (ver)oordelen.

Binnen het domein van verpleegkundig onderwijs groeit de waardering voor ontwerpgericht onderzoek. Deze benaderingswijze omvat het onderzoeken van onderwerpen vanuit diverse perspectieven, vaak met behulp van modellen zoals het Double Diamond-model (Design Council, 2007). Vergelijkbaar met de schittering van een prachtige diamant, levert dit type onderzoek vaak grandioze resultaten op. Het Double Diamond-model, met zijn twee diamantvormen, visualiseert de fasen van divergerend en convergerend denken.

Net zoals een ruwe diamant niet direct zijn volle schoonheid onthult, moet ook onderzoek worden gepolijst en beoordeeld aan de hand van kwaliteitscriteria. Als verpleegkundig specialist is er een voortdurende mogelijkheid tot groei in onderzoek, waarbij het aanmoedigen, uitdagen en ondersteunen van collega’s van groot belang is. De analogie van ruwe diamanten illustreert de potentie van voortdurende ontwikkeling, waarbij elk individu en vakgenoot wordt beschouwd als een ruwe diamant in wording.

Een bekende vorm van diamantslijpen is de briljant, met zijn indrukwekkende 57 facetten. Desondanks bestaan er talloze andere slijpvormen die elk een unieke verschijningsvorm bieden. Dit geldt ook voor onderzoek, waarin zowel kwalitatieve als kwantitatieve benaderingen en combinaties daarvan, elk hun eigen schoonheid en waarde kennen. Vaak onthult een onconventionele aanpak een nieuw en helder perspectief, vergelijkbaar met de schittering van een onbekende vorm.

Als jaarlijkse traditie daag ik jullie uit om eigen onderzoek in te dienen, waarbij ik hoop dat velen gehoor zullen geven aan deze oproep. Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal te verwelkomen op het 16e jaarcongres van de V&VN VS, waar het thema perspectief centraal staat. Laten we samen streven naar het ontdekken van nieuwe inzichten en het delen van de diversiteit aan schitterende onderzoeksresultaten.

Wetenschapscommissie V&VN VS

De wetenschapscommissie V&VN VS is een commissie die bestaat uit een 6-tal inhoudelijk deskundigen op het gebied van vakinhoudelijke kennis & wetenschap in relatie tot de verpleegkundig specialist (VS). De VS is een masteropgeleide zorgprofessional die in staat is om vanuit de rol van academicus & onderzoeker eigen kennis te vergaren, te delen en wetenschappelijke inzichten te toetsen op basis van (verpleeg) wetenschappelijke literatuur als ook actief bij te dragen aan en het initiëren van (eigen) onderzoek en het stimuleren van collega’s hierin. Als commissie streven we naar meer bekendheid, ondersteuning en taakvolwassenheid binnen dit aspect van het beroep VS. Dit doen we door o.a. V(io)S te stimuleren bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek en hiervoor meer publiciteit te genereren met als focus ons eigen jaarcongres.

Daarnaast proberen we meer aandacht te vestigen op (wetenschappelijke) onderzoeksprojecten gericht op de versteviging van de positie van de VS in de rol van academicus & onderzoeker met als uitgangspunt de kwaliteit van zorg. De wetenschapscommissie treedt naar voren als verbindende partij en zet zich onuitputtelijk in voor het bekrachtigen van deze unieke kwaliteit die de VS bezit.

Annette Galema-Boers
Linda Kronenberg
Chulja Pek
Petrie Roodbol
Sanne Smulders (voorzitter) sanne.smulders@nhlstenden.com